Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
RSS
niedziela, 24 grudnia 2017
Niech mi się tak stanie

Ewangelia Łukasza 1,26-38
Znowu scena Zwiastowania: w niedzielę nieraz powtórka lektury z dnia powszedniego (tym razem z środy 20 bm.) Maryja daje się łatwo przekonać, choć wiadomość jest o wiele dziwniejsza niż tamta dla Zachariasza. Co sobie pomyślała, właściwie nie wiemy, czy uczucie zaszczytu przysłaniało zwyczajną obawę, co powie na to Józef, jakie będą plotki tych wszystkich, którzy będą podejrzewać, że to dziecko nieślubne. A dla wszystkich Czytelniczek i Czytelników teraz życzenia świąteczne: pomocy Bożej i ludzkiej we wszystkich sprawach, codziennych i niecodziennych, w te dni i na wieki wieków! Amen!

20:57, jan.turnau
Link Komentarze (1) »
sobota, 23 grudnia 2017
Jan jest jego imię!

Ewangelia Łukasza 1,57-66
Dziwności w życiu Jana Chrzciciela nie koniec. Urodził się, trzeba było go obrzezać. Rodzice chcą, aby miał takie właśnie imię, co ich krewnych dziwi, bo w tym rodzie się nie zdarzało. Było symboliczne: znaczyło „Jahwe jest łaskawy”. Trzeba wiedzieć, że nakazał je dać anioł Gabriel, zwiastun wydarzeń również w życiu Jana. A gdy zapowiedział jego urodziny jego ojcu Zachariaszowi, ten kapłan nie uwierzył, bo uważał, że jest już na to za stary, żona Elżbieta również. No i za ów sceptycyzm stracił wtedy mowę, teraz ją odzyskał, gdy napisał na tabliczce: „Jan jest jego imię”. A imię było - można powiedzieć - nomen omen. Był - jak matka Jezusa - obdarzony łaską Bożą nad wyraz.

12:52, jan.turnau
Link Komentarze (4) »
piątek, 22 grudnia 2017
Łuk potężnych się łamie... Miesięcznik „W drodze” o księżach, o celibacie...

Psalm z 1 Księgi Samuela 2,4-5
Ewangelia Łukasza 1,52-53
Dwa hymny dwóch kobiet, matki proroka Samuela i matki Jezusa. Matka tego pierwszego bardzo chciała mieć syna i go wymodliła. Obie wyrażają swoją wielką radość. Matka Samuela: „Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasują się słabi. Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają”. Maryja w hymnie „Magnificat”: „Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.” Świetne uzasadnienia dla społecznych rewolucji. Ewangelia Łukasza jest bowiem „socjaldemokratyczna”, włożyła Maryi w usta nadzieję dla ubogich, a w starożytnym Izraelu też myślano o ich niedoli. Na szczęście jednak dzisiaj coraz mniej jest chętnych do tego wszystkiego, co zaowocowało tragedią komunistyczną. Niemniej gniew ludu wciąż bywa wielki i grozi każdej dyktaturze, a choćby i rządom autorytarnym, niezależnie od ich koloru.
Lektura: „W drodze”, numer miesięcznika dominikańskiego grudniowy, jak prawie wszystkie bardzo ciekawy. Kilka tekstów pod hasłem ”Ksiądz też człowiek?”. Duchowny niewątpliwy, jezuita Wacław Oszajca pisze tak o swojej grupie społecznej: „ Arogancja, jak wszystkie inne grzechy, bierze się z naszego nienawróconego wnętrza. Z przekonania, że skoro mam święcenia i jestem biskupem, prezbiterem, diakonem, i pełnię taki a taki urząd, tym samym zawsze jestem święty, a to znaczy, że zawsze mam rację. Jestem autorytetem w każdej sprawie. A gdy się zderzę z zanegowaniem mojego autorytetu i nie potrafię obronić zajmowanego stanowiska, wpadam w furię albo usuwam się na z góry upatrzone pozycje i z pogardą spozieram na ludzki motłoch u swoich stóp”. Z tekstu abp. Grzegorza Rysia odnotuję natomiast słowa na temat celibatu, pogląd autora starszego pokolenia, ks. prof. Ignacego Różyckiego, przez Rysia jakby aprobowany. Że Kościół nie powinien znosić celibatu, „bo ten zapis prawny jest znakiem nadziei, jaką ma Kościół wobec Pana Boga, że będzie On dawał Kościołowi mężczyzn, którzy rozumieją sens celibatu. Jeśli Kościół zniósłby takie prawo, to znaczy, że straciłby nadzieję wobec Pana Boga. Jeśliby ją stracił, to znaczy, że zablokowałby się na dar Boży”. Z kolei psychiatra i psychoterapeuta prof. Bogdan de Barbaro: „Gdyby mnie ktoś zapytał, czy lepiej jest utrzymać celibat, czy go znieść, to nie potrafiłbym odpowiedzieć, bo widziałbym zarówno jego zalety, jak i związane z nim trudności. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, na ile w oddaniu się na wyłączną służbę Bogu rodzina pomaga, a na ile jest przeszkodą”. Co do mnie, jestem za celibatem, ale nie jako warunkiem „księżowania”: niech będą także „viri probati”, wyświęcani w wieku dojrzalszym ludzie także żonaci.

15:10, jan.turnau
Link Komentarze (8) »
czwartek, 21 grudnia 2017
Znowu Jan Chrzciciel...

Ewangelia Łukasza 1,39-45
Teraz o tym, że Maryja odwiedza Elżbietę. Obie spodziewają się dziecka, a to, które urodzi Elżbieta, nadzwyczajne jest jeszcze przed urodzeniem. Oczywiście dziecko Maryi było jeszcze bardziej nadzwyczajne, ale patron mój również przeciętnością nie grzeszył. Napisałem już kilka dni temu, że – jak dziś czytamy – „gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty ją napełnił”. Otóż tenże ewangelista napisał wcześniej owego niezwykłego zdarzenia zapowiedź: że Jan już w łonie matki będzie podobnie napełniony (Łk 1,15). Ogarnęła mnie jednak nagle myśl, że ten językteologiczny musi brzmieć w niejednych uszach bardzo dziwnie, więc myślę nad jakimś przekładem. Może trzeba powiedzieć po prostu, że Jan miał w genach jakąś szczególną zdolność myślową czy raczej właśnie duchową. W każdym razie należy swojego patrona zachwalać i czynię to, ile mogę!

14:39, jan.turnau
Link Komentarze (7) »
środa, 20 grudnia 2017
Dla Boga nie ma nic niemożliwego. O poglądach biblistów bardzo śmiałych

Ewangelia Łukasza 1,26-38
Zwiastowanie: „Bóg powołał anioła Gabriela do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef”. Anioł wyjaśnił jej, jak to może się stać, że pocznie i urodzi dziecko, jeśli nie zna męża: znajomość oznacza tu relację seksualną. Biblia Poznańska, zawsze bogata w informacje, także dokładną analizę tekstu, zaznacza, że werset 35 może być interpretowany mylnie. Słowa anioła: „Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię jak obłok. 
Dlatego też święte (dziecko), które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (przekład tejże Poznanianki) nie znaczą, że Jezus jest Synem Bożym, ponieważ urodził się z dziewicy, ale dlatego, że został zrodzony przez Ojca, w sposób oczywiście nie biologiczny. Spójnik „dlaczego” – tłumaczy Poznanianka – oznacza tylko, że „dziewicze poczęcie i narodzenie Jezusa stanowi rację, dla której ludzie uznają Go za prawdziwego Syna Bożego”. Otóż nam, ludziom współczesnym, przynajmniej niektórym, taka cudowność raczej nie jest potrzebna, jeśli nie wręcz przeszkadza. Co napisałem z myślą o tym, co było w moim wpisie poniedziałkowym o poglądach biblistów na dziewicze poczęcie Jezusa. Wszak tak czy inaczej to, że w ogóle Bóg stał się człowiekiem, było wydarzeniem niezwykłym absolutnie! A o różnych bardzo śmiałych poglądach biblistów na tę i inną jeszcze kwestię biblijną napisało mi się do ”GW” na Święta taki oto felietonik.
Głośne myślenie
Jezus, czyli nowy początek
Jonasz
Słuchając naszych pieśni kościelnych mówią o polskiej religijności cudzoziemcy, że jest jakaś mało radosna, melancholijna. Prawdopodobnie nie byli nigdy na początku zimy i nie słyszeli kolęd. Na przykład tej: „Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta, porodziła Syna”. Dość skoczna muzyka, też jeszcze słowa interpretujące chrześcijańską wiarę jako powód do takiej radości! 
Poza muzyką jest jeszcze nauka. Także ta dotycząca Biblii. Otóż sekretarzowałem pionierskiemu u nas kiedyś międzywyznaniowemu tłumaczeniu Nowego Testamentu, prowadzę blog jakoś biblistyczny (jan.turnau.blox.pl), gdzie komentuję przeznaczone przez mój Kościół na każdy dzień teksty Pisma Świętego, więc zacząłem myśleć trochę jak jego uczeni badacze, także rzymskokatoliccy. W każdym razie znam ich bardzo częste poglądy. Na przykład przy tej kolędzie postawiliby swoje znaki zapytania. 
Po pierwsze, czy aby na pewno Jezus urodził się w Betlejem, a nie w Nazarecie, gdzie się przecież wychował? Napisali tak obaj ewangeliści, którzy zajmują się Jego dzieciństwem, czyli Mateusz i Łukasz. Według Łukasza poszli z Nim do Betlejem Jego rodzice, bo był tam spis ludności według pochodzenia, a Józef się stamtąd wywodził. Musieli się tam zarejestrować, choć nie było to ich ówczesne miejsce zamieszkania. Tyle tylko, że sam ów spis jest wydarzeniem trochę wątpliwym, nie bardzo pasują do siebie historyczne szczegóły, które podaje Ewangelia Łukasza. Może chodziło także Mateuszowi o to, żeby zaznaczyć Jezusowe pochodzenie z rodu króla Dawida, czyli z jego rodzinnej miejscowości? No i wyrażenie „Panna czysta” według licznych biblistów, także katolickich, budzi wątpliwości.
Czy aby na pewno dziewictwo Matki Jezusa jest rzeczywiście faktem historycznym, a nie „teologicznym symbolem nowego początku, który dokonał się mocą Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa” (ks. Wacław Hryniewicz w książce „Credo. Symbol naszej wiary)”
Wysypałem tutaj niektóre biblistyczne rewolucyjności, choć to oczywiście nie żadne dogmaty, nie religijne oczywistości. Wydaje mi się bowiem, że ukrywanie podobnych poglądów nie ma duszpasterskiego sensu. Przecież Jezus urodzony całkiem zwyczajnie, nie cudownie, do tego w Nazaret, nie w Betlejem, pozostaje w pełni, zgodnie z chrześcijańską wiarą, zbawicielem ludzkości. Dokonał nowego początku jej historii. Wybierając śmierć na krzyżu zamiast gromienia wrogów swoją nadziemską siłą, rozpoczął dziejowy proces.
Owocuje to już na przykład jednoczącą się Europą, a kiedyś na końcu historii – wierzą Jego wyznawcy – zmieni zupełnie kształt rzeczywistości. Wiara w postęp naiwna rewolucyjnie? Oczywiście, ale chrześcijaństwo jest przecież rewolucyjne, choćby nawet jego podstawowe teksty nie były w każdym zdaniu relacjami historycznymi rozumianymi po dzisiejszemu. W ogóle nie były w zamierzeniu autorów dziejopisarstwem, ale nowiną najweselszą z możliwych. Dwadzieścia wieków temu urodził się Ktoś, kto w ludzkim myśleniu namieszał, jak nikt.

13:22, jan.turnau
Link Komentarze (12) »
wtorek, 19 grudnia 2017
Podobni Mu Samson, Jan Chrzciciel

Księga Sędziów 13,2-7.24-25a
Ewangelia Łukasza 1,5-25
Ludzie niezwykli zjawiają się na świecie niezwykle. Oto Samson, ten z czupryną niestrzyżoną, oto Jan, syn kapłana Zachariasza i krewnej Maryi Elżbiety. Pierwszy bohater walczył z Filistynami, drugi gromił grzechy swego ludu,. Obaj z matek długo bezpłodnych.
Obaj przyszli na świat w sposób cudowny, podobnie jak Jezus z matki dziewicy. Dziś nie lubimy słyszeć o takich poczęciach. Sami jakby trochę podobne czynimy w próbówkach, ale to oczywiście co innego. Albowiem świat nie jest dziwny, wszystko da się wyjaśnić i samemu stworzyć. Czy jednak na pewno? W każdym razie bywają jak tamci dwaj ludzie niebywali. Jezus po nich najdziwniejszy.

16:13, jan.turnau
Link Komentarze (5) »
poniedziałek, 18 grudnia 2017
Uwierzyć kobiecie

Ewangelia Mateusza 1,8-24
Ta ewangelia, nie tylko tamta Łukaszowa, zajmuje się tym, co się wydarzyło, zanim Jezus wystąpił publicznie. Bohaterem głównym jego narracji jest, obok oczywiście Jezusa, nie Jego Matka, ale ojciec prawny Józef. Niemniej obaj ewangeliści przekazują tę samą wiarę, że Józef był tylko formalnie ojcem: poczęcie Go było Bożym cudem, Maryja poczęła „za sprawą Ducha Świętego”. Dzisiejsi bibliści, również rzymskokatoliccy, zastanawiają się jednak, czy opowiadania obu tych ewangelii (pozostałe na ten temat milczą, także inne księgi) są historyczną relacją o biologicznym dziewictwie Matki Jezusa, a nie pewnym symbolem literackim nowego początku ludzkiej historii.
Mateusz opowiada dzisiaj, że dla Józefa wiadomość, iż jego przyszła żona jest w ciąży, było powodem zrozumiałej rozterki. Taką kobietę karano śmiercią. Czytałem, co prawda, gdzie indziej, że zagrożenie nie było aż tak wielkie, tekst ewangelijny mówi tylko o „zniesławieniu”, w każdym razie Józef, „który był człowiekiem sprawiedliwym”, zastanawiał się, co w tej sytuacji zrobić. Bibliści przypuszczają na ogół, że chciał dać Maryi list rozwodowy, który zwracałby jej wolność. Można też jednak tłumaczyć grekę inaczej, tak, że nie chciał jej oddalić, tylko sam oddalić się od niej. Co wyjaśniałoby słówko „potajemnie” („po cichu”), niepasujące do procedury rozwodowej, trudnej przecież do ukrycia. W takiej egzegezie sugeruje się zapewne, że gdyby zniknął, nie musiałby tłumaczyć, co się stało. Gdzie skryłby się wtedy jednak? Dalszy ciąg tekstu Mateuszowego jest taki, że anioł Pański ukazał mu się we śnie i powiedział: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów”. I tak się stało, a nie jedyna to tajna adopcja także dzisiaj.

14:36, jan.turnau
Link Komentarze (4) »
niedziela, 17 grudnia 2017
Jan jakby byle kto

Ewangelia Jana 1,6-8.19-29 
Tłumaczy, kim jest, kapłanom i lewitom. Nikim bardzo ważnym: ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani nawet prorokiem. Ważny jest Ten, który po nim przyjdzie, któremu nie jest godny nawet zdjąć z nóg sandały. Aż trudno uwierzyć, że to nie jakaś minoderia, skromność trochę fałszywa! Kompleks niższości? Nie, co innego. Świadomość niższości religijna, nie neurotyczna. Zobaczył w krewniaku kogoś, na którego jego lud czekał: Mesjasza. Zastrzegł się: „Ja Go przedtem nie znałem” (J, 31). Zapewne nie spotkali się przedtem osobiście, choć z Judei do Galilei nie bardzo daleko, matka Jezusa doszła z Nazaret do Ain Karim (Karem?) do matki Jana jakoś już w pierwszych miesiącach ciąży. Mogło być nawet tak, że Jan mało interesował się Jezusem, tym przeciętnym synem cieśli bez skłonności do pustelnictwa, sam na takim odludziu od wczesnej młodości. Bywają jednak wizje nadnaturalne i taka jedna mu wystarczyła, aby dał świadectwo.
PS. Dyskusja na temat modlitwy „Ojcze nasz”, prośby „I nie wódź nas na pokuszenie”, o której napisałem w poniedziałek, trwa na szczeblu kościelnym najwyższym. Franciszek jest tego reformatorskiego zdania, co biskupi francuscy, ale już nie niemieccy. Tamci wypowiedzieli się przeciw poprawce „Nie dopuść, abyśmy nie ulegli pokusie”. Powołują się na Benedykta XVI. Napisał o tym problemie w swojej książce „Jezus z Nazaretu” zaraz w tomie I (s. 140-143). Zajrzałem tam i przekonał mnie. Owszem, jak przetłumaczyliśmy w naszym EPP, chodzi o próbę, ale można ją nazwać pokusą. Bóg, co prawda, nie namawia do złego, tylko szatan, ale sprawa nie jest prosta. Owszem, w biblijnym Liście Jakuba napisano, że „kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg Go kusi” , niemniej z kolei na pustynię wyprowadza Jezusa - aby był kuszony przez szatana - Duch, przecież ten Święty, przecież Osoba Boska (Mt 4,1). Wtedy Bogu chodziło o to, żeby Jezus jako człowiek podjął całą ludzką dolę, niedolę. No i w owej doli chodzi Bogu o to, żebyśmy oczyszczali się duchowo w ogniu takich doświadczeń, prób, jednak pokus. Benedykt XVI przypomina rolę szatana w Księdze Hioba, gdzie diabeł przekonuje Boga, że człowiek doświadczany załamie się. Hiob wytrzymuje, my nie zawsze, mamy zatem modlić się, by Bóg w owych próbach nie przesadzał. Czyli właściwie, żebyśmy nie ulegli pokusie? Może tak, Biblię warto jednak tłumaczyć dosłownie.

09:47, jan.turnau
Link Komentarze (8) »
sobota, 16 grudnia 2017
Jan Chrzciciel to Eliasz bis

Mądrość Syracha 48,1-4.9-11
Ewangelia Mateusza 17,10-12
Uczniowie zapytali Jezusa, „czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz”. Trzeba wiedzieć, że był to starotestamentalny prorok ogromny, zrównywany wręcz z samym Mojżeszem, „do nieba wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki”. Miałby on powrócić na ziemię, by zrobić duchowy porządek. Jezus odpowiada bardzo dwuznacznie: „Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli”. Wyjaśnię to najprościej: w pierwszym zdaniu Eliaszem jest sam Jezus, w drugim Jan Chrzciciel. Patron mój powraca teraz w czytaniach ewangelijnych często, zjawi się w całej krasie jutro.

08:27, jan.turnau
Link Komentarze (6) »
piątek, 15 grudnia 2017
Mieć potomstwo

Księga Izajasza 48,18-19a
„O, gdybyś zważał na moje przykazania,
Twój pokój stałby się jak rzeka,
A sprawiedliwość jak fale morskie;
Jak piasek byłoby twoje potomstwo,
twoje odrośle jak jego ziarnka” (tłum. ks. Lecha Stachowiaka).
Nagroda pierwsza i druga zrozumiała także dzisiaj, pokój i sprawiedliwość to wartości ogólnoludzkie, uniwersalne, ale tamta trzecia? Był u nas czas swoistego neomultazjanizmu, że po cholerę dzieci, ale to mija na szczęście. Choć staje się chyba coś dziwnego: dziewczynom o wiele mniej zależy na posiadaniu męża, nawet i stały partner czasem niekonieczny, grunt to własne dziecko. Wracam jednak do starożytnych Żydów: patrzyli w ogóle na sprawę potomstwa inaczej, bo ich wyobrażenia o życiu pośmiertnym nie były tak różowe jak chrześcijan. Szeol to nie była radość absolutna, człowiek dopełniał się natomiast po śmierci w potomstwie. Z Żydami wierzącymi religijnie jest dzisiaj inaczej: jak starożytni faryzeusze, nie saduceusze, wierzą w zmartwychwstanie. A jak z niewierzącymi? Pewnie różnie, tak jak z w ogóle z nami dzisiaj.
Tradycyjnie dołączam pisankę felietonową, planowaną do „GW”.
Głośne myślenie
Dominikanin brzytwojęzyczny
Jonasz
Józef Puciłowski OP: „Alfabet”. Rozmawia Ryszard Bongowski. Wydawca: Astreed Ryszard Bongowski. Gdańsk 2017. Stron 172. Przemowa Zbigniewa Nosowskiego. Książkę człowieka, z którym przyjaźnię się od wieków, czytam inaczej niż zwykłą. Co sobie myślałem podczas lektury? Ano to, że gdy poznałem, wydał mi się niezwykle uprzejmy, nieśmiały. Potem z jego wypowiedzi publicznych domyślałem się, że się odmienił, ale nie przypuszczałem, że aż tak. Weredyk jak cholera. Z dyplomacją eklezjalną nie ma nic wspólnego. Pewnie to dobrze, bo ta okrągłość kościelna jest raczej okropna. Kadzidłem pachnie wszystko, co trochę publiczne, choć tamto prywatne bywa przeciwne. Krytycyzm godny pochwały, choć nie wiem, czy zawsze.
Najpierw o tematyce. Najrozmaitsza, bo to właśnie alfabet. Oczywiście głównie o Matce Kościele, raczej bez omijania spraw kontrowersyjnych. No i może bez wewnętrznej cenzury. Co prawda, pewnie by jej trochę było, gdyby nie to, że rozmówca, owieczka Józkowa z czasów, gdy pasł dusze w Gdańsku, ciągnie za język potężnie, wykręty ojcu duchowemu zarzuca. Zaznaczę jednak też mocno, że Józek zaskakuje w różny sposób. Pewnie ma rację Nosowski, że ksiądz mający opinię kościelnego liberała wyłamuje się schematom. I to bardzo dobrze. Książka zyskuje, gdy zaskakuje, a sam duchowny autor chwali różnorodność.
Zatem Józkowe poglądy. Najpierw te „zachowawcze”. W sprawie rozwodów, antykoncepcji. Te pierwsze to całkiem co innego niż małżeństw unieważnianie (tak je nazywa, choć mnie uczono, że to tylko stwierdzanie nieważności). O Franciszkowej rewolucyjce w „Amoris laetitia” nie wspomina. Antykoncepcja też niemoralna, kalendarzyk dni bezpłodnych słuszny, bo nie wyklucza życia. Celibatu Józek nie radzi reformować, o wyświęcaniu ludzi żonatych (viri probati”) nie pisze, skandale seksualne w życiu księży oczywiście widzi, ale to według niego (i niektórych innych mądrych księży) znikomy procent.
Niemniej kara śmierci to bezprawie, oświecenie niosło też dobro, sprawa Bolesława Śmiałego i św. Stanisława ze Szczepanowa nie jest jasna: ten drugi nie był zdrajcą, być może upominał króla za niemoralne postępowanie, ale też będąc biskupem chciał mieć wpływ na kierowanie państwem. „Dzisiaj, w wolnej i demokratycznej Polsce, nie jest rolą hierarchii kościelnej mieszanie się do spraw państwa i władzy”. Dzisiejsza ustawa w sprawie aborcji powinna pozostać, bo to kompromis jednak dobry.
No i sprawa lustracji. Jako historyk został Józek szefem zespołu do tej sprawy w swoim zakonie. Tu wydaje mi się ostry szczególnie. Wobec swoich braci szczególnie, ale też wobec biskupów. Agentami UB i SB było „niestety, mówię to z wielkim ubolewaniem, ale według mojej wiedzy aż kilkunastu”. Wymienia z nazwiska tylko jednego, który jest szefem diecezji dalej. Książka wydana za zgodą prowincjała, czyli zakonnej władzy.

14:16, jan.turnau
Link Komentarze (7) »
czwartek, 14 grudnia 2017
Jan Chrzciciel wielki, ale mały...

Ewangelia Mateusza 11,11-15
„Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz największy w królestwie niebieskim większy jest niż on.” Ewangelia to nie traktat teologiczny, Jezus słów nie wyważał. Jak te dziwne rozumieć? Może także i tak, że Jego poprzednik nie wszystko rozumiał. Wizję Boga miał jeszcze poniekąd starotestamentalną, w której liczyły się na przykład rytualne posty. Co więcej Jan nazwał wprawdzie Jezusa dwukrotnie Barankiem Bożym, ale wygląda na to, że oczekuje od Niego mocniejszego mesjańskiego działania. Zapowiadał przecież, że „ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Ewangelia Mateusza 3,12, tłumaczenie też Tysiąclatki).
Jeżeli tak będzie, to raczej dopiero wtedy, gdy powróci w chwale i w mocy.

11:29, jan.turnau
Link Komentarze (4) »
środa, 13 grudnia 2017
Cichy i pokornego serca

Ewangelia Mateusza 11,28-30
Jezus obiecuje pokrzepienie. Albowiem jest pokrzepicielem. Naprawdę, nie oskarżycielem. Owszem, musimy wziąć na siebie Jego jarzmo, uwierzywszy, że jest lekkie, co przecież wydaje się niełatwe. Jego obraz kojarzy nam się z potoczną niestety wizją Jego Kościoła jako wymuszającego ślepe posłuszeństwo wobec legionu przykazań, ale On nie „ściemnia”, jarzmo Jego jest naprawdę słodkie, a brzemię lekkie. On sam jest naprawdę cichy i pokornego serca, jest wszak barankiem, opiekunem łagodnym, o żaden grzech nie obraża się śmiertelnie. Na pewno!

14:23, jan.turnau
Link Komentarze (2) »
wtorek, 12 grudnia 2017
Bóg owiec zabłąkanych

Ewangelia Mateusza 18,12-14
Znowu o owcach, co się zgubiły. O większej radości z odnalezienia jednej niż z tego, że 99 się nie zgubiło. Bo Bóg naprawdę nie chce, żeby ktokolwiek duchowo zginął, które to zapewnienie jest puentą dzisiejszej ewangelijnej perykopy. Nie jest taki, żeby myślał sobie, że to w końcu nie Jego, tylko nasza decyzja, choćby i oznaczała potępienie wieczne, nie ma rady. Albowiem Jego wola potężniejsza jest, czyli bardziej skuteczna niż każda człowiecza.

12:39, jan.turnau
Link Komentarze (9) »
poniedziałek, 11 grudnia 2017
O głupcach. Oraz pokusach, czyli próbach!

Księga Izajasza 95,8
„Będzie tam droga czysta,
zwać ją będą Drogą Świętą.
Nie będzie nią chodził nieczysty
ani głupiec nie będzie nią chodził.” (Tłumaczenie ks. Lecha Stachowiaka)
Kolejny element wizji przyszłej szczęśliwości. Przyczepię się do jednego słowa: zaintrygował mnie ten głupiec. Zastanawiałem się, czy to dobry termin, może powinien być jakiś grzeczniejszy, niemądrość nie grzech jednak. Swoim zwyczajem popatrzyłem do innych przekładów polskich: tylko Biblia księży paulistów ma uprzejmiejszych „nierozumnych”. Zajrzałem też do posiadanych tłumaczeń francuskich: trzy wybrały „insens s ḗ ”(a nie na przykład „stupides”). Tyle że ks. Stachowiak w wielotomowej Biblii KUL-owskiej odsyła w przypisie do wersetu 32, 6 tejże księgi (i Psalmu 14,1), gdzie ów utrudniający drogę jest bezrozumny, ale i niemoralny oczywiście: „serce jego zamyśla przewrotność” i tak dalej. Polskie przekłady nie krzywdzą go chyba zatem. Może kogoś taka drobnostka translatorska znudziła, więc teraz coś ważniejszego.
Sensacja medialna watykańska: Franciszek wypowiedział się na temat słów „Ojcze nasz”: „I nie wódź nas na pokuszenie”: że przecież Bóg nie diabeł, do złego nie namawia. Powinno być: „I nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie”, jak już poprawił Kościół francuski, u nas Biblia Tysiąclecia, Poznańska. Może być jednak wersja dosłowna i nie krzywdząca Boga podejrzeniem. Napisaliśmy w EPP: „I nie wystawiaj nas na próbę”. Staropolskie pokuszenie właśnie próbę oznaczało (rosyjskie słowo „kuszać) i o nią w Ewangelii chodzi!

19:01, jan.turnau
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 10 grudnia 2017
Ten, co nie czuł się godzien

Ewangelia Marka 1,1-8
Na biblijno-liturgicznej scenie mojego Kościoła pojawia się Jan Chrzciciel. Jako tylko przygotowujący drogę. Chociaż duchowy mocarz, olbrzym, przekaz biblijny przedwczorajszy to mocno akcentuje. Według Dziejów Apostolskich (18, 25 i 19,3) jego nauczanie dotarło aż do Efezu. I taki facet mówi, że idzie za nim ktoś nieporównanie godniejszy, bo duchowo mocniejszy. W Ewangelii Jana (3, 30) powiada nawet: ”Trzeba, żeby On wzrastał, a ja się umniejszał”. Pokora szalona! Polityk on chyba nie był, prorok - na pewno.

13:04, jan.turnau
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 grudnia 2017
Do owiec zagubionych! Na peryferie!

Ewangelia Mateusza 9,35 -10,1.5a.6-8
Znalazłem w polecanym na dzisiaj przez Kościół mój tekście zdanie: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu z Izraela”. Tekst został tutaj przez watykańskiego liturgistę skrócony, nie wiem, dlaczego opuszczono poprzednie zdanie: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego”. Czemu Jezus zostawił dopiero młodemu Kościołowi ewangelizację pogan i Samarytan? Chyba z roztropności. Nie od razu wszystko. Ale jest ważne, że Dwunastu ma zajmować się raczej pogubionymi, celnikami i innymi grzesznikami, a nie Żydami sprawiedliwymi, w każdym razie we własnym mniemaniu. Bo tamci chyba bardziej potrzebowali duchowego wsparcia. To też strategia duszpasterska Franciszka: idźcie na peryferie!

13:13, jan.turnau
Link Dodaj komentarz »
piątek, 08 grudnia 2017
Maryja najświętsza, ale też Jan?

Ewangelia Łukasza 1,26-38
Kościół mój, rzymskokatolicki, ale i starokatolicki mariawitów, pewnie też polskokatolicki, świętują dzisiaj coś, co się nazywa Maryi niepokalanym poczęciem. Co roku piszę to samo: że poczęcie dziewicze Jezusa to inna kwestia, tutaj chodzi o samą Jego matkę, jej własną świętość niezwykłą. Aż taką, że była nieskażona tzw. grzechem pierworodnym, czyli zwykłą ludzką skłonnością do zła. Wiara w to rodzi wątpliwości, na przykład tę, że jeśli nie miała pokus, to na czym polegał jej heroizm, jej wielkość duchowa. Ależ je miała, tak jak miał je jej Syn, o czym czytamy przecież w ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza, w opisach Jego pobytu na pustyni. Jak i On jednak walczyła z pokusami zawsze skutecznie. Trzeba tu dodać natomiast, że podobną świętość niezwykłą przypisują niektórzy teologowie również Janowi Chrzcicielowi. Nawet zaczęli wcześniej, rozumowali tak, że jeżeli on, to i ona! Argumentują tym, że jeszcze przed urodzeniem poruszył się z radości w łonie matki Elżbiety, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi (Łk 1,41 i 44), bo przecież został napełniony Duchem Świętym przed przyjściem na świat zewnętrzny (Łk 1,15). To w każdym razie daje do myślenia, bo podobnych przekazów nie ma nawet co do Marii z Nazaretu. Chociaż jest inny: jest nazwana przez anioła „łaski pełną”, dokładniej „kecharitomene”, czyli „łaską obdarowana” (EPP). Dosłownie może „przełaszczona”, jak mi wyjaśnił biblista, pastor Mieczysław Kwiecień, przyjaciel mój serdeczny.

14:20, jan.turnau
Link Komentarze (2) »
czwartek, 07 grudnia 2017
Porośnięci słowami...

Ewangelia Mateusza 7,21
„Nie każdy, kto mówi mi: – Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. Chodzi o czyny przede wszystkim, nie słowa, bywa tych drugich o wiele za dużo. Przypomina tu mi się pogląd ks. Jana Twardowskiego, że „Pan Bóg nie lubi dusz porośniętych słowami”. Gadulstwo jako wada osobnicza, ale też tego gatunku literackiego, jakim jest modlitwa. Podejrzewam, że niektórzy (niektóre) są w tych czynnościach nazbyt elokwentni (chociaż ja - przyznaję - za bardzo lakoniczny. A przecież Jezus powiedział również „W swoich modlitwach nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którym wydaje się, że zostaną wysłuchani ze względu na swoją wielomówność. Nie naśladujcie ich. Ojciec wasz wie, jakie macie potrzeby, jeszcze zanim Go poprosicie” (Mt 6,7-8). Elokwencja kaznodziejów, problem odwieczny kazań za długich. No i w ogóle kościelna mowa kwiecista, a owe kwiaty nieraz w owoce zmienić się jakoś nie chcą. W owoce międzyludzkiej dobroci.
A do ”GW” napisało mi się taki felieton.
Katolików otwartych nadmiar...
Tomasz Terlikowski napisał, że takich katolików w Polsce mało, ale też powinni być. Z poglądem drugim zgadzam się oczywiście, z pierwszym – czy ja wiem? Kwestia kryteriów kwalifikacji: tak zwana otwartość jest pojęciem bardzo ogólnym, oznacza nie tyle konkretne poglądy, ile niezamykanie się przed nowymi. Czyli przyjmowanie niektórych, nie wszystkich. Których tak, których nie? No właśnie.
Użyję przykładów z polskiego kościelnego podwórka. Przyjęło się nazywać otwartymi sympatyków „Więzi”, „Znaku”, „Tygodnika Powszechnego”; zwolenników Radia Maryja nikt tak nie nazywa, oni też bynajmniej nie określają się w ten sposób potocznie, tamtych pierwszych nazywają natomiast inaczej: „liberalno-lewicowi”. Czyli to ci nieortodoksyjni po prostu, w każdym raczej pachnący herezją, ulegający wpływom antykościelnego świata, wręcz się do niego mizdrzący. No to już wiemy z grubsza, o kogo chodzi. Kogo policzyć. I choć sprzedaż „Tygodnika Powszechnego” stale wzrasta, to jednak nie jest to na pewno gazeta katolicka polska najbardziej czytana. Nie mam takich socjologicznych złudzeń. Niemniej tydzień temu wieczorem byłem jakby na nie podatny. Dostałem się bowiem na spotkanie z ks. Adamem Bonieckim w Muzeum Żydów Polskich POLIN. Udało mi się, choćnie wszystkim chętnym. Były ich tysiące, ale choć budynek pojemny, nie można było wpuścić wszystkich ze względu na przepisy o bezpieczeństwie. Na szczęście istnieje internet, tam oglądalność była rekordowa.
A pytany przez Annę Goc z „Tygodnika Powszechnego”, potem przez innych szczęśliwych uczestników, ksiądz Adam błyskał intelektem, ale i rozwagą. Po prostu spokojnym tłumaczeniem, czemu się tak bardzo nie rozumiemy. Że jest podział pokoleniowy: kto nie przeżył lat PRL-u, nie rozumie tych urodzonych za wcześnie. Że to też jest sprawa lęku przed wolnością, o którym pisał ksiądz Tischner. A wolności służą stosowne instytucje, czyli sądy, ale niezależne. Oczywiście połowa ludzi myśli o sądach źle, a to na ogół ci, którzy sprawę przegrali. Ksiądz zachwycał się natomiast mszą, którą kiedyś koncelebrował w Toruniu z duchownymi z Radia Maryja – jak wspaniale taka modlitwa łączy. Niemniej Kościół nasz jest jak Polska: podzielony. Pytany o sprawy dzielące, odpowiadał często dowcipami (oklaski były bez przerwy). Ma zdanie inne niż niejeden biskup, ale czy ojciec Rydzyk ma wśród polskich hierarchów samych takich, co go wielbią? Na pewno nie, ale przeciwników teżchyba nie na pęczki. A jego zakon, ojcowie redemptoryści? Jednego jestem pewien: marianie księdza Bonieckiego powinni brać z tamtych zakonników przykład: pozwalają bratu swojemu mieć własne poglądy. Choć pewnie przychodzi im to bez trudu...

21:27, jan.turnau
Link Komentarze (5) »
środa, 06 grudnia 2017
Otrze każdą łzę

Księga Izajasza 25,6-10a
„Wtedy Pan Bóg otrze łzę z każdego oblicza”. Będzie tak kiedyś? Nadzieja jest matką głupich czy mądrych? Należy do nas jednak nie tylko tęskne oczekiwanie, ale i jakieś współdziałanie: mamy przygotowywać ziemię na tamtą Bożą radykalną odnowę odpowiednim do naszych możliwości staraniem, żeby było lepiej już trochę teraz. Przede wszystkim w relacjach międzyludzkich. Niech będzie dzięki nam trochę mniej łez.
A dzisiaj dzień świętego Mikołaja, dobroczyńcy legendarnego. Czcimy go w Kościele rzymskokatolickim na szczęście dalej, choć już nie jest to u nas święto, jak dawniej. Zmiana nastąpiła w 1969 roku, gdy rewidowano kalendarz liturgiczny biorąc pod uwagę istnienie lub brak bezdyskusyjnej dokumentacji historycznej (po prostu dowodu na istnienie: takiego tu nie ma). Nie czynimy tego tak uroczyście, jak bracia zza Buga, jest jednak biskup Mikołaj z Miry w naszym rzymskokatolickim kalendarzu, a jakże!

15:09, jan.turnau
Link Komentarze (5) »
wtorek, 05 grudnia 2017
Profesorowie, prostaczkowie oraz Duch Święty. Jerzy Vetulani ponownie

Ewangelia Łukasza 10,21
„W tej samej godzinie Jezus pod wpływem Ducha Świętego rozradował się i powiedział: - Wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i rozumnymi, a objawiłeś je tym, którzy są jak małe dzieci.” (Przekład 11 Kościołów)
No to jak: jednak nie maluczcy, prostaczkowie? W grece są „nepiois”, czyli małoletni. Czyli prostota dziecięca. Przeciwieństwo nadętej uczoności, znowu wzorowa postać z wczoraj Jerzego Vetulaniego, ale też może przykład tych, co nie wpadają też w pułapkę zbędnej dyplomacji, mówią, co myślą, a w tym podobni są trochę do proroków. Może też dlatego Jezus arcyprorok tłumaczył, że oni (one) są najlepszymi teologami. Mamy tu również osobęDucha Świętego jako Tego, co inspiruje, ale też „entuzjazmuje”. Zdarzają się czasem także zwykłym śmiertelnikom niespodziewane stany ducha (Ducha), kiedy spada z nas ciężar wszelkiej powszedniej, a ponurej rutyny i zaczynamy mówić najmądrzej, czyli po prostu.
PS. Wczoraj nie wspomniałem o innej książce tamtego profesora Vetulaniego (syna Adama, znawcy prawa kościelnego tak wybitnego, że ma swoją ulicę w Krakowie). Z Marią Mazurek i Marcinem Wierzchowskim stworzyli zatem znakomitą, kapitalnie ilustrowaną książkę (jakby album właściwie) dla nieletnich właśnie, „Sen Alicji, czyli jak działa mózg”. Prezent pod choinkę chyba genialny!

11:36, jan.turnau
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 04 grudnia 2017
Setników cała kompania. Z profesorem Jerzym Vetulanim!

Ewangelia Mateusza 8,5-11
Uzdrowienie sługi setnika, nawiasem mówiąc jakby kapitana, bo nauczono mnie kiedyś, że kompania to żołnierzy setka, a jej dowódcą jest w zasadzie kapitan. Tak czy inaczej, wiara owego oficera okazała się większa niż czyjakolwiek w Izraelu. To słowa prorockie, przesadne, jak w tym rodzaju literackim, bywali przecież wokół Jezusa apostołowie z Opoką na czele, ale przesłanie perykopy jest oczywiste: zadzieranie nosa Narodu Wybranego, chwalenie się swoją religijnością jedynie prawdziwą jest dowodem pychy ogromnej. Tyle że też i naszej, „dobrych katolików”. Są głębiej wierzący ewangelicy, prawosławni, ale też agnostycy, ateiści, wierzący po swojemu, ale w istocie bliżsi Panu Bogu.
Przeczytałem właśnie książkę o jednym takim. Pofesorze Jerzym Vetulanim, zmarłym w tym roku bardzo wybitnym neurologiem i biochemikiem krakowskim. Także jeszcze showmanie kapitalnym. Julia Kalęba napisała dla wydawnictwa MANDO jego niewielki portrecik pod tytułem „Prezes sekcji geniuszy”, składający się z opowiastek o jego dowcipach. Może górował nad nim w tym aspekcie Stefan Kisielewski, przesławny Kisiel z „Tygodnika Powszechnego”, jeszcze bardziej błazeński, ale i ten facet z powagą intelektualisty nie miał nic wspólnego. Co pewnie ważniejsze, z profesorskim puszeniem się, wynoszeniem się nad innych, mniej uczonych. Pani Marii Mazurek powiedział: „Bo od każdego, nawet najprostszego człowieka jesteś w stanie wiele się nauczyć. Poza tym nigdy nie przeceniaj autorytetów, wzbraniaj się natomiast przed deprecjonowaniem ludzi niewykształconych. Jest wielu idiotów wśród profesorów i wielu wybitnych ludzi wśród rolników, robotników czy sprzątaczek”. Z książki zapamiętałem jednak na równi opinię o nim Karola Wojtyły. Kardynał przyjaźnił się z jego rodzicami (ojciec Adam, też profesor, wybitny znawca prawa kanonicznego). Kiedyś zeszli się u nich różni dostojni goście, była miła, swobodna atmosfera, ale zepsuł ją syn Jurek, bo opowiedział uszczypliwy dowcip na temat religii, czym naraził się mocno siedzącym obok paniom. Od razu próbowały go strofować, na co jednak przyszły papież spokojnym głosem stwierdził: - Nikt nie wie, kto jest bliższy Panu Bogu. I to jest puenta homilijna wpisu, ale jeszcze dwa wyjaśnienia. Pierwsze, że Jerzy Vetulani kiedyś na złość rodzicom zapisał się do Klubu Ateistów i Wolnomyślicieli, a później do wiary religijnej się nie przyznawał, ale na przykład z księdzem profesorem Grzegorzem Strzelczykiem dyskutował bardo poważnie i spokojnie. Po drugie, gdy Wojtyła tamto powiedział, siedział na kanapie, a była chyba ten historyczny mebel, na którym - tak reklamował go potem bohater książki w pisemnym zaproszeniu gości - „na której prawdopodobnie ponad wiek wcześniej Goethe uprawiał seks ze swoją kochanką Charlottą von Stein”.

14:47, jan.turnau
Link Komentarze (3) »
niedziela, 03 grudnia 2017
Przebudzenie: czuj, czuj, czuwaj! I panuj nad sobą, nad popędami swymi!

Ewangelia Marka 13,33-37
Od dziś w Kościele rzymskokatolickim i we wszystkich zachodnich adwent. Oczekiwanie podwójne: na świętowanie Jego przyjścia pierwszego, do Betlejem, a potem Nazaret, i powtórnego, bo ma do nas powrócić: tym razem „z mocą i majestatem”, by dokończyć odnawianie świata, które zaczęło się w sercach ludzkich przed wiekami. Dzisiaj czytamy o tym, że mamy to drugie czekanie zaczynać nie zwlekając, od razu, natychmiast, bo nie wiemy, kiedy owo Wydarzenie nastąpi. Czuj, czuj, czuwaj, jak głosi wezwanie harcerskie, ciekawe, czy dotąd, czy we wszystkich tych młodych organizacjach. Co prawda, Jezus przestrzegał jednocześnie przed przekonaniem, że będzie to już tuż, tuż, bo też zupełnie nie wiadomo, kiedy, ale również nie wolno zwlekać z przemianą ducha. Nie śpijmy. Jest taki termin religijny „przebudzenie”, są ruchy, Kościoły chrześcijańskie zwane przebudzeniowymi, to także tytuł polski książki teologa kiedyś bardzo znanego Anthony’ego De Mello. Owszem, trzeba się wysypiać, bo to ważna kwestia zdrowia, nawet rewelacyjny ksiądz Bozowski dawał to „za pokutę”, raczej jako duszpasterską radę swoim penitentom, ale tu chodzi oczywiście o stan duchowy. Na pewnym obozie „ochotników” pracy budzono nas piosenką „Czarnulko, wyspałaś się dosyć”. Otóż w tamtym sensie nie tylko ta brunetka, wyspaliśmy się my wszyscy! Czas wstawać! Konkretnie? Być lepszym dla ludzi i dla całego stworzenia!
PS. To sprawa aktualna zawsze, ale jest też inna, bardziej szczegółowa, z tamtej poniekąd wynikająca, coraz bardziej „na tapecie”. Molestowanie. Przede wszystkim kobiet przez mężczyzn, bo to oni tradycyjnie są bardziej w tej materii inicjatywni, ale czasy się zmieniają, panie w nich również. Otóż chodzi tutaj , jak rozumiem, o to, co można nazwać agresją: „uwodzenie” bardzo niekulturalne, nachalne, groźby zwierzchników w pracy zawodowej, gwałt fizyczny wręcz czasem. A przecież gwałtu żadnego nie da się usprawiedliwić, jeśli chodzi o seks, to tego „legalnie” małżeńskiego również, takowy oczywiście zdarza i jest na pewno grzechem. Tu etyka laicka zgadza się z mądrze pojętą chrześcijańską: zgoda w tej kwestii musi być obopólna. Nie można argumentować po dawnemu, że chłop jednak musi, nie ma rady. Musi zrozumieć, że chęci drugiej strony zależą od wielu czynników: nie tylko fizycznego samopoczucia, także psychicznego, na przykład dobrych w ogóle relacji małżeńskich. Tak zatem nie trzeba się bardzo dziwić, że panie decydują się walczyć, nawet czasem wychodząc ze swoimi sprawami na forum publiczne. Słabszy ma więcej praw. Gwałt niech się gwałtem odciska, to znaczy krzykiem. A wstrzemięźliwość również jest wielką cnotą, ta seksualna nie mniej.

15:33, jan.turnau
Link Komentarze (10) »
sobota, 02 grudnia 2017
Błogosławcie, brońcie mądrze

Dan 3,82a;83a,84a,85a
„Błogosławcie Pana, synowie ludzcy,
błogosław Pana, Izraelu.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy,
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.”
Błogosławcie i przedstawiajcie Go mądrze jako nieskończenie dobrego i mądrego. Mam tu na myśli tłumaczenie, czemu w świecie przez Niego stworzonym tyle zła. Powiedzcie, bo inaczej się nie da, że pisze po liniach krzywych niepojęcie. I nie wybrzydzajcie na ludzi, którzy pytają o to natarczywie, na pograniczu bluźnierstwa czasem: przecież to naprawdę problem wielki i palący, męczy zwykłych ludzi, filozofów, ekologów. Specjalna dziedzina myśli religijnej na ten temat istnieje, pod nazwą „teodycea”. Dyscyplina najtrudniejsza może z istniejących.
PS. Inny zupełnie temat, chociaż też biblijny. Profesor Kriegseisen w znakomitym magazynie historycznym „Wyborczej” napisał o Janie Kalwinie ciekawie, nie brązowniczo. Że skrytykował przy okazji mój Kościół, to zrozumiałe, bo było za co, nie za wszystko jest jednak. Owszem, nasz katechizmowy dekalog rzeczywiście opuszcza zakaz obrazów, by w takim krótkim tekście nie tłumaczyć, czemu wielu chrześcijan, także prawosławnych, czci jednak ikony, ale nie stało się na szczęście tak, że taka wersja znalazła się nawet, tekst biblijny kastrując, w katolickim przekładzie „Wulgata”. Tak źle nie jest, mam tekst także łaciński, sprawdziłem.

10:57, jan.turnau
Link Komentarze (3) »
piątek, 01 grudnia 2017
Syn Człowieczy

Księga Daniela 7,13-14
Teraz w rzymskokatolickiej liturgii ta księga prorocka, a tam wizja: „Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.”
Biblia Jerozolimska w polskim tłumaczeniu zauważa oczywiście, że w ewangeliach Jezus odnosi ten obraz do siebie, „ma on jednak także sens zbiorowy, zbudowany na w. 18 i 22 [będą czytane jutro], w których Syn Człowieczy utożsamia się w pewien sposób ze świętymi Najwyższego, ale znaczenie, o jakim mowa (również mesjańskie), jest przedłużeniem znaczenia indywidualnego: Syn Człowieczy to zarazem głowa, reprezentant, model ludu świętych. Tak właśnie św. Efrem myślał, że prorok ma w polu widzenia na pierwszym miejscu Żydów (Machabeuszów), a jeszcze bardziej w sposób doskonały Jezusa.” 
Wyjaśnienie napisane w sposób dość skomplikowany. Można by powiedzieć krótko i prosto, że w Chrystusie skupia się wielkość duchowa wszystkich świętych Starego Przymierza. To jeden z mocnych korzeni, którymi Nowy Testament łączy się ze swoim poprzednikiem. A syn człowieczy to po prostu w ogóle człowiek, oczywiście.

11:27, jan.turnau
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 30 listopada 2017
Andrzej, brat przywódcy i pierwszy powołany. Muzułmanin z nożem w zębach

Ewangelia Mateusza 4,18-22
Na dzisiejsze jego święto katolickie i prawosławne liturgista watykański przeznaczył w tym roku czytanie powołania go według Mateusza i Marka w Galilei, gdy łowił z bratem swym wielkim ryby. Apostoł Jan jednak przedstawił to inaczej: usłyszawszy od Jana Chrzciciela, że Jezus to Baranek Boży, Andrzej zmienia mistrza i przyprowadza do nowego także Szymona.
Przedstawiany jest jako pierwszy powołany i przez prawosławnych czczony mocniej niż u nas (tak zresztą jak i Jan Chrzciciel). Był powołany jako pierwszy także u dwóch synoptyków przed braćmi Jakubem i Janem, bo dopiero potem powołał tamtych Jezus naprawiających sieci. Ale co do Andrzejowego pierwszeństwa w Ewangelii Jana: może tutaj powołani zostali równocześnie, bo za Jezusem pod wpływem Chrzciciela poszło dwóch uczniów; Jan wyjaśnia potem, że jednym z nich był Andrzej, ale drugim pewnie sam narrator, który swój udział w wydarzeniach zawsze stara się skromnie ukryć. Na pewno natomiast dalsza „kariera” tych dwóch wygląda tak, że Jan wymieniany jest jako towarzysz Jezusa częściej niż Andrzej i potem staje się współprzywódcą Kościoła, a o Andrzeju głucho. Może dlatego, że bardzo wcześnie poszedł w podróż misyjną na północ. Według tradycji był pierwszym biskupem Bizancjum (Kostantynopola), a potem przez Ukrainę, Rosję i może Polskę zawędrował aż do Szkocji, której także - obok krajów przelicznych - jest narodowym patronem. O nieobecnych, niedziałających na miejscu pisze się rzadziej.
A dla tych, których biblijne sprawy szczegółowe mniej tentują, doklejam felieton drukowany w „GW” wczoraj.
Muzułmanin z nożem w zębach
Islam stale na tapecie. Trudno, żeby było inaczej, jeśli niektórzy z jego wyznawców uparcie o to zabiegają. W ten sposób, że zabijają. Ostatnio swoich: w Egipcie niedawno zamordowali trzystu modlących się sufitów (to taka wersja tej religii mistyczna). Ciekawe jednak, żeatakującym islam jakoś nie przychodzi do głowy, iż akcje jego wyznawców przeciwko innym też czczącym Koran dowodzą, że rzekoma zbrodniczość całej owej religii jako takiej jest właśnie rzekoma.
A kto mówi, że islam jest potworny? Oczywiście nie Franciszek, nawet nie jakiś hierarcha rzymskokatolicki polski, bo zresztą Polacy katolicy jeszcze ciągle trochę liczą się z ojcem zwanym świętym. Niemniej niewątpliwie polskie Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC ma na swoim niedawnym edytorskim koncie książkę autora zapewne francuskiego Jeana Mathiota pod tytułem „Nawróceni z islamu”. Słowem wstępnym opatrzył ją Malek Sibali i napisał tam słowa, które mnie zbulwersowały. Nie przyszło mi nigdy do głowy przejść na islam, zauważam znaczące różnice. Taką chyba fundamentalną, że Jezus wybrał krzyż, Mahomet zgoła nie, nie tylko nie dał się zamordować, ale i sam bronił się, nawet i atakował mieczem. Czyli już same początki tej religii były inne. Wiem jednak, że nie tyle z powodu dialogu, tolerancji, ile po prostu prawdy tak pisać nie wolno. Cytuję. „Najwyższy już czas, by otworzyć oczy i umysły, by przeniknąć fałsz religii islamu i związanej z nią destrukcyjnej ideologii (...). Dlaczego gdy ktoś ośmieli się zadawać pytania na temat jakiegokolwiek kontrowersyjnego aspektu doktryny islamu, owi «strażnicy świątyni Allaha» natychmiast wybuchają przeciwko niemu bezlitosną złością? (...) Czyż przynajmniej niektórzy z nich nie usiłują wpoić ludziom fałszywego obrazu nieludzkiego boga? Czy kreowany przez nich obraz Allaha z Koranu nie jest w istocie obrazem, który służy zachęcaniu wyznawców do fałszywej religijności, prowadzącej do postępowania pełnego złych czynów, a nawet barbarzyństwa, tyranii czy terroru?”. A więc jednak: może tylko niektórzy wyznawcy islamu mają nóż w zębach?
Owszem, zgadzam się, że w sąsiedniej religii nie dokonało się jeszcze to, co już u nas, czyli wspólnotowy samokrytycyzm: że nawet święte pismo brać już można pod lupę spokojnej analizy. Niemniej jest takie czysto polskie przysłowie: zapomniał wół, jak cielęciem był. Czasy mentalności inkwizycyjnej były u nas długie. Napisał ironicznie w dwumiesięczniku „Bunt Młodych Duchem” współredaktor Jacek Giebułtowicz: „Wrogowie mogą występować w postaci jawnej, wtedy są łatwo rozpoznawalni, ale znacznie groźniejsi są ukryci – udający Polaków: masoni, przechrzty, a na obecnej wokandzie: postkomuniści, brukselscy liberałowie i «wszelkiej maści lewactwo». Wie dziś już nawet małe dziecko, że największym wrogiem polskiego patrioty jest ISLAMISTA.”
No i mamy atak na meczet w Warszawie na Ochocie.

18:23, jan.turnau
Link Komentarze (11) »
Archiwum