Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
RSS
środa, 30 listopada 2011
Pierwszy apostoł Europy i ewangeliści dzisiejsi

Księga Izajasza 49,6
„To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do końców ziemi".

Biblijno-liturgiczny decydent watykański odnosi słusznie te słowa proroka do apostoła Andrzeja, którego pamięć dziś świętujemy. Zagadkowa to według mnie postać, o czym napisałem tutaj rok temu i w książce, którą mi wyda wnet matka Agora. Tu tylko wyjaśnię, czemu jego też można nazwać oświecicielem świata pozażydowskiego. Wiadomo z ewangelii Jana (12, 20-22), że chyba miał, podobnie jak Filip, jakieś kontakty z Grekami, zresztą imię też greckie. A tradycja wschodnia przypisuje mu rolę nieporównanie szerszą: miałby przemierzyć lwią część Europy. Poprzez przyszły Konstantynopol, którego jest patronem symbolicznym, poprzez Ukrainę, Polskę, aż nawet do Szkocji. Może to hipoteza zbyt śmiała geograficznie, ale trzeba nam dzisiaj patronów szerokiego otwarcia na inny świat, nie tylko geograficznie, także kulturowo. A co za tym idzie - nowej ewangelizacji! Trzeba mówić do ludzi dzisiejszych innym językiem. Nie tylko im nie wymyślać - także wymyślać nowe formuły starych prawd wiary. Na zachodzie Europy, w Ameryce, w Azji to się robi odważnie, obruszając stróżów watykańskich, którzy nie rozumieją, że wciąż trzeba szukać.

18:44, jan.turnau
Link Komentarze (16) »
wtorek, 29 listopada 2011
Pokój wieczny jak księżyc...

Ps 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17
„1. Salomonowi:
Panie, prawa Twoje królowi daj; a sprawiedliwość Twoję synowi królewskiemu.
2. Aby rządził ludem Twoim w sprawiedliwości, a uciśnionym Twoimi wedle prawa.
7. Niech rozkwitnie za dni jego sprawiedliwy i pełnia pokoju, póki nie stanie księżyca.
8. I niech włada od morza do morza, od strumienia aż do krańców ziemi.
12. Gdyż ocala ubogiego, który woła, i uciśnionego, który nie ma wybawcy.
13. Miłosiernym jest dla biednych i ubogich, a duszę ubogich wybawia.
17. Przetrwa imię jego wieki i w obliczu słońca wzrośnie imię jego; i błogosławić się
niem będą wszystkie ludy i mienić je będą szczęśliwym".
Tym razem XIX-wieczne tłumaczenie rabina Izaaka Cylkowa.

Co do wersetu 1 - przypis Poznanianki: „Tytuł późniejszego pochodzenia brzmi w LXX [Septuagincie] i VG (Wulgacie) »na cześć Salomona», zapewne ze względu na w. 10" (gdzie mowa o darach królów Szeby i Seby [Saby]). Jednak tak Biblia Poznańska, jak i Jerozolimska odnoszą ten psalm, za wspólną tradycją żydowską i chrześcijańską, do idealnego króla przyszłości, do Mesjasza (choć Nowy Testament tego psalmu nie cytuje). Oczekiwanie na Mesjasza, postaci olbrzymiej, według niektórych biblistów nawet jakby nadludzkiej, było ogromne, choć dość późne: widać je dopiero w ostatnich wiekach przed Chrystusem.

Ciekawe, co by było, gdyby nie ogłosił się Mesjaszem przybłęda z Nazaretu, ale ktoś z ówczesnej izraelskiej elity władzy. Musiałby jednak nie podkreślać tak swej nadludzkości. Zresztą któżby z owej elity ośmielił się na taką prowokację wobec rzymskiego okupanta? Jakiś wojownik ze stronnictwa zelotów? Nie było tam raczej takiego pomysłu. I przyszedł taki, co go miał, ale w wersji nie z tej ziemi.

15:13, jan.turnau
Link Komentarze (16) »
Na lemiesze. W leksykonie o Aaronie!

Wpis na poniedziałek 28 listopada 2011

Księga Izajasza 2,4
„Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje oszczepy na sierpy.”

Tłumaczenie Tysiąclatki z małą poprawką wziętą z przekładu ks. Lecha Stachowiaka (Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991): zmieniłem włócznie na oszczepy, bo mi to bardziej pasowało dźwiękowo do lemiesza. Izajasz literacki geniusz, trzeba go tłumaczyć jak można najpiękniej.

Będzie tak spokojnie kiedyś? Powtarzam z uporem maniaka, że ONZ i UE to może jakieś zwiastuny Nowej Ziemi. Cywilizacja śmierci słabnie. Aborcja, eutanazja - oczywiście, ale ile dawniej mordowano masowo i bezkarnie narodzonych i zdrowych! Wczorajszy wpis był na sobotę i niedzielę, bo ta druga zaczyna się już w tę pierwszą wieczorem, co widać, a raczej słychać w liturgii mszalnej (jeśli ksiądz nie zapomni o reformie posoborowej).

Napisałem też wczoraj o megaleksykonie biblijnym kieleckiego Wydawnictwa ”Jedność”, że to wydarzenie wielkie nie tylko ciężarem fizycznym. Dziś o pierwszym haśle „Aaron, Aaronidzi”. Tam od razu nowina myślowa: „W przypuszczalnie starszych świadectwach nie ma żadnego bezpośredniego powiązania [Aarona] z Mojżeszem (Wj 15,20). Te tradycje, które łączą ze sobą Mojżesza i AArona, zaczęły rozwijać się stopniowo: Aaron staje się starszym bratem Mojżesza (Wj 4,14) i przemawia w jego imieniu podczas konfrontacji z faraonem (Wj 4,14-17).” Mam nadzieję, że nikt z moich Czytelniczek i Czytelników nie zawiesza swojej wiary chrześcijańskiej na pokrewieństwie tamtych dwóch mężów! Zresztą biblista to uczony, a ten musi wątpić...

15:13, jan.turnau
Link Komentarze (12) »
sobota, 26 listopada 2011
Ani ucho, ani oko... Superhiperleksykon biblijny!

Wpis na wieczór 26 i niedzielę 27 listopada 2011 r.
Księga Izajasza 64,3
„Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność.”
Początek moich nowych wpisów, początek adwentu, początek nowego roku liturgicznego w Kościele katolickim. I zaraz takie dumne słowa wpisane do blogu przez starego apologetę. Słuszne w każdym razie w świetle Nowego Testamentu: któryż bóg posłał swojego syna, by zaniósł ludziom własnym życiem świadectwo, że w słabości siła największa?

PS. Jedna z Czytelniczek prosi mnie o cenzurowanie wypowiedzi agresywnie antychrześcijańskich, które jej zdaniem uwierzytelniam tym, że są na moim blogu. Ale ja tylko poproszę pokornie komentatorów o trochę kultury. Choćby co nieco...

PS bis. Wydarzenie książkowe wagi niesłychanej: kolosalny tom „Nowego leksykonu biblijnego”!!! W Niemczech wydał go Herder, w Polsce przetłumaczyła Jedność. Księga równie droga, jak wielka (160 zł, 850 stron ogromnego formatu) - idealny prezent pod choinkę dla katechety od całej klasy, proboszcza od całej parafii, biskupa od księży jego diecezji, profesora od studentów. Ilustracji pięknych moc, informacji nieraz zaskakujących również!

18:04, jan.turnau
Link Komentarze (50) »
Archiwum