Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
RSS
wtorek, 25 października 2016
Bądźmy sobie wzajemnie poddani

List do Efezjan 5,21-33
Ten tekst biblijny pasuje ogólnie jak ulał do tematyki naszej dzisiejszej feministycznej: mamy tutaj tak dzisiaj kontrowersyjne słowa Pawłowe albo ucznia jego jakiegoś na temat kobiet: „Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim.” Ale następnie mamy wywód niewątpliwy patriarchalizm łagodzący: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół ” - dalej jest uzasadnienie twierdzenia o tej Chrystusowej miłości chyba dla nas oczywistego. I że mamy swoje żony miłować jak własne ciało, którego przecież (na ogół) nikt nie nienawidzi. Na koniec, że powinniśmy je kochać jak siebie samego, „a żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża”.
W biblistycznej dyskusji są w ogóle pytania, czy są to na pewno słowa samego Pawła, tak jak i tamte z Listu do Kolosan 3,18, 1 Listu do Koryntian 14 i 1 Listu do Tymoteusza 2, też patriarchalistyczne, a bardzo antyfeministycznie brzmiące w 1 Tym 2,13-14. Bo przecież Apostoł napisał, że nie ma mężczyzny ani kobiety. Niezależnie jednak od problemu rzeczywistego autorstwa mocno brzmi owo porównanie relacji małżeńskiej do tej między Chrystusem a Kościołem, zaakcentowane tutaj jeszcze w wersecie 32 (zajrzyjcie do tekstu). No i informuję, że perykopa dzisiejsza zaczyna się od wezwania: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”. Wzajemnie! A w polskich kobiecych protestach widać wieki płciowej nierówności oraz partyjną prowokację, niezamierzoną jak w tylu innych w zmianie zwanej dobrą nie bardzo precyzyjnie.

17:49, jan.turnau
Link Komentarze (10) »
poniedziałek, 24 października 2016
Tacy bądźmy

List do Efezjan 4,32
„Bądźmy dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wamprzebaczył w Chrystusie.”
Dla wszystkich spraw międzyludzkich tylko tego trzeba. Tylko? Ażtego! Gdyby taki był co drugi człowiek na ziemi, byłoby zupełnie inaczej.

21:12, jan.turnau
Link Komentarze (4) »
niedziela, 23 października 2016
Wszyscyśmy trochę faryzeusze. O cudach nowocześnie, bardzo ciekawie!

Ewangelia Łukasza 18,9-14
Chyba wielu znana przypowieść o faryzeuszu i celniku. O tym pierwszym, co się modlił reklamiarsko: „Boże, dziękuję, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam.” A celnik tylko prosił: „Boże, miej litość dla mnie grzesznika”. I puenta będąca sednem Ewangelii: usprawiedliwiony został oczywiście ten drugi.
Komentator periodyku „Oremus” ks. Jarosław Janiszewski napisał o faryzeuszu, że „w miejsce Boga wystarcza mu Prawo – ono daje mu satysfakcję, poczucie wypełnienia niezbędnego minimum, wyzbycia się wyrzutów sumienia, wreszcie poczucie własnej wartości, a nawet wyższości nad innymi. Własną sprawiedliwość faryzeusz traktuje nie jako łaskę, ale zasługę”. Myślę, że ów zarozumialec jest faktycznie przede wszystkim klasycznym wyznawcą religii Prawa: trzeba go literalnie przestrzegać i tyle. Religia wiary jest czymś innym: patrzeniem nie tyle na paragrafy, jak w jeżdżeniu samochodem albo płaceniu podatków, ile na bliźnich wokół siebie, czy nie potrzebują pomocy. Czyli na Boga, który jest w każdym z tamtych.
Co do podatków, to przeciętny katolik przestrzegający naszego Prawa traktuje tę sprawę na ogół chyba jako raczej marginalną, mniej ważną na przykład od „postu”, polegającego tylko na wegetarianizmie piątkowym dotyczącym również ryb.
Ale to był nawias, podejrzewam przede wszystkim, że katolicka moralność prawnicza („jurydyczna”) podobna jest trochę do dawnej hebrajskiej. Powiedziała mi kiedyś koleżanka z pracy, że nie bardzo wie, z czego się spowiadać, bo do żadnych – nie dodała, że poważnych, ale o takie jej chyba chodziło – grzechów nie może się przyznać. Dziewczyna jest zresztą bardzo sympatyczna, niekonfliktowa, męża chyba nie zdradza – ale trzeba zapytać, co z tego.
I nieraz już słyszałem podobne wyznanie. Powinienem był jej odpowiedzieć, że etyka chrześcijańska polega na innej optyce. A mówiąc jeszcze dokładniej, na wierze Chrystusowi.
Pójście za Nim – oto ten duchowy kierunek. Ale na to trzeba bardzo bliskiego, osobistego stosunku do Niego, który jest ciągle również moim problemem.
Teraz coś o cudach, czyli relacji religia-nauka. W „Tygodniku Powszechnym” niebywale ciekawy i ważny wywiad z filozofem przyrody, ks. Tadeuszem Pabianem. Pozwolę sobie na cytat kolubrynę.
«Artur Sporniak: Czy wierzy Ksiądz w cuda?
Ks. Tadeusz Pabian: A co pan rozumie przez cud?
AS: Potocznie cud to wydarzenie, które dzieje się wbrew prawom przyrody. W książce „Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki” Ksiądz takie rozumie odrzuca. Co wiele osób wierzących może zaniepokoić.
Ks.: „Odrzucam” to może za dużo powiedziane, po prostu uważam, że lepsze jest drugie rozumienie cudu – jako znaku Bożego działania. Do teologicznej istoty cudu wcale nie należy to, że narusza on prawa przyrody – tylko to, że wskazuje na Boże działanie. W takim sensie cuda jak najbardziej istnieją – głęboko w to wierzę. Takim cudem może być wydarzenie, które da się wyjaśnić w sposób naturalny. Ktoś, kto nie wierzy w Boga, powie, że jest to zupełnie naturalne wydarzenie. Natomiast dla mnie, wierzącego w Boga, może ono mieć charakter znaku, czyli właśnie cudu.
AS.: Ale w ten sposób wszystko może być cudem. Tymczasem jeżeli coś przekracza porządek przyrody – łatwiej w tym dostrzec rękę Boga.
Ks.: Żeby zdecydować czy Bóg faktycznie przekracza porządek przyrody, czy nie, najpierw musielibyśmy ustalić, co będziemy rozumieć przez prawo przyrody. Zwykle pod tym określeniem rozumiemy to, co współczesna nauka nazwała prawem – np. prawo ciążenia. Ale takie rozumienie można rozszerzyć na wszystkie możliwe prawa – również te, których na razie jeszcze nie znamy. Patrząc z takiej perspektywy nie wiemy, co faktycznie przekracza porządek przyrody. W historii nauki wielokrotnie zdarzało się, że jakieś zjawisko uznawane za niewytłumaczalne z czasem znajdowało naukowe wyjaśnienia. Rozumienie cudu jako przekraczającego prawa przyrody naraża nas zatem na zarzut, że mylimy wiarę z niewiedzą.
Poza tym Bóg działałby wówczas w sposób niekonsekwentny: nadałby przyrodzie autonomię po to, by ją później naruszać. Dlatego przekonuje mnie rozumienie cudu jako znaku Bożego działania, a nie jako przekroczenia prawa przyrody.
AS.: I da się tak zinterpretować wszystkie cuda?
Ks.: Niektórzy teologowie, np. australijski duchowny Daniel Edwards, twierdzą, że wszystkie cuda Jezusa można zinterpretować w sposób nieinterwencjonistyczny – łącznie z Wcieleniem i Zmartwychwstaniem. I mnie to przekonuje. Bóg dokonuje takiego cudu nie naruszając praw przyrody, w tym najgłębszym, fundamentalnym nieznanym nam jeszcze rozumieniu. Możliwe, że odpowiedź na pytanie, jak Bóg „to zrobił”, poznamy dopiero w przyszłym życiu. Poza tym nie mamy innej możliwości, jak próbować opisywać wykraczające poza nasze rozumienie Boże działanie przy pomocy naszego ułomnego języka. Innym językiem nie dysponujemy. Dlatego mówimy, że Bóg działa poprzez przyczyny wtórne, czyli posługując się zdarzeniami powodowanymi przez prawa przyrody czy naszym działaniem, albo że jest On immanentnie obecny we wszystkich organizmach i strukturach świata nieożywionego, i że działa w nich nie naruszając ani autonomii przyrody, ani wolności człowieka.
Wielki teolog niemiecki Karl Rahner mówił, że Bóg w procesie samoudzielania daje siebie światu i dzięki temu świat może rozwijać się na drodze ewolucji. Nie mamy bezpośredniego dostępu do aktu ciągłego stwarzania świata przez Boga, nie wiemy, na czym on tak naprawdę polega – mamy do czynienia tylko z wynikiem tego działania – to znaczy ze stworzonym światem. Z drugiej strony mamy też silną intuicję, że istnienie świata nie jest konieczne, domaga się zatem wyjaśnienia.
AS.: Richard Dawkins lubi wskazywać na cud dziewiczego poczęcia Jezusa jako przykład irracjonalności wiary. Spróbujmy wbrew Dawkinsonowi ten cud wyjaśnić „naturalistycznie”: partenogeneza plus mutacja sprawiająca, że rodzi się chłopiec mimo żeńskiego chromosomu. Takie mutacje się zdarzają...
Ks.: Nie jestem biologiem więc nie potrafię ego potwierdzić. Ale nawet gdybyśmy nie potrafili w sposób nieinterwencjonistyczny wyjaśnić tego cudu na obecnym etapie rozwoju nauki, nie musi to oznaczać, że wyjaśnienie na najgłębszym poziomie praw przyrody nie istnieje. To samo odnosi się do wszystkich innych cudów, np. do zmartwychwstania Chrystusa, które przez wielu teologów jest traktowany jako zapowiedź tego, że kiedyś nie
tylko nasze ludzkie ciało, ale cały materialny kosmos doświadczy fundamentalnej przemiany. Byłoby to niezrozumiałe, gdyby nie istniały żadne prawidłowości rządzące tą przemianą. Właśnie w takim znaczeniu można mówić o tym, że wszystkie cuda dokonują się w zgodzie z prawami natury.
AS.: Jedni, ci, którzy wierzą bardziej ludowo – zarzucą, że pozbawia ich Ksiądz możliwości doświadczenia bezpośredniej Bożej obecności (któż może złamać prawa przyrody, jak nie ich Stwórca?), inni – pokroju Dawkinsa – powiedzą, że jest to arbitralna spekulacja, za pomocą której można uzasadnić wszystko.
Ks.: Czy Bóg złapany za rękaw byłby Bogiem prawdziwym? Wkładanie Boga do systemu świata jest ryzykowne, bo czyni Boga podatnym na empiryczną falsyfikację. Za jakiś czas może się okazać, że rzekomy cud jest zjawiskiem wyjaśnianym przez nauki. Empiryczny „dowód” na to, że Bóg istnieje, zamienia się wówczas na „argument” przeciwko jego obecności.
Co do stanowiska Dawkinsa, zakłada on, że nie ma niczego, czego nie dałoby się wyjaśnić naturalnie przy pomocy nauki. To bardzo mocne założenie. Owszem, nauka dokonuje swego rodzaju samoograniczenia, zakładając, że w badaniu świata należy się posługiwać się tylko wyjaśnieniami empirycznymi. Z historii nauki wiadomo, że tak pojmowany metodologiczny naturalizm okazał się bardzo owocny. Z niego jednak wcale nie wynika naturalizm ontologiczny, czyli twierdzenie, że poza empiryczną rzeczywistością nic nie istnieje.
AS: Ale też nie wynika, że istnieje. Nowi ateiści powołują się na brzytwę Okhama, czyli zasadę domagającą  ię minimalizowania założeń – dla nich istnienie Pana Boga za bardzo komplikuje świat.
Ks.: Dlatego w książce przekonuję, że nadużyciem jest wykorzystywanie nauki zarówno do dowodzenia, że Boga nie ma, jak i do dowodzenia, że Bóg istnieje (tak współcześnie robią np. zwolennicy „inteligentnego projektu”). Istnienie Pana Boga i całej sfery duchowej jest kwestią nie dowodów naukowych, tylko innych racji – filozoficznych i teologicznych. (...)
AS: Jak w kontekście współczesnych nauk bronić takiej kategorii jak dusza? Przypomnijmy, że Kościół wciąż posługuje się nią w tekstach doktrynalnych, np. mówiąc, że Bóg stwarza duszę ludzką bezpośrednio, albo że  est ona formą ciała. W dzisiejszym rozumieniu forma ciała jest „zapisana” w genomie... Czy genom to dusza?
Ks.: Teologia nie dysponuje własnym technicznym językiem, dlatego musi go skądś zapożyczać. Najczęściej sięga do filozofii. Gdy powstawało chrześcijaństwo, akurat pod ręką była filozofia dualistyczna dzieląca rzeczywistość na to, co materialne i to, co duchowe (Platon, Arystoteles). Dlatego w antropologii chrześcijańskiej człowiek to zespolenie duszy i ciała. Ale od samego początku wiadomo było, że filozofia dualistyczna jest tylko narzędziem służącym do wyrażenia prawd wiary, i że można te prawdy wyrazić w inny sposób. I niektórzy dzisiaj próbują to robić np. zinterpretować pewne teologiczne prawdy w kategoriach monizmu ewolucyjnego. Anglikański duchowny i zarazem fizyk John Polkinghorne uważa np., że człowiek nie jest podzielony na duszę i ciało, tylko stanowi jedność psychofizyczną, która wyewoluowała ze świata zwierząt. Jeżeli ewolucja dotyczy tylko ciała, a dusza jest stwarzana bezpośrednio przez Boga – Jan Paweł II mówił w tym kontekście o ontologicznym skoku między światem zwierząt a człowiekiem – to czy to oznacza, że na pewnym etapie ewolucji Bóg „wkłada” duszę ludzką w zwierzęce ciało? Byłoby to dość arbitralne rozwiązanie. Dlatego próbuję w mojej książce mówić także o możliwości ewolucji pierwiastka duchowego, który pojawia się w organizmie człowieka stopniowo, wraz z rozwojem jego biologicznego ciała. Niektórzy w tym kontekście wyraźnie rozróżniają duszę od ducha, który bezpośrednio pochodzi od Boga. W tej interpretacji dusza jest „jedynie” podstawą zjawisk psychicznych i ewoluuje wraz z psychiką zwierzęcą do ludzkiej postaci.»

Moim zdaniem terminologia teologiczna jest wciąż uboga, by móc dobrze opisać intuicje wiary. Ta koncepcja cudów nie jest całkiem nowa, ale w wersji odważniejszej niż w tych, które czytałem dotąd u autorów polskich. Szczególnie mi się spodobało napisanie, że Bóg nie stwarza ludzkiej duszy w ten sposób, że wkłada ją w zwierzęce ciało. Dualizm platoński pokutuje ciągle i wszędzie! Arturze, brawo, księże Tadeuszu oczywiście też! Może trzeba zacytować Asnyka: „Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg”. Większym, nie mniejszym, bo stworzył świat o wiele mądrzej niż nam się wydawało. A z cudami to jest tak, że się dzieją, ale nie dzieją w innym sensie.
Rozmowa w „Tygodniku” jest obszerniejsza dotyczy także kwestii, czy Bóg nie mógł stworzyć świata bez potwornych cierpień. Ale to już problem inny.

17:17, jan.turnau
Link Komentarze (43) »
sobota, 22 października 2016
Pluralizm kościelnych ról. Prorocy Jan i Ludwik

„On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami.” Jakże słuszna jest wizja Kościoła, w której różni jego członkowie różne role pełnią. Pasterz nie może być prorokiem, ale jeden i drugi jest konieczny i mają „znosić się nawzajem w miłości” (z tekstu wczorajszego). Biskupi znosić takich ludzi jak Jan Zieja, Ludwik Wiśniewski dzisiejszy też. O tym drugim coś mojego w „Wyborczej”, a inne poniżej.
Naprawdę dla wielu ojciec Dominikanin polski sławny kończy we wtorek 80 lat. Nie lubię nazywania zakonników ojcami, wielu z nich zresztą też nie uwielbia tego zaszczytnego określenia. Podział na ojców, czyli kapłanów, i braci bez tych święceń, widzi nam się mało demokratyczny. Robię jednak wyjątek dla brata Ludwika. Córka moja studiująca kiedyś na KUL-u opowiedziała mi właśnie, że zastała tam o nim legendę: jakim był autorytetem dla tamtejszych studentów, jak się o nich autentycznie troszczył.
Człowiek ten ma najwyraźniej niebywałe poczucie odpowiedzialności za wszystko, co się wokół niego w różnych środowiskach dzieje. Za „komuny” nie stronił bynajmniej od demokratycznej opozycji, a teraz nie bierze wody w usta, gdy widzi w swoim Kościele tyle niebezpiecznych zjawisk. Bogu dzięki, że jest u nas ktoś, kto chrześcijański patriotyzm od nacjonalizmu dobitnie odróżnia.
Ojcze Ludwiku, żyj jeszcze długo taki!

14:58, jan.turnau
Link Komentarze (3) »
piątek, 21 października 2016
Znośmy siebie nawzajem

List do Efezjan 4,1-2
„Zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości.” Zamiast „znosząc” Tysiąclatki może być „przyjmując” Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół, ale tamto słowo bardzo mi pasuje. Brzmi bardzo celnie, gdy przypomnimy sobie, jak często bliźni nasi są według nas po prostu nieznośni. Zwzajemnością, rzecz jasna.

13:17, jan.turnau
Link Komentarze (8) »
czwartek, 20 października 2016
Jeszcze jedne słowa dziwne

Ewangelia Łukasza 12,49-53
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął”. Poznanianka tłumaczy: „Zapewne ogień miłości, który ma ogarnąć wszystkich ludzi”, ale dalej mamy: „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam”. Tamto tłumaczenie już tu zgoła nie pasuje, zapewne chodzi tylko o skutek niezamierzony, nie do uniknięcia: teściowa skonfliktowana z synową także o to, że jedna uważa drugą za dewotkę...
W każdym razie, jak już tu pisałem nieraz, redaktor tej ewangelii za uważny nie był, zestawiał czasem zdania całkiem różnej treści. A Inspirator nie adiustator, ad maiore missus est!

Wpis na środę 19 października 2016:
Paweł, głosiciel ogromnej nowiny. I Popiełuszko, chłopak na pozór zwyczajny
List do Efezjan 3,2-12
Paweł wyznaje, że została mu dana łaska zaprawdę kolosalna: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę, że „są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię”. Ta „tajemnica Chrystusa nie była oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach”. Dla nas dzisiaj to taka oczywistość, że trudno nam pojąć jej ówczesną rewelacyjność, rewolucyjność wręcz: nie tylko naród wybrany, także inne, tak dotąd przez Żydów lekceważone, mogą korzystać z Bożego bogactwa duchowego. Ale jest to bogactwo Chrystusa właśnie - dlatego nie zostało przyjęte przez większość posiadaczy dotychczasowych. Język tego tekstu - zapewne napisanego nie przez samego apostoła, tylko jego ucznia, raczej zresztą traktatu teologicznego - bardzo nieprosty, zajrzyjcie jednak do księgi, bo to przecież Biblia.
A u nas dzisiaj liturgiczne wspomnienie innego człowieka odwagi niesłychanej, błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Wydawnictwo „Znak” zdążyło z książką na jego temat: drugą już o nim Mileny Kindziuk. Rzecz zwie się „Cuda księdza Jerzego”, ale opowiada nie tylko o takich wydarzeniach niezwykłych: cały jeden rozdział ma tytuł: „Cud życia księdza Jerzego”. No właśnie! Ten tak prosty, nieśmiały chłopak, przeciwieństwo wszelakiego tupetu, krzykacz żaden (choć tak myślałem najpierw), okazał się zdolny do męczeństwa, z którym się liczył, co autorka też zaznacza. Również delikatnie to, że nie wszyscy księża, w każdym razie nie od razu, pochwalali te msze za ojczyznę. Tak to wtedy było, warto wiedzieć.

23:58, jan.turnau
Link Komentarze (4) »
wtorek, 18 października 2016
Mój ewangelista kochany

2 List do Tymoteusza 4,11
„Łukasz sam jest ze mną”. Dzisiaj jego święto. O autorze najdłuższej ewangelii, jedynym na pewno w Biblii spoza narodu wybranego, wiemy bardzo niewiele: obok tej wzmianki są równie krótkie  w Liście do Kolosan 4,14 i do Filemona 24 oraz pisane w liczbie mnogiej relacje w Dziejach Apostolskich, najpewniej przezeń napisanych, choć i tu są opinie sceptyczne. Wynika z nich, że był towarzyszem Pawłowym wiernym, ale niektórzy uczeni bibliści skłonni są także i to podawać w wątpliwość. Co do mnie, jestem mniej krytyczny, może też dlatego, że ta opowieść o Jezusie teologiczno-biograficzna jest mi duchowo najbliższa. Jej optyka skierowana na ubogich szczególnie mi odpowiada, jego przypowieści szczególnie zachwycają.
Wszystkim Łukaszom życzenia imieninowe najlepsze!

20:38, jan.turnau
Link Komentarze (34) »
poniedziałek, 17 października 2016
Hasło naszej epoki

List do Koryntian 2,4
„Bóg bogaty w miłosierdzie.”
Oto imię naszej kościelnej epoki! Bogu niech będą dzięki! Wreszcie!

19:27, jan.turnau
Link Komentarze (11) »
niedziela, 16 października 2016
Wideopisanki na niedzielę 16 października

Co jednak oznacza powiedzenie, że Bóg pisze prosto po liniach krzywych? Oglądajcie.

18:05, jan.turnau
Link Komentarze (2) »
Opatrzność Bożą atakuj

Księga Wyjścia 17,8-13
Psalm 121,1b-8
2 List do Tymoteusza 3,14-4,2
Ewangelia Łukasza 18,1-8
Bez modlitwy nie ma religii, a modlitwa jest najczęściej, jak się mówiło, proszalna. Ale zaraz odwieczny problem zwykłych wierzących: jeśli ktoś pojmuje Boga jako wszechwiedzącego, to pyta, po co zawracać Mu głowę, bo On przecież wie, czego nam potrzeba. Różnie się na tę wątpliwość odpowiada. Co do mnie, staram się modlić tylko o mądrość, tę konieczną, żeby naprawdę żyć dobrze, nieegoistycznie i po prostu niegłupio, a do tego drugiego trzeba światła Ducha. A jeżeli o coś innego prosić, to raczej nie dla siebie, dla innych.
Żydzi starożytni, jak i nowożytni, oczywiście się modlili „proszalnie”. Gdy wojowali, prosili o zwycięstwo. „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i podłożyli pod niego, Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.”
Psalm: „Wznoszę swe oczy ku górom, skąd nadejść ma dla mnie pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli, aby potknęła się twa noga, ani się nie zdrzemnie Ten, który Ciebie strzeże.”
Jezus w ewangelii tłumaczy, że Bóg jest jak sędzia niesprawiedliwy, który w końcu ulega ciągłemu naprzykrzaniu się wdowy i bierze ją w obronę przed jej przeciwnikiem. Bierze w obronę swoich wybranych i to nawet „prędko”. „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” Trzeba przyjąć za Poznanianką, że to zdanie nie należy do poprzednich, myślę, że w ogóle – bywa tak szczególnie u Łukasza – zostało dopisane w tym miejscu jako osobna myśl eschatologiczna. Choć oczywiście wiara w modlitwie „proszalnej” pomaga, jak to było z tym wojownikiem z „Amalekiem” (Amalekitami). Tyle że nie zawsze, jak chcemy, a już na pewno nie zaraz. Bóg po bardzo krzywych liniach pisze i hipoteza ateistyczna nie jest dla mnie po prostu absurdalna. Ja jednak wierzę, że rządzi wszystkim Sens. Opatrzność, co nigdy nie działa opacznie.

Natomiast mną rządzi chęć autoreklamy, załączam zatem dwie moje pisanki dla „Wyborczej”
Oto ta z piątku.
Ks. Jan Zieja 1897-1991 Prorok, co chciał być proboszczem
Jan Turnau
19 bm. rocznica śmierci dwudziesta piąta.
Zwyczajny chłopak ze wsi, z Ossego koło Opoczna. Zupełnie niezwyczajny. Mając lat 11 kupuje Ewangelię według św. Jana i ta lektura czyni zeń biblijnego proroka. Bardzo zdolny do nauki, ale profesorem nie zostaje. Od małego chce być księdzem, ale nawet doktoratu nie robi. Całe życie chce być proboszczem i to wiejskim. A parafia ma być według niego podstawową komórką Kościoła, oddana wzajemnej pomocy. Wybucha wojna 1920 i zgłasza się na kapelana. Zobaczywszy pobojowisko, rannych, zabitych, Polaków, Rosjan, dochodzi do przekonania, że nie wolno zabijać: nigdy nikogo.
Wygłasza w tym duchu kazanie, po którym jego dowódca zastanawia się czy go nie aresztować, bo osłabia bojowego ducha. Ale otrzymuje Krzyż Walecznych. Zresztą uważa, że niech każdy decyduje sam.
Gorszą go też granice zbrojne pilnie strzeżone, więc bez paszportu i pieniędzy wyrusza w pielgrzymkę do Rzymu . Dociera aż do Wiednia. Ale kilka lat później podróżuje przez Włochy w stroju żebraka.
W Warszawie naraża się kardynałowi Aleksandrowi Kakowskiemu. bo prowadzi pogrzeb dziewczyny oskarżonej o publiczne zgorszenie, a potem samobójstwo. Ratuje go wstawiennictwo ks. Władysława Korniłowicza z Lasek. z którymi się tymczasem bardzo zaprzyjaźnia. Podpada także swojemu stałemu zwierzchnikowi, biskupowi  andomierskiemu Marianowi Ryxowi (jest z tamtej diecezji), bo upiera się nie brać żadnych opłat za kościelne obrzędy. Nie dostaje tam nigdy parafii. Zaproszony przez tamtejszych ziemian wygłasza im rekolekcje i mówi twardo o ich stosunku do chłopów: matka opowiadała mi, jak wstrząsnęło niektórymi. Próbuje życia u kapucynów, póki nie zajrzał u nich do kuchni i nie zobaczył kadzi z zupą - dla biednych. Ciemny płyn, kaszy w niej trochę, a obiad był dla zakonników z mięsem, a jakże. Jest światowym prekursorem Franciszkowego Kościoła ubogich.
Otrzymuje natomiast parafię u bliskiego mu duchem biskupa Zygmunta Łozińskiego na Polesiu i pracuje tam do zmiany ordynariusza. Tam poznaje innych chrześcijan, prawosławnych, baptystów, a także Żydów, których zna już, konwertytów z Lasek. Staje się polskim prekursorem ekumenizmu.
Zaprzyjaźnia się również z ludowymi lewicowymi Wiciami. Przeciwstawia się tam ostremu antyklerykalizmowi, ale jednoczesną krytyką duchownych naraża się na obie strony. Podczas okupacji jest naczelnym duszpasterzem Szarych Szeregów, a podczas Powstania kapelanem Pułku Baszta. Ku zgorszeniu niektórych Polaków na prośbę żołnierzy niemieckich odprawia im mszę. Z ludźmi wysłanymi na roboty do Niemiec wyjeżdża w przebraniu jako ich duszpasterz. Wracając, organizuje w Słupsku opiekę nad samotnymi matkami zgwałconymi, ofiarami sowieckich gwałtów.
W PRL walczy z władzami. Pisze list do KC PZPR, tłumaczy, żeby przestali kłamać i uwolnili prymasa. Biskupów krytykuje za faktyczną akceptację tamtego uwięzienia, za co kuria warszawska zwalnia go z funkcji rektora kościoła wizytek. Uwolniony kardynał tamto anuluje, ale Zieja robi mu stale kłopoty. W rocznicę zbrodni katyńskiej nieopatrznie przypomina ją i potępia, co gorsza jednak, krytykuje prymasa za przeakcentowany kult maryjny. W końcu decyzją samego prymasa z kościoła wizytek odchodzi. Komunizm zwalcza, ale msze za Stalina i Bieruta odprawia, bo im szczególnie potrzeba modlitwy. Także w rocznicę napaści na Polskę 17 września 1974 roku mówi o pojednaniu z braćmi zza Buga. W KOR-e jest jego wyrocznią moralną. Broni go przed prokuratorem woskowym.
Odwiedziłem go kiedyś w jego pokoiku u urszulanek na Wiślanej, był upał, więc siedział w krótkich spodniach. Z długą siwą brodą wyglądał naprawdę jak prorok.

Teraz coś, co będzie może w poniedziałek. Felieton. Cały Pan Bóg na pamięć
Jan Turnau
Uczy mnie życie coraz bardziej, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ostatnio trafił mi się dowód z dziedziny kościelnej: Jezus, Maria! Nasza córka przyszła pól wieku temu zapłakana, bo przed pierwszą Komunią musi się nauczyć na pamięć czegoś, czego jest pięć. Chodziło o warunki przystępowania do sakramentu pokuty: absolutnie nie wiedziała, co to takiego. Otóż historia powtarza się nieubłaganie, chyba nie tylko u katechetki z czysto polskiej Pragi.
Nie tylko „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” i „Wierzę w Boga”, bo to jeszcze rozumiem, też dziesięć przykazań Bożych i pięć kościelnych, siedem sakramentów, grzechów głównych, darów Ducha Świętego, cnoty różne, także kardynalne (nie mylić z kardynalskimi), modlitwy mszalne... Oraz odpowiedzi na czterdzieści pytań w rodzaju, kim jest Bóg.
Nie jestem przeciwnikiem ćwiczenia pamięci, ale bez przesady, a wiara religijna jest tutaj tematem fatalnym. Szczególnie jeżeli katecheta nie tłumaczy sensu słów. Dziecko zapytało, co znaczy „nie cudzołóż”, pani odpowiedziała, że to mają wytłumaczyć rodzice... Żeby nie było, jak kiedyś z dziewczynką , która wytłumaczyła sobie sama, że chodzi o wyłudzanie, i wyznała spowiednikowi, że scudzołożyła krasnoludka (miał chyba problem, żeby nie umrzeć ze śmiechu).
Acha i tam za Wisłą dzieci mają indeksy, muszą mieć tam dowód obecności na każdym obowiązkowym nabożeństwie, też różańcowym, roratach. Oczywiście z rodzicem, bo dziecko samo nie dojedzie, niebezpiecznie. Tak to w dzisiejszej Polsce wygania się całe rodziny z Kościoła: a dziwiłem się księdzu, który mi powiedział, że 4 czerwca 1989 roku upadł komunizm, nastał postkomunizm. No bo dalej zwalcza się wiarę, tyle że tutaj czyni to niechcący sam Kościół.

17:45, jan.turnau
Link Komentarze (8) »
sobota, 15 października 2016
Duch większy od Syna?

Ewangelia Łukasza 12,10
„Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone”. Jeszcze jedne słowa dziwne: Osoby Trójcy nierówne? Równe, ale my nierówni: ci, co odrzucają Chrystusa, raczej głównie Jego Kościół, czynią nieraz tak, bo nie wiedzą naprawdę, kto zacz. Po niektórych chrześcijanach sądząc, po uczniach wnioskując na temat Mistrza, wydaje im się niezbyt wart wiary. Natomiast Ducha nie widać oczami ciała, ale duchowymi bezbłędnie: głos swego sumienia słyszy nawet głuchy jak pień.

12:14, jan.turnau
Link Komentarze (32) »
piątek, 14 października 2016
Kwas bardzo niebezpieczny

Ewangelia Łukasza 12,1
„Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.” A bywają obłudnicy także wśród zupełnie świeckich. Na przykład polityków cholernie pobożnych...

19:41, jan.turnau
Link Komentarze (10) »
czwartek, 13 października 2016
Biada wam, moralizatorom niemoralnym

Ewangelia Łukasza 11,52
„Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, aprzeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.”
Myślę tu o wszystkich tych, co głoszą zasady moralne, ale ich nie przestrzegają. Są to biskupii inni duchowni, także teologowie, czyli nie moralizatorzy urzędowi, tylko eksperci, ale ichgłos się liczy, dalej też publicyści bardzo lubiący pouczać, jak żyć, wreszcie każdy, kto naweti prywatnie w ten sposób wychowuje, przede wszystkim rodzice swoje dzieci. Do wszystkichludzi odnosi się wskazówka praktyczna, że trzeba to robić nie tylko wykładem, przykłademtym bardziej. Niech każdy wejrzy w siebie, ja też wglądam.

22:36, jan.turnau
Link Komentarze (16) »
środa, 12 października 2016
Szczęście? Ale co to?...

Psalm 1,1-2
„Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników,
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą”.
Wybrałem dziś do skomentowania słowa psalmu też trochę dlatego, że otwierają księgę tak ważną duchowo - no i poruszają problem fundamentalny. Chcę też wyjaśnić, któż to ci szydercy w Biblii, i najpierw o nich. Otóż nie są to tam ludzie lubiący po prostu trochę złośliwe żarty. W ogóle, jak gdzieś wyczytałem, szmoncesy to pomysł żydowski niemal współczesny, najwyżej XIX-wieczny: starożytni Izraelici nie byli skłonni do podobnego świeckiego dowcipkowania. A szydercy to wyśmiewacze wartości najwyższych, religijnych i szczęśliwy jest człowiek, który jest ich pasjonatem. Choćby poważne ich traktowanie kosztowało go bardzo wiele. Czy szczęśliwy był ksiądz Jan Zieja, zakochany w Ewangelii (19 bm. dwudziestopięciolecie jego śmierci, będzie wnet o nim głośno)? De gustibus non est disputandum...

14:53, jan.turnau
Link Komentarze (13) »
Miej serce i patrz w serce...

Wpis na wtorek 11 października 2016
Ewangelia Łukasza 11,37-41
Spór Jezusa z faryzeuszami o obrzędy rytualne: mycie rąk przed posiłkiem, mycie naczyń gastronomicznych również. Każda religia ma skłonności tego rodzaju: do akcentowania wagi rytuału. Jezus nazwał to nadmierną troską o zewnętrzność, kiedy to ważne jest natomiast wnętrze człowieka, wynikająca zeń chętna pomoc bliźnim. Dzisiaj dzień liturgiczny Jana XXIII, bo też kolejna rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II (1962-1965), przez tego papieża zwołanego. Otóż był to przełomowy zjazd biskupów, który rozpoczął kościelną odnowę polegającą właśnie na radykalnej zmianie optyki. Patrz nie na ręce, na serce! Mało ważne stało się piątkowe rozróżnianie między kręgowcami, przede wszystkim jednak uznajemy teraz za niesłuszne rozróżnianie moralne między ludźmi według deklarowanej przez nich wiary czy niewiary. Ekumenizm uniwersalny.

14:46, jan.turnau
Link Komentarze (5) »
poniedziałek, 10 października 2016
Kobieca niedoli droga. Ja, Jonasz...

List do Galatów 4,22
Ewangelia Łukasza 11,32
Po kilu miesiącach postanowiłem znowu wpisywać się do mego blogu, jeśli sił starczy, codziennie. Znów komentując teksty biblijne przepisane przez mój Kościół na dany dzień.
Ciągnąc swoje chrześcijańskie przesłanie o wierze w Chrystusa, która ma zastąpić Prawo, odwołuje się Paweł do wspomnienia Abrahama, który miał dwóch synów: jednego z niewolnicy (Izmaela), drugiego z wolnej (Izaaka). Na tej podstawie powiada apostoł alegorycznie: „nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Podziwiając śmiałość tych słów, wracam jednak myślą do niedoli tamtych niewolnic, które musiały znosić w wielkiej rodzinie niejednego patriarchy ów stan człowieka niższego sortu. I odnotuję tutaj myśl mojej żony, że dziwne są dzisiejsze obyczaje prawne, że za zabicie dziecka nienarodzonego odpowiada poza lekarzem tylko matka: ojciec jakby nie istniał w ogóle. Niedola trwa.
A ewangelia przytacza słowa Jezusa: „a oto jest tu coś więcej niż Jonasz”. Niniwici posłuchali tego proroka, a Żydzi nie chcą posłuchać kogoś o tyle bardziej wartego szacunku. Ja jednak jako podpisujący swoje felietony tamtym hebrajskim imieniem pomyślałem samokrytycznie o sobie: czy zawsze pamiętam, że jest Ktoś większy ode mnie zarozumiałego...

16:28, jan.turnau
Link Komentarze (10) »
niedziela, 09 października 2016
Wideopisanki na niedzielę 9 października

Zapraszam do obejrzenia na wyborcza.pl lub na mojej stronie na Facebooku.

11:50, jan.turnau
Link Dodaj komentarz »
Jeszcze jedna cnota: wdzięczność. Liczy się też iloraz serca. Nawet gęś czyta „Więź” (gąsior też)...

2 Księga Królewska 5,14-17
Psalm 98,1-4
2 List do Tymoteusza 2,8-13
Ewangelia Łukasza 17,11-19
Temat dzisiejszych tekstów biblijnych to poniekąd trąd: przekleństwo tamtych krajów. Zachorował na to wódz syryjski Naaman, za radą proroka Elizeusza zanurza się jednak siedem razy w Jordanie i jego ciało staje się znowu „jak ciało małego chłopca”. Oświadcza zatem Elizeuszowi jako przedstawicielowi religii Izraela: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem” (to tłumaczenie Tysiąclatki, Poznanianka dopowiada: „nie ma [takiego] Boga jak w Izraelu”). Można przypuszczać, że oznaczało to przejście na religię tego ludu, jako że wojownik deklaruje następnie, że nie będzie odtąd składał ofiar innym bóstwom, tylko właśnie Bogu tego ludu. Słowa te ubarwia prośbą o porcję ziemi Izraela, którą mogą unieść dwa sprzęgnięte woły, aby potem na niej owe ofiary złożyć. Boga Izraela wiąże w ten sposób wręcz z geograficznym konkretem, ale tak już było wtedy, w czasach swoistego religijnego pluralizmu. Trudno było zrozumieć, że owa Istota Najwyższa to nie Bóg danego plemienia, potężniejszy od innych, ale niekoniecznie Jedyny. Naaman jeżeli przyjął, to „henoteizm”, nie monoteizm. Droga do pojmowania Boga daleka, nieskończona, bo On przechodzi ludzkie pojęcie. My, katolicy, oczyszczamy teraz nasz Jego obraz przypominając, że jest On Miłosierdziem (tak jak dla muzułmanów: czytajcie w jesiennej „Więzi” ważny bardzo tekst Agaty Skowron-Nalborczyk!).
W Ewangelii Łukasza Jezus uzdrawia aż dziesięciu trędowatych. Rzecz jednak w tym, że tylko jednemu przyszło do głowy podziękować Bogu reprezentowanemu przez Jezusa. No i był to właśnie Samarytanin, cudzoziemiec. Nie poganin, tylko heretyk, ale nie ortodoks żydowski. W tekście starotestamentalnym poganin Naaman, owszem, dziękuje, nawet usiłuje wcisnąć prorokowi jakiś podarunek.
Podobno jednak dziękowanie, solidne, rewanżowanie się nawet jakoś materialne, to zwyczaj żydowski szczególnie. Nic dziwnego: wynika to niekoniecznie z ich handlarskiego światopoglądu, choć wieki zajmowania się w braku innych możliwości kupiectwem mogły w nich tę skłonność moralną umocnić. Są przecież właśnie narodem Tory!
A my? Zapominamy podziękować, ponieważ myślimy tylko o sobie. Ten, co nam pomógł, zaraz ucieka z głowy. Pomyślałem sobie też, że najlepszym podziękowaniem Bogu za coś, co się nam udało, jest zwrócenie się z jakąś pomocą do kogoś, w kim łatwo nam zobaczyć Jezusa: do jednego z tych najmniejszych. Poprawić jemu też trochę jego los.
Paweł do Tymoteusza: „Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida”. Jemu zawdzięczamy wszystko, ale nie zdołamy Mu się wywdzięczyć. Na szczęście są do tego celu biedni bliźni nasi. Trochę tematyki „postbiblijnej”. Aborcja... Najwyraźniej PiS przestraszył się kobiet jako uczestniczek wyborów politycznych i kto wie, czy nie uznał milczkiem, że kompromisu lepiej nie ruszać. Może nawet można tak rozumieć komunikat prezydium Episkopatu, akcentujący raczej pomoc praktyczną, nie poprawianie prawa. Ja też nie rozumiem, co jest winne dziecko jako owoc gwałtu, i wiem, jak wielki iloraz serca mają ludzie z Downem, choć ten inteligencji niski. Ale też przeczytałem w „Wyborczej” wtorkowej wstrząsający list 56-letniej Ewy Karbowskiej pod tytułem „Ja - jedna ze skazanych na istnienie”. Opowieść o życiu głęboko niepełnosprawnej z wyznaniem, że gdyby mogła, błagałaby wtedy matkę niewiedzącą, że taką urodzi, żeby ją „usunęła” (cudzysłów nie jej, mój). Publicystyczna przesada dziennikarki? Pewnie jednak nie, najwyżej możliwa zmienność poglądów.
Dołączam dwa moje teksty, napisane dla tejże „GW”, gdzie reklamuję chytrze kwartalnik „Więź”, w którym  wyrosłem, ale nie odszedłem: jestem w Radzie Redakcyjnej.
Głośne myślenie
Franciszka nie ubóstwiam
Jonasz
„Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną”: pierwsze przykazanie z dziesięciorga, które przy pewnej interpretacji mogą być dekalogiem ogólnoludzkim. Cudzy bogowie to oczywiście nie tylko ci innych religii. To także każdy kult osoby albo idei, która nie równa Absolutowi Dobra – by tak filozoficznie nazwać Istotę Najwyższą. Istnieje Ktoś taki albo niestety Go nie ma, ale nie można zastępować Go niczym absolutnie mniejszym. Także jakimś człowiekiem, choćby najwspanialszym.
To myślowy banał, ale wart powtórzenia, gdy się myśli na przykład o papieżach. Dzisiaj już na szczęście niejeden katolik pożegnał się z ubóstwianiem kogokolwiek nazywanego deifikująco Ojcem Świętym (w Biblii to określenie wyłącznie Boga). Przyczynili się do tej świętej reformy wszyscy poprzedni biskupi rzymscy od Jana XXIII poczynając. Zstępują z nieba odrabiając dawne błędy.
Może jednak my ich po staremu znowu ubóstwiamy. Pewnie tak było i jest w Polsce z Janem Pawłem II, choć robił on wszystko, co mógł, żeby go do pomnikowego cokołu nieprzyspawać. Na szczęście nie grozi to u nas Franciszkowi, a chyba też nie zagraża w innych katolickich krajach, za bardzo on odstaje od rozmaitych tradycji kościelnych. Owszem, jest uwielbiany w świecie pozakościelnym, ale tam nie chroni od krytyki żaden wysoki urząd.
Tyle, że można stać się dla kogoś idolem, bo to rzecz najzwyczajniej ludzka, psychologiczna, nie eklezjologiczna. Może jest moim bożkiem papież Bergoglio? Nie skrytykuję go nigdy? Owszem, zdarzyło mi się to po tym, jak na spotkaniu z polskimi biskupami w Krakowie ocenił nadzwyczaj ostro teorię gender. Napisałem wtedy, że swoimi słowami zranił (na pewno niechcący) osoby transseksualne. W jesiennej „Więzi”, gdzie na jego temat ciekawych tekstów kilka, ks. Andrzej Draguła tłumaczy, że „papież Franciszek postrzega ideologię «gender» jako skrajną autokreację człowieka”, przekraczającą wszelkie ograniczenia. Mnie się wydaje natomiast, że po prostu nie dość dobrze zrozumiał sens owej naukowej teorii.
Chyba nastąpiło jakieś nieporozumienie, pewnie z winy idiotycznych popularyzatorów, i Franciszek sądzi, że „genderologom” chodzi o to, żeby ludzie sami sobie wybierali płeć. Nie, za nich wybiera ją natura, mówiąc religijnie, Stwórca. Niestety czasem inną psychiczną niż biologiczną. I rzecz w tym, żeby osoby te mogły przyjmować to do wiadomości bez wewnętrznej szamotaniny, żeby ich otoczenie uznawało to również.
Najważniejsze jednak, że dla tego papieża, co też tłumaczy ks. Draguła, istotne są nie tyle różne obozy ideologiczne, ile sam człowiek. Bo też Franciszek czuje się przede wszystkim duszpasterzem, nie specjalistą teologiem, co widać też na przykład w sprawach ekumenicznych. Człowiek konkretny ważniejszy dla niego niż poglądów różnice. O nich
mówi nieczęsto. Tak go zatem po swojemu bronię, bożka z niego w dalszym ciągu - mam nadzieję - nie robiąc.
Co się wydaje
Allah, czyli miłosierdzie
„Więź”, jesień 2016
Arabistka habilitowana Agata Skowron-Nalborczyk zaczęła od razu zgoła sensacyjnie. „Jedna z częściej używanych przez muzułmanów formuł, z którą przystępują do różnych czynności, brzmi: «W imię Boga miłosiernego i litościwego». Skoro zatem miłosierdzie Boga jest przywoływane przez muzułmanów nawet kilka razy dziennie, musi być ważnym wymiarem tej religii.(...). W Koranie «Miłosierny» jest tak ważnym atrybutem Boga, że jako jedyny może być użyty samodzielnie w roli rzeczownika-synonimu wyrazu «Bóg«.
Ludzie powinni naśladować Boga. W muzułmańskiej tradycji religijnej w jednym z tak zwanych hadisów powiada się, że „Bóg nie będzie miłosierny dla tych, którzy nie są miłosierni dla (innych) ludzi” i podobnych etycznych wskazówek mnogość.
Autorka zaznacza, że w islamie nie ma naczelnego autorytetu religijnego, więc różnych interpretacji legion, a etyczne praktyki tym bardziej rozmaite. Niemniej kończy stwierdzeniem, że „miłosierdzie Boga łączy chrześcijan i muzułmanów”. Nie dodaję zdania oczywistego, że skłonności do antymiłosierdzia również. Choć z nami chrześcijanami teraz moralnie na ogół lepiej.

11:46, jan.turnau
Link Komentarze (14) »
niedziela, 02 października 2016
Pisanki w ruchomym obrazku13:13, jan.turnau
Link Komentarze (17) »
A teraz lektura na dzisiejszą niedzielę. Gdzie ta moc, ta miłość? Aborcja. Jacek Międlar

Księga Habakuka 1,2-3;2 i 2-4
Psalm 95,1-2.6-9
2 List do Tymoteusza 1,68.13-14
Ewangelia według Łukasza 17,5-10
„Apostołowie prosili Pana: - Dodaj nam wiary. Pan rzekł: - Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście morwie: - Wyrwij się z korzeniem i przesadź w morze, a byłaby wam posłuszna”.
Cóż, kiedyśmy jednak na ogół o wiele bardziej sceptyczni. Wołamy jak  ci z Księgi Halakuka: „Jak długo Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchasz? Wołam do Ciebie: - Na
pomoc! – A Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego okazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się
nieszczęściu?
Ale mamy zaraz odpowiedź: „Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz jego wypełnienie niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie?”
Dla Boga sto lat to chwila, a język biblijny nie arytmetyczny, zatem nie miejmy pretensji o podobną pociechę. Choć przyjąć ją niełatwo. Uwierzyć z autorem Psalmu, że „On jest
naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwisku i owcami w Jego ręku”.
Naszym Bogiem, czyli opiekunem jednak niezawodnym. „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia.” Tak, trzeźwego, religia to nie mrzonka, ma rację Paweł ewangelizując w ten sposób Tymoteusza. I tylko pytanie cichutkie bez przerwy się odzywa,
czemu w nas tyle bojaźni, nie mocy i miłości? Ile w tym naszej zwykłej ludzkiej winy? No i znowu awantura o aborcję. Co do mnie, dwa pierwsze wyjątki, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu i gdy płód jest poważnie uszkodzony, budzą moje wątpliwości, ale jakiś kompromis jest konieczny, co widać dobrze dzisiaj, gdy wydaje się zagrożony. Przypominam, że prawo państwowe ma strzec również pokoju społecznego. A w ogóle to nie każdy chłop zdaje sobie sprawę z tej oczywistości, że dla niego to kwestia jednej małej przyjemności, a dla kobiety to nieraz długi czas koszmaru. Owszem, ma potrzebę macierzyńską większą niż chłop ojcowską, to jednak inna sprawa.
A o sprawie Jacka Międlara  myślę tak. Wiadomość o jego decyzji w zasadzie bardzo dobra: ten młody człowiek przestał uważać się za zakonnika, członka Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Nie będzie swoimi poglądami obciążał moralnie tej rzymskokatolickiej instytucji.
Czy zdecydował się zrezygnować zarazem z pełnienia urzędu kapłańskiego, bycia księdzem, mówiąc językiem oficjalnym, prezbiterem w tym Kościele? Obawiam się, że niestety nie: może stać się duchownym w innym zakonie albo jakiejś diecezji jego dotychczasowego Kościoła. Musi jednak sobie taką strukturę znaleźć. Może też wybrać sobie całkiem inną, na przykład lefebrystyczną, bo do niej jakby pasuje.
W każdym razie to, co głosi, to opinie sprzeczne z nauczaniem całego Kościoła rzymskokatolickiego, w każdym razie dzisiejszego. To jest antysemityzm i to w formie potwornej. Nie mogę się nadziwić, że ktoś, kto był w tym zakonie dobre kilka lat, nie został rozpoznany jako człowiek nienadający się do tej kościelnej roli, został zakonnikiem i księdzem. Muszę podejrzewać, że panuje tam dla takich poglądów nadmierna tolerancja. Dziwne są słowa jego bezpośredniego zwierzchnika, przełożonego jego klasztoru, że „głównie chodzi o jego zaangażowanie polityczne, które kłóci się z misją Kościoła. Kościół może w pewnych okolicznościach zabierać głos, ale nie może się bezpośrednio angażować w bieżącą politykę (KAI)”. Przecież nie o zaangażowanie polityczne tu chodzi, nawet jawnie partyjne, ale o ordynarne obrażanie Żydów, nazwanych przez Jana Pawła II naszymi starszymi braćmi w wierze. Gdyby chodziło na przykład o in vitro,  rygory doktrynalne byłyby na pewno większe. Czy jest to aby na pewno sprawa kościelna polska zupełnie nietypowa?  Wiadomość zatem w istocie bardzo niepokojąca.

13:10, jan.turnau
Link Komentarze (10) »
2 października 2016. W dzień ochroniarzy niebieskich

Księga Wyjścia 23,20-23
Psalm 90,1-6.10-11
Ewangelia Mateusza 18,1-5.10
Niestety w tym roku 2 października to niedziela, 27. w okresie liturgicznym, dzień aniołów stróżów musiał ustąpić jej miejsca, ale postanowiłem zupełnie wyjątkowo skomentować teksty biblijne najpierw z tamtej małej, ale dla wielu katolików ważnej okazji.
Mamy oczywistą potrzebę poczucia bezpieczeństwa, a wiara w istnienie takich osobistych ochroniarzy dobrze do tego służy. Co do mnie, widać zadzieram nosa, bo myślowym odruchem sięgam od razu do Ochroniarki, której ma imię Opatrzność, ale jestem może w tym odosobniony.
Tu najpierw bibliograficzna wiadomość dla wszystkich religijnych rodziców: poznańskie wydawnictwo „Święty Wojciech” opublikowało w zeszłym roku oryginalną książkę dla dzieci. Zatytułowana jest „Czasami przychodzi do mnie anioł...” Lucyna Kwiatkowska, sama matka dzieciom, napisała na podstawie swoich katechetycznych doświadczeń i prześlicznie zilustrowała opowieści pewnego chłopca o jego rozmowach z anielskim stróżem, który stał się z czasem jego przyjacielem oraz mentorem w różnych sprawach religijnych.
Każdy z nas zatem ma takiego własnego opiekuna swego? Przepisane na dzisiaj słowa Biblii o aniołach stróżach są takie:
z Księgi Wyjścia: „Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Kananejczyka, Chiwwity, Jebuzyty, i ja ich wygładzę”;
z psalmu 90: „Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach”;
z Ewangelii Mateusza: „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam: - Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego, w paragrafie 336 czytamy o argumentach biblijnych tak: „Życie ludzkie od dzieciństwa (Mt 18,10) aż do zgonu (16,22) jest otoczone opieką (Ps 34,8;91;91,10-13) i wstawiennictwem aniołów (Księgi Hioba 33,23-24; Zachariasza 1,12;Tobiasza 12,12).
To nauczanie kościelne, teologowie jednak trochę polemizują. Na przykład wybitny teolog polski, ks. Alfons Józef Skowronek, napisał w książce Biblioteki „Więzi” pt. „Aniołowie są wśród nas. Fascynacje - dociekania - wierzenia” (Warszawa 2001): 
„Aniele Boży, Stróżu mój,
ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze do pomocy.
Broń mnie od wszelkiego złego
i doprowadź mnie
do królestwa niebieskiego. Amen.
Któż nie zna lub nie pamięta u nas tej modlitwy naszego dzieciństwa. Rodzice religijną edukację swoich pociech zwykle zaczynają właśnie od tej modlitwy. U nas jest mniej więcej tak, że zanim człowiek dowie się o istnieniu Boga, już na dobre obcuje z Aniołem Stróżem.
Trzeźwo zauważyć tu jednak wypada, z Bożego Objawienia nie da się wyczytać zachęty do prowadzenia z Aniołem Stróżem dialogu, do kierowania do niego modlitw. W «anielskostróżowych» modlitwach dominuje liczba pojedyncza, tj. najczęściej zwracają się do konkretnego jednego Anioła Stróża. Jest to pewne odchylenie od danych biblijnych.
Klasyczne teksty biblijne, które mają mówić o Aniołach Stróżach – Ps 91 i Hbr – posługują się liczbą mnogą.
«Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swojej stopy o kamień (Ps 91,11n)».
«Czyż nie są oni wszyscy [aniołowie] duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, który mają posiąść zbawienie?» (Hbr 1,14).
Również w Ewangelii świętego Mateusza (18,10) nie mówi się o indywidualnych aniołach: «[Jezus mówi:]  Strzeżcie   się,  żebyście   nie  gardzili  żadnym   z  tych  małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie» (18,10).
Nie chodzi tu bynajmniej o niebiańskich reprezentantów dzieci w niebie, lecz o szczególną wartość w oczach Bożych każdego człowieka z osobna, także najmniejszego. Wyprowadzanie
z Mt 18,10 wyobrażenia o Aniele Stróżu sprzeciwia się właściwej intencji tej perykopy, która chrześcijan wzywa do wzajemnej odpowiedzialności za siebie. Nie chodzi tu zatem o romantycznych Aniołów Stróżów, opiekunów dzieci. Aniołowie to moce kosmiczne, poprzez które Bóg sprawuje swe rządy nad światem, albo też orędownicy, którzy prawdę o ludzkiej doli zanoszą przed tron Boga.
W wyobrażeniu o Aniele Stróżu słuszna jest myśl, że Bóg chroni ludzi i że ta osłona w spotkaniu z aniołem przeżywana jest jako całkiem osobiste doznanie Bożej łaskawości. Jeżeli
aniołowie – jak ukazuje to Ewangelia Świętego Łukasza – zanoszą do «nieba» zmarłego żebraka Łazarza, wówczas to poczucie bycia niesionyrn stanowi ostateczny wyraz troski Boga o swoje stworzenie (por. Łk 16,19-31). Wedle świadectwa Pisma Świętego egzystencja aniołów wyczerpuje się w ich specyficznym posługiwaniu, nie istnieją natomiast «jako tacy», «sami w sobie». Niebezpieczeństwo związane z modelem Anioła Stróża polega na tym, że aniołowie uniezależniają się aż do rangi istot samodzielnych, którymi właśnie nie są. Bóg pozostaje zawsze Tym, który działa w Aniele Stróżu. Sedno rzeczy w tym, żeby człowiek właśnie nie zasadzał swej wiary i nadziei na aniołach, którzy sami z siebie podobni są do ambasadorów bez listów uwierzytelniających, lecz zakładał swój fundament tylko i wyłącznie na żywym Bogu, który objawił się w Chrystusie i który z nieba oprócz innych sił – także aniołami w   strzeżeniu w swoich wiernych i kierowaniu nimi. Czy wobec tego wszelka.
Pomoc, jakiej w życiu doświadczamy, pochodzi ostatecznie od (naszej koncepcji) stosunku do aniołów czy też w prostej linii zależy od naszej relacji do Boga? Oto pytanie.
Różne wypaczenia w formie angelologicznych przesądów i zabobonów pokazują niemal naocznie, do czego prowadzi sytuacja, gdy w życiu chrześcijanina stosunek do anioła zyskuje większą wagę i rangę niż relacja do Boga. W naszych czasach, które raczej trudno uważać za złoty okres modlitwy, wolno odważnie zgłosić pytanie, czy do rzędu spraw najważniejszych należy bezpośrednie zwracanie się do Bożych wysłanników, skoro przecież wiadomo, że ludziom spieszy na pomoc sam Bóg, nawet i wtedy,gdy w tym celu posługuje się pośrednictwem stworzeń. Bóg sam może wysłuchiwać modlitw, odwracać niedolę i dlatego też tylko Jemu należy się chwała i dziękczynienie. Jeżeli natomiast w ten hymn pochwalny włączeni mają być także aniołowie, wówczas jedynie i odpowiednio do chwały oddawanej Bogu, i to w tym sensie, że w tym akcie pochwalnej modlitwy uczestniczyć będą wszyscy święci: Cudowny jesteś, Boże, w Twoich Świętych!”
Oto ciekawa biblistyczna dyskusja.
Można w każdym razie modlić się inaczej:
Aniele, stróżu mój,
nie zawsze przy mnie stój,
ale gdy będzie potrzeba,
poleć w te pędy do nieba
i poproś Ducha Świętego,
by ustrzegł od czegoś głupiego. Amen!

13:08, jan.turnau
Link Komentarze (2) »
niedziela, 25 września 2016
Pisanki w ruchomym obrazku20:12, jan.turnau
Link Komentarze (1) »
Bogacze i Łazarze. Niebo na ziemi raczej niebezpieczne. Prymas zaprawdę Tysiąclecia

Księga Amosa 6,1a. 4-7
Psalm 146,6c-10
1 List do Tymoteusza 6,11-16
Ewangelia Łukasza 16,19-31
W tekście Łukaszowym przypowieść o dwóch ludziach o całkiem różnych losach, o bogaczu i biedaku. Bezimienny człowiek bardzo majętny miał życie ziemskie pełne przyjemności (strój przewspaniały, uczty dzień w dzień wystawne), biedak imieniem Łazarz głodował i bardzo chorował, leżał bezwładnie u bram pałacu bogacza. Po śmierci jednak ich dola zmienia się radykalnie. Biedaka zanoszą aniołowie na łono Abrahama, co oznacza oczywiście pełnię szczęścia, bogacz natomiast cierpi męki w Otchłani, niewątpliwie piekielne, bo jest mowa o płomieniu i fizycznym pragnieniu. Prosi Abrahama o odrobiną wody dla zmoczenia języka, żeby mu ją dostarczył Łazarz, ale patriarcha odmawia. Bo przecież za życia otrzymał już bogacz swoje dobra, a poza tym dzieli go od biedaka przepaść niepokonalna. Ten, co miał same przyjemności, prosi zatem Abrahama, aby przynajmniej ostrzegł jego braci, co także im grozi, kiedy umrą. Ale patriarcha odmawia: „Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają”. Na argument, że może przekonałby ich ktoś z umarłych, może wtedy by się nawrócili, Abraham odpowiada, że jeśli nie posłuchali tamtych autorytetów, to nikt im nie pomoże.

Jest co komentować. Imię „Łazarz” (skrót imienia „Eleazar” - „Bóg wspomógł”) nosi w ewangeliach także ktoś w tekście Jana: wskrzeszony przez Jezusa brat Marii i Marty. Zbieżność, z której coś wynika? Chyba raczej nic, choć ciekawe, ze Łazarz występuje tylko w tych dwóch ewangeliach i tylko w tych dwóch czytamy o Marcie i Marii, choć u Łukasza nie ma nic o ich bracie owego imienia.
Kwestie przesłania tej perykopy. Jej echo słychać u Mickiewicza w słowach, które można streścić tak: kto za życia chociaż raz był w niebie, ten po śmierci nie trafi tam od razu („Dziady”, część czwarta). Podobnie jak u Łukasza zakłada się tutaj, że los nasz pośmiertny wynika jakoś z tego, jakie było życie człowieka na ziemi. Czyli czy na los bliźniego swego nieobojętne. Nawet i ewangelia nie mówi tutaj wyraźnie, ze bogacz powinien był zauważyć cudzą niedolę tuż koło jego pałacu, ale można to wyczytać między wierszami. Szczególnie, gdy się pamięta szczególną troskę Łukaszową o ludzi, którym się nie powiodło, w sprawach finansowych i nie tylko. Zanim jednak o tym, co na temat bogatych i biednych w innych dzisiejszych tekstach Pisma, trochę o eschatologii w tej perykopie. Ks. Wacław Hryniewicz: „Nie istnieją żadne przekonywające racje za twierdzeniem, iż wraz z momentem śmierci następuje definitywna petryfikacja woli, wykluczająca możliwość wszelkiej zmiany. Brak jest pod tym względem wszelkich wyraźnych wypowiedzi biblijnych. Przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu (Łk 16,19-31) pozostaje tylko przypowieścią. Jej zasadniczym celem jest potępienie egoizmu i niewrażliwości na los drugiego człowieka, ukazanie ich trwałych i złych następstw. Przypowieści nie wolno traktować w taki sposób, jak gdyby była dogmatycznym orzeczeniem. Mówi ona wprawdzie o « strasznych mękach» (w. 23-25,28) oraz  «ogromnej przepaści» (w. 26) dzielącej cierpiącego bogacza od szczęśliwego Łazarza, ale równocześnie ukazuje dobrą wolę «potępionego», zatroskanego o los swoich braci (w. 27-28) oraz o ich nawrócenie (w. 30). Troska jest znakiem przełamania egoizmu, początkiem wewnętrznego wyzwolenia. Nieprzekraczalna i «ogromna przepaść» pozwala mimo wszystko występującym w przypowieści postaciom na prowadzenie wstrząsającej rozmowy. Przypowieść potwierdza możliwość skruchy i zmiany nastawienia woli ludzkiej po śmierci. Nie mówi nic o wieczności eschatologicznego oddzielenia, lecz jedynie o stanie aktualnym: «nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać» (w.26). Zgoła nieuzasadnione byłoby wyciąganie na tej podstawie wniosku o niezmiennym uporze woli w potępionych. Nikt nie może być potępiony i skazany na wieczną mękę wbrew dobrej woli nawrócenia i przemiany. Dlaczego apriorycznie uznawać istnienie wolności, która prowadzi do piekła i potępienia, a zaprzeczać możliwości wolnej decyzji, która stamtąd wyprowadza? Teologia chrześcijańska nie może, rzecz jasna, wykluczyć istnienia samej kary ani możliwości potępienia. Musi jednak pytać, czy jest to kara wieczna i jak trzeba ją rozumieć”.
Nie cytuję dalej książki naszego autora pod tytułem „Nadzieja zbawienia dla wszystkich”, bodaj pierwszej z licznych na ten temat, choć mamy tam bardzo ważną analizę greckiego słowa „aionios”, tłumaczonego jako „wieczny”. Prof. Hryniewicz twierdzi, że termin ów nie oznacza zawsze nieograniczonego trwania. Polecam tę lekturę, wracając do szczęścia bogaczy i nieszczęścia innych.
O szczęściu czytamy u Amosa: „Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach”. Nie ma tu o ich lekceważeniu nieszczęścia biedaków, jest jednak ciężki ogólniejszy zarzut: „Nic się nie martwią upadkiem domu Józefa”. O niedoli innych Hebrajczyków czytamy natomiast w dzisiejszym fragmencie Psalmu 146, gdzie jest o opiece Bożej nad nimi kilka wersetów, a potem o tym, że „występnych kieruje Pan na bezdroża”. Można chyba napisać, że występni to w Biblii prawie zawsze ci, co mają Mamonę. Pismo Święte moralnie socjaldemokratyczne jest! A co w Liście do Tymoteusza? Też coś w jakimś związku z przypowieścią Łukaszową, bo ów Pawłowy uczeń pouczony zostaje, że ma życie wieczne zdobywać podążaniem za „sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością”. W tym troska o Łazarzów przeróżnych niewątpliwie się mieści.Coś z historii Kościoła najnowszej.
Dokładnie 66 lat temu władze PRL aresztowały prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ewa K. Czaczkowska napisała o nim dzieło wiedzy ogromnej (Znak 2013). Książkę tę przeczytałem z pasją. Choć to nie kryminał zgoła. Jeżeli już, to raczej rzecz hagiograficzna, bo dotyczy człowieka wynoszonego na ołtarze: opowieść nie o zbrodniach, o czynach dobrych. Ale właśnie to nie hagiografia, rzecz napisana w postawie siedzącej, nie na kolanach. Autorka, publicystka religijna, jest zarazem dobrym historykiem. Troszczy się tutaj o prawdę, nie o intensyfikację kultu. Stara się bronić Prymasa przed krytykami, czasem nawet za bardzo, ale ich argumenty lojalnie przytacza. No i zebrała materiał kolosalny (700 stron druku!). Różnych faktów potężny legion! Publikacja ważna nie tylko w historiografii kościelnej, także ogólnopolitycznej: sylwetki Bieruta, Gomułki...
Jej dzieło czytałem oczywiście z taką ciekawością nie tylko dlatego, że jest napisana wartko, to w końcu był zawsze jeden z głównych tematów mojego życia zawodowego. Chociaż nie byłem wielkiego prymasa wielbicielem. Kiedyś nawet wręcz przeciwnie. W „Więzi” długo łudziliśmy się, że ustrojowi PRL można dorobić ludzką twarz. Z książki Czaczkowskiej wynika, co prawda, że sam Prymas nie był kiedyś wolny zupełnie od podobnych nadziei, ale według nas był wobec „komuny” nazbyt krytyczny, w każdym razie za mało dyplomatyczny. Jeśli chodzi o mnie, to przede wszystkim drażnił potężnie moje ciągoty ekumeniczne, których zupełnie nie podzielał. Autorka to jednym zdaniem zaznacza, a szkoda.Nie pisze, że był konserwatystą także w sprawie sukienek mini, co w swoich kazaniach demonstrował. Jak to dobrze, że nasi biskupi nie gorszą się już dzisiaj strojem dziewczyn w dni upalne, ich – by tak rzec eufemistycznie – spodenkami mini.Mariologia Prymasa. Odgrzewanie siedemnastowiecznego pomysłu, żeby się oddawać Matce Bożej w niewolę (w ustroju politycznym niezbyt wolnościowym). Któryś ksiądz polski rymował: „Żeby zostać kanonikiem, musisz zostać niewolnikiem”...
No i właśnie prymasowy autorytaryzm, chyba jednak niedający się usprawiedliwić zasadą militarną, że oblężona twierdza wymaga dyktatorskiego komendanta. Ten problem Czaczkowska widzi, analizuje, przytacza opinie różne spokojnie.A przecież, jak napisałem zaraz po jego śmierci, choć potrzeby reform  wewnątrzkościelnych nie rozumiał, to gdyby nie on, może wręcz nie byłoby co reformować. A w każdym razie jego optyka polityczna okazała się o wiele bystrzejsza niż tamta watykańska przed Janem Pawłem II. No i ówczesna nasza, polskich katolików na świat otwartych, na ten komunistyczny za bardzo, za bardzo.
Czy aż święty? Po tej lekturze myślę sobie, że może i tak. Choć Karolem Wojtyłą na pewno nie był, nie był taki delikatny, jego niezwykłość polegała na czym innym. Z książki Czaczkowskiej dowiedziałem się, że miał za ojca duchowego księdza  niezwykłego, Antoniego Bogdańskiego: tak się zdarzyło, że wywarł on duży wpływ także na moich rodziców. Została po nim w naszym albumie rodzinnym fotografia i wspomnienie mojej starszej siostry.
PS. A na koniec moje wspomnienie o Prymasie nieco krotochwilne. Wśród jego najbliższych współpracowników były tak zwane „ósemki”, grono uwielbiających go pobożnych panien. Miał sam opory, czy pozwalać na taką sytuację personalną, ale mu poradzono, by jednak nie odrzucał ich chęci pomocy. W opinii wielu, szczególnie księży, przez ubecję gorliwie upowszechnianej, sprawowały one między innymi rolę jego swoistego wywiadu. Stąd taka opowieść o tym, jak skłonność do alkoholu zwalczał u księży mieszkających przy KUL-u w tak konwikcie, czyli ich domu akademickim, jego dyrektor, późniejszy rektor tamtejszy, wybitny teolog, ale nie dyplomata, ks. Wincenty Ganat. Zwołał ich i poprosił: - Jak się księża chcą napić wina, to nie w kawiarni, ale tu, w konwikcie, bo ósemki was widzą, do Prymasa donoszą i on potem do mnie głupie listy pisze...

16:13, jan.turnau
Link Komentarze (66) »
niedziela, 18 września 2016
Mamona mami. Przekażmy sobie znak pokoju. Jak to na wojence ładnie...

Obejrzyj też Moje Pisanki w wersji wideo

Księga Amosa 8,4-7
Psalm 113,1b-2.4-8
1 List do Tymoteusza 2,1-8
Ewangelia Łukasza 16,1-13
Motyw przewodni tych wyimków z Biblii to według mnie Mamona. Pisany dziś nieraz z dużej litery, przyswojony przez grekę termin aramejski oznaczający pieniądze, będące takim obiektem chciwości, że je niektórzy ubóstwiają. Czytamy dzisiaj u Łukasza, co mamy też u Mateusza (6,24), że nie można jej służyć i równocześnie Bogu. Amos natomiast potępia takich cwaniaków, co to krzywdzą biedaków swoim umiłowaniem zysku. Bóg jednak według psalmisty „podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt”.
Łatwo powiedzieć, ale Mamona mami przepotężnie. Można też takim finansowym erotyzmem nie krzywdzić nikogo, tylko siebie, co wiem z własnego doświadczenia: gdy oszczędzanie zamienia się w psychiczną patologię. A swoją drogą język kupiecki zakrada się wszędzie: słychać go nawet w Pawłowych słowach do Tymoteusza o Chrystusie Jezusie, który „wydał samego siebie na okup za wszystkich”. Na szczęście dzisiaj mówimy o tym zupełnie inaczej (odsyłam na przykład do wpisu środowego).
Komentarz do tego, co w prasie. Mam parcie nie tylko na szkło, także na papier. Bardzo lubię być drukowanym i czytać o sobie w druku. Egocentrycznie czekam na jedno i drugie z wielką tęsknotą. Drugie zdarza mi się nieczęsto, przyjmuję je tym milej. Napiszę zatem bez żadnej ironii, że ucieszyło mnie zdanie o mnie Wojciecha Chmielewskiego w „Plusie-Minusie” z 11 września. Przepraszam, całe zdanie, nawet dwa, są o głównie o Pier Giorgiu Frassatim (absolutnie niezwykłym człowieku z pierwszej połowy dwudziestego wieku, formalnie jeszcze wciąż błogosławionym, faktycznie na pewno świętym): „Gdyby żył w dzisiejszej Polsce, ten młodzieniec zostałby odsądzony od czci i wiary przez towarzystwo spod znaku lewicy laickiej i katolickiej razem wzięte i zawiązane na świętoszkowatą kokardę przez Jana Turnaua. A przecież był lewicowym antyfaszystą.” Sądząc po tym, co się pisze u nas o tamtym Włochu tu i tam, ponura hipoteza Chmielewskiego na jego temat mija się z prawdą, ale mnie podsumował nad wyraz celnie. Nawet i termin „świętoszkowatą” można obronić, czytając o mnie w „Wyborczej” iście kanonizacyjne teksty. Co do kokardy, to mimo antymanualnych zdolności nauczyłem się z czasem wiązać ten węzełek, więc to też prawda. A dialog chrześcijaństwa ze światem zlaicyzowanym jest rzeczywiście moją główną publicystyczną troską. Może myślę i działam w tych sprawach nieudolnie (Tadeusz Bartoś wypomniał mi kiedyś w „Wyborczej” nazbyt pochwalne pisanie o Kościele, inni mniemają wręcz przeciwnie), ale, zgadza się, traktuję tego rodzaju ekumenizm za dzisiejszego świata problem fundamentalny.
Dlatego też akcję pod hasłem „Przekażmy sobie znak pokoju” uważam za bardzo, bardzo potrzebną. Nie jestem w stanie pojąć, jak można ofiarowywać ludziom LGTB w Kościele nawet czasem i wszystko poza tym, co przecież z punktu widzenia chrześcijańskiego najważniejsze, czyli sakramentalną komunią. Rzeczywiście – jak napisał w tym samym numerze „Plusa-Minusa” Dominik Zdort – ludzie ci „chcą skłonić Kościół do akceptacji homoseksualizmu i innych dziwacznych orientacji jako czegoś normalnego i zwyczajnego, czegoś, co nie będzie już postrzegane jako dewiacje, choroba czy złe skłonności.” Mam nadzieję, że kiedyś postrzegane nie będzie. Tego rodzaju relacji nie powinno się nazywać małżeństwem, bo to jednak nie to samo, co związek mężczyzny i kobiety, ale to przecież nie znaczy, że owa międzyludzka relacja ta jest amoralna. Kiedyś Kościoły dadzą się przekonać.
Czasy się zmieniają, my w nich, stajemy się na ludzkie cierpienie coraz bardziej wrażliwi, szczególnie wtedy, kiedy wynika z braku dobra uważanego w Kościołach za największe.
I jeszcze jedno. W „Wyborczej” dużo teraz i bardzo serdecznie o jej zmarłym tragicznie znakomitym fotografiku obrazującym wojny, Krzysztofie Millerze. Pomyślałem sobie, że jego twórczość była odpowiedzią na bardzo niemądre dzisiejsze wojny pod hasłem patriotyzmu wychwalanie. Przypominam piosenkę: „Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie”...

10:39, jan.turnau
Link Komentarze (66) »
środa, 14 września 2016
Chrześcijańskie podwyższanie krzyża

Księga Liczb 21, 4b-9
albo List Filipian 2, 6-11
Psalm 78, 1-2. 34-38
Ewangelia Jana 3, 13-17
Prawosławne i katolickie święto, ustanowione na pamiątkę odnalezienia w IV wieku relikwii krzyża przez cesarzową Helenę. Krzyż, główny symbol wiary chrześcijan, powinniśmy świętować cały rok i tak jest w naszych liturgiach wyznaniowych. Ale tutaj chodzi albo o podwyższenie go, czyli umieszczenie wysoko, tak jak posążku węża w opowieści Księgi Liczb, aby każdy mógł go zobaczyć i doznać uzdrowienia. Tam fizycznego, teraz wobec nas duchowego. Wystarczy popatrzeć i przypomnieć sobie, co krzyż symbolizuje.
Albo też chodzi tu o wywyższenie Jezusa przez Boga z powodu krzyża, „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”. Tak z kolei czytamy w liście Pawłowym.
Ewangelia Jana wspomina tamten awans węża na pustyni, ale podaje teologię własną: „Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, aby miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. Ostatnie zdanie można interpretować uogólniająco: świat, czyli ludzkość (wszystko, co żyje, wraz z nią), nie tylko wybrani, ci, co uwierzyli, bo każdego człowieka Bóg do siebie w końcu przyciąga, w tym życiu albo dopiero w przyszłym. Każdego, choć według psalmu Bóg „gniew swój często powściągał”, czyli nie zawsze. Może jednak nie przejmujmy się tym umiarkowanym optymizmem antropomorficznego obrazu. Chrystus zbawia według Jana całe swoje stworzenie.
Ale jak? Przez dołożenie do miliardów poprzednich męczeństw jeszcze tego jednego?
Ojciec wysyła na krzyż Syna? Pytanie stare, ale wciąż jare, zadawane było i będzie przez kolejne pokolenia. Odpowiada na przykład teolog niemiecki Klaus Berger, którego książkę pt. „Po co Jezus umarł na krzyżu?” przetłumaczyła dla Wydawnictwa „W drodze” w roku 2004 Eliza Pieciul. Przeczytałem tam znowu po latach na stronach 270-271: „Śmierć Jezusa nie stanowiła ofiary w znaczeniu kultyczno-rytualnym. W tym względzie rację mają przedstawiciele teologii feministycznej. Nie da się ominąć zakazu składania ofiar z ludzi obowiązującego od czasów Abrahama. Z drugiej jednak strony czymś nonsensownym jest stwierdzenie, że kategoria ofiary się wyczerpała. W tym względzie przedstawiciele teologii feministycznej nie mają racji. Pojęcie «ofiary» musi zostać radykalnie odnowione w oparciu o jego podstawowe znaczenie biblijne. Albowiem ofiara oznacza uznanie Boga i w żadnym razie nie zakłada przemocy i rozlewu krwi. W takim odnowionym znaczeniu tego słowa ofiarą były także życie i śmierć Jezusa. W tym sensie pojęcia ofiary z pewnością nie należy się pozbyć czy też uznać go za coś nienowoczesnego. (...)
Nie istniał żaden plan Boga, zgodnie z którym Jezus musiał cierpieć. Nawet uprzedniość wiedzy jest czymś innym niż zaplanowana konieczność. W tym miejscu należy rozważyć ważkie problemy duszpasterskie dotyczące ewidentnie niebiblijnej wiary w zrządzenia losu. Jedyna rzeczywista, konieczność, która istnieje, polega na tym, że bezbożne systemy są czymś morderczym i uśmiercają niewinnych.
Ani Ojciec nie wysłał Syna «pod nóż», ani też sam Syn nie parł do męczeństwa. Niemieckie tłumaczenia i interpretacje greckiego «dać (się)» i «oddać» bądź «wydać» idą zbyt daleko, obciążają obraz Boga i zmuszają do wniosku, że Ojciec skazuje na śmierć swego niewinnego Syna. (...) Apostoł Paweł używa wyrażeń «pojednanie» i «krzyż» każdorazowo w sposób
bardzo celowy i precyzyjny. Przy pojednaniu chodzi o koniec wrogości i uniwersalny pokój. Gdy mówi o krzyżu albo ukrzyżowaniu, ma na myśli hańbę ukrzyżowania. Jeśli Bóg wybiera Ukrzyżowanego, ujawnia to całkowite odwrócenie porządku Bożych wartości wobec tego, co jest ważne wśród ludzi. Konsekwencją Pawłowej teologii krzyża jest zatem rezygnacja człowieka z próżnej chwały. Działanie głosicieli powinno być w pełni zgodne z Bożymi wartościami, które Bóg ujawnił w Jezusie.”
Wybrałem myśli trochę bardziej zrozumiałe dla dzisiejszego człowieka spoza grona fachowców od teologii. A sam napiszę po prostu tak: nie używając w swojej obronie swej siły ponadludzkiej, Jezus z Nazaretu dał nam przykład największy stosowania dzisiejszej zasady „non violence”. Powiedzmy też inaczej. Na krzyżu odniósł Chrystus zwycięstwo w walce najbardziej zaciętej: z samym sobą. Ze swoim ludzkim Ego, które miłuje wygodę, a jeszcze bardziej bycie kimś ważnym. Teraz, zaraz, dla wielu. Albowiem to jest krzyża obniżanie.

16:09, jan.turnau
Link Komentarze (87) »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 115
Archiwum