Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Obezwładniać milczeniem

Wpis na sobotę 16 marca

Ewangelia Mateusza 5,44

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Choć czasem tylko słowem nienawistnym. Warto też czasem nie odszczeknąć się, nie odpowiedzieć w sposób podobny. Przemilczeć. Może taki ktoś się opamięta jednak.

niedziela, 17 marca 2019, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2019/03/17 11:51:19
Módlcie za za nich bo skąd wiecie, że grzeszą oni przeciwko duchowi świętemu ? Jeśli tego nie czynią, jak powiedział Jezus "nie wiedzą co czynią". Chciałbyś być ich Sędzią jak nawet nie wiesz jak poradzić sobie ze zwykłym przeziębieniem czy grypą ?? Ale niektórym się wydaje, że na temat drugich posiedli lepszą wiedzę niż Bóg bo się zapisali na 4-ro letni kurs psychologii, a następnie zrobili z tego przedmiotu doktorat. Poglądy niewiele leoszr od wyznawanych przez Najlepszego.
-
2019/03/19 06:57:37
Stokrotki.i.Bratki

Za diabła nie wiem, co chciałeś powiedzieć
i komu...Kto jest doktorem psychologii?
-
2019/03/19 13:47:49
Diabeł, Nazumi, oprócz trzech innych osób wymienionych w Biblii z imienia to ktoś, kto jest obciążony grzechem którego ofiara Chrystusa nie obejmuje. Jeśli będziesz chciał to na podstawie Biblii i zdrowego rizsądku, który jest niezbędny do prawidłowej jej interpretacji Ci to uzasadnię. Jeśli chodzi o Twoje pytanie o doktora psychologii (nawiązujące do wcześniejszej mojej wypowiedzi) uważam, że moja wtpowiedź w temacie jaki przedstawiłem jest wystarczająco jasna i przejrzysta i nie potrzebuje dodatkowego mojego komentarza. Zaś jeśli chodzi o Twoje pytanie "Kto jest doktorem psychologii?" sugeruje, że Ty nim jesteś dlatego wziąłeś do siebie. Jeśli tak jest to chciałbym Ci Nazumi powiedzieć, że to: BARDZO DOBRZE :_))
-
2019/03/19 13:55:17
Nadto Nazumi weź pod uwagę, że każdy Ateista ma lepszą wiedzę o Bogu niż Bóg sam o sobie :_) Mimo wszystko wątpię żeby tego rodzaju "indywidua" miały wystarczającą wiedzę na temat tego jak zawiązać swoje własne sznurowadła tak, żeby w najmniej sprzyjającym dla nich momencie im się one nie rozwiązały :_)