Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Kołatanie

Ewangelia Mateusza 7,7
„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam”. Rada kontrowersyjna, bo wynik takich starań zawodzi, modlitewne prośby bywają jakby niespełnione. Trzeba nam jednak mocnej wiary, że Bóg wie, co robi, choć Jego wyroki są trudne do przyjęcia. Arcymocnej: takiej niemal, jaką miał Jezus w ogrodzie oliwnym: „Ojcze, odwróć ode mnie ten kielich...”.

czwartek, 14 marca 2019, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2019/03/15 09:44:31
A czy jest możliwe, że komuś się wydaje iż prosi i kołacze a jak już to dostaje on tego po prostu nie chce ??
-
2019/03/15 09:53:17
/ Apokalipsa 3: 20- 21 /
-
2019/03/15 09:54:26
/ Z listu do kościoła w Laodycei, jw. /
-
2019/03/15 10:04:51
Mt 7:21 "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Kto jeszcze pełni Wolę Boga?