Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Inny człowiek to Bóg-Człowiek

Wpis na poniedziałek 11 marca 2019
Ewangelia Mateusza 25,31-46
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. (...) Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście” (BT). To dlatego ludzie choćby i niewierzący religijnie są moralnie warci tyle, ile wierzący służący bliźnim, gdy sami służą im z równym poświęceniem. Owsiak godzien wielkiego kościelnego szacunku podobnym do tego, jakim obdarza się na przykład zakonnice z Lasek. By nie wspomnieć tutaj o Januszu Korczaku, bo jego świętość już na szczęście chyba oczywistość.

czwartek, 14 marca 2019, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2019/03/15 01:34:53
Zgadzam się z tym całkowicie :-)
...Ale wchodząc między wrony
trzeba krakać tak, jak one.
Ci, którzy pomstują na Owsiaka
uważają, że przy okazji niesienia
pomocy przemyca on pewne
nieakceptowalne wartości.
-
2019/03/15 05:55:35
Jakimś dziwnym trafem pan Jurek Owsiak został "na siłę" połączony w "związek" z panią poseł Pawłowicz. Przynajmniej ja tak to odbieram. Kiedyś, gdy się słyszało "Owsiak", to natychmiast kojarzyło się z Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Teraz - na dźwięk nazwiska Owsiak - przychodzi skojarzenie - Posłanka Pawłowicz... Mimo woli, nic nie poradzę. Stosując logiczne wnioskowanie wychodzi na to, że Pani Polityk - celowo czy nie - ale podsunęła się w miejsce Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Więc jeśli Jurek Owsiak ma przeprosić Panią Poseł - (nie wiem, czy już przeprosił ?) , to wypadałoby , aby Posłanka podziękowała Owsiakowi za możliwość takiego wtargnięcia w miejsce Orkiestry. Tylko sądy chyba nakazami podziękowań się nie zajmują? Poza tym Twórca Orkiestry pewnie wcale by nie chciał takich podziękowań , a wręcz przeciwnie - jak twierdzi - nie zna tej Pani i komentować kogoś, kogo nie zna - nie ma zamiaru. Mimo to, mam wrażenie, że został nieco przytłoczony, przygnieciony tym ciężarem................ przyduszony, ale działa !!!
-
2019/03/15 07:24:38
KIEDY JEZUS MÓWI O SWOICH "BRACIACH" ma na myśli nie ludzi ogólnie, którym pomaga Owsiak nie pytając nawet komu pomaga ale tych swoich naśladowców (a nie jedynie wierzących), KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WOLĘ JEGO OJCA I MAJĄ POWOŁANIE NIEBIAŃSKIE, A NIE ZIEMSKIE. Chrześcijanie sporo wiedzą o Jezusie, również Jego Matce, prawie nic jednak o duchu (wg bT Duchu) świętym, którym Ojciec do urzeczywistniania swoich zamierzeń się posługuje (a według bT z którym (podobnie jak z Synem) współpracuje). Skoro wg bT nie wiadomo kim jest Ojciec (o d/Duchu nie będę wspominał) to jak możemy spełniać Jego wolę ? Braćmi Jezusa, o których On w powyższym tekście wspomina, są ci, którzy bardzo dobrze znają Jego Ojca, znają Jego imię (Imię) i podobnie jak imię Syna ---> imię Ojca zarówno ustami (podobnie jak czynił to Dawid i Jezus Chrystus) również czynami wysławiają. Dogmat o Trójcy usunął Ojca z pola zainteresowań chrześcijan (tych, którzy wysławiają Marię, Ducha i Chrystusa (niewiele uwagi zaś poświęcają Osobie, którą według Awi nie jest Jehowa) (ani Jahwe). Ratyński twierdzi, że wszystko samo jakoś się "zrobiło" (nie wie ani On, ani jego Nauczyciele "jak" się "zrobiło", ale wie, że tak było i tak jest, ponieważ istnienie "jakiegoś" Jehowy to niepoważny (nie tylko dla niego) Absurd! W kościele katolickim mimo iż żydowskiego Boga się nie wyznaje (mimo że żydowskiego Mesjasza już tak), a tym samym w Niego nie wierzy, tłumaczy się Jego święte imię (przywołując słowa, które Bóg sam o sobie wypowiedział): "Jestem, który jestem" i "Stanę się kimkolwiek się stanę". Ale czy rzeczywiście takie jest "ostateczne", przede wszystkim zaś zasadnicze znaczenie tego Imienia? A może raczej Bóg zwrócił jedynie na jeden z istotnych aspektów swojego imienia, aspektów jaki wiąże się, ostatecznie jednak nie określa w pełni znaczrnia Jego imienia w pełni ujawnionego na Synaju ? Forma Jahwe to jedna z form hebrajskiego czasownika 'havah'. Określając słowem tym osobę (czy w tym wypadku Osobę) należałoby oddać sens i znaczenie tego Imienia następująco: "Ten, Który Powoduje, Że Się Staje" lub jeszcze krócej: "ON POWODUJE, ŻE SIĘ STAJE". Osobiście nie wyobrażam sobie imienia, które w sposób zwięzły i treściwy byłoby w stanie pełniej i adekwatniej jednym słowem oddać Wszechmoc i potęgę Boga! Jezus na pewno nie był "Tym, Który Powodował". O wszystko zwracał się i prosił Ojca, włącznie ze wskrzeszeniem Go z grobu, gdy był martwy. Również nas do tego samego zachęcał, z tą różnicą abyśmy prośby swoje (zwracając się do Ojca) kierowali w Jego, Chrystusa imieniu. Paweł napisał, że możesz nie tylko pomagać drugim ale nawet rozdając swe mienie ciało swoje wydać na spalenie. Jeżeli jednak zabraknie Ci miłości nic Ci to nie pomoże. Miłość pomaga rozpoznać prawdziwych braci Chrystusa o których On mówił (jeśli nie to do czego się przydaje?), którzy rzeczywiście zajmują się tym, co On im nakazał. Są nimi (a jeśli nie to wykaż dlaczego) namaszczeni i wypróbowani 144.000 wybranych spośród wszystkich narodów, którzy razem z Nim będą usługiwać jako kapłani i królowie wraz z Nim, arcykapłanem i królem Jezusem Chrystusem w świątyni Boga i na rzecz Boga i ludzi z wszystkich narodów do Niego lgnących. Tak jest napisane w Apokalipsie. Ci którzy będą wiecznie żyli na ziemi nie będą, ani nie są, w tym sensie Jego braćmi, ponieważ nie są, ani nie będą tak jak Jezus stworzeniami duchowymi. Adam mimo wszystko (podobnie jak Jezus Chrystus gdy był człowiekiem na ziemi) był nazwany synem Bożym. W tym sensie ci, którzy dostąpią po zmartwychwstaniu życia wiecznego na rajskiej ziemi (w liczbie, której w przeciwieństwie do 144.000 nie można zliczyć (to ełaśnie obiecał Abrahamowi Bóg) będą mogli być zaliczeni do "braci" Chrystusa (powiedział On, że jego siostrą, bratem, a nawet matką jest każdy kto spełnia wolę Jego Ojca) w sensie faktu iż On również tak jak i oni był doskonałym człowiekiem na ziemi. Czy istnieje więc w tym określeniu różnica? Bardzo wyraźna. Nie wszyscy jednak ją dostrzegają, zwłaszcza GDY WYCHODZĄ Z ZAŁOŻENIA, ŻE KSIĘGA APOKALIPSY OD "A" DO "Z" JEST NIEZROZUMIAŁA,
-
2019/03/15 07:28:08
A PRZECIEŻ JEST W NIEJ WYRAŹNIE NAPISANE: "BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY CZYTA TĘ KSIĘGĘ I CI, KTÓRZY STRZEGĄ TEGO, CO JEST W NIEJ NAPISANE" - KSIĘGA APOKALIPSY 1: 3.
-
2019/03/15 09:36:47
/poprawiać stylistyki i innych niedociągnięć językowych (jeśli od czasu do czasu musisz coś zrobić w biegu) nie trzeba o ile tekst jest czytelny,) i zrozumiały, a moim zdaniem jest (nie znaczy, że musisz weń uwierzyć jeśli sam rozumiesz to inaczej, dla mnie ta intetpretacja jest przekonująca, pozdrawiam b. /
-
2019/03/15 10:03:45
---> TEGO JEDNAK WE WCZEŚNIEJSZYM TEKŚCIE z 07:24:38 ZABRAKŁO WIĘC UZUPEŁNIAM:

---> Forma Jahwe to jedna z form hebrajskiego czasownika 'havah' stawać się!
-
2019/03/15 10:06:41
Janusz Korczak był Żydem więc wątpliwie by się zbawił.
Św. Maksymilian jest wzorem miłości bliźniego.
-
2019/03/15 10:51:57
"Janusz Korczak był Żydem więc wątpliwie by się zbawił.
Św. Maksymilian jest wzorem miłości bliźniego." - najlepszy polski katolik

To namacalny dowód do czego prowadzi "konserwa" religijna?

Jeśli religia przyczynia się do selekcji ludzi jest niczym innym, jak tylko ZLEM!
To co zrobił najlepszy polski katolik jest dobitnym dowodem mojej tezy.

-
2019/03/15 10:52:13
Czy według Twojej Najlepszy interpretacji Janusz Korczak jest teraz w przedsoborowym katolickim piekle ?
-
2019/03/15 11:18:45
Religia jest niczym innym jak polityką, która ma na celu władzę nad ludzmi i selekcją tych ludzi.
Dzisiejsza polityka to nic innego, jak wierna kopia religii, która przyczyni się do naszej ludzkiej zagłady.
Religio-polityka to zło i tu nie mam najmniejszej wątpliwości. Proszę spojrzeć na naszą polską religio-politykę, a szczególnie jak są ludzie poddawani selekcji?
Religia według mnie to oczywiste ZŁO, które przyczyniało i przyczynia się do ZŁA.
Ludzie w krajach religijno-politycznych są poddawani selekcji w sposób jawny, który prowadzi do oczywistego nieporozumienia międzyludzkiego, a w dalszym następstwie doprowadzi do czegoś gorszego.
-
2019/03/15 11:32:55
@stokrotki.i.bratki
O tym dowiemy się na Sądzie Ostatecznym.
W każdym razie "A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?" 1P 4:18
Do nieba prowadzi bardzo wąska droga i ciasna brama i bardzo niewielu nią idzie.
-
2019/03/15 11:40:56
wyborcza.pl/7,75398,24549630,wscieklosc-zdumienie-wstyd-i-ohyda-mowiac-o-pedofilach-biskupi.html#S.srodkowaNajwieksza-K.C-P.-B.5-L.1.duzy

To wyżej, to typowa polityka religijna by chronić swojej władzy nad wielką owczarnią
-
2019/03/15 12:35:19
Zgadza się. Już samo przypomnienie dzisiejszym ludziom o porządku moralnym wywołuje publiczne wybuchy wściekłości. Z kazania biskupa Bernarda Fellaya FSSPX
-
2019/03/15 13:19:33
Aż nie do wiary! Myślałam że propagandzista, później, że program, a teraz .... kliknąwszy w google "Już samo przypomnienie dzisiejszym ludziom o porządku moralnym wywołuje publiczne wybuchy wściekłości. Z kazania biskupa Bernarda Fellaya FSSPX. " okazuje się, że najdawniejszy identyczny wpis sięga prawie dziesięciu lat wstecz. Zarówno propagandziści i programy - rozwijają się, uaktualniają .... a tu .... w kółko i w kółko to samo................... to nie może być ani jedno ani drugie. Ale ...... może ktoś się zaciął? Jedyna nadzieja chyba w Awi, że ocknie tego zaciętego!
-
2019/03/15 13:56:11
Powyższe stwierdzenie @ Najlepszutkiego było już 4 razy toczka w toczkę..
No wiecie Liliput ale z .. dowcipu szkolnego..Na tę literę nie ma brzydkiego słowa...
-
2019/03/15 14:03:56
Trochę się martwię, bo jeśli to człowiek, a nie podręczna apteczka z cytatami, to niedobrze wygląda takie postępowanie...
-
2019/03/15 14:23:01
Krwawy zamach w Nowej Zelandii ..49 0fiar w muzułmańskich swiatyniach.
Podróż naszego przeswietnego publicysty właśnie tam miała cel bo Australia go jakoś nie chciala wpuscić w wyniku donosu. Poleciał do Zelandiii Nowej...
Okazuje się że chwytliwe hasła i sława Breivika..żyja po drugiej stronie kuli ziemskiej.
Mam nadzieję że pan redaktor Michalkiewicz nie przemawiał po angielsku do ludzi którzy go słuchali...i nie przyczynił się ,,pedagpgicznie'' do tego zamaachu.
-
2019/03/15 14:29:45
Za podobny czyn, Król Jan III Sobieski dostał pochwałę od papieża.
Do czego doszło, po SW II, największej tragedii w dziejach świata.
-
2019/03/15 14:36:44
Grzechotka odpustowa przez obracanie wydawała takie dźwieki dziwne i podobno jej celem miało być odstraszanie ,,złych duchów''. W Tybecie są znowy grzechotki i młynki do modlitw. Tekst modlitwy wsadza sie do takiego młynka=grzecotki i obraca.
Modlitwy bilansowane są wg,ilosci obrotów.
Głoszenie Ewangeli też mozna zracjonalzować...bo po co obciążać mózg i oczy.. Gotowce są w sieci..Klik,klak ..klik klak klik klak..
-
2019/03/15 14:42:15
Słowo Boże wyjaśnia: Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają . (PS 96 ) a św. Paweł przestrzega:
(1 Kor. 19) Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?
-
2019/03/15 14:56:52
Czy z człowieka można uczynić program, który działa jak program komputerowy?
Można!!!
Najlepszy Katolik jest tego dowodem!
On samodzielne nie myśli, działa jak program komputerowy - straszne, co można z człowiekiem uczynić?!
-
2019/03/15 15:05:46
Brońmy się, żeby z nas nie uczyniono "programów komputerowych" (pozbawionych samodzielnego myślenia) do załatwiania niecnych celów - czyli bezwzględna władza nad człowiekiem i niebywałe posłuszeństwo dla nielicznych, którzy mają jeden cel, ten cel żerować na człowieku i człowieczeństwu! Tak to niestety działa w ludzkim świecie.
Zatem rodzi się pytanie - kim jesteśmy i kto nas stworzył i w jakim celu?
-
2019/03/15 15:13:39
Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia, bo nasza duma ludzka nie pozwala nam przyznać się nawet przed samym sobą do tego, że być może całe życie żyliśmy w błędzie.
Tyle zła, nieprawości i obojętności religijnej nie było nawet za Dni Noego, dlatego polecam prawdę objawioną przez Boga i ostrzegam przed piekłem, do którego ludzie wpadają jak rzęsisty deszcz.
Czy wiesz w jakich czasach żyjemy?
tradycja2012.blogspot.com/
Przepraszam jeśli nie chcesz poznać Prawdy katolickiej, prawdy jedynej.
-
2019/03/15 15:19:10
Nie mam wątpliwości - chodzący "zaprogramowany komputer"!
-
2019/03/15 15:24:06
Mam jednak szczęście i chyba jestem szczęśliwy, że mnie nikt nie zdołał pozbawić mojej "TRÓJCY" - Rozum, Sumienie i Uczucia.
-
2019/03/15 15:25:13
Jeżeli ktoś urodzi się w niewoli, to nigdy nie zrozumie czym jest wolność.
61 lat temu zmarł ostatni papież. Nie moja wina, że nie ma już papieża ani Wiary, bo zamiast światła Wiary mamy światło elektryczne.
-
2019/03/15 15:29:50
czyli GODNOŚCI LUDZKIEJ.
Jeżeli chcecie iść przykładem Najlepszego Katolika to bądzcie pewni, że jesteście pozbawieni mojej "TRÓJCY" i GODNOŚCI LUDZKIEJ.
-
2019/03/15 15:36:38
Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.
( Jk 2:19)
"Mniemasz, że żyjesz, a umarłym jesteś" Ap 3:1
"A człowiek gdy we czci był nie rozumiał; porównany jest bydlętom nierozumnym i stał się im podobny" (Ps. 48, 13)
-
2019/03/15 15:46:01
Chodzący "komputer" - przerażające do czego człowieka i człowieczeństwo można doprowadzić!
Dowodem Najlepszy Katolik i obecnie Awi - tu nie mam wątpliwości.
-
2019/03/15 17:43:13
@Stokrotny
napisał:
1/ "Dogmat o Trójcy usunął Ojca z pola zainteresowań chrześcijan (tych, którzy wysławiają Marię, Ducha i Chrystusa (niewiele uwagi zaś poświęcają Osobie, którą według Awi nie jest Jehowa) (ani Jahwe).

Nie wiem kto jest adresatem Twoich wpisów,, ale ponieważ piszesz je na publicznym blogu, więc skomentuję . Ten powyższy Twój tekst o wierze chrześcijańskiej jest dla mnie obrzydliwym przekłamaniem, tudzież dowodem, że wy, Swiadkowie Jehowy, nie rozumiecie, iż Bóg w Nowym Testamencie to Bóg objawiony w Chrystusie. Chrystus jest Objawicielem Boga Jedynego, Boga Ojca.
Przeczytaj niżej:
Jezus zwraca się do Filipa: "Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz,że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?" /J14;9-10/

Inny przykład: "Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie..."
/J17;21/

Podejrzewam, ze przekłamujecie celowo swoich "świadków", być może w jakimś określonym "masońskim zamiarze" bo przecież celem masonerii jest niszczenie Jezusa i chrześcijan.
Konkluzja: Chrzescijanie nie usunęli Ojca z pola swoich zainteresowań - jak usiłujesz ściemniać - lecz czczą Go i oddają Mu chwałę w Jezusie Chrystusie.
ps. A tak już dobrze wyglądały nasze kontakty .....niestety ...prawda o Twojej osobowości wyszła na jaw.
No, jeszcze tylko 40 dni tej walki w obronie chrześcijańskiej Wiary (mam na myśli wpisy Piramidalnego, Kw-9, Fajki, Awarcho i teraz Twoje...).........-
2019/03/15 17:55:09
Nie ma "dogmatu o Trójcy", jest dogmat o Bogu Trójjedynym. W naszym chrześcijańskim CREDO nie ma słowa "Trójca."
Rozumiem, że w "chrzescijanskim wyznaniu" pod nazwą "Swiadkowie jehowy" , pozornie chrześcijański jest tylko ten CHRZEST, bo cała reszta to judaizm I Tora
(najbardziej to widać w tym sprzeciwie wobec przyjmowania krwi) .
-
2019/03/15 18:14:49
Jaka to musi być płytka ta chrześcijańska wiara, że trzeba jej bronić przed Piramidalnym, Kw-9, Fajką, Awarcho i Stokrotką i Bratkiem ....
-
2019/03/15 19:35:27
Stonoga...jesteś fajny chłop..ale naiwny strasznie. Nie znasz się na ludziach i nie czujesz bluesa. Nie rozumiesz nic a nic ..na krajowym poziomie''.
-
2019/03/15 23:11:32
Piramidalny
napisał:
"Jaka to musi być płytka ta chrześcijańska wiara, że trzeba jej bronić przed Piramidalnym, Kw-9, Fajką, Awarcho i Stokrotką i Bratkiem ....

A ja sobie myślę, że ta wiara musi być SILNA, przynajmniej we mnie, skoro tyle osób mnie tu na tym blogu atakuje od kilku lat .....
-
2019/03/16 07:23:40
Hitler, Awi, miał wiarę silniejszą od Twojej a jednak w końcu poległ (żaden z jego generałów nie wierzył w to, że można wygrać wojnę i nie chciał na nią iść). Najlepszy również wierzy i (jak mówi Pismo) Diabeł też. Właśnie dlatego wystąpił i zaczął działać przeciw Bogu. Wierzy również Piramidalny kiedy wchodzi na balkon bez sprawdzania dokumentacji i równań, które ktoś za niego wcześniej rozwiązał. Kiedy to robi ma silniejszą wiarę niż Ci się wydaje. B.
-
2019/03/16 11:22:49
KIEDY JEZUS MÓWI O SWOICH "BRACIACH" ma na myśli nie ludzi ogólnie, którym pomaga Owsiak nie pytając nawet komu pomaga ale tych swoich naśladowców (a nie jedynie wierzących), KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WOLĘ JEGO OJCA I MAJĄ POWOŁANIE NIEBIAŃSKIE (a jeśli chodzi o najmniejszych Jego braci: ZIEMSKIE). Chrześcijanie sporo wiedzą o Jezusie, również Jego Matce, prawie nic jednak o duchu (wg bT Duchu) świętym, którym Ojciec do urzeczywistniania swoich zamierzeń się posługuje (a według bT z którym (podobnie jak z Synem) współpracuje). Skoro wg bT nie wiadomo kim jest Ojciec (o d/Duchu nie będę wspominał) to jak możemy spełniać Jego wolę ? Braćmi Jezusa, o których On w powyższym tekście mówi, są ci, którzy bardzo dobrze znają Jego Ojca, znają też Jego Imię i podobnie jak imię Syna imię Ojca zarówno ustami (tak jak czynił to Dawid i Jezus Chrystus) również czynami wysławiają. Dogmat o Trójcy usunął Ojca z pola zainteresowań chrześcijan. Tych, którzy wysławiają Marię, Ducha i Chrystusa niewiele uwagi poświęcają Osobie, którą według Awi nie jest Jehowa ani Jahwe. Ratyński twierdzi, że wszystko samo jakoś się "zrobiło". Nie wie ani On, ani jego Nauczyciele "jak" się "zrobiło", ale wie, że tak było i jest, ponieważ istnienie "jakiegoś" Jehowy to niepoważny (nie tylko dla niego) Absurd! W kościele katolickim mimo iż żydowskiego Boga Jehowy się nie wyznaje (chociaż żydowskiego m/Mesjasza już tak), a tym samym w Jahwe nie wierzy, usiłuje się tłumaczyć Jego święte imię (przywołując słowa, które Bóg sam wypowiedział) jak następuje: "Jestem, który jestem" i "Stanę się kimkolwiek się stanę". Ale czy rzeczywiście takie jest zasadnicze znaczenie Tego Imienia? Czy raczej Bóg jedynie nie zwrócił uwagi na jeden z istotnych aspektów jaki z Jego świętym Imieniem się wiąże? Forma Jahwe to jedna z form hebrajskiego czasownika 'havah' - "stać się!" Określając słowem tym osobę (czy w tym wypadku Osobę) należałoby oddać sens i znaczenie tego Imienia następująco: "Ten, Który Powoduje, Że Się Staje!" lub jeszcze krócej: "ON POWODUJE, ŻE SIĘ STAJE!". Osobiście nie wyobrażam sobie imienia, KTÓRE w SPOSÓB zwięzły i treściwy byłoby w stanie PEŁNIEJ i ADEKWATNIEJ jednym słowem oddać WSZECHMOC i POTĘGĘ Boga! Jezus na pewno nie był "Tym, Który Powodował". O wszystko zwracał się (i prosił) do Ojca, włącznie z pokładaną wiarą w to, że zostanie wskrzeszony zmartwych. Nas również do tego samego zachęcał, z tą różnicą jednak abyśmy prośby swoje (zwracając się do Ojca) kierowali w Jego, Chrystusa Jezusa imieniu. Paweł napisał, że "możesz nie tylko pomagać drugim ale nawet rozdać całe swe mienie i ciało swoje wydać na spalenie ale jeśli zabraknie ci miłości nic ci to nie pomoże". Miłość pomaga rozpoznać prawdziwych braci Chrystusa (również tych najmniejszych, którzy dzisiaj pukają do twoich drzwi) o których On mówił, że rzeczywiście zajmują się tym, co On im zlecił - Mat 24:14. Są nimi przede wszystkim namaszczeni i wypróbowani w liczbie 144.000 wybranych spośród wszystkich narodów (większość z wybranych do tej klasy na przestrzeni stuleci jest już w niebie), którzy razem z Nim będą usługiwać jako kapłani i królowie wraz z Arcykapłanem i Królem Jezusem Chrystusem w świątyni Boga i na rzecz Boga jak i ludzi ze wszystkich narodów, tych którzy do Niego lgną. Tak jest napisane w Apokalipsie. Ci którzy będą wiecznie żyli na ziemi nie będą, ani nie są, w tym sensie Jego "braćmi", ponieważ nie są ani nie będą tak jak Jezus stworzeniami duchowymi. Adam mimo wszystko (podobnie jak Jezus Chrystus gdy był człowiekiem na ziemi) był nazwany synem Bożym. W tym więc sensie ci, którzy dostąpią po zmartwychwstaniu życia wiecznego na rajskiej ziemi (w liczbie, której w przeciwieństwie do 144.000 nie można zliczyć (obiecał to Bóg Abrahamowi) będą mogli być zaliczeni do "braci" Chrystusa (powiedział On, że jego siostrą, bratem, a nawet matką jest każdy kto spełnia wolę Jego Ojca) w sensie faktu iż On również tak jak i oni był doskonałym człowiekiem na ziemi. Czy istnieje więc w tym określeniu różnica? Bardzo wyraźna. Nie wszyscy jednak ją dostrzegają, zwłaszcza GDY WYCHODZĄ Z ZAŁOŻENIA,
-
2019/03/16 11:25:00
ŻE KSIĘGA APOKALIPSY OD " A " DO " Z " JEST NIEZROZUMIAŁA, A PRZECIEŻ JEST W NIEJ WYRAŹNIE NAPISANE: "BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY CZYTA TĘ KSIĘGĘ I CI, KTÓRZY STRZEGĄ TEGO, CO JEST W NIEJ NAPISANE" - KSIĘGA APOKALIPSY 1: 3.
-
2019/03/16 11:36:00
/ Postanowiłem tekst skrócić i poprawić. Na temat komentarza Awi o TrójJedynym Bogu nie będę się wypowiadał. Pragnę jedynie zauważyć, że odwołując się do "CREDO" wyfofuje się Ona ze słowa "Trójca" i zastępuje je słowem "TrójJedyny". Imię "Jehowa" i "Jahwe" występuje w Pismach Hebrajskich tysiące razy, a w Pismach Greckich na zasadzie przytoczeń z Pism Hebrajskich setki razy podczas gdy słowa "TrójJedyny" Bóg ani w jednych ani w drugich Pismach nie ma TAM nawet ---> 1-en, (jedyny) RAZ! / (Ślepa wiara i zaślepienie /podobnie jak miało to miejsce u Adolfa Hitlera/ nie zna i nie respektuje ŻADNYCH GRANIC. /
-
2019/03/16 14:39:35
@STOKROTNY
zanim przeczytałam to co powyżej napisałeś, zamieściłam swój komentarz do Ciebie pod Pisanka "Urzędy i miary".

Po co to wszystko piszesz na katolickim blogu? Czy ja wchodzę na blog np. Straznicy, żeby pokazywać fałsze wyznania wykreowanego przez dwóch Amerykanów w XIX wieku, pp. Russela i Rutheforda z Ameryki...?

Myslisz, ze kogoś zwerbujesz, czy po prostu płacą Wam za to...?????

-
2019/03/16 15:02:10
@ Stokrotny
A dlaczego nie wierzycie, że Syn Boży jest Bogiem...? (Przeciez Swiadkowie Jehowy nie uznają bóstwa Chrystusa...)
A ap. Tomasz , przy drugim pojawieniu się Jezusa, po Zmartwychwstaniu, na widok Jezusa mówi: "Pan mój i Bóg mój!" (Jan20, 28)

W tym konkretnym przypadku Biblia nie jest już dla ciebie tak przekonywująca....???

ps. Hitler miał wiarę w zwycięstwo, a nie w Boga, wiec zestawiając wiarę Hitlera z moją wiarą w Boga - jawisz mi się jako , wybacz, niepełnosprawny umysłowo. Logika ciebie zawodzi.....


-
2019/03/16 15:07:07
---> Psalm 82 (całość). Wierzymy, Awi. Ale Ty o tym nie wiesz bo jesteś nakręcona przez Michałkiewicza i Rusella, a ja wyłącznie przez Pismo Święte, a nie "Rycerza Niepokalanego" i "Strażnicę".
-
2019/03/16 15:16:29
No i znowuż durnoty (debiutanta w zawodzie głosiciela ?) w miejsce argumentów....
-
2019/03/16 15:24:38
/ Do d*** Awi Twoje lingwistyczne wykształcenie (skoro już je z taką emfazą promujesz). Pisze się "przekonujący" albo "przekonywający" ale nigdy "przekonywujący" jak wyżej napisałaś. Ja to co innego, mogę być na bakier z tym jak się pisze, razem czy osobno, a nawet z ortografią bo nie kończyłem studiów filologicznych (czy jak Ty lingwistycznych). To tylko skrom y przykład ukazujący do czego nadaje się nie tylko Twoje wykształcenie. Studia lingwistyczne i teologiczne (ani dziennikarskie) w niczym Ci i Panu Michałkiewiczowi nie pomogą gdy w grę wchodzi poznanie Jezusa Chrystusa. Paweł powiedział, że są to zwykłe śmieci. Ale Tobie i Nazumiemu wydaje się, że jest odwrotnie. Good luck. Good luck. Zmierzasz razem z dobrze wykształconymi i ślepymi swoimi przewodnikami do jednego i tego samego dołu. Niech Ci ziemia lekką będzie (chociaż mi Ciebie szkoda, zwłaszcza po tym co napisałaś na temat Aborcji). Sprawdzają się jednak słowa Jezusa, że "sami nie wchodzą i NIE POZWALAJĄ WEJŚĆ RÓWNIEŻ INNYM". Oby Jehowa i Jezus Chrystus otworzyli Ci oczy nim będzie za późno. B.
-
2019/03/16 19:39:02
Stokrotki, istnieje w sferze języka coś, co się nazywa UZUS, który co jakiś czas uaktualnia normy językowe. Nie wiem, kiedy to się stało, ale ta forma "przekonywujący" tak często i przez wiele osób była używana, że w końcu jest już dopuszczalna. I tylko nieliczni, nieśledzący nowinek normatywnych w języku - o tym nie wiedzą.
-
2019/03/17 00:24:49
Bardzo ładnie Atrojko, że przybieżyłaś Awi na ratunek. Chyba nic o tym nie wie bo delektuje się aromatami Starego Miasta, pije kawę w miłym towarzystwie ulubionej lektury i już o wszystkim chyba dawno zapomniała. Ale na pewno się ucieszy z najnowszych przytoczonych przez Ciebie tutaj wiadomości :_)) Ciebie również pozdrawiam i życzę nie mniejszej skrupulatności w najistotniejszych (dla nas wszystkich) dociekaniach. Od nich bowiem tak wiele zależy (w naszym i nie tylko naszym) życiu. Np. czy powinniśmy czy nie powinniśmy sięgać po karabin (w czasie II wojny światowej dla niektórych "chrześcijan" ale również i chrześcijan był to spory dylemat (mimo że być mpże nie dla wszystkich) ).
-
2019/03/17 00:26:46
/ A może "przybieżałaś" :_)) /
-
2019/03/17 00:34:26
UZUS, szkoda że Pani od języka polskiego nigdy mi tego nie powiedziała (mimo że wiem o tym od jakiegoś czasu) bo wiedziałbym jak zrobić w podstawówce na klasówkach z tego użytek :_))
-
2019/03/17 13:48:15
Stokrotny

"Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem;
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie."


To słowa Jezusa Chrystusa. Ew.Jana14;6