Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Co dwie głowy, to niejedna

Ewangelia Marka 6.7
„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch” (BT). Wybrańcy Boży nie mogli głosić Ewangelii samotnie? Z czasem dojrzewali, bo czas na ogół uczy. A apostolat to sztuka trudna, we dwójkę działać łatwiej, dwie głowy nie jedna, stąd też żydowska zasada sądowa dwóch świadków. Szczególnie trudno ewangelizować dzisiaj, w czasach i krajach tak mało religijnych, reprezentując Kościół tak, jak się okazuje, grzeszny.

czwartek, 07 lutego 2019, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2019/02/07 15:31:22
słowo na czwarteczek
-
2019/02/07 16:26:47
A co zrobić gdy świadkowie mało uczciwi /lub w swym rozumku leniwi/ ? Nie przemawia do mnie ta zasada dwóch ludzkich głów /mogą strącić wielokrotność/.
-
2019/02/07 16:40:05
Co dwa Nicki to nie jeden..a trzy dopiero...

Zasada dwóch świadków wymagana była w sądzie. Czasem potrzeba było więcej.
Świdczenie zaś o Ewangelii...tpodwójnegoeż wymagało poświadczenia przekonań i wiary ...Praktyczność tego apostolstwa przejawiała się również w bezpieczeństwie.
W mądrościach Salomonowych piszą Lepiej jest dwom niźli jednemu.....
-
2019/02/07 19:49:11
Pan Jezus Chrystus: I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mk 16. 15-16
Brak wiary to piekło.
-
2019/02/07 19:52:47
Tak.
-
2019/02/07 19:53:10
"Szczególnie trudno ewangelizować dzisiaj, w czasach i krajach tak mało religijnych, reprezentując Kościół tak, jak się okazuje, grzeszny." - Jan Turnau

Skończcie wreszcie z tą ewangelizacją i używać Ewangelii jako narzędzia do własnych celów (tak było i tak jest).
Dwa tysiące lat przeszłych jest najlepszym dowodem, żeście to totalnie spaprali. Zajmijcie się edukacją rzetelną, a nie praniem mózgów ludzi. Czym jest ta ewangelizacja historia pokazała - wojny, wojny i tylko wojny i nic więcej. W Polsce ludzie podzieleni i wzajemnie znienawidzeni - do tego doprowadziliście, żałośni "ewangelizatorzy".
-
2019/02/07 21:21:42
Piramidalny, jeśli ktoś chce używać "ewangelii" inaczej niż zalecił to i o niej mówił Jezus Chrystus (np. jako politycznej karty przetargowej w rozgrywkach z opozycyjną partią) Ty mu tego nie zabronisz. Jesteś mrówką na szynie kolejowej wymachującą w kierunku kolejarzy :_)) A w chwili gdy nadjedzie lokomotywa (i z szyny nie zejdziesz) Ona Cię rozjedzie :_) Chyba, że podążasz za Chrystusem, a nie za kolejarzami, którzy na własną rękę (bo w Chrystusa nie wierzą) prostują szyny.
-
2019/02/07 22:24:11
Nie wiadomo, śmiać się czy płakać, gdy czyta się argumentację Piramidalnego. Gdyby nie było ewangelizacji, to by nie było wojen. Żałosne. Nie było wojen przed narodzeniem Jezusa? Nie było wyżywania się w okrucieństwie? Cywilizacje, które nie znały chrześcijaństwa, na przykład cywilizacja Indian amerykańskich, też toczyły wojny, tam też było wzajemne wyrzynanie się. A może Piramidalny będzie zachwalał ZSRR - państwo, które zabroniło ewangelizacji i które karało ewangelizatorów? Pewnie, że były wojny określane jako religijne. Ale mnie uczono, że nie ma wojen religijnych. Wojny są toczone dla realizacji materialnych interesów, a Ewangelia bywa czasami ideową pokrywką dla walki o swoje interesy. Jeśli ktoś używa Ewangelii jako parawanu w walce o swoje interesy, to świadczy źle o nim, a nie o Ewangelii.
-
2019/02/07 23:13:30
... tak jak było to w ZSSR (teraz można z nich sobie pożartować bo ten tząd już nie istnieje)

/ Z legalnej władzy Piramidalny się nie maigrywaj bo według Chrystusa i Jego Ewangelii (obojętnie czy ona Ci się podoba czy nie) masz się jej we wszystkim poddawać. Chyba, że domaga się ona i żąda od Ciebie rzeczy, które Chrystus potępia. Jeśli nie wierzysz w Jego przyjście, wtedy rozumiem Twój ból. I nie tylko Twój. Śmierć ostatecznie uwolni nas wszystkich od wszystkiego. A kogo po tym fakcie zechce wskrzesić z martwych Bóg to już nie od nas zależy. Każdy z nas w tej kwestii odpowie przede wszystkim za siebie. Jeśli w Niego nie wierzysz walcz o lepszy rząd. Tak jak przewiduje to obowiązujące w naszym kraju i uchwalone przez Naród prawo. Niczego Ci nie narzucam. Możesz myśleć inaczej.
-
2019/02/07 23:14:22
/ prostowanie szyn mam na myśli :_)) /
-
2019/02/07 23:15:08
rząd
-
2019/02/07 23:41:57
Ale nie stosuj metod poniżej pasa tak jak ci, którzy lgną do władzy jedynie dla osobistych korzyści i zysku. Możesz ich rozliczyć ale według prawideł, które obowiązują na "szachownicy" jeśli je "znasz" i wiesz jak się na niej poruszać. Szczerze jednak wątpię czy dałbyś radę. Najpierw musiałbyś się wyrzec tego, w co aktualnie wierzysz. Poczytaj Machiavelliego, jeśli wcześniej nie miałeś czasu. Tych, którzy łamią boskie zasady (nie nam jest dane by sądzić "dlaczego"?) ostatecznie rozliczy Bóg.
-
2019/02/08 01:15:12
/ ZSRR (tak dawno to już było, że zapomniałem jak się to pisze :_)) /

/ I tak samo będzie ze,wszystkimi naszymi poronionymi ideami, w które wierzymy i które promujemy /
-
2019/02/08 05:55:03
Fajnie Stokkrotki...fajnie..
-
2019/02/08 06:32:05
Piramidu...Lukki...Janmusz słusznie zwraca uwagę że WOJNY...były grubo przed chrześcijaństwem.,,Bogowie'' zabierani byli na wojnę albo ich atrybuty.Grecy i Rzymianie mieli nawet specjalnych bogów od wojen..Jowisz Mars ,Atena Nike i inna boska czereda to byli wyspecjalizowani w wojnach i do tego przeznaczeni im składano ofiary przed bitwa lub przed wyruszeniem na wyprawę.Fenicjanie składali w ofierze swoje dzieci bogini Astrate i innym bóstwom..
.a np Tatarzy też mieli takiego szeroko wyspecjalizowanego ,,boga'' Tengri
Tengri nie miał świątyń i nie był przedstawiany pod postacią idola. Jego domem był wszechświat. Tengri był wszechwiedzący, co przejawiało się m.in. podczas złożenia przysięgi, gdy powoływano Niebo na świadka. Do Tengri zanoszono modły. Przed rozpoczęciem wojny dowodzący wojskami modlili się na szczycie gór, a niekiedy przez trzy dni w swoich namiotach, przez ten czas wojska wzywały Niebo. Swoje niezadowolenie z działań ludzkich Tengri wyrażał poprzez zjawiska przyrodnicze. Składano także ofiary z wołów, koni, baranów. Rytuały te nasilały się podczas klęsk żywiołowych.
....Tyle ..że te zwyczaje i nawyki..pogańskie weszły im w krew. Napadający na Polskę HITLER...został obficie pobłogosławiony przez kropidło.. Skropiono Luftwaffe..Stukasy i Messersmitt6y, U BOTTY..Kriegsmarine...a w kościołach brzmiały organy i śpiewy i błagania aby Sieg Heil i aby pokonać tych,,verfluchte Polacken''.
Szarpano Najwyższego za tron i inne elementy przekonująć załogę ,, nieba'' że schmutzige Polacken to naród niewolników..i powinni Niemcom służyć.Biskupstwo i inne kolorowe ptaki niemieckiego kościoła ochoczo..poparli Partię Nzioli i ...ruszyli.
Polacy dostawali bomby ,,poświęcone'' strzelały do nich pokropione Bergmany..Stukasy zrzucały na polskie wioski i miasta pokropione i uświęcone bomby zapalające...
Pokojowo Usposobiony Naród 3 Rzeszy..zaprowadzał POKÓJ..na teutońską modłę.
Na wschodzie Putin zwołuje popów przy wyprawach do Syrii na Krym,czy Donieck.
Brodaci specjaliści od Pokoju z olbrzymimi kadzidłami i krucyfiksami...śpiewją w dymie ..Panneeee Pomyyyyłuj...następnie SU..i Mig..ruszają w przestworza aby ,,naparzać''w Syrii pokojem prawosławnym po miastach i szpitalach..różnych wrogów pokoju.
Ostatnio wymyślono nową formę,, pokoju''. Cybernetyczny ,,pokój'' już sie toczy w przestrzeni wirtualnej.Ludzie walczą przy klawiaturze.
-
2019/02/08 06:48:13
N o jezdem trochę gaduła..

PSALM 46

.... Pieśń.
Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.
Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:
<Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.
Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże-
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
Bóg mu pomoże o brzasku poranka.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia7:
Pan Zastępów jest z nami,
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.
Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną. ...

Gott.. mit uns ! z nami? z nami! z nami! z Putinem..? z Asadem? z Trumphem? z z z
z kim? Natanjahu? z Bundeswehrą z ? czy z Misiewiczem? z Kimem Dzwongiem?
-
2019/02/08 11:25:52
Czy to prawda czy też bujda?Kim był pan minister Kujda?
Fakty?czy też z magla wnioskico wyprawiał Niesiolowski?
Kiedyś dzwon na trwogę bił..kiedy narozrabiał Gil!
Rybak ,Międlar, Wesołowski, sensacyjny ,,ryl''

Któż rozpuście tej folgował? od złych wieści boli głowa
Tutaj agent a tam żul, naszej ziemi zdrowa sól?
Teczki jeszcze na regale,nie czytane w prasie wcale..
Jeszcze ich nie zeżarł mól..będzie wstyd ,może ból?

Ech ..siarczysta była polka.. gdy się pluło gryzło ,,Bolka''
a tu kontredansik znów,pośród tak dostojnych głów?
,,Co dwie głowy to nie jedna''? pierwej muszą się pojednać
Gra muzyka bal się kręci ,,nagrywają smród agenci , woda w rów.

Drża agenci w ,,Dobranockach'' będzie znów owocna mlocka
Obraduje Episkopat,,,ewangelia perykopa..Psalm!
Ludzie dobrze wam??
Dobrze! woła Nowogrodzka!..Dobrze! nam!Dobrze wam!
-
2019/02/08 12:12:04
Już ćwierkają jaskółeczki o nadchodzącej WIOŚNIE.
Przyjdzie WIOSNA i te polskie katolickie szambo spłynie Wisłą.
Ci, co w jesień nie bywali przy urnach, pójdą dzięki WIOŚNIE.

Życzę powodzenia WIOŚNIE!
Wiosna to najpiękniejsza pora roku to nie to, co Bezprawie i Niesprawiedliwość.
-
2019/02/08 14:23:11
95% programu partyjki tego sodomity słupsianina (=mieszkaniec Słupska)
jest niezgodne z KONSTYTUCJĄ, co już szczegółowo wykazali prawnicy .
Wiec to raczej entuzjaści tego sodomity spłyną wraz z nim głównym ściekiem do rzeki Wisły i dalej do Bałtyku .....

A na razie radość (dla niektórych rzecz jasna!), że GRZEGORZ BRAUN, polityk i swietny reżyser, jest już kandydatem (5.800 podpisów, a wymagane było 3.000) na fotel prezydenta Gdańska. Prezydentem raczej nie zostanie, chociaż wszystko w rękach Boga, ale Gdańsku i Polsce co powie, to powie....... A BRAUN mówi tylko bolesną prawdę... Bolesną ale odświeżającą.
To jego wspaniały film "Luter i rewolucja protestancka. 150 minut prawdy na 500 lat zakłamania" m.in.obalił fałszywy obraz tego buńczucznego teologa i jego heretyckiej teologii.

BRAWO PANIE GRZEGORZU ! Najbliższy miesiąc spedzi Pan zapewne w Gdańsku, prowadząc swoją kampanię, ale cierpliwie czekamy na spotkanie w Warszawie......
-
2019/02/08 15:28:37
WIOSNA jest obrzydzana z trzech stron - PiS, Instytucja katolicka i Agora S.A.
Niebywale pokrętny i pokręcony kraj, przede wszystkim ludzie w kraju nad Wisłą.
Tu nigdy nie będzie dobrze, bo za dużo IDIOTÓW!!!
-
2019/02/08 16:27:03
Życzę Polsce jak najdalej od Grzegorzów Braunów!!!!
-
2019/02/08 17:34:34
A ja od - prymitywnychabsurdów - !!!!!!!!!
-
2019/02/08 17:41:14
Nic mnie tak nie martwi jak idiotki i idioci.
-
2019/02/08 21:57:21
Mnie też.
-
2019/02/09 15:25:06
W internecie krąży jeszcze film (usuwany b. intensywnie przez TVN!), na którym widać, jak Adamowicz mocno popchnięty (ale nie dźgnięty) przez napastnika, pada na deski sceny, ale po chwili .....siada i poprawia okulary.
Ja obejrzałam to poprzedniej nocy. Może jeszcze znajdziecie.