Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Uwierzyć, wojny zaniechać

1 List Jana3,23
„A to jest Jego przykazanie, żebyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali siebie nawzajem - takie przykazanie nam dał” (EPP).
Uwierzyć niełatwo, że na pewno jest Bóg, choć świat nasz taki potworny, że następnie Jego Syn stał się człowiekiem, Jezusem z Nazaretu, o którym mówi chrześcijańska część Biblii (choć to, że istniał naprawdę, to niemal pewnik przecież). Naprawdę trudne jest jednak co innego: kochać każdego bliźniego swego, czyli nie wojować z nim myślą wściekłą, choć święty na pewno nie jest.

poniedziałek, 07 stycznia 2019, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Józef i jego bracia

    Księga Rodzaju 37,3-4.[5-11].12-13a.17b-28 Można tę opowieść przeczytać w sławnej powieściowej wersji Tomasza Manna, wystarczy mi jednak ta biblijna do komentar

  • Bogacz i żebrak

    Ewangelia Łukasza 16,19-31 Po śmierci ten drugi na łonie Abrahama (określenie urocze), ten pierwszy w otchłani piekielnej. Co do tych pierwszych: choć się nie d

  • Wielu chce być najważniejsi

    Ewangelia Mateusza 20,17-28 Matka prosi Jezusa o największy awans dla synów. Przyszłych świętych Jakuba i Jana interesuje jakby tylko własna kariera, choć zaraz

Komentarze
2019/01/07 13:44:29
czy korzysta Pan z biblia deon pl ?
-
2019/01/07 15:29:22
piękne słowa
-
2019/01/07 16:31:04
Prawda..Trudna...ale realna.
-
2019/01/07 16:37:00
Dokąd się Pan tak spieszy, Panie Janie ?
-
2019/01/07 16:37:42
(ś) also not bad, sjp
-
2019/01/07 18:24:44
A ci tutaj uwierzyli i zaniechali złego zycia.
Imponujące nawrócenia..no i ten pracowity...Pastor Andrzej Cichocki...z misja po zakładach karnych. Dobry Człowiek...jakby przeciwieństwo tego skarlałego blogera Andrzeja W!.
.wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24331275,nawroceni-wiezniowie-jeden-zabil-drugi-zabil-i-spalil.html
-
2019/01/07 20:38:36
Fragment wpisu Pana Jana na dzisiaj: "Uwierzyć niełatwo, że na pewno jest Bóg, choć świat nasz taki potworny, że następnie Jego Syn stał się człowiekiem, Jezusem z Nazaretu, o którym mówi chrześcijańska część Biblii" ---> Fakt iż Boga nie widać nie jest żadnym dowodem na to, że nie istnieje. To, że ludzie się nienawidzą a Bóg "nic" z tym nie robi również. A że zwierzęta nawzajem się pożerają: tym bardziej. Może teraz ktoś to rozwinie:
-
2019/01/07 20:41:03
/ A miłować się mamy, i niewątpliwie są tacy, którzy to czynią /
-
2019/01/07 20:58:26
@Awarcho
Na wcześniejszej pisance napisałam,cytuję:

,,.. Jeśli kocha się ludzi,to pragnie się sprawiedliwego życia dla ludzi,
a wtedy przyczyny zła są ewolucyjnie usuwanie,bo taka jest moc miłości,
a jeśli kierujemy się litością czy współczuciem do ofiar nieszczęścia,
to kierujemy się jałmużną i działamy na skutki zła i możemy łagodzić zło,
ale nie usuwamy przyczyn zła i godzimy się na niesprawiedliwe życie ludzi,
może też egoistycznie poprzez swoje przywileje czy to zawodowe czy majątkowe...,

W odpowiedzi na ten wpis napisałeś,cytuję:

,,...W istniejącej rzeczywistości nie jesteśmy w stanie wiele zmienić.
Jeżeli następuje jakaś zmiana to na krótko i zawsze kosztem kogoś.
Przykładem były przewroty i rewolucje. Wprawdzie przyniosły zmiany w wielu dziedzinach...ale za cenę wielu krzywd
i olbrzymich spustoszeń ..i morza wylanej ludzkiej krwi...

A ja teraz odpowiadam:
Masz rację i nawet wspólnoty apostolskie upadły po 300 latach,
choć w imię Boga ludzie uczyli się sprawiedliwego życia w miłości do siebie,
i to nie było rewolucyjnie tworzone świeckie państwo w imię sprawiedliwości społecznej,
które też w XIX w. wypaczało się z powodu egoistycznych karier politycznych ludzi
wzorujących się na religijnej tradycji przodków żyjących niesprawiedliwie w imię Boga,
ponieważ niesprawiedliwość przodków była kluczem do wierności tradycji,
i ukrywając swoją religijność pod maską ateistów,
byli przeciwni sprawiedliwości w państwie ludowym,
i jako oszuści polityczni sabotowali ideowe poczynania w rozwijaniu świadomości
masowej obywateli,
którzy nie potrafili poczuć bratniej wspólnoty
i odpowiedzialności za sprawiedliwość w państwie,
a więc ani w imię Boga,ani przez ateistów nie udało się utworzyć na stałe
sprawiedliwego życia w państwach,
ale to nie wyrok i nie dowód na utopijność sprawiedliwości,
ponieważ Bóg nie utracił nadziei i postawił na rozwój nauki na Ziemi,
i w przyszłości,ewolucyjnie, ludzie będą wyzwalać się z analfabetyzmu,
i osiągną stan świadomości bytu poprzez wiarę w Boga,
ponieważ światło wiedzy w świecie nauki pochodzi od Boga i z woli Boga,
bo tylko oświecone dzieci boże,świadome wiary w Boga,
będą zdolne żyć sprawiedliwie w miłości,
i tak Bóg odzyska Ziemię,która będzie Domem Bożym dla dzieci bożych.

Czy już w trzecim pokoleniu będzie masowe wyzwolenie z analfabetyzmu
intelektualnego?
I ludzie osiągną stan etycznej wolności wyborów?

-
2019/01/07 21:24:15
Awarcho Kawi na pewno Ci odpisze. Biblia nie naucza, że dzięki rewolucji technicznej i edukacji wszyscy ludzie w końcu osiągną doskonały poziom miłości. Wg Biblii doskonali aniołowie zbuntowali się ponieważ mieli wolną wolę. Ale nie wszyscy. Jest zupełnie inne wyjaśnienie w jaki sposób Bóg osoągnie stan opisany w Apokalipsie 21: 3- 4.
-
2019/01/07 21:24:51
i
-
2019/01/07 21:58:32
@Stokrotki....

Odwołujesz się do epoki analfabetyzmu masowego ludzi,
więc jakim cudem głosiciel religijny miałby odwoływać się do oświaty i edukacji,
skoro o masowej edukacji odnoszącej się do wiedzy naukowej nie miał pojęcia,
i gdyby ujrzał wizję dotyczącą przyszłości rozwoju naukowego świata,
to nie wiedziałby co to jest i czemu służy,
i byłby głupszy ode mnie,
kiedy laptopy i komputery utożsamiałam z telewizorami,bo miały ekran,
kiedy pytałam o swoją przyszłość w wyprzedzeniem ponad 20 lat,
to co by wiedział analfabeta ze starożytności o epoce oświecenia,
gdyby miał "Widzenie" dotyczące kształtującej się świadomości wiary w Boga u ludzi?

A po drugie, gdyby Anioły były doskonałe,to byłyby świadome swoich wyborów,
więc wnioski narratora analfabety nie są miarodajne,
bo nie wie co komentuje,a tylko mniema,że wie.

Z kolei jeśli udało się Bogu zmaterializować Anioły,by mogły zaistnieć na Ziemi,
to jeśli zawiodły,to z innych przyczyn....
I gdyby to było takie proste,to Jezus byłby na Ziemi często,
i byłby łącznikiem między Bogiem a ludźmi,
ale na tym poziomie zwycięstwa Boga nie było,a misja Jezusa była krótka,
choć w przyszłości wszystko jest możliwe....

-
2019/01/07 22:14:36

Wiem,co by ujrzał analfabeta ze starożytności,
ujrzałby światło jako symbol oświecenia,wiedzy i Boga w tle,
gdyby przepowiadał epokę oświecenia wyzwalającą ludzi z analfabetyzmu,
bo poza naukami ścisłymi, ludzie nadal są humanistycznymi analfabetami
w skali masowej i niewiele mądrzejsi od swoich przodków z przed tysięcy lat.
-
2019/01/08 01:21:32
"WIEM CO BY UJRZAŁ ANALFABETA ZE STAROŻYTNOŚCI..." ---> Nie możesz tego wiedzieć Kawi :_((( Tylko Pijak może zrozumieć Pijaka, a Analfabeta drugiego Analfabetę. Wykształcona osoba (nawet jeśli jest bardzo wykształcona) nie może Kawi tego wiedzieć: >>>> CO MYŚLAŁ I CZUŁ ANALFABETA ZE STAROŻYTNOŚCI ? Nie wiemy. Nie uwiecznił On swoich lęków, projekcji, ani innych obrazów. Nie mamy Aparatury Kawi do czytania cudzych myśli :_(( Ale może kiedyś będziemy mieli i WTEDY TAK JAK ZA TYM TĘSKNISZ I TEGO CHCESZ: 'WSZYSCY BĘDZIEMY SIĘ KOCHALI'.
-
2019/01/08 01:34:07
Ani tym bardziej nie możesz wiedzieć co by ujrzał, ponieważ żeby coś ujrzeć trzeba najpierw czuć. A dopiero po tym fakcie zacząć myśleć.
-
2019/01/08 09:51:59
"kochać każdego bliźniego swego, czyli nie wojować z nim myślą wściekłą"

Ostatnio coraz częściej człowiek natrafia na pojęcia - abstrakcje - dające możliwość zdefiniowania ich po swojemu... Np. ostatnio pojawiła się w ustawie o ruchu drogowym "wyższa konieczność", w imię której można łamać przepisy - ale czy ta domniemana wyższa konieczność rzeczywiście była wyższą - ustala ktoś inny po fakcie.

Tutaj pojawiła się "myśl wściekła" Bardzo ciekawe sformułowanie. Każdy więc , kto wypisuje tu swoje myśli wściekłe, nie kocha ludzi, nie kocha Boga, a nie posiadając owej miłości - w imię czego głosi swoje słowa? Jak napisał jeden z piszących - każdy może... chociażby sobie a muzom, jak ojciec piszących mawiał Może pisać i narażać się na obrzucanie jakimiś kaszanami czy czyimiś spluwaczkami - przez ekran monitora nie przeleci!!! Gorzej jeśli rzeczywiście ktoś mściwe pazury wyciąga, aby za pomocą porozsiewanych tu i ówdzie znajomości zemścić się - na szczęście i wbrew przekonaniom co niektórych o anonimowości - ręka SPRAWIEDLIWOŚCI jest trzymana na pulsie. Najgorsze, jeśli ta SPRAWIEDLIWOŚĆ czeka na ofiarę,czeka aż towarzystwo "ubije" ten zbędny element inwentarza, by dobrać się do skóry Towarzystwa. HORROR!
Apage nic wtedy ofierze nie pomoże. Człowiek mówi: Wola Boża....... i czeka na kolejny cios mściwej pazury miotanej wściekłymi myślami! Z nadzieją, że wreszcie ktoś ją poskromi, ubezwłasnowolni jej mściwą i nienawistną wolę niszczenia tych , z którymi jej nie po drodze.... Z coraz mniejszą nadzieją - bo taka nienawistna i niszczycielska wola jak balon zdaje się rozrastać, całkiem nie maleje...
-
2019/01/08 12:54:54
Był sobie dziad i baba,,nieszczęśliwi oboje
ona świata ciekawa..on jak chłop wiedział swoje
chatę mieli na miarę..lecz za ciasno im było...
Ona rzuciła garem..a on walił ją w ryło.
Nikt nie zaniechał swego ale dążył do wojny
Przy tym udawał świętego..mówił Jam ,,Bogobojny''

-
2019/01/08 13:29:08
Kw9...Przepraszam .. ale na razie ci n ie odpowiem. Reumatyzm mi dokucza okrponie.
Powyższy rym to część biografii bez żadnych sugestii personalnych..Pasuje mniej więcej do ..40 procent Kowalskich..Ta nędzna wojenna egzystencja bardziej jest realna w zwiazkach,, warcholskich'' mało powściagliwych..chamskich...Widać taka Wola Boża..i to nie abstrakcja tyko real. Z takich okolicznośći to straszne hejterstwo i takie urazowe..typy jak ja... NIESTETY..
Potem skutkuje to reumatyzmem i skłonnością do plucia ...plucia..na czyjeś muśliny.
Niebawem sprawa bedzie rozwiazana. Już mi piszą kwity do piekła.
Radocha i szczęście zapanuje...i dyktatura inteligentnego tiulu..i uroczej koronki, finezyjnej wrazliwośći niewieściej, bez chamstwa,bez spluwaczek bez charkania,bez podłej mordy zdradzieckiej i nienawistnej...Bez Mężczyzn!! Chamów z Natury...którzy zniewolili i napastują tę cudowną i pełną samych zalet i cnót KOBIETĘ.
Hejt zniknie..hejt wobec niewiast będzie karany łagrem jeszcze gorszym niż to opisał Czapski...Piszący czy mówiący mężczyzna bedzie musiał najpierw przejść weryfikację i zdac egzaminy.Powołany zostanie stosowny URZĄD CERTYFIKACJI ..
Osoby z pedagogiczną praktyką moga być wykorzystane do wczesnego wykrywanie skłonności spluwaczych i hejterskich..co pozwoli na odpowiednia klasyfikację i penalizację osobników niereformowqalnych.
Sejmowe ekspiacje Prezesa Będziecie siedzieć było zapowiedzia dłuzszego działania pedagogicznego...i jak mozna sadzić nie dotyczyło tylko Sejmu.
-
2019/01/08 13:37:58
Bajecznie... Fraszka nr 2

Paweł i Gaweł w jednym stali chłopie.
Paweł troszczył się o każdego
A Gaweł - wszystkich miał w d..pie.
No i co z tego .
cytuję:
"Ciągle polował po swoim pokoju:
To pies, to zając - między stoły, stołki
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju. "
itd. itd.
aż cały pokój zalało,
i dalej się leje, jakby było mało...
ale dość tego!

proponuję powściągliwość i powrót do Pisma Świętego.

-
2019/01/08 13:50:37
Och nie, Atrojko, proszę ... nie proponuj powrotu do Pisma Św. w sytuacji, kiedy
Głosiciel Słowa okazuje się .....donosicielem słowa.
Zero Wiary-godności.
-
2019/01/08 14:07:46
Stokrotki czy to jest adres twego Zboru w Denver.?
Mam zadresować kopertę ..i jestem w rozterce.
. Jehovahs Witnesses Kingdom Hall
1531 Vista View Dr
Longmont, CO 80504
(303) 651-9220.
Najlepiej od razu sie przyznaj.. Tak czy inaczej ja będę wiedział...ale lepiej jeśli ty potwierdzisz. Miło bedzie pogadać szczerze...Isn't here..?

-
2019/01/08 14:18:41
Ale widzę że podali nr telefonu..tylko czy tam jest zbór polskojęzyczny...bo ja język Szekspira slabiusko aby wytłumaczyć niuanse...Moja zona podbnie niewiele,,z tego języka.
No nie mamy szans..chyba ze w języku migowym!
-
2019/01/08 14:49:36
STokrotki...TY możesz jednak mi pomóc w tym angielskim..Chcę zadać tylko jedno pytanie Koordynatorowi Grona Strszych i proszxe Ciebie abyś mi napisał po angielsku takie pytanie>
- Czy w programie,, Ulepszajmy Swą Słuzbę'' istnieje zalecenie używania w stosunku do ludzi określeń Ty IDIOTO..KRETYNIE ..DEBILU...ew. Hipokryto.. Pytanie jest krótkie i konkretne.
-
2019/01/08 15:04:49
businessinsider.com.pl/media/tv-radio/film-tomasza-sekielskiego-o-pedofilii-w-polskim-kosciele/q340d11 Za nic ie ogladajcie i nie czytajcie tego...bo to wszysko plucie i hejterstwo. Lewactwo,donosicielstwo,puścielstwo hejterstwo masoństwo ..Sorosizm Springerowaty,,manpulacja neomarksistowska zmowa podła z Tygodnikiem Powszechnym,...i Strażnicą Jehowicką oraz plucie magielne czyli Awarcho Forte w pigułce. Piekło oraz impotencja murowane..a czasem stereoporoza.!
-
2019/01/08 15:24:10
Awi. Na mój temat zostało opublikowane tu "doniesienie", że ja "donoszę" na policję, o czym sama się później chwalę. Sprostuję to "doniesienie" ---> nie donoszę, ale raz miała miała miejsce sytuacja, kiedy pracowałam w jednej redakcji, że mój komputer został zainfekowany pewnego rodzaju reklamami, a ja poczułam się zagrożona. Policjant był na tyle uprzejmy, że nie popukał się w czoło, tylko poradził wyłączyć to pudło...... Nie cierpię natarczywości, nachalności, natręctwa i wszelkiego rodzaju mistrzowskich gierek umożliwiających realizację owych wymienionych niecnych działań - nie wprost - a pośrednio... Dlatego powiem wprost - daj już spokój.
Wróćmy do Pisma Świętego od nowa, jeśli poprzedni pobyt w tym Słowie nie odniósł sukcesu.
-
2019/01/08 15:38:04
Zdrowy głos...zdrowy..www.youtube.com/watch?v=0u0M4CMq7uI
Wróćmy..
-
2019/01/08 15:47:45
Atrojko, do Twojej sprawy absolutnie się nie odnoszę.... ;)) Mam na uwadze własne słowa Głosiciela, które przytoczyłam w jednym z moich wpisów.. Moja opinia: ZERO wiarygodności. nt. nauk tego komentatora.
Et c'est tout.
-
2019/01/08 15:54:53
Awarcho, wiesz przecież że wszyscy wzajemnie przeciwko sobie ciężko grzeszymy (opisałeś to we fraszce). Poprawiłem się więc ostatnio i zawsze kiedy chcę Ci to powiedzieć wszystjie te określenia wrzucam w pazurki.
-
2019/01/08 15:55:07
:_)
-
2019/01/08 15:57:34
"k" , adres jest dobry ale nie ten...
-
2019/01/08 16:01:25
Najlepiej napisz do Governing Body, może przytoczą Eliasza (i jeszcze coś do tego dodadzą) . Jak ja bym tam był to tak bym zrobił. Więc chyba dlatego tam nie jestem :_( Nie mam z nimi bezpośredniego kontaktu.
-
2019/01/08 16:03:28
Adres znajdziez tetaj: www.jw.org (ale bez literówek)
-
2019/01/08 16:04:41
Instytucja nam wszystkim znana w pigułce (napisana przez Komentatora pod wywiadem z dziennikarzem Sekielskim):
"Tak sobie obserwuję kościół katolicki. Jego wiernych, kapłanów, hierarchów. Analizuję czasami jego historię i dogmaty. Obserwuję jego wyczyny te z przeszłości i te teraźniejsze. Z coraz większym zdumieniem zastanawiam się jak to możliwe, że coś tak absurdalnego i tak mocno w sumie skierowanego przeciwko człowiekowi może w tak masowym wymiarze egzystować i tak trwać przez niemal dwa tysiące lat trzymać władzę nad umysłami ciągle tak ogromnej rzeszy ludzi. Bo czymże była jest i zapewne jeszcze długo będzie ta przedziwna instytucja. Bo kościół katolicki jest instytucją. Jest instytucją i jedną z największych na świecie sekt wyspecjalizowanych w doskonałym praniu mózgów owieczkom swoim. Jest instytucją i sektą zarazem, mroczną i tajemniczą w jakiś ciemny sposób. Czym jest tak naprawdę ten potężny twór trzymający władzę nad umysłami ogromnych mas ludzkich? Przecież zawsze był jest i chyba będzie wrogiem zapiekłym wszelkiego postępu, rozwoju nauki, oświecenia i wolnej myśli. To kościół katolicki z kobiety czynił przez wieki całe istotę gorszą, niższą i nieczystą. To on ledwo narodzone i niczego nieświadome dzieci przywłaszcza sobie rytuałem zwanym chrztem. To kościół wreszcie jeszcze do nie tak dawna prowadził krwawe krucjaty nawracając niewiernych krwawo ogniem i mieczem na łono jedynie słusznej wiary. To kościół katolicki wsławił się takimi wynalazkami jak święta inkwizycja, palenie na stosach wolnomyślicieli, ludzi nauki, sztuki, oświecenia i postępu. To kościół katolicki zapisał się niezwykłą wręcz chciwością i pazernością gromadząc majątki i dobra nieprzebrane nie ustając w tej działalności nigdy. Tak sobie myślę czasami ja ateista zatwardziały, że bóg to musi być jednak istotą niezwykle dobrą, mądrą i tolerancyjną albo go po prostu nie ma. Inaczej sobie nie potrafię wytłumaczyć jego milczącej zgody na wyczyny kościoła, który imieniem tego boga się przecież pieczętuje. Chyba, że ten bóg rzeczywiście jest taki, jakim go kościół katolicki przedstawia. Kościół katolicki to instytucja wciąż zaborczo aktywna. Nigdy nie spoczywa na laurach. Kościół katolicki w Polsce przepuszcza totalną ofensywę. Czuję się osaczony religią, Co druga ulica to ulica JPII. Prawie każda szkoła to szkoła JPII. Szpitale JPII lub prymasa tysiąclecia. Jak grzyby po deszczu rosną świątynie projektowane przez pijanych cukierników. Naród wali niewyobrażalne pieniądze na budowanie, co raz to wymyślniejszych i absurdalnych budowli sakralnych.. Nie płacą podatków. Nie muszą się rozliczać ze swoich dochodów, przychodów i wydatków. Kościół decyduje o kształcie i formie oświaty i szkolnictwa. To kościół decyduje o życiu i zdrowiu kobiety ciężarnej. To proboszcz kształtuje kręgosłup moralny lokalnych społeczności. Zastępy dewotek i bigotów w moherowych beretach stanowią o wartościach moralnych społeczeństwa To, co wczoraj było po prostu śmieszne dzisiaj staje się normą społeczną. Żyję w państwie wyznaniowym. Moher w triumfalnym marszu zajmuje coraz to nowe pozycje. Czuję się osaczony dominującą w tym kraju religią. Jestem wystraszony szturmem kościoła katolickiego, który wciska mi się powoli wszędzie. A przecież wydawało mi się, że państwo polskie miało być państwem świeckim z wyraźnym rozdziałem kościoła od państwa. Widać tylko mi się tak wydawało. Zastanawiam się, kiedy na ulicach pojawią się kościelne komanda. Taka religijna policja. Brrrrrr.....................skóra mi cierpnie. Pozdrawiam wszystkich ludzi wolnych od uzależnień religijnych."

To że ja tego nie napisałem (jedynie skopiowałem) jeszcze nie oznacza, że się z tym nie identyfikuję. To wszystko co wyżej napisane (może inaczej) - od wielu lat tu o tym piszę.

Nikt tak nie niszczy "chrześcijaństwo", jak sami "CHRZEŚCIJANIE" i to jest ta prawda najprawdziwsza, a nie ta katolicka.
-
2019/01/08 16:05:28
O.K..stokrotki nie jesteśmy przecież szaleńcami.
Zdecydowanie wolę język migowy dla niesłyszących...oni robią olbrzymie wysiłki aby poznać Biblię..i warto im pomagać.
-
2019/01/08 16:20:47
@Stokrotki...

Nie zrozumiałeś mnie,
i chyba nietrudno wyobrazić stan umysłu człowieka bez wykształcenia
bez prawa do wiedzy choćby na poziomie podstawowego wykształcenia,
i takie porównanie wystarczy,by wiedzieć że język obserwowanej Natury przemówi,
do każdego i do naukowca też,jeśli światło jako symbol oświecenia
zostanie porównane do słońca na tle ukazanego Boga.

Nie pamiętam teraz opisanych widzeń w pismach religijnych,
ale myślę,że takiego języka symboli używał Bóg,
kiedy była przepowiadana przyszłość wyzwolenia ludzi z analfabetyzmu,
a moja interpretacja słońca jako światła wiedzy w epoce oświecenia,
może być pomocna choćby w odczytaniu wizji z Apokalipsy,
bo chyba w nich słońce występuje.

Z kolei ja przypomniałam sobie teraz,ze u mnie było słońce na jawie,
kiedy zenitowało okręgami,a między nimi czasem pojawiały się symboliczne obrazy,
by w małej kulce skupiającej światło zatrzymać się przede mną,
w której występowała reakcja cząsteczek światła,
i to jest czas teraźniejszy oświecenia,światła w moim życiu.

-
2019/01/08 16:23:45
Bardzo interesujący artykuł Piramidalny. A nie obawiasz się, że Awi zapoda Cię do sądu o naruszenie praw autorskich, ponieważ nie cytujesz ale wklejasz całość ? Chyba, że nie Ona jest Autorką i nie Ona ukrywa się pod "rzekomym" nazwiskiem-nickiem, które przytaczasz... Jeśli nie Ona :_) (bo po ostatnich przytoczonych tekstach Awi przez Awarcho, które napisała Ona w przeszłości uważam, że jest to możliwe) to wydaje mi się, że nic Ci nie grozi :_))
-
2019/01/08 16:27:45
Piramidalny,
ja tez pozdrawiam wszystkich ludzi wolnych od uzależnień religijnych i życzę wytrwania w optymiźmie aż do Dni Ostatnich .....

A przed chwilą usłyszałam w radiu, ze liczba uczęszczających do Kosciola w Polsce wzrosła od 2017r. o jeden milion, a przystępujących do Komunii - o 1%
-
2019/01/08 16:32:37
Co za błąd,pomyliłam się w tekście z godziny 20:58:26,
o 100 lat i wpisałam XIX wiek i teraz poprawiam:

,,...i to nie było rewolucyjnie tworzone świeckie państwo w imię sprawiedliwości społecznej,
które też w XX w. wypaczało się z powodu egoistycznych karier politycznych ludzi..."
-
2019/01/08 16:36:36
Lukki i zauważyłeś ze ten komentator to nie był ani Piramidalny ani awarcho ani ten Antychryst... ani Emes ,ani Ewa czy Fajka..Wniosek taki że zespół Trotta ma pół polskiego społeczenstwa i niedługo CENZURA KOŚCIELNA ..bedzie wymagana nawet w publicznych wc. No bo kto by pomyslał aby w kabinie dworcowego szaletu w stolecznym mieście gdzie byłem niedawno pisano..,, Milego duchownego chetnie poznam... Czesiu..!''
. No kurde po to zapłaciłem 2,50 aby i tam mnie dopadło??
To już absolutny koniec Świata...!!!
Najgorsze zaś ze to Ja awarcho do tego się przyczyniłem.....ja to moja wina!
Gość mógł czytać moje komentarze na Pisankach..i dlatego nie sznuje duchowieństwa.
Zero wiary..ponizej zero wiarygodność..oraz DMH..czyli Diamentowa Odznaka Hejtera..
Rozpłaczę się jak Clinton przd Senatemm Zawiodłem Naród Amerykański,zaaawioodłem yyyy. '' Ta Lewinsky ma rację z tym cygarem''
Gdybym jednak inaczej komentował ..czy kiblowi poeci nie pisali by o Jankowskim prałacie? NIEWIARYGODNE..i mocno watpliwe.
Pozdrawiam Lukki glowa do góry...blisko rozwiązanie problemu.
-
2019/01/08 16:36:39
No, teraz to chyba niżesz odetchnąć z ulgą :_)) Ja, jak przytaczam BT to nigdy nie wklejam całości (tak na wszelki wypadek). Na przyszłość uważaj :_) B.
-
2019/01/08 16:37:43
Możes Piramidalny :_))
-
2019/01/08 16:39:02
z
-
2019/01/08 16:42:53
Statystyką Lukki się nie przejmuj..
-
2019/01/08 16:43:58
Pamiętam czasy PRL-u, jak w mediach chwalono się ile milionów ludzi uczestniczyło w pochodach pierwszomajowych, ale nikt nie powiedział prawdy, że uczestnictwo było obowiązkowe.
Dzisiaj uczestnictwo w kościołach katolickich (w rytuałach) może i się zwiększa, ale nikt nie mówi prawdy, że wkraczamy w państwo wyznaniowe i ludzie z obawy o swój byt zaczynają być uczestnikami.
Wiem jedno - byliśmy nie tak dawno pod niewolą sowiecką. Z tej niewoli pomógł nam się wyzwolić katolicyzm i miał w tym swój cel - zniewolić po katolicku i to się dzisiaj dzieje. Czekam tylko od kiedy w państwie polskim wprowadzi się obowiązek uczestnictwa w rytuałach katolickich. Dzisiaj już mi wiadomo, że organizacje takie jak nacjonalistyczne o zamiarach uczynienia z Państwa polskiego Narodowy Katolicyzm coraz większe poparcie mają u polityków prawicowych. Ufam że tych czasów nie dożyję, a moje dzieci wyemigrują z tego nawiedzonego i bezmyślnego kraju, dla których niewola to coś, co jest im dana na wieki - na własne życzenie.
-
2019/01/08 17:03:40
Kawi, zrozumiałem Ciebie bardzo dobrze dlatego Z UTĘSKNIENIEM CZEKAM NA CHWILĘ W KTÓREJ NAUKOWCY SKONSTRUUJĄ AUTOMAT DO CZYTANIA CUDZYCH MYŚLI, ponieważ jest to ostatni krok "Ludzkości" ---> do "Wolności".
-
2019/01/08 17:07:12
/ Nie jesteś Analfabetką i dokładnie potrafisz wyrazić to, co masz na myśli. Jeśli już coś tutaj piszesz nie trzeba się domyślać Kawi. /
-
2019/01/08 17:16:27
"Naprawdę trudne jest jednak co innego: kochać każdego bliźniego swego, czyli nie wojować z nim myślą wściekłą, choć święty na pewno nie jest." Jan Turnau

Nie oczekiwałem nic więcej od Gospodarza - to takie jak ten "folwark" i ta "zagroda", w którym Gospodarz nie panuje, a powinien.

Nie jest sztuką zalecić "kochać każdego blizniego swego". Sztuką jest dać człowiekowi instrumenty, jak to uczynić. Ten który zaleca kochać blizniego nie dając instrumentów lub wskazówek, jak to uczynić i jak doprowadzić do wzajemnego szanowania, jest dla mnie nic innym, jak cynikiem, który wciąż wykorzystuje słabości ludzkie do własnych swoich bliżej nieznanych celów. Człowiek został tak "skonstruowany" przez swojego Stwórcę, że nigdy nie będzie miłował drugiego, który staje się jego wrogiem - co najwyżej jego pożądał w "przerobieniu" na swój styl. To wszystko "śmierdzi" marnością by wciąż zniewalać ludzi i przerabiać na chodzące komputery. Lipa!
-
2019/01/08 17:54:21
Awarcho,
Już od dawna część polskiego społeczeństwa dyskredytuje takich ludzi jak Sekielski.
Dla mnie Sekielski to jeden z nielicznych dziennikarzy, do którego mam zaufanie.
Ufam że film będzie rzetelny i pokazujący sedno tej Instytucji. Myślę że nie będzie tylko o pedofilii, a o działaniach tej Instytucji w sprawach przestępczych.
-
2019/01/08 18:32:55
A to jest Jego przykazanie, żebyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali siebie nawzajem - takie przykazanie nam dał

Nie jest to możliwe. Jeżeli takie przykazanie nam dał (podobno Bóg chrześcijański?) to nie świadczy to o ludziach, a o samym Mistrzu. Nie jest to tak, że znalazł się Mistrz z Nazaretu i był nieomylnym. Dwa tysiące lat i dowodów dostatek, że nawet sami "chrześcijanie" wzajemnie się nie znoszą.

Kiedyś tu na tym blogu (chyba Zuch-rysuje) napisał, że tak może zachowywać się tylko Bóg (miał na myśli Jezusa). Zapomniał chyba że jest przykazanie, dla ludzi. Czyli można zatem wysnuć wniosek - dla tak zwanych "chrześcijan" nie jest ważne, co wyznawcom Jezusa sam Jezus nakazywał, ale tylko ważne żeby być wyznawcą religii, którą tak naprawdę wprowadził w IV wieku Konstantyn Wielki, dla ratowania sypiącego się Imperium Rzymskiego - no i się udało. Rzym do dzisiaj potęgą (pod nazwą Watykan) - wybitni "mistrzowie" od prania ludzkich mózgów wciąż rozwijają potęgę wielkiego katolicyzmu, które jest antyludzkie i działa przeciwko człowiekowi (pozbawia myślenia) i przede wszystkim zniechęca do gatunku ludzkiego jako GRZESZNICY. Biedacy zapomnieli, że takimi nas "KTOŚ lub COŚ" stworzyło i nie ma zamiaru poprawiać naturę swego stworzenia, czyli nas ludzi. Jak my sami się nie zmienimy (z własnej woli) to proszę nie liczyć na lepsze życie ......
-
2019/01/08 19:09:48
Piramidalny, Coś co nas stworzyło wszczepiło nam coś, co wytyka nam wszystkie nasze grzechy, o których tutaj piszesz...
-
2019/01/08 19:14:15
A, że ktoś ten fakt cynicznie wykorzystuje od czasów Konstantyna i jeszcze wcześniej dla swoich własnych i samolubnych celów to jest odrębny temat. Ko kluzja bez konkluzji do niczego Piramidalny nie prowadzi. Ponarzekasz, umrzesz i nic się nie zmieni. Jeśli Biblia to nic innego niż fikcja.
-
2019/01/08 19:16:35
... A Jezus to jakaś wyimaginowana "Postać" wymyślona przez jego apostołów z I wieku.
-
2019/01/08 19:17:57
Którą Konstantyn wykorzystał dla własnych celów.
-
2019/01/08 20:29:11
Miło by było żeby znowu napisał coś miłego i pokrzepiajacego KPD WIEJAK..
to brzmi jak orzeźwiająca wiosna..
Choć trochę podejrzewam że to zakamuflowany nasz bloger..który sie doskonale bawi komputerem i siecią..
-
2019/01/08 20:31:43
Zapomnij Awarcho, jak nie masz długów to KPD nic do Ciebie nie napisze. Szkoda papieru.
-
2019/01/08 20:34:35
... Jak KPD tu zagląda to chyba jedynie dlatego, żeby się odstresować.
-
2019/01/08 20:42:24
A ja się domyślam ze to nasz uzdolniony Jan..popularny tutaj kiedyś jako Wielonickowy
bawi się doskonale CYFROWY. Ja... ściągnąć WIE JAK JEST NA TYM BLOGU ..a Linki Najlepszego też doskonałe.. Kompilacje Faustyny to czysta miłość i ulubiony temat Smoka Wielogłowego.
Wyobrazam sobie chichot..Trydencki w trydenckim rycie..
-
2019/01/08 20:48:21
KPD WIEJAK - to Kancelaria windykacyjna.
Dla niektórych każdy sposób dobry byle się zareklamować, nawet ukrytą reklamą, co czyni osoba o nicku takim samym, jak nazwa Kancelarii windykacyjnej.
-
2019/01/08 21:28:48
Lukki gdy będziesz wybitnym elektronikiem zatrudnionym na nocnej zmianie przy serwerach komputerów..i serwisie internetowym zlinkujesz nawet Kancelarię Prezydencką..i ..nie tylko KPD WIEJAK. Czy nie jest prwdopodobne ż e Kancelarii Prawno-Dedektywistycznej pracuje teraz biegły obieżyswiat Antychryst znawca tematu i kilku europejskich języków..? Czy Kancelaria nie ma innch srodków reklamowych?..i szuka reklamy na religijnym blogu?
-
2019/01/08 21:37:05
Awarcho,
Antychrysta nie podejrzewam o taką płytkość jak nam tu serwuje KPDWIEJAK (cel jeden - reklama firmy).
Świat ludzki jest jeszcze okryty wielką tajemnicą i podejrzewam, że większą od jakichkolwiek religii.
-
2019/01/08 22:28:34
Polecam pod rozwagę artykuł w "GW" pod tytułem: "Seksualne drapieżnictwo według Kazimierza Nycza. Bo dziewczynki są winne" - Wysokie Obcasy.

Jak tu nie twierdzić , że ksiądz to klecha, którego celem jedynym jest winę przerzucić na dzieci?
A pan Jan Turnau ciągle to samo - "to mój kościół".
Trzeba mieć niezle mózg wyprany, żeby nadal popierać tą obskurancką i obłudną Instytucję i w niej trwać.
-
2019/01/09 04:12:15
Na temat Pana Jana Piramidalny mam taką teorię: katolikiem może być wyłącznie: 1) hipokryta, 2) Analfabeta 3) lub Ateista. Myślę, że Pan Jan hipokrytą nie jest. Analfabetą też nie (chyba, że mimo iż nie potrafi czytać potrafi pisać, a teksty z Biblii jedynie wkleja). Wychodzi więc na to, że jak większość katolików, których znam jest po prostu Ateistą.
-
2019/01/09 05:40:00
Mam złe przeczucie, że ten wielki świat, szczególnie zza kałuży, wbija imigrantów w kompleksy - chociażby analfabetyzmu... Nawet nie wiedziałam o tym, o czym dowiedziałam się z wikipedii!!!!!!! ::::
" imigrant, także absolwent uczelni, po przeniesieniu się na stałe do innego kraju, jeśli nie zadbał o uznanie tu swej edukacji, w statystyce zostanie ujęty jako analfabeta. "

I pomyśleć, że po świecie krążą statystyki, w których Polacy - rozproszeni po całym świecie - stanowią raczej znaczny odsetek analfabetyzmu. Z jak wielką pogardą traktowani są w tym tak zwanym wielkim świecie analfabeci zależne jest pewnie od wielkości stopnia zakompleksienia pogardzającego.
Rząd Polski powinien coś zrobić, by naszych rodaków tak w to zakompleksienie obce mocarstwa nie wbijały. To jest okropne, takie jednostki wyglądają jak wypatroszone gęsi... Boże!
-
2019/01/09 07:46:09
DYSPERSJA
-
2019/01/09 07:46:42
.
-
2019/01/09 07:52:55
Lukki muszę poszukać w komputerze chociaż jeden z licznych Antychrystowych adresów mailowych i wysłać post z pytaniem.
To co czytamy..są krótkie i celne prowokacje na które już kilka osób zareagowało. Fajka nazwala Najlepszego b. nieladnie ,,półidiotą ''...ale potem byli inni bardziej powściagliwi ... ale w tym jest jakies drugie dno...bo strona taka dziwna..a realny Najlepszt Katolik ...owszem istnieje ale tam na jego stronie jest b.duzo materiału i tematycznie i formalnie urozmaiconego.
Niewykluczone że Jaśka zatrudnili w firmie dedektywistycznej jako elektronika...od zabezpieczeń szyfrowych i kodów.No miał chłop łeb nie od parady..
To takie moje przypuszczenie
-
2019/01/09 08:11:45
Podrobienie tożsamości dzisiaj to pestka ..i już nawet mało rozgarniety student informatyki po kilku godzinach pracy potrafi. Wiele osób wdrozonych w temat i zwykłych rzemieślników potrafi się podszyć pod osoby i firmy i zręcznie nabierać klientów przedstawiając siebie jako agenta firmy.Na fałszywe konto na faceboku ,czy twiterze nasypano niejednego polityka.Podrobione strony OLX czy allegro..były pułapką dla wielu kupujacych.Wirtualne firmy których nie ma albo istnieją tylko w sieci to efekt elektronicznego zycia i elektronicznej tożsamości. Sztuka kłamstw sięgnęła wyzej dzięki NAUCE LUKKI. Nauka stala się inspiratorem dla oszustów i złodziei. Twoje nadzieje Lukki że sam rozum upora sie z brakiem zasad moralnych są jakby NIEREALNE.
Hakerzy włamujący sie do banków i okradajacy klientów.. to specjaliści od elektroniki informatyki i kryptologii..szpiedzy przemysłowi i inni wywiadowcy to osoby o ponadprzeciętnej inteligencjii.
Jak sądzisz Lukki czy idiota zagra inteligenta? czy łatwiej inteligentowi zagrać idiotę
Ja jednak nie sugeruję że Kancelaria Prawno Detektywistyczna WIEJAK..to wirtualne biuro....ale może to być elektroniczna mistyfikacja których w sieci zała dżungla.
Klucz do szyfrów Pentagonu złamał nastolatek w USA.
-
2019/01/09 10:10:21
Awarcho,
Widzę że jesteś zwolennikiem spiskowych teorii dziejów człowieka.
To nie tak - oszuści byli, są i będą. Można to zmniejszyć gdy ludzie przestaną być tak łatwowierni i wierzyć niemal we wszystko. Jestem zwolennikiem rozwoju ludzkiej świadomości bo uważam że to dobra droga do ukrócenia oszustw, których, niestety jest sporo, zwłaszcza w krajach mocno religijnych lub ideologicznych.
Kiedyś mnie się wydawało że takim hamulcem upadku moralności jest katolicyzm. Gdy się bliżej tej instytucji przyjrzałem to nie tylko nie są, ale mają dobrych uczniów, którzy ludzkie słabości wiarę) wykorzystują do osiągania własnych celów. Tak jak napisałem wcześniej - człowiek jest jeszcze okryty wielką tajemnicą i wcale nie oznacza, że ludzkość to zepsuty gatunek do szpiku kości. To wszystko jest Związkiem przyczynowo-skutkowym. Zło rodzi zło, a w największej na świecie Instytucji wiadomej jest właśnie zło - kłamstwo, cynizm, obłuda, wciskanie innym obskurantyzmu do zapewnienia sobie chwały i tylko dla siebie. to co się dzieję w świecie ludzkim jest tylko skutkiem związku przyczynowo-skutkowego, gdzie Ty Awarcho zaczynasz ubolewać nad skutkiem i właśnie tylko ten skutek Ciebie interesuje najbardziej i mało kogo interesuje przyczyna tego złego skutku, a szkoda. Człowieka bardziej świadomego zawsze będzie interesowała przyczyna i szukanie tej przyczyny tego złego skutku. Nie jest sztuką ubolewać nad złym skutkiem i oddawać się w opiekę.... Obdarowani zostaliśmy wolą i to do nas należy żeby zrobić porządek z naszym marnym życiem, które wciąż jest wykorzystywane przez takich jak w tej wielkiej wiadomej instytucji. U Was Świadków J. jest nie lepiej, też jesteście wykorzystywani i nawet o tym nie wiecie. Uważam, gdyby Świadkowie J. osiągnęli taki poziom (w ilości wyznawców) to wyznanie byłoby o wiele gorsze od katolicyzmu - dla ludzi. Temat ciekawy, ale mało zainteresowanych bo prawda najprawdziwsza już dawno człowiekowi została wpojona, jak program w komputerze.
-
2019/01/09 10:31:24
Awarcho,
Jeszcze bardzo ważna sprawa.
Rozum bez sumienia i uczucia jest tyle wart co nic. Dlatego tak często podkreślam tu tą "trójcę". Oszuści posiadają rozum, ale są wyzbyci sumienia i uczuć. Tak samo jest z niektórymi naukowcami, którzy wprowadzają w życie nowe technologie, które są wykorzystywane przeciwko człowiekowi.
Ostatnio był poruszony temat "klauzuli sumienia". Moim zdaniem jest nic innego jak komunizowanie sumienia ludzkiego, które prowadzi do wyzbycia się sumienia. Sprytne.
-
2019/01/09 10:35:57
Awarcho,
Zadam Tobie pytanie na które nie musisz odpowiadać (wolałbym żebyś sam sobie odpowiedział).
Do czego potrzebna jest Tobie Instytucja religijna taka jak Świadkowie J.?
-
2019/01/09 11:37:42
Lukki człowiek musi żyć w jakiejś społeczności aby z niej czerpał i cos do całości wnosił. Oczywiście nie chodzi o materię ani dobra materialne. Są jednak i takie układy...gdzie taki są cele.
Mnie potrzebne są społeczne kontakty..wspólnota pewnych przekonań i solidarność która ma wymiar konkretny i wyraźny. Nie podzielam czasem pewnej,, sztywności'' i braku elastyczności w podejściu....Ale trzeba się przyznać niekiedy do braków których sami nie widzimy a pokażą nam bliscy.
Gdy człowiek jest sam sobie zeglarzem zaglem i okrętem...oraz nie ma steru zazwyczaj jest mu bardzo źle.
-
2019/01/09 11:59:23
Awarcho,
Społeczność to my wszyscy ludzie i pomimo, że nie należę do żadnej organizacji żyję dobrze z ludzmi z którymi mam styczność. Wszystkie organizacje mają cel (oczywiście ci, co te organizacje zakładali) - ten cel to władza nad ludzmi i łowienie jak najwięcej członków do danej organizacji. Na razie chodzicie po domach i "łowicie" ludzi do swojej "społeczności", ale gdy zgromadzicie miliony - będziecie układać życie innym po swojemu. Tak działa każda zorganizowana instytucja, nie tylko religijna, ale także instytucje ideologiczno-polityczne. Zło wcielamy w życie bo komuś bardzo zależy by mieć wpływy i władze nad ludzmi. To nie jest mowa o Tobie Awarcho, ale o ludziach przy korytach każdej zorganizowanej instytucji.

Społeczność to my wszyscy i żeby tak to było postrzegane nie byłoby tylu wojen w świecie ludzkim. Spójrz do czego tu dochodzi na tym blogu - między Waszymi Instytucjami. Ty bronisz swojej, a inni swojej, zapominając, że wszyscy jesteśmy społecznością, którzy mają na imię CZŁOWIEK.
-
2019/01/09 12:04:42
Kiedyś mnie kolega zapytał czy jestem katolikiem?
Odpowiedziałem: czy ma to jakieś znaczenie w naszej znajomości. Odpowiedział: Nie.
Ja na to - to po co to pytanie.
-
2019/01/09 12:10:43
Nasze wspólne życie najbardziej niszczą (są przyczyną do złego skutku) organizatorzy przeróżnych instytucji religijnych i polityczno-ideologicznych - tu nie mam wątpliwości.
Chodzi o władzę nad człowiekiem i niemal nad wszystkim.
-
2019/01/09 12:22:55
Lukki.. oto cytat z,, Wyborczej''
..Obławy zbiegły się w czasie z wyraźną zmianą priorytetów polityki zagranicznej USA, trzy lata po tym, jak były prezydent Barack Obama upomniał podczas wizyty Kenię cieszącą się złą homofobiczną sławą. Prezydent Trump chce odsunąć od służby wojskowej większość osób transpłciowych. Amerykański resort zdrowia prawdopodobnie przedstawi wkrótce ustawę likwidującą mechanizmy ich ochrony przewidziane w ramach Obamacare.''
Obławy na ,,inność seksualną'' mają na celu oczyścić wojsko USA..z ludzi kochających inaczej. Nie znam przyczyn i uzasadnień takich zmian w prawie i zarządzaniem U.S ..army....ale zastanawiać może dlaczego homoseksualizm jest ,,niewłaściwy w wojsku a jest właściwy w cywilu i poza wojskiem.?
Dlaczego też srodowisko ,,wolności obyczajów seksualnych'' nie atakuje armmii Stanów Zjednoczonych? Krytyka skupia się na związkach wyznaniowych...i innych środowiskach..słusznie czy nie słusznie.
= Pytanie Dlaczego jest do przyjęcia w USA..że arcybiskuo czy ,biskup CZY ..PASTOR może być homoseksualistą czy transwestytą... a generał w Marines ani wojsko nie mogą.
Prawodawca USA....najwyraźniej wie że skutecznośc i morale w Marines i Lotnictwie i sztabach wojskowych jest mocno uzależnina od tego kim sa zołnierze i oficerowie.Rozwiązłość nie służy takiej społeczności jak wojsko.
-Ostatnio papież Franciszek odesłał swoich wysokich hierarchów do domu bo mieli z tym problemy duże. Rozwiązłość ,,oficerów '' w spolecznośći religinej nie może przecież mniej szkodzić niż w wojsku i Franek WIE O TYM.
Na pewno będą dalsze dzialania w tej sprawie,,no bo juz się zaczęły. Po rozwiązaniu epeskopatu Chile juz wiadomo że to nie ,, NAPAŚCI NIEJAKIEGO AWARCHO''
-
2019/01/09 12:27:19
Lukki może by tak było ale historia nie odnotowała takiego okresu...No moze w raju jeszcze przed Kainem//
-
2019/01/09 12:39:38
Nie jest tak Lukki ze sama religia jest wszystkiemu winna..chociaż jest akuszerem i pielęgniarka wielu złych rzeczy,Nie wierzę aby katecheta czy ksiądz nauczał idź ,bij i kradnij ,cudzołóż i oszukuj..Bij i nie sznuj mamy ani taty..itd''
W minionym okresie komuny nie bylo przecież w podstawowej szkole nic w zamian religii co nauczałoby etycznego kodeksu..Ewentualnie rodzina.. A z rodziną było róznie..Sam byłem przygotowywany do pierwszej komunii i pamiętam że niczago Złego nas nie uczono . Doktrynalnych spraw w tym wieku sie nie rozumie..ale wazne jest codzienne zycie. Głębsze przyczyny leżą w błędzie i naturze ludzkiej.
Myślę Lukki ze ty też byłeś uczony przez katechette czy księdza. No chyba że rodzina była ateistyczna i zupełnie odsunieta od Boga a blisko przylgnęła do Lenina..
-
2019/01/09 14:39:31
"Nie wierzę aby katecheta czy ksiądz nauczał idź ,bij i kradnij ,cudzołóż i oszukuj..Bij i nie sznuj mamy ani taty..itd'' Awarcho
Ja tego nigdy nie napisałem ani nawet o czymś takim nie pomyślałem.
Załamałeś mnie, tym, co zacytowałem.
Tu nie chodzi o wikarych czy katechetek. Tu chodzi o stworzony system w tej Instytucji żeby dla owieczek kler był uznawany przez zniewolonych "owieczek" jako bogów.
Nie bez powodu jest, że jeżeli mocno krytykowana ta Instutucja to wciąż obrona jedna - To atak na boga.

Nie chcę mi się już dalej cokolwiek pisać. Uważam że nie ma najmniejszego sensu, zwłaszcza tu wśród ludzi "wierzących" tylko i aż. Wiara nie polega na tępym wpajaniu "najprawdziwszej z prawdziwych prawd". WIARA to wciąż poszukiwanie .......
-
2019/01/09 14:58:08
Awarcho,
Znałem bardzo dużo księży, byli różni. Po przeprowadce do Warszawy nawet miałem ochotę zaprzyjaznić sie z księdzem. Wszystko było na dobrej drodze, dopóki, dopóty mnie zaczął "wciągnąć do łużka". To biedni ludzie, zniewoleni systemowo - nie można od człowieka oczekiwać, że będzie postępował w brew naturze, a ta Instytucja do tego doprowadziła - doprowadziła do wynaturzeń ludzkich, wprowadzając celibat. I w cale nie chodzi tylko o majątek, a o coś więcej - sam pomyśl o co?
-
2019/01/09 15:06:27
Ufam Sekielskiemu. Może zrobił film dokumentalny nie o pedofilii, ale o ISTOCIE tej Instytucji - jak działa?
Z utęsknieniem czekam na ten film.
-
2019/01/09 16:12:52
Luki ociera się o prawdę,bo jeśli człowiek jest analfabetą humanistycznym
przez tysiące lat do dziś,to nie jest świadomy swych wyborów,
i nie potrafi skutecznie odróżniać dobra od zła,
a nakazami wiary w Boga beż świadomości etycznej wyborów,
nie ukształtuje się człowieka intelektualnie,
by był otwarty na sprawiedliwe życie w miłości do ludzi,
a bez tych wartości wiara w Boga jest martwa od tysięcy lat na Ziemi.

Dla ludzi źle edukowanych abstrakcją jest sprawiedliwość w miłości do ludzi,
więc nakazy religijne nie mają intelektualnego oparcia w umysłach ludzi,
a jeśli to są obce wartości w religii,
to taka religia opiera się o analfabetyzm wyznawców.

-
2019/01/09 17:17:53
KW9
Nie pisz o miłości międzyludzkiej bo to jest nieosiągalne. Jestem za przyzwoitością i żeby nikt z "buciorami" nie wchodził w życie innych. Każdy z nas jest inny i każdy ma prawo układać sobie życie bez jakiegokolwiek narzucania przez innych, dotyczy to osób, które nie czynią nic złego, czego ogólne prawo ludzkie o tym mówi.
Prawo boskie jest czym innym - nie wszyscy muszą w nie wierzyć i nikt nie ma prawa to prawo narzucać innym. To są są sprawy do dzisiaj niepojęte dla na ludzi.
Jestem zwolennikiem - żyj i pozwól żyć innym. Religie są innego zdania (ludzie religijni) i nikt ich nie uprawnił do narzucania im swojego "sumienia" bądz rozumowania. Jesteśmy ludzmi wolni.
Czym innym jest sprawiedliwość - to temat morze, a może i ocean. Dopóty jesteśmy istotami materialnymi, zapomnij o sprawiedliwości. Materializm polega na przetrwaniu, a nie na BYCIU, o który Tobie chodzi. Nie ja ten świat ludzki (materialny) tworzyłem i nie ja za to ponoszę odpowiedzialność, że jest tak, jak jest.
Dla mnie wystarczy (szeroko rozumiana przyzwoitość ludzka) i to jest do osiągnięcia, ale nigdy miłość wzajemna lub sprawiedliwość.
Jestem zwolennikiem liberalizmu, bo uważam, że jest to obecnie najlepsze dla ludzi, co człowiek wprowadził. Szeroko pojęta tolerancja - oczywiście nie dla przestępców z wyboru.
-
2019/01/09 17:29:13
KW9
Powiem Tobie, cieszę się bardzo, że nie zostałaś zmanipulowana w konteksie zbiorowego sumienia (czyli tak zwanej "klauzuli sumienia". Też uważam, że rodzenie dzieci ciężko chorych należy tylko do sumienia zainteresowanych (matki i ojca) bądz rodzenia dziecka pochodzącego z przestępstwa (gwałtu). Tu masz podobny pogląd do mojego. Przyjęcie sumienia komunistycznego (tak zwanych ludzi bogobojnych) to prosta droga do pozbawiania sumienia jednostek i to właśnie jest tragedia dla ludzkości. Hitler wprowadził dyktaturę i spójrz ilu zwolenników miał - wiesz dlaczego? Bo skomunizował ludzkie sumienia. Sumienia ludzie nie mieli i jeden drugiego posyłał do gazu. Temat rzeka.
-
2019/01/09 22:09:49
@Luki...

Nie wierzysz,że ludzie dojrzeją do miłości wobec siebie,
i posiadanie dóbr materialnych uważasz za przeszkodę,
i myślę,że miłość w rodzinie mylisz z miłością do ludzi,
bo kochać ludzi,to kierować się dobrą wolą i godzić się na sprawiedliwe życie,
ewolucyjnie przekształcane na miarę rozwijającego się rozwoju intelektualnego ludzi,
bo nie trzeba znać osobiście wszystkich i przebywać z nimi razem jak w rodzinie,
by cieszyć się spełnioną miłością w zaspakajaniu potrzeb dla dobra wspólnego,
i można na odległość radośnie kochać ludzi, jeśli jest nadzieja,że służy dobru.

I wystarczy odpowiednia edukacja,by ludzie byli świadomi swoich wyborów,
i kierowali się dobrą wolą wobec siebie też w tworzeniu dóbr materialnych.