Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Prorokować znaczy protestować. Owsiak - światełko z nieba

Wpis na poniedziałek 14 stycznia 2019
List do Hebrajczyków 1,1-2
„Niejednokrotnie i na wiele sposobów od dawna przemawiał Bóg do ojców przez proroków, na ostatek tych dni przemawiał do nas przez Syna” (EPP). Tak, Jezus też był prorokiem, arcyprzykładem dla  wszystkich podobnych. On jeszcze  poza tym jako Bóg widział przyszłość, ale prorokowanie to również albo i przede wszystkim widzenie teraźniejszości.
Protestowanie przeciw wszystkiemu, co tu podłe, głosem nielękliwym. Prorokiem też był Marcin Luter, protestantyzmu inicjator.
Teraźniejszość polska to dzisiaj przede wszystkim Owsiak - oraz ofiara do niego nienawiści, prezydent Adamowicz. Do nich obu nienawiść, bo oni przecież z tego politycznego obozu, co zamachowca więziła: te liberały, lewaki, Platforma - i Owsiaki przeróżne właśnie. A co do wielkiego Jurka, to wdzięczny jestem ogromnie profesorowi Zembali za wczorajszą laudację na jego cześć w TVN. Wyręczył naszych biskupów. Można było być może gorszyć się hasłem „Róbta, co chceta”, że to wzywanie do moralnego paskudztwa, ale i wtedy nie należało przedrzeźniać jąkałę, jak to robił podczas mszy  pewien ksiądz wielkopolski. Głupie, bo pochopne było wybrzydzanie na Przystanek Woodstock, zabrakło świadomości, że sama umiejętność gromadzenia takich tłumów młodych jest warta uwagi. A WOŚP to przecież gromadzenie dla celu arcychrześcijańskiego! Światełko do nieba, ale i z nieba przecież światło Ducha. Co tchnie, kędy chce, czego duchowni moi dostrzec na ogół nie umieją, choć Sobór Watykański II był już przed pół wiekiem przeszło.

wtorek, 15 stycznia 2019, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2019/01/16 04:29:28
To nie chodzi o to, że gromadził młodych,
ale że pozyskiwał serca ludzi dla pomocy
innym. Postrzegany był więc jako konkurencja
dla kościelnej działalności charytatywnej.
Popierał też świecki ideał życia.
...Inspirowany najwyraźniej przez szczucie,
a może nawet kierowany przez kogoś
morderca, doskonale wiedział kiedy i jak
uderzyć. Wybrał najodpowiedniejszy
moment, jakby cała sytuację wielokrotnie
analizował. W naszym kraju podczas masowej
imprezy policja nie broni znanych polityków.
Za swą ufność i otwartość Prezydent
Adamowicz zapłacił śmiercią. Łatwo teraz
powiedzieć, że zabił go szaleniec...Są
jednak jakieś granice politycznego cynizmu.
-
2019/01/16 06:57:18
Nietety to wnie głównie w Kościele nie umieli zobaczyć dobra które wychodziło z działania Owsiaka. IM BARDZIEJ BYLI PRZYKLEJENI DO SUTANNY CZY AMBONY TYM BARDZIEJ ZIALI I ZIEJĄ OGNIEM...Tutaj też takich nie brakuje.
Laudacja profesora czy siostry z Fundacji zginie w nocnikowym szleństwie zręcznie inspirowanym przez ,,ŚWIETOSZKÓW'' I ,,WSZECHMĄDRYCH''..I ,,Wyniosłych Wniebobranych''..Polityczny cyrk i publicystyka temu sprzyja..
Chichot w jutubie róznych szacownych profesorów z Torunia ..aktualnych czy byłych oraz ich admiratorów.. nic innego nie wrózy..Moralna gangrena tak jak biologiczna powoduje obrzęk i poczatkowe znieczulenie..a potem straszny ból.
Pierwsze objawy juz wystąpiły...
Dawniej leczono gangrenę jedynie amputacją dzisiaj wczesną fazę da się leczyć bez takich radykalnych cięć... ale gdy jest zabyt późno...???
-
2019/01/16 07:36:58
Charytatywne i prospołeczne działanie ateisty czy agnostyka..zapaliło światełko które cholernie nie podoba się wielu zakutym czaszkom. Nie koniecznie sa to gorliwi katolicy. Nie wybaczą pochodzenia Owsiakowi...i nie przestana zazdrościć sukcesów.
Niestety inspiracja powstała najbardziej pod amboną.
Niebo jest WYŁACZNIE NASZE.. !!
-
2019/01/16 08:13:11
Judasz po zrozumieniu czym się obciążył zwrócić chciał srebrniki do Światyni ..ale Najlepsi i Najczcigodniejsi podnieśli rece w uniesieniu i rzekli..
Och ach! nie nie! tych pieniędzy nie mozemy przyjąć na nich jet krew czlowieka..To był przecież mord!! Mojzesz tego zabrania w Prawie!!! Odejdź Judaszu! Precz my ciebie nie znamy!
Naiwny trochę Judasz ie wiedział z kim gra..
Judasze prasowi i ,,kulturalno-religijni,,bynamniej się nie targna na własne zycie..oni maja zasadę im gorzej ..tym lepiej dla naszej ,,pracy'' i naszej pozycji

W karczmie z widokiem na Golgotę
Możesz się dzisiaj napić z łotrem
Leje się wino krwawe, złote
Stoły i pyski świecą mokre
Ten ścisk to zysk dla gospodarza
Wieść się po mieście szerzy chyża
Że można ujrzeć tu zbrodniarza
Co właśnie wyłgał się od krzyża

Żyjemy! Dobra nasza!
Co z życia chcesz, za życia bierz!
Pijmy za Barabasza!
Barabasz pije też!

Pije, lecz mowy nie odzyskał
Jeszcze nie pojął, że ocalał
Dłoń, która kubek wina ściska -
Jakby ściskała łeb bretnala
Stopy pod stołem plącze w tańcu
Szaleńca, co o drogę pyta:
Każda z nich stopą jest - skazańca
A wolna! Żywa! Nieprzebita!

Żyjemy! Dobra nasza!
Co z życia chcesz, za życia bierz!
Pijmy za Barabasza!
Barabasz pije też!

Piją mieszczanie i żebracy
Żołdacy odstawili włócznie
I piją też po ciężkiej pracy
Bawi się całe miasto hucznie
Namiestnik dał dowody łaski!
Bez łaski - czymże byłby żywot?
Toasty, śpiewy i oklaski
- Jest na tym świecie sprawiedliwość!

Ryknął Barabasz śmiechem wreszcie
Ręce szeroko rozkrzyżował -
I poszła nowa wieść po mieście:
- Żyje! Żartuje, bestia zdrowa!

Słychać w pałacu, co się święci
Próżno się Piłat usnąć stara
Bezładnie tańczą mu w pamięci
Słowa - polityka, tłum i wiara...

W karczmie z widokiem na Golgotę
Blask świtu po skorupach skacze
Gospodarz przegnał precz hołotę
I liczy zysk. Barabasz płacze


Jacek Kaczmarski


Płaczą sie smucą Barabasze..ale za chwilę:.. Wszystko Nasze!
W łotrach i zbójach człeka ujrzą za takim się ochoczo ujmią.
Szanuj Piłacie nasze prawa..bo dla nas wielka to zabawa..
-
2019/01/16 08:26:23
To wszystko bardzo smutne.I tragiczne /nie tylko przez powstałą w sile śmierć/.
-
2019/01/16 08:46:26
Awarcho pisze obszernie o stosunku Kościoła katolickiego do akcji Owsiaka. A ja chciałbym, żeby Awarcho napisał o tym, jak organizacja Świadków Jehowy włączała się w działo Owsiaka. Bo o tym Awarcho jakoś nic jak dotąd nie pisze.
-
2019/01/16 12:23:41
Janmuszku organizacja na pewno nie właczała się w dzieło Owsiaka...ale jej poszczególni członkowie to juz inna sprawa.Organizacja jest w p[orównaniu z Kościołem stosunkowo młoda .Nie ma żadnych wpływów na politykę czy na publiczne srodki masowego przekazu. Generalnie izoluje siebie od takiej działalności. Jezeli dziala w jakieś akcji pomocowej ..a tak jest czesto po klęskach zywiołowych...to o tym nie trabi .Udziela pomocy poszkodowanym sasiadom i innym ludziom w miarę mozliwości.
Jest pewne podobieństwo w stosunku do dzialań tzw pozakościelnych i w organizacji i w Kościele. Pewien hierarcha polski nwyrazil to takimi słowami..
,,Kościół nie jest powołany do pomocy biedakom ale do głoszenia Ewangelii. ''
Była to reakcja na wezwania Franciszka papieża do działania na rzecz ubogich.
Organizacja w zasadzie mówi to samo. Glosi ewangelię...ale nie pokłada nadziei w ludzkich wysiłkach zmierzających do usunięcia biedy i wyzysku..bo to Nierealne.
Pewne jest natomiast Janmuszu ze ani Organizacja ani jej poszczególni członkowie Owsiaka nie potepiali i nie ponizali. Wszelki dar dobry..a więc ten który czlowiek ma w sercu dla drugiego człowieka pochodzi od Boga. Myślę ze u Owsiaka jest podobnie choćby sam Owsiak tego nie wiedzial ani nie uznawał..
Ja wiem że nie wszyscy w Kościele są Owsiakowi nieprzychylni.. Wiem też że Kościół również uczy wspólczucia i pomocy i nwrażliwości na ubóstwo i biedę.Pisałem kilka razy o tym tutaj i cenię tych którzy wyciągaja rekę aby dawać.
Nie znoszę fanatyzmu wszelkiej barwy...który zdarza się w każdej re4ligii. Nieumiejętność zobaczenia jakichkolwiek dobrych rzeczy u innych jest przeciw ewangelii i przeciw nauczaniu.Przecież Paweł w liscie do Rzymian chwali POGAN.. nie za wiarę bo ona byla bałwochwalstwem...ale za człowieczeństwo i działanie zgodnie z sumieniem.Wielu lludzi drażni ekspansja ewangeliczna Ś.J...i mniejsza uwaga na działanie socjalno spoleczne.
No ale nie ma takiej kasy..takich wpływów i tylu wyznawców i tylu bankierów i tylu obrotnych ludzi.. Ja czasem zartyję że jest,, na dorobku.'' Aktywa mnie nieznane ida na działalność ,,podstawową'' czyli ..inwestycie . Tez często o tym myślę.
Czy ty Janmuszku miałeś wpływ na budowę Lichenia albo Bazylik w Rzymie?..albo setek domów Caritasu albo domów opieki ?Sam osobiście też nie mam wpływu na decyzje tzw ,Góry'' Jezeli bowiem ten,, koniec tak blisko'' to czy warto tyle budować?
Podstawą istnienia każdej prawie religii jest pokora,posłuszeństwo i cnota oraz praca na jej rzecz. Jedne maja lat 2000 inne 100 ...a jednak wiele ich łączy Bez Progresio Populi...wymrą. Działania kierownictwa
Brak celowego działania charytatywnego i energii w tym kierunku zauwazalna jest przez wielu..również przeze mnie.Może przydałby się może taki Żytniak..albo Kukurydziak?....i też byłby ,,w obecnej sytuacji ,,ubijany'' jako heretyk i odstepca.
Hasło o,, końcu swiata + 1 dzień jest bardzo ,,pojemne. i trochę antyreligijne.
Róbta co chceta wielu Ś.J. odbiera podobnie jako wezwanie do anarchii.. Ale przecież nie oto chodzi. Jednak ,,luz obyczajowo moralny uczestników tych rzeczy w Woodstok..to już coś innego.
-
2019/01/16 17:55:06
Janmuszu, Jezus powiedział w sprawie dobroczynności: "Niech nie wie twoja lewica co czyni prawica". Nikt z nas nie jest zwolniony z moralnego obowiązku (niezależnie czy jesteśmy osobami wierzącymi czy nie) od wspierania tych, którzy potrzebują pomocy według możliwości jakie posiadamy. Jak to robimy sami najlepiej to wiemy i zamiast sądzić w tej sprawie drugich lepiej samemu się osądzić. Krytykowanie jakiejkolwiek pomocy dla drugich i próby wchodzenia w czyjeś w związku z tym pobudki jest nie na miejscu.