Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Najświętszy Jan Chrzciciel

Wpis na sobotę 12 stycznia 2018 r.

Ewangelia Jana 3,30
„Ten ma rosnąć, a ja umniejszać się” (EPP). Słowa Jana Chrzciciela o Jezusie. Prorok ogromny redukuje się sam do roli czyściciela drogi jakiegoś cieśli z pogardzanej Galilei. „Kto się poniża, będzie wywyższony”. Na chrześcijańskim Wschodzie czczony prawie jak Bogarodzica.

niedziela, 13 stycznia 2019, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Józef i jego bracia

    Księga Rodzaju 37,3-4.[5-11].12-13a.17b-28 Można tę opowieść przeczytać w sławnej powieściowej wersji Tomasza Manna, wystarczy mi jednak ta biblijna do komentar

  • Bogacz i żebrak

    Ewangelia Łukasza 16,19-31 Po śmierci ten drugi na łonie Abrahama (określenie urocze), ten pierwszy w otchłani piekielnej. Co do tych pierwszych: choć się nie d

  • Wielu chce być najważniejsi

    Ewangelia Mateusza 20,17-28 Matka prosi Jezusa o największy awans dla synów. Przyszłych świętych Jakuba i Jana interesuje jakby tylko własna kariera, choć zaraz

Komentarze
2019/01/13 20:01:39
No ale....jak to się stało ze już po Jego Wniebowstapieniu wielu ludzi znało tylko ,,Chrzest Janowy''. Jan zszedł na drugi plan...ale nie całkiem?
Greckie słowo báptisma oznacza zanurzenie, zamoczenie, jak również pogrążenie w wodzie i wydobycie z niej; pochodzi od czasownika bápto zanurzyć; umoczyć (Jn 13:26).
Chrzest wodny przez zanurzenie jest symbolem pogrzebania starego Adama i powołania do życia nowego stworzenia, nowego Adama/ takie duchowe wzbudzenie z martwych/.
Chrzest jest zewnętrznym potwierdzeniem umierania dla siebie i zwycięskiego życia duszy oddanej Bogu.Ponieważ ziemia nie była tylko pokropiona wodą, lecz zatopiona wodą, dlatego każdy, kto prawdziwie pokutuje, powinien przyjąć chrzest przez pełne zanurzenie.

Warto podkreślić ,że ap Paweł Dz.Ap.19,1-6 ponownie chrzcił ludzi, którzy przy pierwszym chrzcie nie rozumieli w pełni jego znaczenia.
Nigdy nie był to chrzest NIEMOWLĄT...ale oni też nie do końca wiedzieli co to dla nich oznacza.
1Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. 7Było zaś wszystkich tych mężów około dwunastu.
Tak więć nie był to chrzest w imieniu Ojca Syna i Ducha ale w Imieniu Jezusa Jak Wyżej zapisał Łukasz w Dziejach. Duch czyli moc wiary od Boga . Ducha otrzymali..
No były niezrozumienia i nieporozumienia.. O Duchu nawet nie słyszeli..NIESŁYCHANE.... a wiecie kto OBECNIE TAK BYWA CHRZCZONY>>> bez tej trzeciej Osoby?..
Czyżby Jezus im nie powiedział ze jest Jednym z Trzech?
-
2019/01/14 02:08:03
Awarcho, chyba przeoczyłeś ostatnie wersety z Mateusza. Wygląda na to, że ostatnio częściej czytasz "Pisanki" niż Ewangelię. Popraw się bo ugrzęźniesz. B.

____________________________________
Ewangelia wg Mateusza 28: 19- 20.
____________________________________

" 19 Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród ludzi ze wszystkich narodów+. Chrzcijcie ich+ w imię Ojca, Syna i ducha świętego. 20 Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem+. A ja będę z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy*+."

Według New World Translation of the Holy Scriptures / NW /

/ www.jw.org /
-
2019/01/14 05:11:04
Dla czcicieli św. Trójcy Duch Święty pisany małą literą zapewne zniechęca. Wg interpretacji świadków Jehowy duch święty nie jest Osobą lecz mocą Bożą. Chrzest w imię Ojca oznacza, że Boga stawiamy w swoim życiu na I miejscu. W imię Syna, że uznajemy iż nikt nie ma do Niego przystępu inaczej jak poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa a to oznacza, że uznajemy wszystko co o swoim Ojcu uczył Jezus. Uznajemy również (przyjmując chrzest, że Bóg oddziałuje na tych, którzy są Mu posłuszni swoją świętą mocą dla ich dobra i ich nią wspiera. Nie znaczy to, że chroni swoi h sług od nieszczęść, które są dzisiaj udziałem wszystkich ludzi ale nie pozwoli aby ci, którzy są lojalni względem Niego ugięli się pod wpływem tych przeciwności i się Go i Jego Syna zaparli (tak jak np. uczynił to Piotr). Dalej niech to rozwinie Awarcho, jeśli ma chęć.
-
2019/01/14 05:45:21
Prawa fizyczne i chemiczne wiele o Bogu mówią ale (podobnie jak wszystkie Jego dzieła twórcze) wielu rzeczy nie wyjaśniają. Fakt iż Jezus (jako Syn Jehowy) zstąpił w postaci ludzkiej w charakterze Rzecznika swojego Ojca wyjawia nam to, czego zarysem było Prawo (którego większość nie rozumie bo się Nim nie interesuje) dane przez Boga i poprzez Mojżesza Żydom (całemu narodowi izraelskiemu). Fakt iż w określonych sytuacjach prawa chemiczne mogą nam się nie podobać nie oznacza jeszcze wcale, że nie ustanowił ich Bóg. Zdaje się, że Awarcho już kiedyś coś napisał na ten temat grawitacji. To, że komuś nie podoba się Prawo Mojżeszowe nie znaczy, że nie pochodzi ono i nie pochodziło od Boga. Karą za grzech jest śmierć. Prawo to ustanowił Jehowa. Jeśli uważasz, że nie to sprawdź wyskakując z dziesiątego piętra i przekonaj się czy Bóg w którego wierzysz nagnie do Twoich chęci prawa fizyczne, które ustanowił. Praw moralnych podobnie dla Ciebie nie będzie zmieniał. Jezus jednoznacznie stwierdził (oraz pod natchnieniem ducha świętego Jego apostołowie), że Prawo zostało objawione przez aniołów i obowiązywało nie narody ale tylko jeden naród, naród izraelski i to wyłącznie do czasu przyjścia Mesjasza, który je wypełnił. A więc teraz: wypełnił czy zniósł ? Trzeba by zajrzeć do Biblii, ale nie po to żeby cokolwiek kwestionować. Bo jeśli w takim celu chcesz to robić to lepiej się zajmij czymś ciekawszym niż studiowanie Biblii. Jest przecież tyle interesujących rzeczy, którym można poświęcić czas. Możemy wybierać.
-
2019/01/14 06:03:55
Dzisiaj powszechnie się wierzy, że czaszki australopiteków zaprzeczają temu czego naucza Biblia. Form przejściowych brak. Ziemię przekopano wzdłuż i wszerz i nic nie znaleziono. Pytanie dlaczego Bóg, zanim stworzył pierwszą parę ludzką, stworzył australopiteka i homoidy, tyranozaura i inne pożerające się nawzajem jest interesujące. Ale wierzący wolą zamykać na to oczy. A wyznawcy ewolucjinizmu na to, co ma do powiedzenia Biblia. A w Biblii jest wszystko. Odpowiada ona na wszystkie tego rodzaju pytania. Ale jeśli się jej nie czyta (albo zanim jeszcze dobrze przeczyta krytykuje) to trudno się dziwić, że mimo iż nic nie wiemy wszystko najlepiej sami z siebie wiemy.
-
2019/01/14 07:44:27
ok ok...off course
-
2019/01/14 13:43:53
I co ja biedna, luteranka/katoliczka , mam zrobić......Odświeżyłam sobie wczoraj wiedzę na temat pierwszych soborów kościoła chrześcijańskiego. Fakt, "Trójca św." nie ma uzasadnienia biblijnego, jest tworem dwóch soborów, Nicea 325r. i Konstantynopol 381r. I stała się dogmatem Kościola rzymskiego.
Dziwi mnie tylko, że M. Luter, o tak przenikliwym umyśle, zaakceptował dogmaty pierwszych soborów. A przecież "Trójca" nie wynika z Sola Scriptura ....
Z Sola Scriptura wynika, czy tego chcemy czy nie, że BÓG jest JEDEN.....
Przecież w Nowym Testamencie, w Ewangelii Marka (pierwszej napisanej!) czytamy:
"Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan jeden jest.
Czyli V Mojż.6,4
Sz'ma Jisrael, Adonai Eloheim,Adonai echad ...........................

I bądź tu człowieku mądry ...
-
2019/01/14 14:40:31
To miłe, że Stokrotki przeczytał moje wcześniejsze rozważania na temat porównania praw przyrody i praw moralnych, że je przemyślał i sobie przyswoił. Zdumiało mnie tylko jego stwierdzenie: "Karą za grzech jest śmierć". Jezus obracał się wśród grzeszników - i nie groził im śmiercią, nikogo śmiercią nie karał.
A co do karania śmiercią: na jednym z forów historycznych ktoś poruszył temat - wykroczenia seksualne w Prawie Mojżeszowym. I był zdumiony, że w olbrzymiej większości przypadków karą za grzechy przeciw szóstemu przykazaniu jest śmierć. Także za takie grzechy, które obecnie nie podpadają pod kodeks karny, tylko są traktowane jako postępowanie nieobyczajne. Co na ten temat sądzą Świadkowie Jehowy, którzy deklarują z jednej strony wierność Biblii, a z drugiej - sprzeciwiają się zadawaniu śmierci komukolwiek, bez względu na okoliczności?
Jeśli chodzi o teorię ewolucji - to jest to problem typowo amerykański, a konkretnie - problem niektórych fundamentalistycznych wyznań działających na terenie Stanów Zjednoczonych. Kościoły w Europie, w tym Kościół katolicki, uznają teorię ewolucji w jej aspekcie naukowym. Kościół katolicki natomiast zdecydowanie sprzeciwiał się tak zwanemu "darwinizmowi społecznemu", czyli ideologii przenoszącej biologiczną zasadę "walki o byt" do życia społecznego.
-
2019/01/14 17:46:19
__________________________
Księga Rodzaju 2: 10- 17
__________________________

10 Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom7. 11 Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. 12 A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. 13 Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały kraj - Kusz. 14 Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta - to Perat.
15 Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. 16 A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz8.

/ Wg katolickiego przekładu Bi lii Tysiąclecia /
-
2019/01/14 17:55:12
__________________________________
Ewangelia wg Łukasza 19: 11- 28
__________________________________

( ... ) "Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. 12 Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: "Zarabiajcie nimi, aż wrócę". 14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: "Nie chcemy, żeby ten królował nad nami"3. 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: "Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min". 17 Odpowiedział mu: "Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!" 18 Także drugi przyszedł i rzekł: "Panie, twoja mina przyniosła pięć min". 19 Temu też powiedział: "I ty miej władzę nad pięciu miastami!" 20 Następny przyszedł i rzekł: "Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał". 22 Odpowiedział mu: "Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. 23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał". 24 Do obecnych zaś rzekł: "Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min". 25 Odpowiedzieli mu: "Panie, ma już dziesięć min". 26 "Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma4. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach".
28 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy."

/ Wg katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia /