Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Wizja iście rewolucyjna

Księga Izajasza 26,4-6
„Ufność złóżcie w Jahwe na wieki, bo Jahwe jest wieczną Opoką! Tych bowiem poniżył, co byli wysoko, powalił wyniosłą stolicę, aż do ziemi ją zniżył, strącił ją w proch. Depczą po niej nogi, stopy biedaków, stopy nędzarzy”. To przekład Biblii Poznańskiej. Wczoraj cytowałem Tysiąclatkę, bo mi tak najwygodniej, z miesięcznika „Oremus”, dobrze jest jednak znać także inne pomysły translatorskie. A tutaj znowu biblijna troska o różnych „maluczkich”.

czwartek, 06 grudnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Szczęście sprawa nieprosta

    Ewangelia Łukasza 6,17.20-26 Ta ewangelia wymienia tylko cztery z ośmiu błogosławieństw u Mateusza. Przede wszystkim tę o ubóstwie, bo bohaterami szczególnymi Ł

  • Niedole nasze przeróżne

    Wpis na sobotę 16 lutego 2019 Księga Rodzaju 3,9-24 Opowieść o karach za ów grzech pierwszy, czyli ludzkich niedolach życiowych, ale najpierw o Bożej mowie do w

  • Zaczęło się od Adama i Ewy

    Księga Rodzaju 3,1- 8 Psalm 22,1b-2. 5-7 No i teraz o tak zwanym grzechu pierworodnym opowieść dalsza. Że namówił ich do tego wąż (z czasem utożsamiony z szatan

Komentarze
2018/12/06 15:15:11
POMYSŁY TRANSLATORSKIE ? CZY RACZEJ POPRAWNOŚĆ PRZEKŁADU ?
-
2018/12/06 15:21:47
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chyba, że chodzi Panu, Panie Janie o to, że usunięcie imienia własnego Boga w formie "Jahwe" to nie pomysł Episkopatu, który mi.o że chciał nie dał rady :_((((((((((((((((((((((((
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-
2018/12/06 15:23:57
:_????????????????????? CIEKAWA UWAGA :

/ może ktoś coś napisze, np Awi /
-
2018/12/06 15:31:06
Z Biblii Tysiąclecia imię własne usunięto, ale w katolickim przekładzie Bibli Poznańskiej nadal tam jest. W Kwidzynie katicki ksiądz zamalował w swoim własnym kościele widniejące nad ołtarzem imię JEHOWA (czarną farbą) ale w Poznaniu już nie dał rady :
-
2018/12/06 15:34:25
Czy ktoś na tym blogu mu pomagał maczać w kuble pędzel ?
-
2018/12/06 15:37:02
.... imię własne Boga *
-
2018/12/06 15:43:15
katolicki ksiądz / Czy zamalowywanie we własnym kościele imienia własnego Boga i usuwanie go z przekładów biblijnych jest czy nie jest GRZECHEM PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU ? /Może ktoś przypomni wersety, które mają coś do powiedzenia na ten temat bo jestem w biegu i nie mam ich pod ręką /
-
2018/12/06 19:11:46
Stary Testament został unieważniony przez Nowy Testament, dlatego Jahwe to nie aktualny Bóg.
-
2018/12/06 19:23:05
Quicumque: wyznanie wiary św. Atanazego

Ktokolwiek chce być zbawionym, przede wszystkim potrzeba, aby wyznawał Katolicką wiarę.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki.
Wiara zaś Katolicka jest ta: abyśmy Boga jednego w Trójcy, a Trójcę w jedności czcili.
Ani nie mieszając osób, ani nie rozdzielając istoty.

Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego.
Lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat.
Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty.
Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty.
Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty.
Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty.
Wszelako nie trzej wiekuiści, lecz Jeden wiekuisty.
Jako też nie trzej niestworzeni, ani trzej niezmierzeni, lecz Jeden niestworzony i Jeden niezmierzony.
Także wszechmogący Ojciec, wszechmogący Syn, wszechmogący Duch Święty.
A jednak nie trzej wszechmogący, lecz jeden Wszechmogący.
Tak Ojciec Bogiem, Syn Bogiem, Duch Święty Bogiem.
A przecie nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg.
Tak Ojciec Panem, Syn Panem, Duch Święty Panem.
A przecie nie trzej panowie, lecz jeden jest Pan.
Gdyż jak pojedynczo każdą osobę, Bogiem i Panem wyznawać Chrześcijańska prawda nam każe, tak trzech bogów lub trzech panów utrzymywać Katolicka religia zabrania.
Ojciec od nikogo nie utworzony, ani stworzony, ani zrodzony.
Syn od Ojca samego jest nie utworzony, ani stworzony, ale zrodzony.
Duch Święty od Ojca i Syna, nie utworzony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący.
Jeden więc Ojciec nie trzej ojcowie, jeden Syn nie trzej synowie, jeden Duch Święty nie trzej duchowie święci.
A w tej Trójcy nic wcześniejszego albo późniejszego, nic większego albo mniejszego, ale wszystkie trzy osoby są sobie współwiekuiste, i równe.
Tak więc we wszystkim i wszędzie, jak już wyżej powiedziano, i w Trójcy jedność, i w jedności Trójcę czcić należy.
Kto więc chce być zbawionym, tak niechaj o Trójcy trzyma.
Ale potrzeba też jest dla wiekuistego zbawienia, Wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa wiernie wyznawać.
Jest więc wiarą prawą, byśmy wierzyli i wyznawali, iż Pan nasz Jezus Chrystus Syn Boży, jest Bogiem i Człowiekiem.
Bogiem jest zrodzonym z istoty Ojca przedwiecznie, a człowiekiem urodzonym z istoty Matki na ziemi.
Bóg doskonały, człowiek doskonały z duszy rozumnej i ciała ludzkiego złożony.
Równy Ojcu wedle Bóstwa: niższy od Ojca wedle ludzkiej natury.
Który chociaż Bogiem jest i człowiekiem: nie dwóch jednak lecz jeden jest Chrystus.
Jeden zaś nie przez przemianę Bóstwa w ciało: lecz przez przybranie ludzkiej natury do Bóstwa.
Jeden najzupełniej, nie przez zlanie się natur, lecz przez jedność osoby.
Albowiem jak dusza rozumna i ciało jeden jest człowiek, tak Bóg i człowiek jeden jest Chrystus.
Który cierpiał dla zbawienia naszego, zstąpił do otchłani, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Na Którego przyjście wszyscy ludzie zmartwychwstaną z ciałami swoimi, i zdadzą rachunek z uczynków swoich.
A którzy dobrze czynili pójdą na żywot wieczny, którzy zaś źle na ogień wieczny.
Ta jest wiara katolicka której jeżeli kto wiernie i mocno nie wyznaje, zbawiony być nie może.
-
2018/12/06 19:33:27
Najlepszy :_) Pomyliłeś Radiostację. "Moherowe berety" nie czytają "Gazety". Ktoś, kto przywiózł Cię tutaj karetką pogotowia najwidoczniej pomylił adres. B.
-
2018/12/06 20:03:54
@stokrotki.i.bratki
Zbawienie tylko w Kościele przedsoborowym. Dlatego ludzie wpadają do piekła. Nie dbasz o zbawienie duszy???
-
2018/12/06 20:30:19

Mam pokładać ufność w kogoś dlatego, że innemu dowalił?
-
2018/12/06 20:55:49
Jezus wszystkim "dołożył" a jednak mało kto pokłada w Nim ufność i w tym czego nauczał. Jeśli szukasz na tum blogu ludzkich "Autorytetów" to na pewno się zawiedziesz. "Wzgardzili słowem Jehowy i jakąż inną teraz mają mądrość ?" (Szukaj u Izajasza i Jeremiasza). Zaufaj słowom Najlepszego a może wywiniesz się od piekła jeśli po jego wyznaniu wiary poczułaś się zdeorientowana.
-
2018/12/06 20:56:48
y
-
2018/12/06 20:58:42
,
-
2018/12/06 20:59:42
Fajka to dopiero ma nastapić..to sie jeszcze nie stało.To mesjanistyczne marzenie Izajasza..Potężni i wyniosli ,bezlitośni maja czego się obawiać. Człowiek jako stworzenie Boga powinien być odpowiedzialny..Również odpowiedzialny za los innych ludzi.Dzisiaj w Jemenie dzieci jedzą jeden posiłek tygodniowo..brak wody brak WSZYSTKIEGO..a w innych miejscach buduje się lotniskowiec lub jakieś muzeum za 100 milionów PLN... Cały ten porządek nie jest boży...jakkkolwiek by sie nie stroił i pięknie mówił. Musi stać się prochem..
Wizja rewolucyjna..tyle że REWOLUCJA NIE BĘDZIE DZIEŁEM CZLOWIEKA.
Dotychczasowe rewolucje nic nie dały..albo bardzo niewiele..
-
2018/12/06 21:18:34
Najlepszy NIESTWORZONE RZECZY piszesz..Syn mówi w Ewangeliach cos przeciw tym dogmatom. To Jego a nie kościelny autorytet się bierze pod uwagę.i Ciągłość Objawienia...Od Edenu po Apokalipsę...
Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Hebr R 1
Ojciec ustanowił Syna ..obdarzając Go mocą i Chwałą.... Czy to nie jasne że Syn w relacji z Ojcem nie jest tak samo,, wszechmogacy'' jak oJciec?
Czy sadzisz ze klepanie ustawiczne byle czego...zmieni fakty opisane przez Syna i zaprzeczy Ewangeliom i Objawieniu?
-
2018/12/06 21:30:26
16 Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu! Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa.
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywać się w rodzinie Bożej - to jest w Kościele Boga żywego. To właśnie Kościół jest kolumną i podporą prawdy."
Poza Kościołem przedsoborowym nie ma prawdy ani zbawienia.
-
2018/12/06 22:03:13
Awarcho
Apokalipsa w naszych rękach. Sami damy radę .
-
2018/12/06 22:31:05
POCHRYSTUSOWY, PRZEDSOBOROWY KOŚCIÓŁ KRZEWIĄCY FILOZOFIĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ MA WIĘCEJ NA SWOICH RĘKACH KRWI NIŻ ADOLF HITLER.
-
2018/12/06 22:39:38
NIE BIBLIJNA NAUKA O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTRZRJ ZOSTAŁA WPROWADZONA W KOŚCIELE POCHRYSTUSOWYM PRZEZ CESARZA KONSTANTYNA WIELKIEGO POD DYREKTYWAMI KTÓREGO POCHRYSTUSOWI BISKUPI LOJALNI NIE CHRYSTUSOWI LECZ CESARZOWI WUKLELI ARIUSZA, KTÓRY NAUCE TEJ JAKO NIEZGODNEJ Z PISMEM ŚWIĘTYM I EWANGELIĄ SIĘ SPRZECIWIAŁ. NIE TYLKO ON ALE WIELU INNYCH. POCHRYSTUSOWI, PRZEDSOBOROWI BISKUPI ZACZELI ICH PALIĆ NA STOSACH. ZGODNIE Z INTERPRETACJĄ NAJLEPSZEGO, ŻE OGNISTE PIEKŁO TO NIEBO DLA TYCH, KTÓRZY SIĘ DO NIEGO NIE DOSTANĄ PONIEWAŻ BĘDĄ MOGLI RAZEM ZE ŚWIĘTYM PIOTREM, BOGIEM I ANIOŁAMI NAPAWAĆ SIĘ MĘKAMI NIEWIERNYCH.
-
2018/12/06 22:40:46
Y
-
2018/12/06 22:44:37
/ A czego naucza dogmat o Trójcy Przenajświętszej wystarczy przeczytać to, co Najlepszy przed godziną tu, na tym blogu, wypisał /
-
2018/12/06 22:46:07
/ dokładnie o 19:23:05 /
-
2018/12/06 23:33:55
Konstantym (jak wszyscy zresztą rządzący) nie był "idiotą". Wprowadził do swojego 'imperium' i nowej jego religii naukę o Trójcy żeby 'plebs' po przeczytaniu wyznania nowej wiary za nadto nie dociekał. Ci, którzy to robią (chuba, że są w randze generała cesarskirj gwardii przybocznej) rządzącym są nie na rękę. Plebs powinien jedunie tozumieć, że dostanie na czas chleb i igrzyska po to tylko aby mowę cesarza, gdy będzie w potrzebie, chciał poprzeć. Właśnie dlatego Jezus powiedział, że nie ma nic wspólnego z rządącymi tego świata.
-
2018/12/06 23:37:03
y, e
-
2018/12/06 23:38:57
/ y, e, y, r sorry /
-
2018/12/06 23:40:33
/ wklejać od nowa nie będę /
-
2018/12/07 00:59:10
@Najlepszy
gwoli informacji, Atanazjańskie Wyznanie Wiary figuruje tez w Modlitwniku/Śpiewniku Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) i jest przyjęte przez ewangelików !!! a zatem również przez protestantów.

No, ale protestanci to chrzescijanie , a nie Swiadkowie Jehowy.


-
2018/12/07 01:04:21
Naprawde nie pojmuję jak można na Blogu katolickiego publicysty i pisarza , red. Jana Turnaua głosić od lat doktrynę ŚWIADKÓW Jehowy.....? Niechże sobie p. Awarcho zaloży własny blog na Agorze (patrz informacje Blox), jest bezpłatny , i tam głoście swoje nauki ......a tutaj zostawcie miejsce chrześcijanom....
Przeciez to jest nieuczciwe co Wy robicie !!!!

-
2018/12/07 01:53:05
Panie Adamie Michniku, niech Pan ukręci łeb komu trzeba albo niech Pan "zwinie" swoją "Gazetę" jeżli już nie spełnia ona założonych przez Pana funkcji. Chyba, że jest już Pan na emeryturze i nic z tego co się tutaj dzieje nie podlega więcej Pana kontroli. Wtedy być może ktoś inny to zrobi. Stokrotki.iBratki, B.
-
2018/12/07 04:41:06
Awi twierdzi, że chrześcijanami są osoby, które przyjęły Atanazjańskie Wyznanie Wiary, czyli osoby należące do kościołów podpisujących się pod tym, co opublikował Najlepszy. Tymczasem Nowy Testament naucza, że chrześcijanami nazwano uczniów Jezusa W Antiochii Syryjskiej (zobacz Dzieje Apostolskie) na długo przed sformułowaniem dogmatu o Trójcy i Atanazjańskiego Wyznania Wiary promującego tę naukę, którą do religii chrześcijańskiej (przy pomocy swoich biskupów) wprowadził Konstantyn Wielki. Świadkowie Jehowy według Awi nie są chrześcijanami bo Ona wie lepiej od świadków Jehowy (niż oni sami) w co wierzą a w co nie. Według Awi apostoł Paweł również nie był chrześcijaninem ponieważ bez cienia wątpliwości był Żydem, nic p Atanazjańskim Wyznaniu Wiary noe wiedział, nadto nic na podobny temat w żadnym ze swoich listów nie mapisał. OTÓŻ ŚWIADKOWIE JEHOWY SĄ CHRZEŚCIJANAMI, natomiast ci, ktrzy zaprzeczają głoszonymi przez siebie nie biblijnymi naukami temu, co o sobie i o swoim Ojcu, Jehowie, głosił Jezus Chrystus na pewno nimi nie są. Jeśli się jednak przyjmie, że odstępcze chrześcijaństwo w potocznym i historycznym słowa tego znaczeniu jest "chrześcijaństwem" (mimo iż neguje nauki "swojego" Mistrza zarówno słowem jak i czynem) to należy się zgodzić z tym, że Awi jest "chrześcijanką" mimo iż z Chrystusem i Jego naukami tak naprawdę niewiele ma Ona wspólnego. ŚWIADKOWIE JEHOWY BOGA, OJCA JEZUSA CHRYSTUSA, SĄ CHRZEŚCIJANAMI. SĄ JEDNOCZEŚNIE ŚWIADKAMI JEHOWY BOGA ORAZ JEGO SYNA, JEZUSA CHRYSTUSA. DAJĄ TEGO DOWODY NIE TYLKO WŁASNYM POSTĘPOWANIEM ALE RÓWNIEŻ TYM, CZEGO NA PODSTAWIE BIBLII O JEZUSIE CHRYSTUSIE I JEGO OJCU JEHOWIE NAUCZAJĄ. ŚWIADKOWIE JEHOWY NIE FAŁSZUJĄ SŁOWA BOŻEGO ANI NIE USUWAJĄ ŚWIĘTEGO IMIENIA BOGA Z PISMA ŚWIĘTEGO. IMIĘ "JEHOWA" W TZW. CHRZEŚCIJAŃSTWIE "CHRZEŚCIJANOM" SIĘ NIE PODOBA BO NIC O IMIENIU TYM (DZIĘKI SWOIM KAPŁANOM) NIE WIEDZĄ, BO IM ŹLE BRZMI, NADTO W ZWIĄZKU Z RELIGIJNYM SZOWINIZMEM JAKIM SĄ PRZESIĄKNIĘCI DYSKREDYTUJĄ WSZYSTKO W CZYM OD DZIECKA PRZEZ SEOICH KAPŁANÓW ZOSTALI WYCHOWANI. JEŚLI BLOG JANA TURNAUA JEST CHRZEŚCIJAŃSKI, A NIE "CHRZEŚCIJAŃSKI" TO ŚWIADKOWIE JEHOWY JAK NAJBARDZIEJ MAJĄ NA NIM SWOJE MIEJSCE.
-
2018/12/07 04:47:25
/ o /, / i /, / ... DYSKREDYTUJĄ WSZYSTKO W CZYM OD DZIECKA PRZEZ SWOICH KAPŁANÓW NIE ZOSTALI WYCHOWANI /
-
2018/12/07 04:53:49
/ Dzieje Apostolskie 11: 19- 26 wg Biblii Tysiąclecia: /

"19 Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii4, głosząc słowo samym tylko Żydom. 20 Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. 21 A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.
22 Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. 23 Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; 24 był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana. 25 Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. 26 A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami."
-
2018/12/07 06:37:01
Szanowni kopywrajterzy i kopywrajterki - nie kopcie się tak, bo się skopcicie!
Przepraszam pozostałych, ale nie wytrzymuję tego wykopującego się impetu!

Jestem w trakcie przymusowej lektury opasłego tomu Juliana Krzyżanowskiego, zmaltretowana jego wykwintnym stylem i pustką wewnątrz tej napuszonej formy! Nie mogę pogodzić się z tym, że np, o wygnaniu arian z Polski można pisać tak, jakby pisało się o wypłoszeniu ptaków z jakiegoś zagonu....
Zaglądam tutaj ..... A jakże cd. serialu o "prześladowaniach przez katolicką inkwizycję i teologów ewangelickich" .............. oraz komuny w wersji: "ukręćcie łeb temu czy tamtemu"
......................................
Amen.

Ps. Gdybym miała władzę, to .................. nic bym nie mogła zrobić. Ustanowiłabym jedynie jakąś ochronę, abyście się wzajemnie nie wyniszczyli.
Wiara, która w cywilizowanym świecie powinna być kwestią kultury duchowej człowieka - jest - co widać wyraźnie - objawem jej braku, a w najgorszym wydaniu: chamstwa!
-
2018/12/07 07:14:13
Chyba znów Atrojko coś źle zrozumiałaś. Prosząc Pana Adama o ukręcenie łba miałem na myśli mój własny, a nie np. Awi, zgodnie z jej życzeniem. Gdyby Pan Michnik napisał do mbie życzliwy list z prośbą abym opuścił ten blog zupełnie nie miałbym nic przeciwko temu.
-
2018/12/07 07:15:30
n
-
2018/12/07 07:39:37
/ Zupełnie tak samo jak Jezus gdy po wypędzeniu demonów z dwóch opętanych nalegali na Niego aby odszedł z ich krainy, Mateusza 8: 28- 34 również Marka 5: 1- 17. Zostawiłbym jednak, idąc za Jego przykładem, tutaj Awarcho /
-
2018/12/07 07:45:19

Stokrotki, napisałam wcześniej, że jestem "zmaltretowana" czytaniem wykwintów ---- najwidoczniej w takim stanie zmaltretowania - takie jest moje rozumienie czytanych wpisów.

Teraz odpoczęłam, przeczytałam jeszcze raz: " Panie Adamie Michniku, niech Pan ukręci łeb komu trzeba." Tak napisałeś. Nic nie wskazuje na to, że miałeś swój łeb na myśli.
Ukręcić łeb czemuś - jakiejś sprawie - taki frazeologizm istnieje, ale "komuś" (nawet sobie) - to nie frazeologizm.
"Komu trzeba" - ...................... komunistyczny horror!
Najgorsze skojarzenia przychodzą na myśl komuś takiemu jak ja, kto na własnej skórze tego horroru nie doznał, a komu tutaj np. Piramidalny - życzył, abym doznała!
Jakie skojarzenia mogą przyjść np. takiemu UNIMOROWI- który tu zapuszcza łeb swój jak żurawia i raz na jakiś czas bluzga swoim chamstwem w moją stronę? Komu wg takiego zaślepionego napastnika posługującego się anonimowością i podręcznym nickiem trzeba ukręcić łeb? Szczególnie że na samym początku odgrażał się "Już ja ścierwo pogonię z tego blogu"> .....
............................
I bez programów komputerowych, wystarczyłoby logiczne myślenie, aby rozeznać się w tym całym kopywrajterstwie.
-
2018/12/07 07:53:49
Pani Avi.. nie zrozumie pani Jeszcze Wielu Rzeczy.. pani dobre rady proszeęsobie ..gdzieś zainstalować. wg własnej woli.Niedawno pisano tutaj o ostracyźmie wśród Ś/J...Radykalne rysy charakteru i nienawiść która ujawnia sie w pani blogach oraz WYŻSZOŚĆ...to właśnie OSTRACYZM. Wielokrotnie pisano że istnienia Trójcy nie da sie udowodnić ani uzasadnić biblią...Jest to konstrukcja propogańska znana od tysiącleci..
BÓG JEST JEDEN....to Najświetsza prawda...Pani paroksyzmy tego NIIE ZMIENIĄ..
Nie tak dawno gdy raczyła pani byc Luteranką...pisała pani podobne rzeczy.. ale t pani religijny grymas..
Jak już WIADOMO..może pani jeszcze kilka rezy sie przepoczwarzyć...i kto wie co jeszcze będzie? Może Allach oswiecdi pania i świat zazna łaski pani wiernej słuzby dla niego?
Córy Koranu podobne sa nieco do cór Kościoła..Można je zniewolić upodlić in narobić dzieci i td.. ale radykalizm popierają i wszystko...czego nie rozumieją i co JEST W TRADYCJI... Tak jak TRÓJCA.
Jak ks dr. Guz możecie opowiadać NIESTWORZONE RZECZY o innych aby im próbować zamknąć twarz...zniesławiać innych,wykorzystywac odstepców i nowonawróconych...ale głównie państwo i władzę...
NIESTETY..NADCHODZI TEGO KONIEC..WBREW TEMU CO WIDZICIE I OŚWIADCZACIE I DOSWIADCZACIE
TE ,,WIERNE MASY' ODPŁYNĄ BO TAKI JEST WYROK BOGA
ON nie pozwoli na WIECZNOŚĆ kpić..z siebie...Masa nie decyduje o prawdzie...
Proces właśnie trwa..Wycagnieto własnie podłości i molestowe czyny prałata Jankowskiego i malują i sikają po jego pomniku i zasługach,,. Najświetsza Trójca'' nie powstrzyma tych którzy zostali skrzywdzeni i poniżeni...A tacy lub podobni Pani Szanownej nie założą knebla prasie i nie wsadzą wszystkich..Trzeba płacić za krzywdy...które pod sztandarem Trójcy narobili jej ulubieńcy. JUŻ ZACZĘŁY SIE NIELICZNE WPRAWDZIE PROCESY ODSZODOWAWCZE...I BĘDĄ TRWAĆ.
KIłamstwo musi być OBNAŻONE Z WOLI BOGA...Nikt nie bedzie już nosił za personami typ Prałat Jankowski złotych nocników i ogłaswzał jaki to zaszczyt.
-
2018/12/07 07:59:05
/ Marka 5: 18- 20 / Suplement do wcześniejszego wpisu.
-
2018/12/07 08:10:32
Przykro mi Atrojko, że jesteś przemęczona. Być może odłóż lekturę i wyjdź na spacer z psem.... Albo wymyśl coś innego. Mnie najbardziej odpręża Biblia, słucham z uwagą i delektuję się (a nie męczę jak niektórzy). Nie tak dawno przedłuchałem całą w sześć dni: w trakcie robiłem porządki na półkach. Męczę się wyłącznie jak tu zaglądam i czytam: co za niedorzeczności tzw. "chrześcijanie tutaj wypisują. Nie jeden raz nie chce mi się sięgać nawet po pióro.
-
2018/12/07 08:12:30
"
-
2018/12/07 08:17:54
s
-
2018/12/07 08:18:25
Stokrotki, nie jestem przemęczona! Zmaltretowana - oznacza obolała, nie tyle cierpiąca, co poirytowana - stylem! księgi, którą czytam. Mogę ją odłożyć i nie czytać, na razie jednak czytam, najwyżej przeskakuję jakieś dłuższe partie. Wspomniałam o tym jedynie w tym celu, żeby naświetlić szerszy kontekst mojej wypowiedzi o moim zrozumieniu pisanych tu komentarzy.
-
2018/12/07 08:20:49
Kiedy czytałam nie tak dawno literaturę łagrową, wszystko wydawało mi się sowieckim więzieniem, wszyscy albo więźniami systemu, albo klawiszami ..... Zauważam też, że osoby czytające Biblię mają tendencje do udawania, że są wszechwiedzącymi Bogami albo traktowania innych jako wszechwiedzących - wiedzących komu łeb kręcić :/
-
2018/12/07 09:20:47
Dochodzę do wniosku, że pomiędzy mistykiem - absolutnie oderwanym od rzeczywistości i żyjącym w bezpośrednim kontakcie z Bogiem a homo religiosus jest niewielka różnica - ---- inni ludzie dla takich właściwie się nie liczą: albo im przeszkadzają w ich sposobie istnienia, albo są zupełnie nieistotni. Dla homo religiosusa - jeśli przeszkadzają - I TU JEST TA ZGROZA - są elementem, który należy w jakiś sposób usunąć. Chrześcijanie nie są religiosusami! Ale wśród nas tacy niekiedy się zdarzają. nawet tak oporni i zatwardziali, że religioterapia czy religiosacjalizacja tym religiosusom nie pomoże.
Po prostu nie nadążają za rozwojem cywilizacji, tkwią w muszli baroku!
-
2018/12/07 13:17:56
Atrojka.. nie wiem czy to Barok..Może to raczej Średniowiecze pełne ciemnoty i zbobonu?
Nigdy nie zapomnę tzw ,,chrzescijańskich'' postaw wiejskich bab choć to sformułowanie nie jest najtrafniejsze. Miałem 11 lat gdy z mama i babcia i jeszce kilkoma osobami szliśmy obchodzić Pamiatkę Śmierci Chrystusa i katoliczki wyszły nam zagrodzic drogę..jedne miały w reku różaniec a inne nocniki a chłopięta kamienie i bryły błota. Wrzaski i miauczenie i obelgi. Inne rzeczy które mnie spotykały w szkole i poza szkołą....choć niczemu nie byłem winny poza tym ze nie klękałem pod krzyżem i nie zdejmowałem czapki.
Nie zapomne też dorosłych prześmiewców bez sumienia ..którzy opoawiadali sobie podchmieleni 7 lat po wojnie jak im przepadł niezapłacony dług u Żydów którzy wywiezieni zostali do Płaszowa..Nie zapomnę dr. Pawłowskiego w pobliskim miasteczku Żyda którego rodzinę przechowała pielęgniarka w piwnicy przez cała okupację...i którego napadli i wraz cała rodziną napadli i zastrzelili żonę syna a on przeżył postrzelony dwukrotnie w szczękę. Zrobili to wierzący w Trójcę przenajświętszą mieszkańcy gminy sadząc.. że ma pieniędze i złoto. Pamiętam jaka rolę odegrali w tym podżegacze parafialni..
Teologiczne pierdoło -wymioty to nie Ewangelia...Życie pokazuje wynik tego co niektórzy nazywają Najświetsza wiarą.
To ze pani AVI ..MNIE CZY KOGOS KWALIFIKUJE JAKO niechrześcijanina..a wnioskuje aby takich usunąc z forum MAM ZWYCZAJ IE W DUPIE..i myślę że to nie tylko ja.
Już kilkakrotnie opuszczała ,,ten magiel'' i jakoś sie jej nie udało...Takie ,,wierzące osoby'' są przyczyną zła w społeczeństwie.. Przypisując sobie swiętość ..jednoczesnie podjudzają innych . Deklaracje o głosowaniu i staraniach o delegalizację Ś.J....to stary kościelny wiecheć i sztych który dobrze znam. W okresie komunizmu w 1965 roku takie katolickie święto.bliwe niewiasty chodziły zakapować na M.O..gdzie odbywa sie tajne zebranie. W pokoju obok...siedział i słyszał pracujący w mój kuzyn..katolik...który dawał cynk kiedy będezie rewizja.
a więc nuże pani I. B. ..Turnau jakoś nie słucha pani..ani Michnik sie nie przejął pani Apelami.. Niech pani czym prędzej zorganizuje parafialna kurendę z nocnikami oblewać tych Jehowców.. rzucać szmatami w nich! Niech wielebny prałat oderwie ręce od...brzydkich rzeczy i razem z pania udadzą się do Reduty Dobrego Imienia aby zdelegalizować ,,zabronić zamknąć...WQ2 obronie nienarodzonych poznała pani wiele wpływowych i ŚWIETYCH KOBIET..tam tez proszę..,, Nie Pozwólmy by Jehowici zakłócili nam swobodne molestować! ,,ONI MIESZAJA KREW!!!.. ONI NIE CHCA WIERZYĆ W TRÓJCĘ.
..a gdy pani sie znudzi... ewent. zmieni sie polityczno- kościelny mariaz zmieni pani Religię...Wolno pani....Pozdrowienia dla pani wiernych junaków.
Międlara na razie do Pirdla nie zmkneli..byc może ma katar kiszek po Wrocławiu..
-
2018/12/07 14:18:15
Awarcho, ja takich obrazów nie mam w pamięci. Z tych czasów, kiedy ja miałam 11 lat, zapamiętałam smaczne trójkątne tabliczki czekolady Toblerone, tanie i było ich pełno na półkach w sklepach.... a później zniknęły.... W ogóle nie było na pewno żadnych takich wstrząsających sytuacji, jaką Ty opisujesz, żadnych uprzedzeń. Czasami tylko otrzymywało się zakaz spotykania się z którymś z dzieci, chyba jednak bardziej jako karę za jakieś przewinienie, a nie ze względu na wyznanie lub polityczną orientację - albo już chyba na pewno nie z uwagi na pochodzenie - rodziców dziecka.
Pisałam wcześniej, że często Ci się uruchamia ten pryzmat patrzenia zapamiętany z dzieciństwa, a Ty się wypierasz, że nie. Niech będzie że nie, ale pryzmat jest ciekawy, coś ma wspólnego z tym wspominanym tu przeze mnie "badaniem inteligencji kobiet wiejskich" przez jednego z moich stron artystę. Pamiętam przecież, pisałeś o tym, jak sobie wsiadłeś w Elizę Orzeszkową i pędziłeś przez Polskę....
Mam takie wrażenie, że z powodu swoich zapamiętanych obrazów ciągle atakujesz Awi, a ona broni się jak umie....
-
2018/12/07 14:51:44
Na pewno przeżycia z młodości wryły mi się w pamięć.Co do moich ,,ATAKÓW '' nie bedę komentował. Żyjemy w szczególnych okolicznościach w Polsce. W okresie powojennym nie było jeszcze takiego rozpychania się łokciami w kazdej dziedzinie zycia przez Kościół...Moje zdanie i cytaty n/t..tego stanu i aktualiów to jeden z powodów niechęci tej pani. Drugi to fakt ze ja wierzę biblii..nie Kościołowi i swoje poglądy publicznie przedstawiam.
-
2018/12/07 15:18:04
W takiej sytuacji "ufność złożona w Jahve" to wiara, że sprawiedliwość wreszcie nastąpi..... i człowiek pokrzywdzony czyjąś przemocą będzie mógł odetchnąć z ulgą.....
-
2018/12/07 15:38:08
Owszem..nigdy w ludziach! Ludzie są sprzedajni i często podli.. i bezczelni oto nizej przykład Kim się zachwycają..poznan.onet.pl/poznan-syn-stanislawa-michalkiewicza-przeprasza-ofiare-ksiedza-pedofila-za-slowa-ojca/knb8rly
-
2018/12/07 16:21:46
Może wyjaśnię, ze ja przede wszystkim mam bardzo krytyczne nastawienie do doktryny Świadków Jehowy, z czego może wynikać mój negatywny stosunek do głosicieli tej doktryny ....
Dla mnie wyznanie Swiadków Jehowy (już kiedyś o tym tu pisałam) to wyznanie hybrydowe (taka mieszanina).
No, bo spójrzmy: wyznawcy starotestamentowego Jehowy (judaizm) przyjmują nowotestamentowy Chrzest.....przysługujący wyznawcom Chrystusa.
A zatem twórca tej doktryny z dwóch Testamentów robi Trzeci...?
Synteza?


A oto fragment z Biblii Swiadków Jehowy, scena Zwiastowania: "I przyszedłszy [anioł] do niej, rzekł: "Witaj, obdarzona łaską. Jehowa jest z tobą" Łuk 1,28
[czy ewangelista Łukasz użyłby terminu "Jehowa"? No i to słowo "witaj"......
Dobrze, że anioł nie powiedział: "hello, Mary...]

-
2018/12/07 16:35:08
Atrojko,
ja nie czytam już wpisów użytkownika o nicku Awarcho. Przypuszczam ze to ciągle ta sama 'powtórka z rozrywki' .....
-
2018/12/07 17:58:35
Wolę jednak pozostać w nieświadomości wobec spraw teologicznych czy może tylko socjologicznych związanych z Imieniem Boga. Są w Dekalogu przykazania dotyczące Bożego Imienia....
Ale zastanowiło mnie coś zw. z imionami ludzkimi. Użycie czyjegoś imienia może mieć różne znaczenie, nie zawsze jednakowo rozumiane. Zdarzyło mi się pracować kiedyś obok młodego obcokrajowca, którego nazywałam po imieniu, a on mnie:"koleżanka" . Kiedy po jakimś czasie zwrócił się do mnie moim imieniem, odetchnęłam z ulgą, bo jako "koleżanka" czułam się nieswojo. Okazało się jednak, że taki jego "wyczyn" naraził go na żarty kolegów, znaczące mrugania, zaraz też dołączyły moje koleżanki, świetnie się moim kosztem bawiąc, ale udało mi się wybrnąć z tego wszystkiego .... Innym razem na jakimś portalu społecznościowym widziałam wypowiedź pewnego starszego mężczyzny: "Jeśli jeszcze raz ktoś napisze do mnie panie Jurku, to zawiadomię policję!"
Zamiast nie używać bezpośrednio imienia używają niektórzy nazwiska albo tytułów, funkcji etc..... np. Panie Redaktorze.
Nicki są dobrym pomysłem na sposób komunikowania się . Spotyka się też ludzi (jak ten mój słynny psychopata), dążących do zniszczenia czyjegoś nicka, ktoś taki tak prześladuje, aż osoby zmieniają nick, starają się być nierozpoznawalne.
Może więc spory o imię Boga mają trochę takiego podłoża czysto socjologicznego.
-
2018/12/07 18:06:52
G..no mnie obchodzi co pani raczy czytać. Demo9nstruje pani natomiast miłość i radość z hybryd moralnych jak ta wyżej... w linku
Gersdorfina he he he ..hi hi hi.. Ale pan redaktor dosrała? Hi hi hi excellent'
Milion za wsadzenie reki pod sukienke hi hi hi .. ha ha ha..1 Dobre dobre! Wspaniałe..
Raczy pani jeszxcze tę hybrydę moralna promować.. Ha ha hi hi smiejmy sie ze skrzywdzonej dziewczyny.. Ubzdurala sobie a teraz pluje na Kościół i Świetą Trójceaniały .. wswpaniały ten redaktor4 Michalkiewicz W S P A N I A ŁYYYYTYYYY!
Przyjdźvie na nastepny odczyt.. wypromował interesujące reportaże.
łyki bez wstydu i sumienia ..potrafia sie tylko pastwić nad ofiarami... a jak ich ktoś chce doprowadzić do pionu chwytaja sie kurczowo sutanny... Księże dobrodzieju ja tak w obronie ko sciola i Trójcy...
Tfu... obrzydliwe... Nawet syn odciął sie od tej hybrydy bezwstydnej.
-
2018/12/07 18:38:09
Że też nie zdążyli spreparować obarczenia tych dziewczątek diabłem, niepoczytalnością i mówieniem głupot teraz .
Zgoda Awarcho.Obrzydliwe.Rzeczywiście bardzo obrzydliwe.
-
2018/12/07 18:57:55
Reportaż zatytułowany: "Z nienawiści do kobiet". Tytuł wiele mówiący.
-
2018/12/07 19:12:47
Mężczyzna, który w dzieciństwie był bity przez siostry boromeuszki oraz z ich inicjatywy gwałcony przez starszych wychowanków sierocińca także stara się o odszkodowanie od Kościoła. Spór dotyczy odpowiedzialności - kto ją ma ponosić Kościół czy bezpośrednio gwałciciel. Sąd uznał, że Kościół. Gdyby Roman B. nie był księdzem, nie doszłoby do tych gwałtów. Księdzem sam siebie nikt nie robi, Kościół nie udziela święceń osobom kalekim, ale pedofilom udziela - musi ponieść konsekwencje.
Redaktor Stanisław Michalkiewicz jest jaki jest za przyzwoleniem zafascynowanych jego stylem publicystyki licznych, ustawiających się w kolejki po jego autograf fanów - oni więc są współodpowiedzialni za jego słowa. Ludzi gardzących ofiarami nie brakuje ani takich obojętnie patrzących na przemoc. Prawdopodobnie takimi obojętnymi stają się same ofiary albo stają się podobni do swoich oprawców. Za dużo tego wszystkiego narastało ................
-
2018/12/07 19:46:59
A wiecie że strzelisty gotyk jest w hołdzie dla kobiety i jej energii żeńskiej ? Polecam spojrzenie na Katedrę Chartes we Francji.
-
2018/12/07 21:14:36
Nie wiedziałem Ewo..! Interesujące kto ten hołd tak wyraził?
-
2018/12/07 21:36:30
Atrojka..to prawda Ofiary nie widza sensownej metody UWOLNIENIA.
Niedawno zmarł jeden z wychowanków tego domu. Gdy byłem na Ślasku widziałem go ostatni raz w lutym tego roku. Niestety po wyjściu z tego Domu SERDECZNEJ MILOŚCI.. trafił pod opiekę ,, alkoholika i geja Recydywisty z ..Z.K. Mieszkali razem przez 20 lat..brak poczucia własnej wartosci został pogrzebany tam w sierocińcu do końca, Umarł na powikłania...krążeniowe i gruźlicę. Ale ..regularnie zamiawał chleb w prywatnej piekarni z wypieczonym w kształcie krzyża warkoczem .i wysyłał gdzieś do ,,świętych miejsc.'' .W wieku 50 lat nie mógł już chodzić bo,,zwiazek ''i styl zycia kompletnie go wyczerpał. i w tymże wieku zmarł.
Był ewidentną ofiarą..,,.Świetego Wychowania'' przez,, Święte niewiasty ''.. Na Śląsku mówią ,,boroczek'' od polskiego nieboraczek...biedak..
Boroczek od Boromeuszek... Jurek świetej pamięci... Oby zachował go Najwyższy w pamięci...Ja go zapamietałem bo całe swoje sieroce życie mi opowiedział.o tym sierocińcu rzadko mówił ale mówił...
Trzeba tylko umieć słuchać..i słyszeć płacz duszy nawet ten wyrazony w brutalnych i prymitywnych słowach.
-
2018/12/07 21:39:10
No kropnałem powyżej..,,Poczucie własnej wartości zostało pogrzebane do końca tam w Sierocińcu.. ale zaczeło sie w patologicznej rodzinie.''
-
2018/12/07 21:48:43
Podobno Templariusze.Katedry gotyckie to podobno ich dzieło w hołdzie kobiecie.Tak czytałam,niemniej prawdą jest że gotyk na mnie robi duże wrażenie.
-
2018/12/07 21:51:47
awi_3
2018/12/07 01:43:35
"Awarcho,
nie wiedziałam, ze Unimir jest narodowcem .... Nie znam go osobiście i nie zwierza mi się ze swoich poglądów .....Wymienienie Jacka Międlara , jak już napisałam, było przytykiem do moich prawicowych poglądów.

A ja, jak twierdzą eurodebile i folksdojcze z imperium Michnika, jestem przecież ksenofobką, faszystka i nazistką....."

Ja tylko w kwestii ostrzegawczej przed osobą, która występuje pod trzema nickami - awi_3, cleo i unimir. Jest to jedna i ta sama osoba o omieniu i nazwisku I. B.
Najzabawniejsze i zarazem żałosne jest to, że jako osoba I. B. (pod nickiem unimir) występuje jako mężczyzna (nie tylko tutaj na tym blogu).
-
2018/12/07 22:54:48
Dla Ewy:
"Sredniowiecze to ciemne wieki?
Bzdura! Dowód - katedry"

www.national-geographic.pl/historia/sredniowieczne-katedry-swiatlo-z-kamienia
-
2018/12/07 23:20:38
"Świat poza Kościołem był nędzny, ciemny i głupi. Nie umiał czytać, ale właściwie nie miał też co czytać, bo wszystkie księgi należały do Kościoła".
Bez komentarza.
-
2018/12/08 01:37:04
Ewo,
Czasy katedr to XII-XV w.
Zapominasz chyba , że do poł. XV wieku nie znano druku, i Pismo Sw., jak również inne średniowieczne traktaty były ręcznie przepisywane przez tzw. skrybów w klasztorach i na dworach królewskich /książęcych.
Sceny ze Starego i Nowego Testamentu były ówczesnym ludziom przybliżane właśnie poprzez malowidła na ścianach kosciolów, katedr, poprzez rzeżby (słynne portale katedr) i poprzez witraże.
To była tzw. Biblia pauperum, czyli "Biblia ubogich".
Pierwsze szkoły tez powstawały przy klasztorach, podobnie jak pierwsze uczelnie w Europie.
Przytoczone przez ciebie zdanie jest zabarwione sarkazmem autora ...

ps. widzę, że chyba za wiele wymagam od niektórych komentatorów .... ;(
-
2018/12/08 04:49:15
"Mam takie wrażenie, że z powodu swoich zapamiętanych obrazów ciągle atakujesz Awi, a ona broni się jak umie...." Atrojka do Awarcho. ---> A teraz mój tekst: 'Awi, kocham Cię' (na razie tylko miłością 'gape' bo do "filia" to chyba nam bardzo, bardzo daleko!) Mimo że mamy te same "zainteresowania" (my, Świadkowie Jehowy i Wy, według Ciebie Chrześcijanie). Jakoś nie możemy się w sprawach teologicznych dogadać. Niestety. Nie jestem zupełnoe pewny czy w Twoim Awi kościele wyjaśnia się wiernym różnice i zakres znaczenia dwóch użytych w Nowym Testamencie (a nawet 4-rech) greckich słów (w tym wypadku 'filia' i 'agape'), które są kluczowe aby zrozumieć czym jest 'miłość'. Nie chodzi mi oczywiście o pojęcie z Holywood ale o to, o czym uczył nas Jezus. Sorry za styl jakim od czasu do czasu się tutaj posługuję, jednak za fakty jakie przytaczam... za to nie przepraszam. Pozdrawiam, B.
-
2018/12/08 04:54:16
gape (pewnie zapomniałem jednej kreski)
-
2018/12/08 04:55:07
Agape / system greckich znaków nie drukuje /
-
2018/12/08 04:57:37
i
-
2018/12/08 05:03:25
/ wykrzyknik po 'daleko' skreśl /
-
2018/12/08 09:27:37
Pytanie czy interpretowano i przekazywano uczciwie.Do dziś ten problem istnieje.
-
2018/12/10 12:02:04
ciekawa wizja
-
2018/12/11 18:46:32
KPD Twój nick wiele sugeruje ale może byś tutaj coś napisał...