Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Matka Miriam bolesna

Ewangelia Łukasza 2,35
Po święcie Jej syna na krzyżu teraz dzień Jego matki bolesnej, bo taka była na pewno aż do Jego zmartwychwstania. Czytamy proroctwo mędrca Symeona: „A duszę Twoją miecz przeniknie, aby wyszły na jaw zamysły serc wielu” (Tysiąclatka). Biblia księży paulistów (nie mylić z paulinami), wydana w ich wydawnictwie „Święty Paweł”, tłumaczy to tak: ”Boleść z powodu odrzucenia Jezusa przez ludzi będzie w ciągu wieków raniła Jej duszę”. To jednak nie wyjaśnia trybu celowego tego zdania („aby”...) Nawet i wyjaśnienie polskiego wydania Biblii Jerozolimskiej, nie mówiąc o Tysiąclatce i Poznaniance, nie zadowala mnie, gramatycznego dociekliwca, pedanta. Komu bowiem zależało na odrzuceniu Jezusa? Bogu, Jego Opatrzności? Zapewne jest to taki dziwny dla nas sposób biblijnego mówienia o Jego działaniu, tak jakby planował On ludzki grzech, jakoś go nawet powodował, nie tylko przewidywał. Bibliści, odezwijcie się.

sobota, 15 września 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2018/09/16 08:13:34
Wyrażenie Symeona to dowód że zarówno prorocy jak i reszta ludzi miała i ma Niewystarczające i Mocno Ograniczone pojęcie o Bogu.Dowodem tego jest wiele biblijnych sytuacji i przekonań. Na przykład udręczona a jednak wierna Izraelitka Noemi mówi rozgoryczona Nazywajcie mnie teraz nie Noemi ale Mara bo Jehowa napełnił mnie goryczą i nieszczęśćiem''
Oczywiste ze sprawcą nie był sam Bóg...ale nikt z wiernych nie jest przecież obdarzonych nietykalnością i hermetycznie zabezpieczony przed nieszczęściem.
Jednak niektórzy Izraelici dosłownie rozumieli zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa przekleństwa i błogosławieństwa. Jesli będziesz prawa przestrzegał miód i mleko i zdrowie.. Jeśli zgrzeszysz i prawo odrzucisz głód,choroba, poronienie,niewola i nieszczęście.Dlatego tak pytają Jezusa ..na widok paralityka. czy ten zgrzeszył czy jego rodzice'' No bo przekleństwa...,,pedagogicznie'' miały być dziedziczone.
To ubóstwo miłosierdzia przypisane ludzkiemu sercu ..zazwyczaj słusznie przeniesione zostało na Osobę Boga który pieczętuje odwet za grzech.
Podobnie jest ze słowem,, ABY''..ale trochę na innej płaszcynie i z innymi motywacjami.
Duszę jej przeszył miecz..bo prorocy nie mieli lekkiego bytu w Izraelu. Oczywiście prawdziwi prorocy..nie tacy którzy prorokowali ,,pod publiczkę'' ku uciesze króla i Arcykapłaństwa.Proroctwa dotyczące Jezusa zapewne Maria znała bo rozwazała wiele w sercu jak mówi pismo. Symeon tez musiał znać..boby nie gadał byle czego. Każdea matka cierpi zwłaszcza ta która wie albo się spodziewa.Naród przed wiekami już czekał na Mesjasza i Izajasz opisał dosyć dokładnie pewne szczegóły.Lud wiedział bo zapisano i przypominano że słowa o wyprowadzeniu z Egiptu zapowiedzia mpno wcześniej ..że słowa o powrocie z Babilonu zapowiedziano wcześniej..Wiedział że to stało sie faktem..i inne rzeczy też będą faktami..staną się historiążywalną.
Czy jednak Bóg skazuje człowieka na cierpienie z powodu WIARY? Tak chyba wierzono.. Tak napisano o Jezusie który był bez zarzutu,nie popełnił grzechu,okazał sie wierny az do okrutnej śmierci.. a Jednak Paweł napisał.. Upodobało się Bogu aby... Go udoskonalić przez cierpienia'' To wyrazenie świadczyć może że Paweł miał problem jeszcze rodem z Zakonu. Jezus bowiem wiedział że czeka go śmierć..ale nie z wyroku Boga ani nie z losu ..ale z konfrontacji Jego Osoby i Jego Woli z Szatanem przed którym sie nie ugiął.Udowodnił że człowiek mógł pokonać pokusy,egoizm i słabość ..i oprzeć sie łu aż do śmierci.Adam nasz praojciec praprzodek będąc doskonały zaprzedał nasze ciała i skłonności pod wpływ i moc szatana ..dlatego prorocy w pewnej mierze mieli ,,ułatwione ''prorokowanie.
ABY SIE WYPEŁNIŁO..PRAWDZIWIE...zawsze ,,bóg tego świata''..wykazywał swą podła naturę i moc kierując ją przeciwko człowiekowi i Bogu. Zwłaszcza gdy próbował zniweczyć Zamiary Najwyższego To co czyste Skalać ..to co jasne Zaciemnić, to co żywe i wierne podporzadkować sobie lub zniszczyć. Przewidywalnośc tych faktów ujawniona została prorokom intuicyjnie i przez wiarę. Ale4 wchodzi tutaj równie z w grę język ewangeli i ekspresja....pisarza.
-
2018/09/16 08:51:50
Wszechwładny Panie, zwalniasz swego niewolnika w pokoju,zgodnie ze swym oznajmieniem, gdyż moje oczy ujrzały twoje narzędzie wybawienia, które przygotowałeś na oczach wszystkich ludów, światło ku usunięciu zasłony z narodów,ak również chwałę twego ludu, Izraela. A jego ojciec i matka zdumiewali się tym, co o nim mówiono. Symeon również ich pobłogosławił, ale do Marii, jego matki, rzekł: Oto tego dano, by upadło i ponownie powstało wielu w Izraelu, oraz na znak, przeciw któremu będzie się mówić (i duszę twoją przeszyje długi miecz), żeby zostały odsłonięte rozważania wielu serc.
To wg Przekładu Nowego Świata..
Aby było spalanie Musi Być Tlen..to prawo natury prawo materii.. Aby wypełniały sie prawa Boga musi byc jego Duch...Symeon wiedział że w przeszłości miecz gnębił proroków bożych ..że dyby i ciemnica ,chłosta nie zmusiły do uległości Jeremiasza ze Izajasz zginął okrutnie,że Zachariasza zabito na dziedzińcach Światyni..że Daniela wrzucono do pieca...Nie można się było spodziewać braku sprzeciwu wobec Mesjasza. Aby..aby...aby się okazało..że Obietnica Boga nie zawodzą..
Niewątpliwie Bolesna Matka cierpi dfzisiaj inaczej gdy ci noszacy znak ...sprzeciwiaja się Synowi..przez wiele złych rzeczy..bardzo złych..