Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Człowiecze głupstwa nasze. Dnia ani godziny nie znamy

Wpis na piątek 31 sierpnia
1 List do Koryntian 1,25
„To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi”. Właściwie to truizm: jeżeli istnieje ktoś taki, jak Bóg, czyli mądrość absolutna, to nasza mądrość przy niej to tak zwany mały pikuś. Swoją oceniamy przecież realistycznie, wiemy, jak mało wiemy. Im dalej w głąb lasu rzeczywistości, tym raczej drzew więcej, mimo że nauka pędzi na przód w tempie pendolinowym. Ale na tym nie koniec. Jeszcze jest sprawa Bożej mocy, która przewyższa i to absolutnie naszą siłę. Ciągle bowiem wydaje się wielu z nas, żeśmy bardzo potężni. Wydaje się tak władcom autorytarnym, choć historia uczy stale, że władza ich na dłuższą metę krucha, ale nam też, śmiertelnikom najzwyklejszym, widzi się, że poradzimy sobie ze wszystkim i okazuje się to złudzeniem ogromnym. Myślę, że w ogóle dlatego, iż przyszłość jest tajemnicą fundamentalną. Jeśli zna ją ktoś i ktoś taki w ogóle jest, to tylko On. Bo rządzi absolutnie wszystkim i wie, co zaraz zarządzi. Pisze jednak po liniach krzywych, czyli zobaczyć w tym logikę jakąś niełatwo zgoła. Albowiem co myślimy na ten temat, czy jest w tym wszystkim sens jakiś, istnieje Sens nad sensy albo nie, to sprawa kontrowersyjna aż do skończenia świata. Filozoficzna, nie tak rozstrzygalna, jak to, jaka będzie pogoda jutro albo czy dwa razy dwa na pewno cztery jest.

sobota, 01 września 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Szczęście sprawa nieprosta

    Ewangelia Łukasza 6,17.20-26 Ta ewangelia wymienia tylko cztery z ośmiu błogosławieństw u Mateusza. Przede wszystkim tę o ubóstwie, bo bohaterami szczególnymi Ł

  • Niedole nasze przeróżne

    Wpis na sobotę 16 lutego 2019 Księga Rodzaju 3,9-24 Opowieść o karach za ów grzech pierwszy, czyli ludzkich niedolach życiowych, ale najpierw o Bożej mowie do w

  • Zaczęło się od Adama i Ewy

    Księga Rodzaju 3,1- 8 Psalm 22,1b-2. 5-7 No i teraz o tak zwanym grzechu pierworodnym opowieść dalsza. Że namówił ich do tego wąż (z czasem utożsamiony z szatan