Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Znalazł się taki mądrala...

Ewangelia Mateusza 13,54-57
Skąd u niego ta mądrość i nadziemskie moce? Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matka nie nazywa się Maryja, a jego bracia Jakub i Józef, i Juda? I czyż wszystkie jego siostry nie żyją wśród nas? Skądże więc u niego to wszystko się bierze? I gorszyli się nim. A Jezus im odpowiedział: - Tylko w swojej ojczyźnie i swoim domu prorok nie ma uznania.”
Najpierw informacja translatorska, że to znowu przekład Biblii Poznańskiej. Tyle że poprawiłem go pisząc odnoszące się do Jezusa zaimki jednak małą literą: przecież to mówią właśnie ludzie nie uważający Go za Syna Bożego. Przecież o tym jest właśnie ta perykopa! Może wpadłem w „hiperortografizm”, inaczej wszak postąpił nawet mój także własny EPP, ale lubię być czasem sobą. Wracając do osoby Jezusa z Nazaretu, napisałem kiedyś, że Jego rodacy kwestionowali Jego nadzwyczajność w gruncie rzeczy z zazdrości: przecież znamy go od dziecka, facet zwyczajny, tacy, jak my. Nie żaden znawca Pisma, prosty cieśla i tyle - a mądrzy się teraz niemożliwie. Ale tymczasem przyszło mi do głowy jeszcze coś takiego.
Nazaretanie byli poza tym mimo całej swojej religijności, czyli światopogłądowego „supernaturalizmu”, nieskłonni odruchowo do uznania, że coś jest nie takie, jak wszystko wokół. Może jednak chciałbym uprawiać jakiś absurdalny ahistoryzm: podejrzewać
osobników sprzed dwudziestu wieków o to, że myśleli jak dzisiejszy Kowalscy. Oni tylko, co gorsza, zazdrościli bliżniemu, jak syn człowieczy niejeden.

piątek, 03 sierpnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2018/08/03 19:11:00
"Tylko w swojej ojczyźnie i swoim domu prorok nie ma uznania.
Swoim zdawało się, że znają Go najlepiej. Znali matkę i przybranego ojca, braci i siostry... Jeśli weźmie się pod uwagę, że zgodnie z przekonaniami Żydów tamtych czasów prorokiem mógł być jedynie Żyd, a Żydem był jedynie zrodzony z ojca Żyda - to swoi, wiedząc, że Józef nie jest biologicznym ojcem Jezusa, poza tym pewnie też wiedzieli, że Jezus jest Synem Boga (Bóg nie jest Żydem) , nie uznawali Go za Mesjasza i gorszyli się tym wszystkim. Zgorszeni, nie mogli darzyć Go uznaniem. Prosty lud przyzwyczajony do z góry przyjętych ustaleń, nie może się nie zgorszyć czymś, co wykracza poza jego intelektualne granice.
Zresztą ludziom od zawsze zacieśnia się klepki na oczach!
-
2018/08/03 19:11:31
No tak..,,Znamy jego mamę,jego braci,jego zawód...ród .Nie uczył się u jakiegoś rabina..raczej dłuto,młotek,piła, ..czy inne przyrządy...Jak mu się przyjrzeć nic szczególnego...a stawia czoła ówczesnym,,publicystom''..nominowanym do ,,Nagrody Sanhedrynu''. Objawiając Mądrość , Moc i Miłosierdzie..przebijał wszystkich wzbudzając zdumienie.Oczywiście zaczęli szukać na niego haków i teczek...
Pada podejrzenie nawet w rodzinie.:.ZMYSŁY POSTRADAŁ!
Kto miał uwierzyć uwierzył...ale dla wiełu...prorocze stało się to co było w przypowieści o Łazarzu
Mam bowiem pięciu braci. Niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki.
Abraham na to: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają.
Nie, ojcze Abrahamie nie przestawał prosić bogaty jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się.
Wtedy Abraham powiedział: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał nie dadzą się przekonać.

No chcia,lbym widzieć takiego ,,Mądralę'' który dosyć ze naucza bez etatu i biletów wstępu to jeszcze leczy,karmi,pociesza, ucisza burzę, i rozgania na 4 wiatry dochodowy odpust.
-
2018/08/03 19:12:14
(znowu zapomniałam o cudzysłowie --> po "nie ma uznania" )
-
2018/08/03 21:45:13
W tych religiach Wschodu to żaden skandal .....
A praktyki tantryzmu w Indiach ....?