Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Wiara ostatnich najszczersza

Ewangelia Mateusza 20,1-16
Przypowieść o wynagradzaniu za pracę. Egzegeza dosłowna oczywiście nie ma sensu, nie chodzi o jakieś rozważania, czy pracodawca ma prawo płacić każdemu ile chce, tyle samo niezależnie od długości pracy, od tego, ile ktoś się narobił. Tutaj sprawa podobnej sprawiedliwości nie ma nic do rzeczy. Tu chodzi nie o ekonomię, ale wiarę. Ci ostatni to tacy, co przeżyli z czasem religijne nawrócenie, nie tamci, co byli w Kościele od urodzenia. Dla konwertytów wiara nie wynika z rutyny, jest świeża, traktowana najbardziej serio. Owszem, jest nieraz trochę bezkrytyczna, naiwna, ale wcale nie zawsze. Myślę o Joasi Święcickiej z rodziny komunistycznej , kompletnie ateistycznej, na przykład ona świeci mi przykładem wiary bardzo autentycznej, sprawdzającej się w miłości bliźniego bardzo konkretnej.

środa, 22 sierpnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz