Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Szukamy Boga wszyscy

Psalm 9,1O-11
Schronienie w Panu znajdzie uciśniony,
ucieczkę w czasie utrapienia
Ufają w Tobie znający Twe imię,
bo nie opuszczasz, Panie,
tych, co Cię szukają.”
Otwartość myślowa i duchowa cuda czyni: bardzo długie wieki ludzi imię Jego znających i tych, co Go szukają, widzieliśmy tylko wśród tych, co formalną przynależność do wspólnoty wiary rzymskiej ochoczo deklarują. Reszta to byli heretycy różni, niedowiarkowie oraz ateiści wielorako wstrętni. Wszystko jednak na szczęście płynie, przypłynęło Boże oświecenie. Zrozumieliśmy, że czyny ważniejsze niż słowa, niektórzy z tamtych imię Jego znają, choć w istnienie wątpią, szukają Go pracowicie. Chrześcijanie anonimowi, wierzący implicite. Wszyscyśmy szukający po trosze.

piątek, 10 sierpnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz