Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Prorokowi jako defetyście biada, biada...

Księga Jeremiasza 26,11-16.24
Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: - Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy”.
Sprawa stara jak cała ludzkość może. Są wspólnoty rozwinięte w instytucje, a w nich jednostki myślące samodzielnie, krytyczne wobec zachowania bliźnich, społeczności całej. Prorocy. Byli w Izraelu tacy, co podlizywali się władzy i ogółowi rodaków przepowiadaniem
przyszłości świetlanej, ale również paru innych, co grzmieli krytycznie wobec zachowań teraźniejszości, opisując zatem przyszłość w czarnych kolorach. Prorok wielki Jeremiasz o mało nie został skrócony o głowę niesłusznie myślącą. I dzisiaj historia toczy się po drogach podobnych. W Kościołach stosów już nie ma, ale są w państwach pozaeuropejskich i tam wychylającym się biada. Ortodoksja polityczna jest twarda: byczo było (przeszłość jest według patrioty bezbłędna), jest i będzie!

sobota, 04 sierpnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2018/08/04 11:29:26
Zastanawiam się, czy ta dzicz minionych czasów, która torturowała, prześladowała, zabijała innych tylko za odmienne poglądy lub wiarę, nie była przypadkiem formą przejściową pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem, jakimś małpoludem, którego geny jeszcze i dzisiaj pokutują w społeczeństwach. Nie rozumiem tego, jak można rzucać się na kogoś, bo jest inny, inaczej myśli, inaczej czuje inną ma skórę itp. Dlaczego tacy kozacy nie rzucają się na prawdziwych przestępców, stanowiących zagrożenie dla ludzi.Pewnie dlatego, bo zwykle są tchórzami i atakują tylko wtedy, gdy nie obawiają się odwetu, a są zabezpieczeni mocą obroną jakiegoś głównego korpusu, pod który się podczepili. Wizerunek Kościoła wiele ucierpiał przez takich podczepionych dzikusów. Polska bez stosów?! Najpierw wycięli język, torturowali, później spalili na stosie. Kazimierza Łyszczyńskiego. I to za zgodą króla (z Bożej Łaski?) Sobieskiego, który mógł ułaskawić, ale nie ułaskawił, ponieważ chciał się przypodobać żądnemu wrażeń ludowi. Obrońca skazańca zastraszony tym, że będzie kandydatem na kolejnego spalonego, wycofał się z obrony.
Takie sadystyczne skłonności do dławienia tkwiące w tych osobnikach przejściowych m. czł. a zw. doprowadzają do zamilknięcia! wielu osób, z których później naprawdę trudno cokolwiek wydusić....
-
2018/08/04 11:34:39
Nie, byczo nie jest, ale jest STEVE BANNON (amerykański milioner, szef sztabu Trumpa) i wielka nadzieja europejskiej prawicy !!!
(zainteresowanych odsyłam do artykułu w "Do rzeczy").
-
2018/08/04 19:50:43
ATROJKA..dlatego że ci kozacy to wcale nie kozacy.Takich łatwo poznasz..dołączają do tłumu wtedy gdy nie grozi im nic..albo niewiele. Gdy się zmienia,,opcja'' i ci którzy byli pod butem nabierają siły...oni bardzo szybko uciekają w kąt..albo zmieniają skórę.
Znałem takiego,,kozaka'' który się chlubił i opowiadał jak to w Wilnie chodzili bić ,,czosnkowych''..był gierojem jak cholera[..a może nawet dwie..?].Ale gdy dwaj ,, ,,wyrostki''zaczęły napastować jego i jego żonę dał dyla i szybko zniknął za płotem wrzeszcząc:,,Najduchy przeklęte..najduchy..bez wychowania..'',Dlatego ja nie cierpię ,,podpalaczy jutubylskich''..bez wzglądnie kim sa i do kogo kierują kpiny i nienawiść,Oni sami nie kiwną palcem..a w obawie przed napaścią mają asystę.
Wiedzą że ich chichot to drożdźe dla wzrostu wrogości...i napaści.Gra na emocjach to stara sztuka..Dopiero ból i cierpienie własnego ,,ja''..uczy szacunku, ale nie zawsze i nie każdego.
-
2018/08/04 20:16:23
Awarcho, to rzeczywiście byli jacyś przeklęci i bez wychowania, jeśli napastowali jego żonę. W ogóle takie wyrównywanie rachunków na rodzinie jest ohydne (przeklęte i bez wychowania) Poczytałam także w sieci o postaci, którą przytoczyła Awi. Czarno i wcale nie byczo widzi się to wszystko... Dobrze że tytuł Pisanki : defetyście biada, biada. Żeby tego biada biada nie było, lepiej pomyśleć o czymś pozytywnym. O tym np,. że będą mogły zrównoważyć się przeciwstawne siły europejskich prawic i lewic oraz trochę ożywić duchem zza oceanu.
Ja mam wrażenie, że media na siłę coraz jakiegoś nowego królika z kapelusza wyciągają, aby mieć temat do pisania przyciągający czytelników.
-
2018/08/05 01:32:53
Atrojko, o S.Bannonie wiem tylko z artykułu T.Terlikowskiego w "Do rzeczy". Ale podobno dla przeciwwagi napisał o nim organ Michnika. Niestety, tam nie będę zaglądać ...
-
2018/08/05 05:29:30
Awi, ja zajrzałam... i nie tylko tam. W obcojęzyczne za pomocą translatora także. Z tego "wszystkiego przeczytanego" wyłoniła się niestety nieciekawa postać, więc już dziś rano niczego o nim nie pamiętam prócz tego, że ma swoje stanowcze zdania nt. współczesnych bolączek świata i uważa, że te zdania należy wcielać w życie sposobem gwałtownym. Jest poza tym ustawiany w wielu miejscach, w których ta jego gwałtowność może się przydać. Ale też odsuwany jest z wielu miejsc. Dlatego pewnie teraz chce się (lub ktoś go chce) usadowić u nas, w Europie...
-
2018/08/05 07:08:35
,,Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość'',[Kol.3:12]

,,Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,
Poznanie pobożnością..Pobożność braterstwem, braterstwo miłością.
Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów.[2 Piotra 1: 1-5]

List ap.Pawła..do Rzymian 12: 8-9...
Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego.
Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku,

Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego.
Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku,


,,Miłość Niech Będzie Nieobłudna. Brzydźcie Się Złem, Trzymajcie Się Dobrego.
Miłością Braterską Jedni Drugich Miłujcie, Wyprzedzajcie Się Wzajemnie
W Okazywaniu Szacunku,''


-
2018/08/05 07:41:40
Szanowny Panie Awarcho.
Z wyrazami szacunku pokornie ośmielam się zauważyć, iż w Pańskich wypowiedziach wyraz "szacunek" pojawia się wielokrotnie oraz równie po wielekroć dawał Pan dobitnie! do zrozumienia, że Pańskie wypowiedzi adresowane do innych są formułowane z należnym im szacunkiem....
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie? Tak?
Słowo "szacunek" wdarło się do Polski w czasach średniowiecznego osłabienia naszego kraju, razem z innymi niemieckimi próbami zgermanizowania tutejszych ludzi gęgających jakimś dziwnym dla Niemców językiem. Oznaczało szacowanie. Do dziś to zniemczenie nam pozostało,szacujemy - komu trzeba, opłaci się, należy się, komu więcej, komu mnie, a kto na ten szacunek w ogóle nie zasługuje....
Mnie niekiedy, gdy słyszę Szanowni/e, Szanowna, Szanowny - robi się niedobrze. Dobrze, że tylko niekiedy.

-
2018/08/05 12:24:57
Szanowna Pani Atrojko..Z należnym szacunkiem przyznaję że mam często cierpki jężyk.
Pisząc o brzydkich i plugawych rzeczach znanych w prasie i sieci ..nie mogę uzywać słów pochwały czy aplauzu..albo tolerancji bo to niegodziwe gdybym pochwalał publicznie znane osoby z tej czy innej opcji..czy religii które Zaprzedały Się Złu.
Co do osób uczestniczących w tym forum...bywało różnie. Przyznam ..ze nie umiem zanadto nadstawiać drugiego policzka z oczekiwaniem na jeszce jeden ,,mordochlast''..ani też milczeć wobec złośliwości ....A powinienem..powinienem..powinienem! Tak tak! walcie i cieszcie się. Ale nie umiem ..przynajmniej nie zawsze.
Czytająć dzisiejszą osobistą ewangelię uświadomiłem sobie kolejny raz ..czego mi brakuje...a co mam,
Powyższe cytaty z Listów Apostolskich są uniwersalne ..tyczą każdego...Dlaczego więc do mnie wycieczka''.Czy Sznowna Atrojka nie czytała tutaj innych niewybrednych złośliwości i ataków..nie koniecznie na mnie..
Można skierować je z powodzeniem do obydwóch autorów Listu zarówno Pawła jak i Piotra. Są w niebie..i nikt im nie zaszkodzi. Każdy z nich miał to czy owo na sumieniu..
Natomiast można sobie zadać pytanie...kazdy z nas..jaki uzytek z tych apostolskich wezwań..co z tego jest w praktyce?
Rozumiem że Szan.Atrojka. nie lubi mojego wyznania..ale ..listy są uniwersalne .Ja nie napisałem na cytatach zadnego adresu..
Czyzby mi bło nie wolno cytować nawet Pisma? z tego powodu?..
Niedawno pewien pan groził mi niedwuznacznie...czy to następna próba zniechęcenia mnie do tego forum?.


,,
-
2018/08/05 13:11:31
Atrojko,
dzięki za bliższe dane. Steve Bannon jawi mi się ( moja nadzieja) jako antidotum na diabelskiego Sorosa i jego "Open Society".
-
2018/08/05 13:20:09
"Naszła" mnie taka refleksja. Czy można być zbawionym z CYTOWANIA Biblii .......
-
2018/08/05 13:53:02
Czytałam te "groźby" będąc daleko za granicą. Były w dwójnasób ohydne, ponieważ sugerowały, że ich prawodawczynią jest Awi. Podobne w swej formie do tych o chamstwie i zsuwie wyrażanych tu kiedyś przez żonę ministra..... Czekałam na czyjąś reakcję, ale nie doczekałam się.
.......
Uważam, że spory pomiędzy Awi a Awarcho są jakąś ich osobistą sprawą i dlatego w nie się nie mieszam. To, że z merytorycznego gruntu spadają czasem poniżej pasa - nie dziwi, normalka, kiedy dyskutantom brakuje argumentów.
....
Ale moja wypowiedź nie była żadnym atakiem, tym bardziej w czyjąś religię!
Chodziło mi o pojawiające się tu dość często słowo "szacunek". A ponieważ wróciłam z Niemiec wzbogacona o nowe doświadczenia i łączącą się z nimi wiedzę o świecie, ponadto wybadałam, że sam wyraz "szacunek" właśnie od nich się wziął w naszym języku, od Niemców, to metodą "czepliwości" pociągnęłam za język - nie św. Pawła, ni też św. Piotra, tylko tego, kto się pojawił na ekranie.
...
Po prostu ---> szacunek - jako szacowanie ludzi wg. ich zasług, wartości , majętności czy czegokolwiek łączy się z koniecznością osądzenia ich, oszacowania, co wydaje mi się sprzeczne z innym ewangelijnym przesłaniem: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Może w tych przekładach, które przytoczył Awarcho, zamiast "szacunek" powinno być inne słowo? Potępia się zło, a nie człowieka...
-
2018/08/05 13:55:33
Awi, ja na Twoje pytanie na pewno nie odpowiem, pozostaję przy swoim poglądzie, że rzeczywistość jest poza słowami, natomiast cytaty, nawet zaczerpnięte ze Słowa Objawionego, to zawsze tylko słowa.