Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Prawo czy On sam

Ewangelia Mateusza 14,22-36
Opowieść o tym, Jak Piotr szedł po wodzie nie tonąc, póki się nie przestraszył wiatru. Trzeba się zdobyć na odwagę zaufania całkowitego. Na tym polega wiara, na tym moralność, żeby się trzymać Jezusa, nie przykazań, nie prawa jakiegokolwiek. Powiedział to zresztą niedawno Franciszek w niedzielę i to jest dzisiaj akcentowane mocno. Chrześcijaństwo nie jest religią Dekalogu ani nawet Błogosławieństw: jest religią wiary w Niego. Trudno ten chrystologiczny personalizm zrozumieć nam, uformowanym tradycyjnie, bardzo jurydycznie.

wtorek, 07 sierpnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2018/08/07 20:24:13
Całe Prawo wg.słów JEZUSA ..zawiera sie w dwóch przykazaniach.Trzymając się zatem tych dwóch przykazań a więc Miłośći Boga i Miłości Bliźniego ,,trzymamy się samego Chrystusa..
Jak to mówią poniektórzy..Diabeł tkwi w szczegółach...Jak miłujemy?
Na co pozwala i do czego motywuje nas Miłość do Boga?
Na co pozwala i do czego pcha nas miłość do bliźniego?
Co jesteśmy skłonni,, przyszyć'' do tych dwojga,,Miłości'' ?
Czego za nic nie zrobimy miłując bliźniego?
JAK MOŻNA NIE PRZESTRZEGAŻ ŻADNYCH PRAW?
Wyjściem do rozważań o Prawie może być pamiętna rozmowa o sabacie.. Jezus nazwał siebie ,,Panem Sabatu''..i nie był to przypadek. Sabat był odpoczynkiem dla Izraelity..zapis o sabacie jest starszy od Prawa...
Jezus też był,,starszy niż Prawo niż Sabat niż Abraham..niz jego Lud..
,,Mówię wam zanim był Abraham,, JA JESTEM'' Prawo miało więc przygotować Lud na objawienie sie w Ciele Mesjasza..i Pana Sabatu..
Prawo nie doprowadziło nikogo do doskonałości...to stwierdza św.Paweł..bo nie mogło ze względu na słabość człowieka
A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności,
7:19Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.

,,Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan.
Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.''

Franciszek ma rację..Nowa Konstytucja,Nowy Izrael.,Nowy Sianhedryn i bezkadencyjnie Nikt nie traci praw orzekania!!!...Prawem Chrystus...

No ale jak sobie z tym radzić praktycznie..
Janmuszek na podstawie obserwacji i przemyśleń mówi słusznie... za Pawłem[ Rzym] że musi być jakiś gajowy Marucha z dubeltówką aby w lesie był porządek...
Gdy jacyś partyzanci walczącz np z Wermachtem .. straszą mu zające,to Marucha z dwururką wkroczy i wygoni z lasu ..
A bez Maruchy jak?.. Jak pogonić tych Niewłaściwych czy nawet Właściwych demonstrantów aby było WŁA SCIWIE?
Oni jakby nie Chrystusowi? Krucyfiksy w róznych formach dyndają im na swetrach i podskakują z wdziękiem na biustach...Czasem na sztandarach takie przedziwne jakby pogięte z dospawaną sztachetka czy szczebelkiem?


-
2018/08/07 21:19:20
Chrzescijaństwo nie jest religią Dekalogu, ani nawet Błogosławieństw; jest religią wiary w Niego.
/Jan Turnau

Oj, upał daje się we znaki ..... Wszystko mięknie, nawet pojmowanie religii i Wiary. Owszem, to sformułowanie "religia wiary w Niego" ładne i urokliwe, ale ... Przyznam, ze po przeczytaniu Pisanki poczułam się jakbym była na spotkaniu Stowarzyszenia Wiara i Tęcza... Nie, nie chodzę tam, broń Boże, ale przejrzałam broszurkę wydaną przez to Stowarzyszenie. Identyczna miękkość "teologii". Bez zasad, bez przykazań, tylko ta urzekająca 'wiara w Niego'....

A Chrystus mówi: Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.(Mat 12,46)

A co Chrystus mówi w modlitwie do Ojca: ...Święć się imię Twoje, bądź wola Twoja..."

A zatem "wiara w Niego" to przede wszystkim pełnienie woli Ojca, przekazanej w Prawie i w Ewangeliach.