Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Panna roztropna bardzo, po prostu święta

 Ewangelia Mateusza 25,1-13 albo 16,27-34

Dzisiaj kalendarzowy dzień liturgiczny świętej współczesnej bardzo ciekawej. Wrocławianki Edyty Stein, konwertytki z judaizmu, skądinąd wybitnej filozofki, fenomenolożki. Słabo zresztą związana z religią rodzinną, zmieniła ją na pochodzącą od tamtej, chrześcijańską. Tak bardzo, że została wręcz zakonnicą, wstąpiła do karmelitanek, stała się Teresą Benedyktą od Krzyża. O krzyżu myślała dużo wcześniej, pewnie przewidując swój ziemski los Żydówki. Kościół mój przeznaczył na dzisiaj obok przypowieści o dziesięciu pannach roztropności różnej także perykopę wcześniejszą z Chrystusową radą: „Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój”. Wzięła go razem ze swoim narodem.

czwartek, 09 sierpnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2018/08/10 12:31:35
Edyta Stein, osoba nadzwyczajna. Przez wiele lat intrygował mnie fakt, że ta kobieta, Niemka, z pochodzenia Żydówka, intelektualistka, naukowiec, obracająca się w środowisku uniwersyteckich sław (m.in.Husserl, Reinach, Scheller, Ingarden), w większości luteranów, znalazła swoją "prawdę", której tak szukała, w Kościele łacińskim, rzymskokatolickim. Odpowiedzi dostarczyły mi jej pisma i listy.
-
2018/08/11 12:59:31
Wzięła go razem ze swoim narodem. /J.Turnau/

To niezupełnie tak. Wzięła go [krzyż] m.in. za "niewiarę swojego narodu" - jak pisze sama Edyta Stein.