Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Kolumna ze stali

Księga Jeremiasza 1,18
„A ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciwko całej ziemi.” Te piękne po biblijnemu słowa dopasowano do dzisiejszego świętego, a jest nim Jan Chrzciciel. Dziś w katolicyzmie rzymskim, także w starokatolicyzmie mariawickim, w prawosławiu „gregoriańskim” liturgiczne wspomnienie jego męczeńskie j śmierci. Był również prorokiem, również nieustraszonym, naraził się między innymi Herodowi, osobliwie jego żonie, którą odebrał swemu bratu. Prorocy są zawsze i wszędzie niezbędni, choć pewnie ci bardziej dyplomatyczni również. Tym zastrzeżeniem sam usprawiedliwiam się trochę, bo nawet dla niektórych katolików „rzymskich” jestem za ostrożny cokolwiek, choć dla innych po „gazetowemu” okropny. W każdym razie jestem omylny, coraz mniej wierzę swojej coraz bardziej sklerotycznej pamięci, ale ciągle za bardzo. Przykładzik wczorajszy: tekst na temat kościelny Oli Klich nie był w „GW” w sobotę, ale dopiero w poniedziałek. Donoszę też zatem, że wczoraj był tam tekst niewierzącego pisarza Jacka Dehnela, a dzisiaj komentarz doń czytelnika katolika. Zgadzam się szczególnie z tym drugim, ale z tym pierwszym też: odpowiadamy jakoś za swój Kościół wszyscy, jego członkowie rozmaici. Ja moim poglądom daję wyraz publiczny, mam taką możliwość dzięki Bogu i redakcji lubiącej staruszka, niektóre władze kościelne czytają mnie również. Tylko pana Dehnela o jedno proszę: o ortografię „Bóg”, a nie „bóg”, ponieważ ta druga przypomina mi obyczaje ateistyczne myślałem, że dawno minione. Co innego bogowie greccy, zdaniem profesor Świderkówny postacie po trosze literackie. Oni zresztą też mają imiona, tak jak ci hinduscy, a nasz na szczęście bezimienny, bo to znaczyłoby Jego jakąś poznawalność. Albo jednak inaczej: za Jego imię własne niech wystarczy ta majuskuła właśnie.

środa, 29 sierpnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Szczęście sprawa nieprosta

    Ewangelia Łukasza 6,17.20-26 Ta ewangelia wymienia tylko cztery z ośmiu błogosławieństw u Mateusza. Przede wszystkim tę o ubóstwie, bo bohaterami szczególnymi Ł

  • Niedole nasze przeróżne

    Wpis na sobotę 16 lutego 2019 Księga Rodzaju 3,9-24 Opowieść o karach za ów grzech pierwszy, czyli ludzkich niedolach życiowych, ale najpierw o Bożej mowie do w

  • Zaczęło się od Adama i Ewy

    Księga Rodzaju 3,1- 8 Psalm 22,1b-2. 5-7 No i teraz o tak zwanym grzechu pierworodnym opowieść dalsza. Że namówił ich do tego wąż (z czasem utożsamiony z szatan

Komentarze
2018/08/29 17:47:25
Autor tych słów t.j. Jeremiasz prorok otrzymał to zapewnienie od Boga.Otrzymał je i zapisał w szczególnym okresie dziejów Izraela.Był to schyłek królestwa które chyliło sie do klęski.Mimo tego miał iść do króla...któremu inni prorocy pochlebcy wieszczyli chwałe i dalszy sukces i chlubę. Trudno wieszczyć i przepowiadać katastrofę..kiedy inni pompuja monarchę pochlebstwami.Chór klakierów spowodował że Jeremiaszowi groziła smierć!!!
-A jakie były przyczyny? przecież ,,niebo'' nie przemawiało tak bez powodu..
Łajdactwa i sprzedajność kapłanów którzy usługiwali również innym ,,bogom''..bo lud lubił również składać ofiary Królowej Niebios..czyli Asztracie
Królisko słuchając pochlebstw nie zwracał na uwagi na kasandryczne ,,eremiady''spalił w ogniu zwój przyniesiony przez proroka a jego samego niejaki Pszchur kapłan uwięził i zakuł w dyby.
Jeremiasz Człowiek z Żelaza..jednak przetrwał zgodnie z obietnicą..Dwór i królestwo i król..ponieśli bolesne straty.W oblężeniu Jerozolimy dochodziło do kanibalizmu.
Wygnanie i utrata Światyni i Państwowości..trwały długo i były bardzo bolesnym procesem historycznym. Odbudowa niezależnego Państwa ale już nie królestwa nastapiła po 2565 latach..
Są jednak jak widać wyroki i postanowienia których nikt zmienić im kwestionować nie może..Izajasza 55 Bo wasze myśli nie są moimi myślami+ ani moje drogi waszymi drogami brzmi wypowiedź Jehowy. Gdyż jak niebiosa przewyższają ziemię, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli wasze myśli. Bo jak ulewny deszcz oraz śnieg spada z niebios i tam nie wraca, dopóki nie nasyci ziemi i nie sprawi, że ona rodzi i porasta, i daje siewcy nasienie, a jedzącemu chleb, tak też będzie z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie bezowocne, lecz uczyni to, w czym mam upodobanie, i pomyślnie spełni to, z czym je posłałem.
Prorokowanie Jeremiasza czy Jana Chrzciciela..nie było takie sobie,, prasowe'' i propartyjne..obydwaj poprzedzali klęskę i tragedię narodu..który uparcie wierzył ze uchroni go Światynia...i Firma..
-
2018/08/29 19:22:55
Kapłan miał na imię Paszchur mnie uciekło powyzej ,,a''
BT: Usłyszał zaś Jeremiasza, głoszącego te słowa, Paszchur, syn Imera, kapłan, który był głównym nadzorcą w domu Pańskim. I kazał Paszchur poddać chłoście proroka Jeremiasza i zakuć go w kłodę, która się znajdowała w Wyższej Bramie Beniamina, w domu Pańskim. Następnego zaś dnia uwolnił Paszchur Jeremiasza z kłody. Wtedy rzekł Jeremiasz do niego: Już Pan nie nazywa cię Paszchur, lecz Magor [Missabib] To bowiem mówi Pan: Oto uczynię ciebie postrachem dla ciebie samego i dla wszystkich twych przyjaciół. Padną od miecza swych wrogów, a twoje oczy będą na to spoglądać. Całą ziemię Judy wydam w ręce króla babilońskiego: poprowadzi ich w niewolę do Babilonu i będzie ich zabijał mieczem. Wydam też wszystkie bogactwa tego miasta, cały jego dorobek, wszystkie jego drogocenne rzeczy, wszystkie skarby królów judzkich oddam w ręce ich nieprzyjaciół, by je złupili, zabrali i wywieźli do Babilonu. Ty zaś, Paszchurze, i wszyscy twoi domownicy pójdziecie do niewoli. Pójdziesz do Babilonii, tam umrzesz, i zostaniesz pochowany ty i wszyscy twoi najbliżsi, którym przepowiadałeś kłamliwie.
No na ,,stalowych plecach'' bat jakoś nie zrobił szkody...Gorzej było z tym tyranem w Babilonii..Słowo sie wypełniło.,, Panowie Kapłani ' w Babilonii zostali pozbawieni dziesięcin i władzy..bo Prawo obowiazywało w Jerozolimskiej świątyni. Coś na podobieństwo Rewolucji Jakobińskiej tylko obcymi rękami. Podobne rzeczy w historii miały miejsce juz wielokrotnie. Poza Rosją..kiedyś taki ogień gorzał w Meksyku i Hiszpanii..
-
2018/08/30 00:26:31
Pan red. Turnau wczoraj napisał był:
" Zgadzam się także, że kapłanami mogą być również kobiety. Istnieje odwieczna tradycja przeciwna Wschodu i Zachodu, ale czas patriarchatu minął. Apostołami w sensie Dwunastoma byli sami mężczyźni, bo Jezus uwzględniał realistycznie myślenie żydowskie, ale tempora mutantur."

Przykro mi, ale jako pilna ex-luteranka zauważam poważny błąd teologiczny w Pańskim wnioskowaniu. Otóż, Ordynacja kobiet, jaka ma miejsce w obecnym protestantyźmie, nie wynika z "tempora mutantur", czyli unowocześnienia biblijnego myślenia , stosownie do aktualnych czasów (chociaż ideologia gender tez ma tu swój udział), lecz z przyjęcia tzw. Nauki o powszechnym kapłaństwie - IList Piotra 2,4-5; 9-10.
Druga kwestia. Pan red.Turnau pisze: "Zgadzam się także, że kapłanami mogą być również kobiety". Przepraszam, ale z kim Pan Redaktor się zgadza? Z koleżanką Aleksandrą Klich? Bo o ile wiem, to ani JPII, ani Benedykt XVI, ani nawet obecny Franciszek nie wyrażają zgody na damską obsługę Ołtarza. No, chyba, że Pan Red. już konwertowal na protestantyzm i to w wersji red. Klich ;)))
-
2018/08/30 07:52:26
Na marginesie tych ciekawych damsko-kapłańskich replik chciałabym nawiązać do poruszonej kwestii różnic m.pokoleniami. Otóż przedstawiciel nowego polenia, ten poeta,o którym piszę ostatnie swoje wpisy, wycenił 500zł.za każde cytowane jego słowa,a jeśli cytowane są bez jego zgody,to potrójna stawka... No proszę! A ludzie naszego pokolenia darmo pozwalają się cytować i nawet korekty dokonują gratis! Dobrze, że nie cytowałam jego nazwiska!
-
2018/08/30 13:57:34
A może lepiej zacytować? Ostrzegawczo, ze nie kazde 500 zł oznacza program socjalny .....
-
2018/08/30 18:40:10
Awi, zacytowałabym,gdyby on sam zapłacił tę potrójną stawkę. Prawo zw. z cytowaniem nie uległo zmianie. Gdybym ja i tysiące innych katolików zaczęło go cytować i zgodnie z jego wolą wpłacać na wskazane konto potrójne stawki, mógłby zostać oskarżony o wyłudzanie. I w ogóle czy upubliczniona taka informacja nie jest próbą wyłudzenia lub wprowadzenia w błąd.
-
2018/08/31 23:36:07
Szanowna Pani,

to ja, z konta męża, Jacek Dehnel. Czy Wy Państwo nie macie coś w tym dekalogu o "mówieniu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu"? Proszę łaskawie zatem tego nie robić.

W czasie, kiedy liczne komercyjne portale łamały moje prawa autorskie, przeklejając całe wpisy (a nie cytując czy embeddując je, zgodnie z prawem), napisałem, że zat takie łamanie prawa będę ściągał należności. Należności te były wpłacane na pomoc Syrii organizowaną przez Polską Akcję Humanitarną.

Nie ma to nic wspólnego z prawem do cytatu, które jest gwarantowane w prawie autorskim i każdy ma prawo cytować bez ponoszenia żadnych opłat.

Łączę ukłony
Jacek Dehnel
-
2018/09/01 19:31:55
"Czy Wy Państwo nie macie coś w tym dekalogu ...." J.Dehnel

Szan. Panie,
red. Turnau zwrócił już Panu uwagę, że słowo "bóg" w kontekście chrześcijańskim i judaistycznym piszemy wielką literą , bo takie są zasady ortografii w jęz. polskim.

Ja natomiast chciałabym Panu zwrócić uwagę, ze to samo dotyczy słowa "dekalog".
Jeżeli to słowo odnosi się do 'zbioru dziesięciu przykazań Bożych stanowiących podstawę moralności judaistycznej i chrześcijańskiej' - to również piszemy je wielką literą.

Ku pamięci ...


-
2018/09/02 12:19:06
Przy okazji poruszanej tu kwestii zasad i odpowiedzialności, jeśli można,upomnę się po raz kolejny o dokładne ustalenie, kto jest tym bliźnim z Dekalogu? Czy "przeciw bliźniemu" dotyczy także żony? Ja uważam,że tak i że słusznie żona przedmówcy wypomina chrześcijanom łamanie dekalogu tymi wszystkimi FAŁSZAMI, jakimi obrzuca się kobiety, ale widocznie wielu konserwatystów utwierdza ludzi w przekonaniu, że jednak nie. I obrzucają!
-
2018/09/02 14:01:10
Przyznaje, ze ja w ogóle nie rozumiem początku tego komentarza.

Jest nick: piotr.tarczyński
a pod nim:
to ja, z konta męża, Jacek Dehnel.

Czy to oznacza, że mężem p. Jacka Dehnela jest pan Piotr Tarczyński .....??
-
2018/09/02 21:06:53
@Awi_3,

jeśli się wierzy w bóstwo chrześcijan, to z pewnością tak. Ale ja jestem niewierzący i nie muszę traktować Państwa bóstwa jako jakkolwiek innego, lepszego czy bardziej godnego szacunku niż pozostałe setki i tysiące bóstw, jakie wymyśliła sobie i czciła ludzkość. Państwa bóstwo ma imię, Jahwe, i to imię, oczywiście, jak imiona Quetzalcoatla, Marduka czy Thora, mogę pisać dużą literą, bo ma to uzasadnienie w zasadach ogólnych języka. Więcej na ten temat znajdzie Pan czy Pani we wpisie na moim facebooku, nie będę się powtarzał.

JDehnel
-
2018/09/02 21:08:19
@Atrojka

Zasady odpowiedzialności obejmują, jak sądzę, wszystkich żyjących ludzi. Po prostu nie wolno kłamać, co zrobiła Pani we wpisie na mój temat. Nie życzę sobie szkalowania mnie w ten sposób.

JDehnel
-
2018/09/02 21:09:42
@Awi_3:

XXI wiek a Państwo się dowiadują, że istnieją pary jednopłciowe, że ludzie się pobierają, że może być dwóch mężów i dwie żony.

Cieszę się, że mogłem przynieść Wam promyk wieści ze świata do tego skansenu.

JDehnel
-
2018/09/02 21:31:31
@piotr.tarczyński. Nie znam pana, nie zamierzam poznawać i proszę mnie nie szkalować swoimi wyrzutami.
-
2018/09/03 00:04:22
...oraz się nie podszywać pod postać niewidzącego poety-Piłata, o której pisałam. Znajdzie pan sobie inny sposób nagłaśniania własnej osoby,nie kosztem tych potwarzy rzucanych na mnie, katoliczkę.
-
2018/09/03 00:12:25
Pan J. Dehnel
Szan. Panie,
1/ Poglądy to Pan może sobie mieć, jakie Pan chce, natomiast polska ortografia ma swoje ZASADY. A różnicy między poglądami a ZASADAMI chyba nie muszę Panu wyjaśniać... Pańskie pisarstwo, ani Pańska osoba absolutnie mnie nie interesują, jestem tłumaczką literatury i mam wystarczająco dużo tekstów na swoim biurku ......

2/ "sodomia i gomoria", drogi Panie, to jest już w naszej chrześcijańskiej Biblii [też piszemy dużą literą!] nieźle opisana ..... XXI wiek niczego nowego tu nie przyniósł. Takie samo OBRZYDLISTWO wtedy jak i teraz .

Ale nie wiedziałam, że polscy pederaści są już tak nachalnie transparentni ...!

-
2018/09/03 09:02:50
I jeszcze jedno do osoby posługującej się nazwiskiem Jacek Dehnel - pisząc o odpowiedzialności osób żyjących, chce mnie pan zastraszyć zawartym w tej wypowiedzi podtekstem, iż może pan lub panu podobni uczynić mnie osobą nieżyjącą? Ja takie odnoszę wrażenie, szczególnie że byłam już ofiarą trzech akcji przeprowadzonych za pośrednictwem Internetu.
-
2018/09/03 09:14:47
Dodam jeszcze, że to było pytanie retoryczne i nie życzę sobie, by pan adresował do mnie lub mojego nicka atrojka jakichkolwiek plugawiących mnie wypowiedzi. Proszę poszukać sobie innego czytelnika.
-
2018/09/03 12:06:44
Grand Guignol
JD