Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Etyki chrześcijańskiej paradoks

Ewangelia Jana 12,24-26

Amen, amen, mówię wam: jeśli ziarno pszenicy nie obumrze, samo pozostaje; jeśli zaś umrze, wielki plon przynosi. Kto miłuje życie swoje, traci je; a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, na życie wieczne je zachowuje. Jeśli ktoś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. I tam, gdzie ja JESTEM, będzie i sługa mój; jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go Ojciec.” Słowa te podaję w wersji Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół, gdzie też mamy owo „jestem” pisane wersalikami, bo to czasownik szczególny. Pochodzący z Księgi Wyjścia, z tamtego opisu spotkania Mojżesza z JAHWE, szczególność Bożego istnienia akcentujący. Nasze człowiecze różne od tamtego absolutnego, a Jezus przedstawia naszej ziemskiej doli swoistą paradoksalność. Rzeczywistość w ogóle raczej paradoksem stoi, a etyka chrześcijańska osobliwie. Kto się bowiem wywyższa ...

piątek, 10 sierpnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2018/08/10 11:09:04
całkiem to ciekawe, pozdrawiam!
-
2018/08/11 07:05:29
Kto się więc wywyższa i w jaki sposób? Jakie są objawy tego jednoczesnego panowania,i uniżenia..i wywyższenia?
- Gdzie jest i co robi Sługa Chrystusowy? W kim i w czym nadzieje pokłada?
-Czy podobnie jak Mojżesz..pyta o Imoie Boga i Jego Wolę ?
-Co z ,,paradoksu'' pojmuje parafianin i jaki jest pożytek z paradoksalnej etyki?
Czy ten paradoksalny wymiar etyki nie skutkuje ,,złym np : ż
...,, Ojciec Święty jest nieomylny, gdy wypowiada się w kwestii doktryny wiary, z zachowaniem określonej procedury, poza tymi wypadkami podlega - zdaniem publicysty - krytyce jak każdy. "Są dwie możliwości. Albo kardynał Bergoglio zwyczajnie nie dorósł do roli następcy wielkich papieży Piusów i swego poprzednika Benedykta - albo jest świadomym realizatorem i uwieńczeniem 'długiego marszu lewicy przez instytucję', kreacją masonerii bądź innych sił zainteresowanych zniszczeniem Kościoła. Wybieram tę mniej straszną możliwość i zakładam, że po prostu nie umie przewidzieć medialnego żywota, jaki nadawany jest jego 'luzackim' bon motom" - ''
Para rara para.. paraarara ...
Babcia stała na balkonie ..dołem dziadek maszerował..
Siła Dętych Orkiestr oddziaływuje na mózgi bardziej niż Ewangelia..Wielu ludzi naprawdę myli nie tylko nogę jak ów ,,dziadek co maszerował''.
Orkiestry dmią w blachę...,,babcie na balkonie mdleją nieomal''..Błyskotrliwi publicyści i politycy ..trzepią kasę z jadowitego języka...

a paradoks ciągle parara para ..pararara.. A to było tak:
,,Babcia stała na balkonie, dołem dziadek..maszerował''
Dziadek dzisiaj pisze ,,Głupia niedobra kobieto'',,,a do kuchni, a do kościoła,,a do dzieci..a do sprzatania,,a do magla...
Dziadka wykopali i odkurzyli.. aby Etykował i Paradoksował..Kręcił starą Kataryną..na Twitterze..i po podwórkach....i to w pospolitym ujęciu jet ta ETYKA..
Co nie?..Brunner?
A co to ma wspólnego z ewangelią pospolitego obywatela i jego chrzescijańska etyką praktycznie?
Kogo wychowyje i jak?


-
2018/08/11 12:02:13
Oby ten papież wybrał już emeryturę, bo Kościoł rzymskokatolicki potrzebuje klarownego głosu, a nie takiej Pytii Delfickiej, której wypowiedzi każdy może interpretować jak chce.

-
2018/08/12 00:24:58
a
-
2018/08/12 00:35:54
Międlar poczuł powołanie, a Kościół rzymsko katolicki swą powagą je potwierdził.
Gratuluję KRK powagi i rozeznania ks Międlara, oraz konsekwencji
-
2018/08/12 13:13:59
Ewolucja poglądów ks. Międlara w kierunku nurtu narodowego - to skutek ewolucji poglądów w kierunku kulturowego marksizmu takich polskich duchownych jak chociażby abp. Polak, bp. Ryś czy ks. Lemański , nie mówiąc już o wielebnym bp Pieronku.
Ci trzej pierwsi, nieomal równolatkowie (urodzeni w latach 60.) to "neomarksistowski desant w KRK ". Smutne.

ps. Osobiście nie przepadam za nurtem narodowym, ale patrząc pragmatycznie, ONR to jedyna formacja, która może się przeciwstawić agresywnej inwazji środowisk LGBT i wszelkiego naporu lewactwa w Polsce (np. teraz Poznań czy Gdańsk).