Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Bartłomiej, Natanael, pogarda

Ewangelia Jana 1,45-51
Dzisiaj dzień jednego z Dwunastu, apostoła Bartłomieja. U trzech pierwszych ewangelistów i w Dziejach Apostolskich znany tylko z tamtejszych list apostołów, u Jana jest jednak o nim wzmianka ważna, jeśli tylko utożsamiać go z uczniem Natanaelem, jak to czyni tradycja i większość biblistów. A w ewangelii czwartej usłyszawszy o Jezusie z Nazaretu pyta on sceptycznie, czy może być coś dobrego z takiej dziury. Podobna pogarda dla czegoś nieznacznego jest odruchem myślowym prawie każdego z nas, sam się też na tym łapię. Co duże i sławne, wydaje się lepsze. Koleżanka z „Gazety” mówiła mi, że wstydzi się pochodzenia z Łęczycy, miasteczka, które takie małe. Powiedziałem jej, że przecież to miejscowość sławna, znana z historii Polski! Gdyby tak Jezus nie był zwykłym cieślą z Nazaretu, tylko jakimś rabinem choćby z Kafarnaum, może nie oburzałby tak uczonych w Piśmie. Co wolno księciu, nie tobie, prosięciu... Prestiż pochodzenia, formalnego wykształcenia, czasem przynależności wyznaniowej. Forma zawsze, nie treść żadna.

piątek, 24 sierpnia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Szczęście sprawa nieprosta

    Ewangelia Łukasza 6,17.20-26 Ta ewangelia wymienia tylko cztery z ośmiu błogosławieństw u Mateusza. Przede wszystkim tę o ubóstwie, bo bohaterami szczególnymi Ł

  • Niedole nasze przeróżne

    Wpis na sobotę 16 lutego 2019 Księga Rodzaju 3,9-24 Opowieść o karach za ów grzech pierwszy, czyli ludzkich niedolach życiowych, ale najpierw o Bożej mowie do w

  • Zaczęło się od Adama i Ewy

    Księga Rodzaju 3,1- 8 Psalm 22,1b-2. 5-7 No i teraz o tak zwanym grzechu pierworodnym opowieść dalsza. Że namówił ich do tego wąż (z czasem utożsamiony z szatan

Komentarze
2018/08/25 16:41:14
Wstyd i pogarda chodzą parami. Bezwstydnie!