Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Duumwirat dziwnie przykładny

List do Galatów 1,11-20
Wskazałem ten tekst, bo czytamy tam o ich obu razem, o Pawle i Kefasie. Obu dzisiaj w moim Kościele (także u prawosławnych stosujących kalendarz gregoriański oraz u mariawitów) wspomnienie liturgiczne: u nas uroczyste, ma swoją wigilię i z tej mszy właśnie tamto czytanie. Obu apostołów świętujemy jednego dnia, podkreślając w ten sposób, że zgodnie przodowali wspólnocie kościelnej w stolicy rzymskiego imperium i w całym Kościele. 
Choć byli tacy różni. Łączyła ich wspólna wiara w Jezusa Chrystusa, również na pewno przekonanie, że wiara ta nie oznacza żydowskich rygorów gastronomicznych ani obowiązku obrzezania, niemniej dzieliło wiele. Można powiedzieć, że charakter, temperament, z którego może wynika myślenie radykalne, bezkompromisowe jakoś. W tymże Liście do Galatów w rozdziale drugim Paweł napisał o Kefasie, czyli Opoce, w duchu braterskiej szczerości, wręcz bez tak zwanych ogródek, krytykując go za oportunistyczny lęk wobec „tych z otoczenia Jakuba”. Może nie oportunistyczny: komentuje Tysiąclatka, że Piotr chciał uniknąć niepokojów. Nie bał się może osobistego podpadnięcia „judaizującym” konserwatystom, troszczył się raczej o jedność młodego Kościoła. Był za nią przecież szczególnie odpowiedzialny jako jednak pierwszy pośród równych. Wśród równych - takie poczucie równości musiał mieć Paweł, jeśli go skrytykował i to jakoś publicznie, nie w cztery oczy, „otwarcie”. Zaznaczam, że sam Pawłowy radykalizm merytoryczny, nie taktyczny, na pewno Opokę cechował, przecież on jako pierwszy w Kościele pouczony został przez Niebiosa, że między pokarmami nie ma religijnych różnic (Dzieje Apostolskie 10-11).
Zapewne przecież łatwo zrozumiał, że ta operacyjka nie obowiązuje na przykład Greków. Warto też wiedzieć, że w 2 Liście Piotra (3,15-16) mamy jego (lub raczej ucznia jego późnego któregoś) słowa o Pawle, gdzie nazywa go „umiłowanym”, powołuje się na jego teksty, zaznaczając wszakże, że są w nich „pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę”. Był wobec także Pawła bez wątpienia bardziej niż on dyplomatyczny, by nie rzec, że jakoś pokorny. Może nawet tamten jakoś uczony troszkę lekceważył prostego rybaka. A ten w zachowaniu i słowach był ostrożniejszy i to międzyludzka rzecz zrozumiała. Dziwniejsze to, że na czele wspólnoty stali dwaj tacy i żadnego rozłamu nie było. Każdy miał inny charyzmat, ale wiarę i moralność podobną. Przypomina się postać Jana Chrzciciela, dzięki któremu też nie było walki o pierwszeństwo dwóch samców alfa: uznał mesjańską wyższość Jezusa. Alleluja!

piątek, 29 czerwca 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Szczęście sprawa nieprosta

    Ewangelia Łukasza 6,17.20-26 Ta ewangelia wymienia tylko cztery z ośmiu błogosławieństw u Mateusza. Przede wszystkim tę o ubóstwie, bo bohaterami szczególnymi Ł

  • Niedole nasze przeróżne

    Wpis na sobotę 16 lutego 2019 Księga Rodzaju 3,9-24 Opowieść o karach za ów grzech pierwszy, czyli ludzkich niedolach życiowych, ale najpierw o Bożej mowie do w

  • Zaczęło się od Adama i Ewy

    Księga Rodzaju 3,1- 8 Psalm 22,1b-2. 5-7 No i teraz o tak zwanym grzechu pierworodnym opowieść dalsza. Że namówił ich do tego wąż (z czasem utożsamiony z szatan

Komentarze
2018/06/30 07:26:31
Piotr apostoł Apostołował wśród Obrzezanych.. głownie w Judei oraz w Babilonie pośród diaspory pozostałej po Wygnaniu:
Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą powagą - jakimi oni dawniejbyli, jest dla mnie bez znaczenia; u Boga nie ma względu na osobę - otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi oddawać czegokolwiek. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych - Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan

Pozdrowienia z Babilonu zawarte sa w końcowym fragmencie 1 Listu Piotra

Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

,,Ta która jest w Babilonie''..Na terenie Babilonu żyła bardzo prężna i liczna grupa Żydów osiadłych po upadku królestwa Jozjasza..Tam własnie żył i działał .Piotr. Apostoł Paweł w swoim czasie uwięzienia i pobytu w Rzymie nie wspomina o Piotrze chociaz wspomina o innych wiernych. No.. ale mógł Piotr przebywać później po smierci Pawła...tyle że brak na to zapisanych dowodów. Chyba wyniosła go tam tradycja..
.Rozproszenie po prześladowaniach chrzescijanie przebywali w wielu krajach pod rzymskim niebem..najdotkliwiej bolało ich w Judei bo robili to Rodacy.Poganie byli bardziej tolerancyjni...chyba ze ich ,,zmotywowali ''jacyś Ortodoksi.
DUUMWIRAT WZAJEMNIE SIĘ POPIERAŁ czego dowodów niemało....


Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. ''

Gdyby ta domniemana zguba wynikała jedynie z błędów interpretacyjnych chyba nie byłoby tak tragicznie...Hasło ,,Róbta co chceta'' nie miałoby tak powszechnej mocy. Z drugiej strony ANTYZYDOWSKA ZAWZIETOŚĆ''..byc może nie byłaby tak żywa..bo wierzący łatwiej zrozumieliby ze Ewangelie zawdzieczają Żydom i pierwszymi przesladowanymi za Dobra Nowinę ..byli Żydzi.
-
2018/06/30 13:20:44
".... pierwszymi prześladowanymi za Dobra Nowinę ..byli Żydzi." (Awarcho)

Prawda jest taka, że jedni Żydzi (apostołowie) byli prześladowani przez innych Żydów ....
W NT czytamy, że apostołowie i uczniowie Jezusa zamykali się w wieczerniku "z obawy przed Żydami".
-
2018/06/30 18:39:55
No więc co? czy to sprzeczne? o tym piszę..Byli przesladowani przez Żydów Żydzi..tak tak.. Trudno niestety otrząsnąć się z nienawiści do Żydów.. To polska cecha..wybitnie.
Trudno przyjąć do języka potocznego ze Apostołowie byli Żydami.. ten jad jest tak aktwnie gryzący ..że trzeba było nacisku z Izraela i USA..aby bodaj formalnie trochę ..poluzowąć. FANATYZM...!!
Wieczernik nie zmienił przecież pochodzenia.. tych ludzi. Ale trzeba uszczypać!! Oj swięta,święta ..święęęta...żądza.!
-
2018/06/30 22:38:15
Byli Żydzi, którzy byli prześladowani przez Żydów, podobnie jak Niemcy - przez Niemców, Polacy - przez Polaków czy Amerykanie przez Amerykanów. Takie stwierdzenie niczego nie tłumaczy.
Można powiedzieć inaczej, bardziej precyzyjnie: głosiciele Dobrej Nowiny (niewątpliwie Żydzi) byli prześladowani przez Żydów - gorliwych wyznawców Starotestamentowej Biblii. Byli prześladowani właśnie w imię obrony nauk tej Starotestamentowej Biblii. Co więcej - to, co nazywamy prześladowaniami - w rozumieniu Biblii było słuszną karą, bowiem Biblia nakazywała surowo karać za bluźnierstwo. A zatem prześladowcy byli pewni, że postępują słusznie i że Bóg ich za to pobłogosławi.