Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Tamta Anna, ta biblijna. Kościelny dzień cichych kobiet...

Ewangelia Łukasza 2,22-40
Dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim, starokatolickim mariawitów, polskokatolickim oraz Cerkwiach prawosławnych tam, gdzie stosuje się nowy kalendarz, wspomina się ofiarowanie maleńkiego Jezusa w jerozolimskiej świątyni. Na Zachodzie nazywa się to świętem Ofiarowania Pańskiego (potocznie, przynajmniej w Polsce, Matki Bożej Gromnicznej), u prawosławnych - Spotkaniem. Podstawa biblijna jest tylko w Ewangelii Łukasza. Zwało się to u nas kiedyś świętem Oczyszczenia NMP, a przekonanie, że kobieta jest po porodzie nieczysta, co wiemy z pierwszych słów dzisiejszej perykopy (gdzie jest powiedziane „ich oczyszczenia”, nie bardzo wiadomo, dlaczego, Poznanianka ten zaimek w ogóle opuszcza), zachowało się na długo także w chrześcijaństwie: moja matka wspominała mi, że był w naszym Kościele dzisiaj jakiś obrzęd zwany chyba „wywodem”. Napisałem to, żebyśmy pamiętali, że wszystko płynie, w Kościele raczej też. Bohaterami tekstu poza Świętą Rodziną są napotkani przez nią w świątyni dwaj święci ludzie, Symeon i Anna. Ta druga, zwana w tekście wręcz prorokinią, rozpoznała w Dzieciątku oczekiwanego Mesjasza, bo „sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”. Cóż jednak to wyzwolenie oznaczało dla niej? Także dla Symeona, który „oczekiwał pociechy Izraela”. Można tak przypuszczać dalej, zauważając, że powiedział Maryi, iż Jezus jest „znakiem, które sprzeciwiać się będą”, a potem, że jej duszę „przeniknie miecz”, czyli miał wizję Mesjasza zwycięskiego nie politycznie. Ale pewnie dotyczyło to także Anny: Łukasz nie pokazywałby przecież jako tak świętych ludzi tak po staremu myślących. W każdym razie ta Anna, córka Fanuela, to ważna postać biblijna (obok starotestamentalnej matki proroka Samuela), choć w kalendarzu liturgicznym znaleźć ją niełatwo (1 września?), gdy natomiast patronka przeróżnych pań Anna, matka Marii z Nazaretu, występuje tylko w apokryfach.
Na koniec napiszę o tym, że dzisiaj także w moim rzymskokatolickim Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, przede wszystkim zakonników i zakonnic, ale też różnych świeckich osób konsekrowanych. Myślę o siostrach zakonnych, których niestety ubywa szybko. Czemu? Czy też nie dlatego, że przy księżach to wciąż kobiety do prac „przynieś, podaj”, czynności wyłącznie służebnych. Maskulinizm tradycyjny jest ciągle mocny.

piątek, 02 lutego 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Święty Jan największy

    Ewangelia Łukasza 3,1-6 Czytamy dzisiaj o Janie Chrzcicielu. Uroczystość coroczna jego urodzin już za nami, była 24 czerwca, ale zjawia się w roku liturgicznym

  • Maria z Nazaretu, marianie

    Ewangelia Łukasza 1,26-38 Dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim, starokatolickim mariawitów i zapewne polskokatolickim uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświę

  • O tych wszystkich, którym dzisiaj źle

    Księga Izajasza 29,17-21 Najpierw też o świecie roślin, nie tylko zwierząt, już cudownie pogodzonych (lwie konsumującym słomę...). O tym, że „Liban zamien

Komentarze
2018/02/03 09:12:09
Anna mama Samuela była ,cicha kobietą'..serio i bardzo skromną.Jej skromność po trosze wynikała z charakteru i pobożnośći ale również z bezdzietności. Tatuś mąż miał dwie [przynajmniej] żony.Ta druga o pieknym imieniu Penina była bardzo,,dzietna''..no i tata musiał siła faktu więcej uwagi poświęcać tej drugiej i potomstwu. Cichość i skromność ..jednak kosztuje..Ta druga ja upokarzała..tak jak kobieta potrafi skutecznie upokorzyć rywalkę.Gdyby to przenieść na dzisiejszy grunt ..łatwo to sobie wyobrazić np.w mowie w gestach w czynach..w postawie.. Tymi tu nie wtracaj się.. tymi tu nie ruszaj tymitu nie właź..tymi tu nie przeszkadzaj'' Jednym słowem Bajka oTYMITUNIE.
Anna nie ustała zabiegać o dziecie na drodze,, kościelnej'' upokarzana modliła sie zawzięcie i uporczywie ..aż arcykapłan Heli zaczął ją upominać ze jest pijana [ musiało coś to sugerować] Kapłan mniej wiidział swoich synalków którzy nie tylko chlali..że aż miło!
Ale ANNA obiecała Jahwe ...że syna jedynego odda do swiątyni na służbę. Iz robiła to..gdy Samuel miał tylko 4 latka..
Tak to w niedostatku duchowym z jednej strony..powstaje dostatek inny..
Ojciec Samuela Elkanah czyli po plskiemu Elkana ..jak piszą bardziej kochał Annę tak jakby Jakub Rachelę...ale ,,wyrównanie'' zostało załatwione u góry.. W darach Najwyzsego Te ,,mniej kochane'' Lea i Penina...miały więcej potomstwa....a może też namiętności..Kto to wie? Skutki bytu Skromnych i Cichych Niewiast były bardziej dalekosiężne...nie tylko demograficzne....no i bez 500+ Zarówno Jakub iak i Elkana musieli mocno pracowac na rodzinę!
Elkana ..Elkana... była kiedys taka Fryderyka o potężnym głosie..piosenkarka.
-
2018/02/03 09:19:40
Podziele się jeszcze tym ze ta Fryderyka nie była cicha i naprawdę nazywała sie Judkowska...ale z jakichś powodów w 1969[????] wyjechała do Szwecji..i zakończyła karierę. Może się nie dała ,,uciszyć i upokorzyć? Nie wszyscy słuchają ..błogosławieństw Mistrza z Kazania na Górze..!
-
2018/02/03 11:42:42
..."uciszyć i upokorzyć" w 1969 to sprawka tylko i wyłącznie komunistów!