Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Wielki król Izraela Dawid

Psalm 56,9
„Ty policzyłeś dni mojej tułaczki,
moje łzy zabrałeś do swego bukłaka” (przekład 11 Kościołów).
Słowa przepiękne, psalmy to poezja zaprawdę wielka. Ale napiszę coś jeszcze o Dawidzie, którego imię jako autora figuruje przy niektórych psalmach. Wczoraj skomentowałem dość ostro słowa z psalmu też w tym sensie Dawidowego (autorstwo tekstów biblijnych to, jak pisałem, poważny problem): te o walce i sukcesie w niej w postaci panowania nad (innymi) narodami. Zatem nie tylko walka w obronie własnej i własnej wspólnoty, ale chęć zdobycia władzy nad sąsiadami. Można jednak bronić Dawida argumentując, że ludy sąsiednie same atakowały Izrael i trzeba było jakoś je ujarzmiać, by ocalić własną wolność. Tak czy inaczej Stary Testament różni się przecież od Nowego, etyka Dawidowa od chrześcijańskiej. Trzeba też niemniej pamiętać, że ów król był wobec swego poprzednika Saula wyjątkowo łagodny, wybaczał mu jego zamiary mordercze. Na tle swojej epoki jaśniał nie tylko jako wojownik skuteczny i chyba naprawdę poeta, ale też może jako człowiek moralnie wrażliwy. Jak na tamte czasy, gdy mordowano się spokojnie nawzajem, ile wlazło.
A dzisiaj tradycyjny początek szczególnych modlitw o jedność chrześcijan, którzy też kiedyś mordowali się nawzajem ochoczo.

czwartek, 18 stycznia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Święty Jan największy

    Ewangelia Łukasza 3,1-6 Czytamy dzisiaj o Janie Chrzcicielu. Uroczystość coroczna jego urodzin już za nami, była 24 czerwca, ale zjawia się w roku liturgicznym

  • Maria z Nazaretu, marianie

    Ewangelia Łukasza 1,26-38 Dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim, starokatolickim mariawitów i zapewne polskokatolickim uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświę

  • O tych wszystkich, którym dzisiaj źle

    Księga Izajasza 29,17-21 Najpierw też o świecie roślin, nie tylko zwierząt, już cudownie pogodzonych (lwie konsumującym słomę...). O tym, że „Liban zamien

Komentarze
2018/01/18 21:49:50
Dawid według treści pierwszej księgi Samuela był zręcznym politykiem.Do króla Akisza udając szaleńca.Wtedy szaleńców tak poważnie traktowano że ....Dawid dostał nawet schronienie.
A potem km....I dlaczego my się wnerwiamy na ISIS?

,, A
Dawid i jego ludzie wdzierali się do Geszurytów, Girzytów i Amalekitów; zamieszkiwali oni ten kraj od Telam2 w stronę Szur, aż do ziemi egipskiej.
9 Dawid uderzając na jakąś krainę, nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety, zabierał trzodę, bydło, osły, wielbłądy, odzież, a potem dopiero wracał do Akisza. 10 3 Akisz mówił: Gdzie byliście dzisiaj na wyprawie wojennej? Dawid mówił: W Negebie judzkim. W Negebie jerachmeelickim. W Negebie kenickim. 11 Dawid nie zostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety, aby ich przyprowadzić do Gat. Twierdził: Aby nie wydali nas i nie mówili: Dawid w ten sposób postępował, tak łupił nas przez cały czas pobytu w kraju filistyńskim. 12 Akisz wierzył Dawidowi, mówiąc: Został znienawidzony przez swych rodaków; pozostanie więc moim sługą na zawsze"
-
2018/01/19 06:01:59
Pan Redaktor napisał: "A dzisiaj tradycyjny początek szczególnych modlitw o jedność chrześcijan, którzy też kiedyś mordowali się nawzajem ochoczo."
Nie bardzo mogę się z tym zgodzić.
Żadnym wysiłkiem nie umiem sobie tego wyobrazić, jak ludzie (chrześcijanie czy niechrześcijanie) mordują się wzajemnie ochoczo. W granicach mojej wyobraźni - mordują się z nienawiścią, zaciętością, zawziętością, z tą pianą wściekłości na ustach!, ale nie "ochoczo", czyli radośnie, z przyjemnym zapałem, z uśmiechem na ustach... Takich mordów wyobrazić sobie nie potrafię. Jednego jakiegoś psychola, który morduje innych z uśmiechem na ustach - tak, ale wszystkich?