Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Siew jak siew. Biblia tylko z wyjaśnieniami

Ewangelia Marka 4,1-20
Przypowieść o siewie. Słuchacze, choć przecież Jego uczniowie, nie rozumieją jej. Biblia Jerozolimska podaje w przypisie, że Marek owo niezrozumienie podkreśla, Mateusz i Łukasz natomiast rzadko o tym mówią: taka już jest specyfika autorska poszczególnych ewangelistów. My dzisiaj zrozumielibyśmy bez żadnego trudu? Nie wiem, bo sam jakoś zorientowany w ewangeliach nie potrafię zgadnąć, co pomyślałby ktoś inny, który ich nigdy nie czytał, o tamtejszych sprawach nie ma pojęcia. Takich dzisiaj także u nas sporo. Co zaś do samej treści przypowieści, to myślę, że z siewem Słowa Bożego jest właśnie tak, jak zkażdym takim owocowaniem: zależy od żyzności gleby, na którą ziarno pada. Ale także od kwalifikacji siewcy: ta na różnych szczeblach kościelnych bardzo różna bywa. Nadzieja tylko w tym, że przykład Franciszka na wszystkich „rzymskich katolików” zwolna działa jednak. 
A co do tekstu perykopy dzisiejszej, to tylko jeszcze jedna sprawa. Rozumienia przedziwnych, gorszących słów Jezusa, że mówi On do szerszego grona słuchaczy w przypowieściach, „aby nie rozumieli, nie nawrócili się i nie otrzymali przebaczenia” (EPP). Otóż to cytat z Księgi Izajasza (6,10). Z wyjaśnień dzisiejszych uczonych w Piśmie wynika, że nie chodzi tu o działanie samego Boga, ale o stwierdzenie faktu, iż z ludźmi ciężka sprawa, bo są na Słowo Boże zamknięci. No i najważniejsze, że jest to odpowiednik słów Ewangelii Mateusza (13, 15) dużo jaśniejszych, ponieważ zaczynają się od słówka „bo”, nie „aby” : „bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i serce swe zamknęli”. Czy nie było tak, że najwcześniejszy tekst Markowy był poprawiany rozjaśniająco? W każdym razie nie należy go i w ogóle Biblii czytać bez objaśnień, jak wciąż uważają niektórzy bracia ewangelicy.
Skądinąd te nie zawsze łatwo znaleźć zaraz pod tekstem (to wiem z Google`a). Grunt, żebyśmy nie wątpili, iż Bóg chce zbawiać, nie potępiać: „Bóg jest dobry, dam się za to zabić” - taki jest tytuł książki jezuity Grzegorza Kramera (WAM). Ja mówię inaczej: jest dobry albo nie ma Go wcale. Niemniej jest!

środa, 24 stycznia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Święty Jan największy

    Ewangelia Łukasza 3,1-6 Czytamy dzisiaj o Janie Chrzcicielu. Uroczystość coroczna jego urodzin już za nami, była 24 czerwca, ale zjawia się w roku liturgicznym

  • Maria z Nazaretu, marianie

    Ewangelia Łukasza 1,26-38 Dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim, starokatolickim mariawitów i zapewne polskokatolickim uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświę

  • O tych wszystkich, którym dzisiaj źle

    Księga Izajasza 29,17-21 Najpierw też o świecie roślin, nie tylko zwierząt, już cudownie pogodzonych (lwie konsumującym słomę...). O tym, że „Liban zamien

Komentarze
2018/01/24 15:09:41
Kolejna książka nie dla mnie. Poprzednia brzmiała : "Albo Bóg jest dobry, albo daj sobie spokój z chrześcijaństwem." Obecnie: "Bóg jest dobry, dam się za to zabić "... Bardzo dziecinne. A czy dałbyś za to zabić własne dziecko?
Wciskanie czegoś ludziom na siłę zwie się kitem... Uważam również zupełnie inaczej: jeśli Bóg wg Ciebie nie jest dobry, tym bardziej nie dawaj sobie spokoju z chrześcijaństwem :/
-
2018/01/24 16:26:07
Cytat z Izajasza o którym pan Redaktor...to dla mnie brzmi jak wyrażenie żalu....że ludzie takie serca mają. Na końcu. Dlaczego?. :,,Abym Ich Nie Zbawił!"..i skutkiem tego jest przypomnienie komentarzy KW9...często sugerującej bezsilność Boga.
Również za pomocą Izajaszowego cytatu uzasadniają Niektórzy ...uczeni w Piśmie!!! fakty przeszłe z historii Ludu Wygranego...Zaślepił ich Oczy by nie widzieli..i uszy aby nie słyszeli..i umysły aby nie rozumieli! CELOWO! Dlaczego? dlaczego więc mieć do nich pretensje.?
Trochę podobnej logiki w pawłowyym Liście do Rzymian...a Paweł odnosi się do tego samego Izajaszaiiiii
Przekornie powiem..przeciwnie do Babci z Czerwonego Kapturka wyposażonej w
narządy słuchu i wzroku!

,,A dlaczego ty babciu masz takie duże uszy?..Aby Cię Dobrze Słyszeć!" ..powiada babcia.
No ale egzegeza tej bajki..ujawnia że naprawdę było to złe wilczysko!
A niech go Szyszko!
Wszystkich proszę o wybaczenie że tak diametralnie różne dzieła zestawiam obok siebie...ale to przez te uszy..i oczy.. co to nie mogą kłamać. Chiba nie! Nie!

-
2018/01/24 16:46:54
Siew..jak siew..się wie! Się sieje i nie wiele sié dzieje.
Bo często na żyznym polu działają siewcy kąkolu.
.a prawdziwego ziarna,siła marna
A tam gdzie sucha gleba nic nie urośnie z chleba
i plon będzie nijaki,gdy ziarna wydziobują ptaki!
Nic nie urośnie wcale gdy się sieje na skale
A tam gdzie koła się toczą ziarna w caliznę wtloczą.
Gdzie pełne cierni jest pole ..trzeba uprawić przód pole!
bo nie pomogą rosy ciernie zagłuszą kłosy.
I po co człecze wydziwiasz? siewca nie zawsze żniwiarz!
-
2018/01/24 16:48:32
,,Trzeba uprawić wprzód rolę"&
-
2018/01/24 19:34:59
Ludzie "są na Słowo Boże zamknięci"...Człowiek na Słowo Boże jest otwarty, ale ludzie, jako wspólnota, są zamknięci... To jest straszne, taki mur... Nie umiemy być wspólnotą. Ciągle coś komuś nie pasuje............. Za głośno, za cicho, za głupio, za mądrze, za krótko, za długo...z tym i z tamtym, ale nie z tymi! ... itd. w nieskończoność. W naszym chrześcijaństwie nigdy nie było wspólnoty.