Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Mateusz czy, przepraszam, Lewi?

Ewangelia Marka 2,13- 17
Powołanie jeszcze jednego apostoła - ale kogo, ach, kogo? Albowiem Mateusz, Marek i Łukasz opowiadają o tym wydarzeniu niemal tymi samymi słowami poza jednym, mianowicie imieniem powołanego. Ewangelia Mateusza zwie go tym imieniem właśnie, aledwaj inni - Lewim. Co jeszcze dziwniejsze, na wszystkich czterech listach apostołów, czyli także tej w Dziejach Apostolskich, jest on zwyczajnie Mateuszem. To o wiele dziwniejsze niż Bartłomiej u tamtych trzech i Natanael u Jana, który pisał swój tekst całkiem osobno, korzystając z innych źródeł. Mamy tu mocne potwierdzenie mojego poglądu, że ewangelistom zabrakło redaktorów. Bibliści uważają, że jacyś byli, myślę tu jednak o solidnych adiustatorach, którzy wyłapują wszystkie błędy, choćby małe, i braki. Zatem niektórzy dzisiejsi uczeni w Piśmie wręcz przypuszczają, że były to dwie różne osoby, alewydaje to mi się zgoła nieprawdopodobne: trzy niemal identyczne relacje o wydarzeniu z życia dwóch różnych osób? No cóż, errare humanum est... To słowa nie z Biblii oczywiście, ale z nią przecież niesprzeczne.

sobota, 13 stycznia 2018, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Święty Jan największy

    Ewangelia Łukasza 3,1-6 Czytamy dzisiaj o Janie Chrzcicielu. Uroczystość coroczna jego urodzin już za nami, była 24 czerwca, ale zjawia się w roku liturgicznym

  • Maria z Nazaretu, marianie

    Ewangelia Łukasza 1,26-38 Dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim, starokatolickim mariawitów i zapewne polskokatolickim uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświę

  • O tych wszystkich, którym dzisiaj źle

    Księga Izajasza 29,17-21 Najpierw też o świecie roślin, nie tylko zwierząt, już cudownie pogodzonych (lwie konsumującym słomę...). O tym, że „Liban zamien

Komentarze
2018/01/14 09:05:56
Bardzo ciekawie cały dylemat rozsądził redaktor wikipedii Einsbor:"Ewangelista Marek podaje, że Mateusz miał jeszcze drugie imię Lewi i że jego ojcem był Alfeusz". Ewangelista Marek nigdzie nie podaje, że Mateusz miał drugie imię, tylko nazywa go innym imieniem. Taka to jest praca redaktorów!
A mnie zastanawia, dlaczego Pan Redaktor umieścił w tytule słowo "przepraszam"?
-
2018/01/14 20:21:32
Izraelici z tego pokolenia byli Prawem Mojżesza oddzieleni do specjalnej służby.Z nich wywodzili się kapłani i inna służba świątynno administracyjna. W stosunku do innych plemion Lewici musieli być lepiej wyuczeni.Ich ród decyzją Prawa był rozrzucony po całym Izraelu.Zbieranie dziesięcin i inna służba ,,logistyczna"dawała Lewicie większe obycie i szanse niż innym.Mateusz ewangelista dorabiał jako celnik.Poborca opłat.No musiał. chłop się zmagać ze złą opinią...bo. sam Jezus w pewnym pouczeniu ..mówi o kimś nieskorym do ugody i krzywdzicielu takie słowa:,,I NIECHAJ TAKI BĘDZIE DLA WAS JAKO CELNIK. I POBORCA PODATKÓW!
I tutaj muszę cuś o naszym Janie Ziobro(niechodzi o skoczka narciarza ) ..On celnikom -komornikom troszkie przykręcił cło jakby.Levi nie Levi..niech się nie rządzi w cudzym chlewi.Moc waadzy komornika przypominała ..boskie uprawnienia lewickich Synów arcykapłana Helego, którzy za ierali się za mięcho jeszczeprzed zakończeniem obrzędu.
No probl3m waadzy i przywilejów...ale dobiegający serwis prasowy z prawa i lewa i środka...potwierrdza że Mateusz ewangelista się ni nachapał. ..w porównaniu z naszymi celebrytami celebrytkami..i celebransami i koncelebransami...i innymi Superzacheuszami.
Też przepraszam..


-
2018/01/15 06:12:57
Proszę, proszę,przepraszam i jeszcze raz proszę! jaki to Mateusz, patron m.in. rodziny!