Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Maryja najświętsza, ale też Jan?

Ewangelia Łukasza 1,26-38
Kościół mój, rzymskokatolicki, ale i starokatolicki mariawitów, pewnie też polskokatolicki, świętują dzisiaj coś, co się nazywa Maryi niepokalanym poczęciem. Co roku piszę to samo: że poczęcie dziewicze Jezusa to inna kwestia, tutaj chodzi o samą Jego matkę, jej własną świętość niezwykłą. Aż taką, że była nieskażona tzw. grzechem pierworodnym, czyli zwykłą ludzką skłonnością do zła. Wiara w to rodzi wątpliwości, na przykład tę, że jeśli nie miała pokus, to na czym polegał jej heroizm, jej wielkość duchowa. Ależ je miała, tak jak miał je jej Syn, o czym czytamy przecież w ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza, w opisach Jego pobytu na pustyni. Jak i On jednak walczyła z pokusami zawsze skutecznie. Trzeba tu dodać natomiast, że podobną świętość niezwykłą przypisują niektórzy teologowie również Janowi Chrzcicielowi. Nawet zaczęli wcześniej, rozumowali tak, że jeżeli on, to i ona! Argumentują tym, że jeszcze przed urodzeniem poruszył się z radości w łonie matki Elżbiety, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi (Łk 1,41 i 44), bo przecież został napełniony Duchem Świętym przed przyjściem na świat zewnętrzny (Łk 1,15). To w każdym razie daje do myślenia, bo podobnych przekazów nie ma nawet co do Marii z Nazaretu. Chociaż jest inny: jest nazwana przez anioła „łaski pełną”, dokładniej „kecharitomene”, czyli „łaską obdarowana” (EPP). Dosłownie może „przełaszczona”, jak mi wyjaśnił biblista, pastor Mieczysław Kwiecień, przyjaciel mój serdeczny.

piątek, 08 grudnia 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Szczęście sprawa nieprosta

    Ewangelia Łukasza 6,17.20-26 Ta ewangelia wymienia tylko cztery z ośmiu błogosławieństw u Mateusza. Przede wszystkim tę o ubóstwie, bo bohaterami szczególnymi Ł

  • Niedole nasze przeróżne

    Wpis na sobotę 16 lutego 2019 Księga Rodzaju 3,9-24 Opowieść o karach za ów grzech pierwszy, czyli ludzkich niedolach życiowych, ale najpierw o Bożej mowie do w

  • Zaczęło się od Adama i Ewy

    Księga Rodzaju 3,1- 8 Psalm 22,1b-2. 5-7 No i teraz o tak zwanym grzechu pierworodnym opowieść dalsza. Że namówił ich do tego wąż (z czasem utożsamiony z szatan

Komentarze
2017/12/08 19:04:32
Naprawdę oryginalne..,,PRZEŁASZCZONA''..Niedawno mialem problem z wnuczką..chodziło właśnie o regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników.Opisowa forma bardziej trafia do wyobraźni.
Forma ..PRZEŁASZCZONA''...jakby..sugerowała nadmiar łaski??/? Tak jak przesolona sugeruje nadmiar soli..Podobnie ma sie w tej materii p-rzymiotnik PRZEWIELEBNY gdzie jest sugestia jakby nadmiaru wielebności.Ale to wyrażenie mówi też duzo o uniżoności osoby posługującej sie ta formą. Tak oto WSCHODNIA hiperbola przywędrowała się i zagnieździła w wielu materiach nad Wisłą.
Mając tedy umiłowani....wszelkie prawne narzędzia w rękach i pod kontrolą możemy się spodziewać uchwalenia niezwykłych tytułów również w odniesieniu do innych imion...bliższym naszemu sercu.
Z początku może nieśmiało aby nie burzyć mętnej wciąż wody i nie drażnić niedowiarków...i fachowców.
Najpierw historyczny przykład Józef Dżugaszwili był tytułowany GENERALISIMUSEM..a w pewny śląskim mieście nazwa ulicy zajmowała 2 m kwadratowe blachy emaliowanej.Stało tam takie zdanie ul. Generalisimusa Józefa Wisarionowicza Stalina.
Wszystko było ,,prze''.Ktoś zapyta: a co ma Przenajświętsza z Wisarionowiczem...albo Jan Chrzciciel??? Pytanie zasadne... ale wszelka prze-sada..nie wychodzi na zdrowie nikomu.Kult cesaqrzy w Rzymie skończył się nadaniem im tytyłu ,,Boski''.
Czy nie jest rażącą niesprawiedliwością ...że z dwóch bliźniaczych braci tylko jeden ma pomniki?

-
2017/12/13 11:43:29
"Przełaszczona" to nie mająca łaski za dużo, ale przeniknięta nią całkowicie. Tak jak w teologii prawosławnej "przebóstwiony".