Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Maryja najświętsza, ale też Jan?

Ewangelia Łukasza 1,26-38
Kościół mój, rzymskokatolicki, ale i starokatolicki mariawitów, pewnie też polskokatolicki, świętują dzisiaj coś, co się nazywa Maryi niepokalanym poczęciem. Co roku piszę to samo: że poczęcie dziewicze Jezusa to inna kwestia, tutaj chodzi o samą Jego matkę, jej własną świętość niezwykłą. Aż taką, że była nieskażona tzw. grzechem pierworodnym, czyli zwykłą ludzką skłonnością do zła. Wiara w to rodzi wątpliwości, na przykład tę, że jeśli nie miała pokus, to na czym polegał jej heroizm, jej wielkość duchowa. Ależ je miała, tak jak miał je jej Syn, o czym czytamy przecież w ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza, w opisach Jego pobytu na pustyni. Jak i On jednak walczyła z pokusami zawsze skutecznie. Trzeba tu dodać natomiast, że podobną świętość niezwykłą przypisują niektórzy teologowie również Janowi Chrzcicielowi. Nawet zaczęli wcześniej, rozumowali tak, że jeżeli on, to i ona! Argumentują tym, że jeszcze przed urodzeniem poruszył się z radości w łonie matki Elżbiety, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi (Łk 1,41 i 44), bo przecież został napełniony Duchem Świętym przed przyjściem na świat zewnętrzny (Łk 1,15). To w każdym razie daje do myślenia, bo podobnych przekazów nie ma nawet co do Marii z Nazaretu. Chociaż jest inny: jest nazwana przez anioła „łaski pełną”, dokładniej „kecharitomene”, czyli „łaską obdarowana” (EPP). Dosłownie może „przełaszczona”, jak mi wyjaśnił biblista, pastor Mieczysław Kwiecień, przyjaciel mój serdeczny.

piątek, 08 grudnia 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Święty Jan największy

    Ewangelia Łukasza 3,1-6 Czytamy dzisiaj o Janie Chrzcicielu. Uroczystość coroczna jego urodzin już za nami, była 24 czerwca, ale zjawia się w roku liturgicznym

  • Maria z Nazaretu, marianie

    Ewangelia Łukasza 1,26-38 Dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim, starokatolickim mariawitów i zapewne polskokatolickim uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświę

  • O tych wszystkich, którym dzisiaj źle

    Księga Izajasza 29,17-21 Najpierw też o świecie roślin, nie tylko zwierząt, już cudownie pogodzonych (lwie konsumującym słomę...). O tym, że „Liban zamien

Komentarze
2017/12/08 19:04:32
Naprawdę oryginalne..,,PRZEŁASZCZONA''..Niedawno mialem problem z wnuczką..chodziło właśnie o regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników.Opisowa forma bardziej trafia do wyobraźni.
Forma ..PRZEŁASZCZONA''...jakby..sugerowała nadmiar łaski??/? Tak jak przesolona sugeruje nadmiar soli..Podobnie ma sie w tej materii p-rzymiotnik PRZEWIELEBNY gdzie jest sugestia jakby nadmiaru wielebności.Ale to wyrażenie mówi też duzo o uniżoności osoby posługującej sie ta formą. Tak oto WSCHODNIA hiperbola przywędrowała się i zagnieździła w wielu materiach nad Wisłą.
Mając tedy umiłowani....wszelkie prawne narzędzia w rękach i pod kontrolą możemy się spodziewać uchwalenia niezwykłych tytułów również w odniesieniu do innych imion...bliższym naszemu sercu.
Z początku może nieśmiało aby nie burzyć mętnej wciąż wody i nie drażnić niedowiarków...i fachowców.
Najpierw historyczny przykład Józef Dżugaszwili był tytułowany GENERALISIMUSEM..a w pewny śląskim mieście nazwa ulicy zajmowała 2 m kwadratowe blachy emaliowanej.Stało tam takie zdanie ul. Generalisimusa Józefa Wisarionowicza Stalina.
Wszystko było ,,prze''.Ktoś zapyta: a co ma Przenajświętsza z Wisarionowiczem...albo Jan Chrzciciel??? Pytanie zasadne... ale wszelka prze-sada..nie wychodzi na zdrowie nikomu.Kult cesaqrzy w Rzymie skończył się nadaniem im tytyłu ,,Boski''.
Czy nie jest rażącą niesprawiedliwością ...że z dwóch bliźniaczych braci tylko jeden ma pomniki?

-
2017/12/13 11:43:29
"Przełaszczona" to nie mająca łaski za dużo, ale przeniknięta nią całkowicie. Tak jak w teologii prawosławnej "przebóstwiony".