Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Do owiec zagubionych! Na peryferie!

Ewangelia Mateusza 9,35 -10,1.5a.6-8
Znalazłem w polecanym na dzisiaj przez Kościół mój tekście zdanie: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu z Izraela”. Tekst został tutaj przez watykańskiego liturgistę skrócony, nie wiem, dlaczego opuszczono poprzednie zdanie: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego”. Czemu Jezus zostawił dopiero młodemu Kościołowi ewangelizację pogan i Samarytan? Chyba z roztropności. Nie od razu wszystko. Ale jest ważne, że Dwunastu ma zajmować się raczej pogubionymi, celnikami i innymi grzesznikami, a nie Żydami sprawiedliwymi, w każdym razie we własnym mniemaniu. Bo tamci chyba bardziej potrzebowali duchowego wsparcia. To też strategia duszpasterska Franciszka: idźcie na peryferie!

sobota, 09 grudnia 2017, jan.turnau

Polecane wpisy