Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Mądrość...

Księga Mądrości 6,12-16
„Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając im się poznać. Kto dla niej wstaje o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.”
Ba... Słowo wielkie, ale pojemne bardzo również. „Kupić by cię, mądrości, za drogie pieniądze...” – napisał Jan Kochanowski w trenie IX, mając na myśli tę stoicką. Księgi biblijne zwane mądrościowymi, także ta dziś cytowana, także księgi Nowego Testamentu, dotyczą innej, choć nie całkiem przeciwnej. Tu u mojego imiennika o Bogu, Opatrzności, Chrystusie ani słowa, o bliźnim też zresztą tylko jedno zdanie. Ideał etyczny to tutaj stoicki właśnie spokój mimo zmienności losu. Poeta wyznaje jednak, że spokój ów trudno osiągnąć: „Treny” napisał przecież po śmierci córeczki.
Można jednak mądrość rozumieć jako po prostu roztropność życiową. Po sobie widzę, jak jej przybywa z wiekiem. Oby nie za bardzo: młody nie przejmuje się niczym, stary wszystkim – taka jest tutaj moja myśl złota; nie wynika z niej jednak, że starzec nie błądzi, czasem ostrożnością bliską histerii (to też ja sam...). Bo młodym trzeba być nawet na łożu śmierci.

niedziela, 12 listopada 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

Komentarze
2017/11/12 18:43:11
Tutaj Wikipedia o jednym takim bardzo roztropnym gościu.. Zaznaczam że nie jestem autorem Wikipedii.
.pl.wikipedia.org/wiki/Alois_Hudal
-
2017/11/12 19:36:07
"Mądrość to córka doświadczenia" - Leonardo da Vinci


-
2017/11/12 21:18:00
Ano tak! ...a doświadczenia ludzie spisali..!
-
2017/11/13 20:30:57
Awarcho, "wyszukałeś tego biskupa katolickiego Alois Hudala, ale z tego nic nie wynika ....
Zdecydowana większość duchownych protestanckich w Niemczech również poparła Hitlera i wspólpracowała z propagandą nazizmu (m.in. dążenie do oczyszczenia chrzescijaństwa z wpływów judaizmu...), ale był też protestancki Kościół wyznający ze wspaniałym teologiem i duszpasterzem luterańskim Dietrichem Bonhoefferem, odważnym przeciwnikiem hitleryzmu.

A zatem to nie wyznania wyznaczają zasięg mądrości, ale zupełnie coś innego... .
-
2017/11/14 08:13:58
No tak..była mowa o Roztropnośći...ato przykład,, roztropności politycznej '' duszpasterzy. Z\abieganiu o polityczna i wojskowa siłę wyznania. Reszty można się domyslić. Ta roztropność procentuje..w efektach władzy i bogactwa. Warto pomyśleć..jak na to patrzy Bóg.Czy ta droga zdobywał uznanie Chrystus?
Protestantyzm podobnie jak katolicyzm poparł władze Hitlera.. duchowni obydwóch wyznań podkreslali to w swych kazaniach przed uderzeniem na Polskę....List do Rzymian który tutaj niedawno cytował Janmusz WŁADZA POCHODZI OD BOGA.
WŁADZA HITLERA TEZ POCHODZIŁA OD BOGA!?
ZATEM HUDAL RATUJĄC ZBRODNIARZY..wykonywał Wole Boga!
Szanowni Państwo....Jezeli Pismo uzasadnia i usprawiedliwia takie rozumowanie i takie czyny...i my to powtarzamy...UTRACILIŚMY ROZUM I SUMIENIE.
Przemówienie Hitlera i kazanie niemieckiego episkopatu do Wermachtu można znaleźćc w sieci. Jeżeli do takiego rozumowania przykłada swą rękę i nauczania religia...to jak to nazwać.?
-
2017/11/14 10:14:40
Awi..zapewniam że nie wahałbym się eksponować zbrodni albo relatywizowania winy osób z mojego wyznania. Bóg jest Jeden..niezmienny i prawdomówny.
-
2017/11/14 11:40:04
Ja też,Awarcho.
Zło jest złem,ale możliwe jest z różnych stron spojrzenie.
-
2017/11/14 11:41:04
Trzeba chcieć.TYLKO.
-
2017/11/14 13:27:07
Awarcho,
"Szanowni Państwo....Jezeli Pismo uzasadnia i usprawiedliwia takie rozumowanie i takie czyny...i my to powtarzamy...."

Jak rozumieć Twoje słowa, czy ap. Paweł się mylił pisząc, że władza pochodzi od Boga ... Ale podobne słowa powiedział przecież Jezus Pilatowi ....
-
2017/11/14 13:30:01
Awarcho,
czy Bóg dawałby władzę niewłaściwym osobom ....
Sama już nie wiem...
-
2017/11/14 14:08:27
AVI ..władza pochodzi od Boga..jednak człowiek wierzący w Chrystusa nie jest poddany władzy w sposób absolutny i BEZWARUNKOWY. Ten sam Paweł w liscie do Koryntian pisze o tym.,,.Żyjemy i Umieramy już nie dla siebie ale dla Chrystusa''..Stwierdza tam dalej że umarliśmy dla świata''. Królów ,,władców uznajemy..ale nad naszym zyciem nie może panować w sposób bezwzględny i absolutny..władza państwowa.Władza na przykład może nas ograniczyć,może zabronić publicznie wyznawać..ale nie może zabronić wierzyć i oddawać czci Bogu.Gdyby Dosłownie brać cytat z listu do Rzymian..wg powswzechnego rozumienia no to władza od Boga może wszystko. Luter potepiający chłopskie powstania anabaptystów i innych w Niemczech zanadto oświęcił państwo. Cytował właśnie często list do Rzymian.....a że był doktorem teologii i władzy to pasowało..Wzrósł autorytet i Lutra i władzy. Zanadto ..za bardzo.. Nie wszystko co z Pisma Luter szanował..i tak zbudowano silne niemieckie Prusy a potem Rzeszę.
-
2017/11/14 21:47:49
Zgadzam się.