Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Kto opuści dom swój... Benedykt z Nursji. Nostra culpa w Jedwabnem. Dzieło o Janie Karskim

Ewangelia Mateusza 19,27-29
Piotr troska się o to, czy zostanie nagrodzony, i otrzymuje od Jezusa zapewnienie, że owszem. Dwunastu opuściło wszystko i poszło za Nim, więc zasiądzie na dwunastu tronach i będzie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. Co więcej „każdy, kto dla Jego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.
Dzisiaj dzień św. Benedykta, patrona Europy, wielkim symbolu klasztornego stylu życia, właściwego chrześcijaństwu i innym wielkim religiom. Potrzebni są ludzie medytacji, wspólnoty nią żyjące, powstają dzisiaj także wśród ewangelików. 
A co do owego sądzenia Izraela, sprawy oczywiście symbolicznej, chodzi w niej nie o władzę, ale o autorytet duchowy - sądziliśmy pokolenia żydowskie w sposób, za który teraz słusznie bijemy się w piersi.Słusznie biliśmy się w piersi wczoraj także za zachowanie naszych rodaków 76 lat temu w Jedwabnem. Tym razem był tam obok rabina Michaela Schudricha i duchownych ewangelickich przedstawiciel Episkopatu Polski, przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski. Powiedział, co w rocznicę tamtego potwornego mordu powiedzieć należało.
I inna aktualność, teraz bibliograficzna. Ukazał się już w wydawnictwie „Insignis” drugi, również kolosalny tom olbrzymiego dzieła biograficznego Waldemara Piaseckiego „Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść”, dotyczący lat okupacji. Lektura pasjonująca, dzięki pewnemu zbeletryzowaniu oraz ogromnemu bogactwu informacji. Między innymi obraz tamtej Polski, w której przeciwnicy rządów sanacyjnych, którzy teraz rządzą z emigracji, używają sobie na tamtych politykach, niewątpliwie skompromitowanych. Dwa plemiona - można by rzec, myśląc o tym, co dzieje się teraz. A Jan Karski, czyli Kozielecki, pokazany jest przez swojego byłego sekretarza bez żadnej posągowości, jako młody człowiek dojrzewający do wielkich zadań.

wtorek, 11 lipca 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Nie jedli pokarmów nieczystych

    1 Księga Machabejska 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Prześladowanie Żydów za panowania Antiocha Epifanesa IV z dynastii greckiej Seleucydów. Władcy temu przyszło do g

  • Jezus był okrutny?

    Ewangelia Mateusza 25,14-30 Przypowieść o talentach, oczywiście nie o ludzkich zdolnościach, ale o pieniądzach. I to wielkich, jeden talent to była miara wartoś

  • Bóg zawsze obroni. Biblia nie zawsze jasna

    Ewangelia Łukasza 18,1-8 „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy nie będzie zwlekał w ich sprawie? P