Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
„Jestem Józef, wasz brat”

Księga Rodzaju 44,18-21.23b-29;45,1-5
Psalm 105,16-21
Nie jest łatwo przedstawić ciąg dalszy biblijnej opowieści nie streszczając jej, tylko wybierając niektóre fragmenty, ale taka już jest liturgiczna konwencja: luki w narracji wypełniać mogą sensowne homilie, nie moralistyczne kazanka, od których uszy puchną.Dzisiaj historii dalszy ciąg. Mamy więc pokorną mowę do Józefa tamtego jego brata Judy, odpowiadającą na kolejną próbę, którą wielki brat egipski poddaje braci (nie opowiadam o niej, naprawdę warto poczytać!) i wreszcie szczęśliwy wynik opowieści, gdy Józef się w końcu ujawnia, wybuchnąwszy takim płaczem, że usłyszeli go dworzanie faraona. I zinterpretował wszystkie wydarzenia teologicznie: „Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, że mnie sprzedaliście. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami”.
Opatrzność rządzi nami, nie ślepa opatrzność. Z naszą indywidualną jest jak z wielką historią: Bóg jest jej superreżyserem. Chociaż to oczywiście jedna z możliwych historiozofii: tak było i tak będzie aż do skończenia świata. Uwierzyć w Sens trudno, niektórzy jednak mogą, bo im totalny bezsens wydaje się jeszcze mniej prawdopodobny.
A w psalmie dzisiejszym streszczenie tych perykop poetyckie. Streszczenia nie streszczam: tekst na dzisiaj zacytuję w całości (jak tutaj bardzo często, w przekładzie Tysiąclatki):
„Pan przywołał głód na ziemię
i odebrał cały zapas chleba.
Wysłał przed nimi męża:
Józefa, którego sprzedano w niewolę.
Kajdanami ścisnęli mu nogi,
jego kark zakuto w żelazo,
aż się spełniła jego przepowiednia
i poświadczyło ją słowo Pańskie.
Król posłał, aby go uwolnić,
wyzwolił go władca ludów.
Ustanowił go panem nad swoim domem,
władcą całej posiadłości swojej.”
Przepowiednia Józefa jeszcze smarkatego (37,5-10)? Nie tak bardzo smarkatego, nie tak bardzo zarozumiałego, jak uznał wtedy nawet jego ojciec: genialny syn zobaczył naprawdę przyszłość.

czwartek, 13 lipca 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

Komentarze
2017/07/13 21:20:00
Kapitalne ostatnie zdanie: Nie tak bardzo smarkatego....ani tak zarozumiałego.!!
Z ust niemowląt do Bóg wywiódł swą część.Tak to w proroctwie napisano.,,Posłany w tak dramatyczny sposób Józef mocno ufał Bogu..wszędzie...czy to będąc w więzach..czy będąc już wywyższony .Znane zalecenie zaufaj Bogu całym sercem..a On wywyższy cię w stosownym czasie!''...okazało się prawdą choć trzeba było długo na ten czas czekać.
Opatrzność ma czas. ..i cierpliwość.
No ależ jaka chwała!!?. Napisano tyle otym i ciągle piszą i nagrywają i malują i aktorzy grają...A to syn pogardzanego koczownika pastucha..?budzący odrazę cywilizowanym Egipcie. Przy okazji...ocalał Egipt! Tam wykluł się Lud Wybrany...piłkę poniósł dalej Jahwe jak orzeł na swych lotkach! (to z Psalmu...)
-
2017/07/13 21:23:49
Pisklę nie piłkę...niestety nie umiem tego tego korektora wyłączyć.
-
2017/07/14 06:43:15
Wielka szkoda że kilkunastu znanych mi historycznie Józefów nic nie miało z tamtego ,,egipskiego'' Józefa! Tito,Stalin,Goebbels,Tisso,...mieli natomiast krew na rękach.
Do pewnego bardzo pokornego Józefa przemówił w trudnej dla niego sytuacji anioł :Nie Lękaj Się Józefie!...
W całej opowieści o postawie życiowej Syna Jakubowego praktycznie brak opisu emocji..podobnie jak przy relacjach o Danielu.Szloch który nim wstrząsnął to na końcu ..emocje chyba ukrywano.Oczywiście że historia nie zawsze musi być wylewna i gadatliwa ..jak ja..!Czytelnik sam przez to musi wczuć się tamtą sytuację.
No i...Mojżesz to nie Tomasz Mann ..Własne relacje uczuciowo rodzinne..i.ii. popędowe..zapewne troszkę zgrały na treści i formie tej pięknej opowieści.
-
2017/07/14 08:05:05
W wyliczance Awarcho brakuje mi jeszcze jednego Józefa. Piłsudskiego. Też miał krew na rękach.
Biblia nie jest opisem historii Egiptu, chociaż archeologowie dokopali się mumii faraona, za którego rządów Mojżesz wyprowadził Żydów z Egiptu. Biblia jest księgą o Bogu.
A co nam mówi o Bogu fragment przytoczony przez Pana Jana?
Pan przywołał głód na ziemię
i odebrał cały zapas chleba."
Ilu ludzi zmarło wskutek klęski głodu? Jeśli Bóg z tej opowieści nie ma krwi na rękach, to tylko dlatego, że z głodu umiera się bez przelewu krwi. Ale w innych miejscach Biblia daje obraz Boga krwiożerczego i okrutnego.
Kilka pisanek wcześniej Pan Jan sugerował, że teksty biblijne mogą sprawiać kłopoty katechetom. I chodziło tam o niegodziwe postępowanie biblijnych patriarchów. Ale prawdziwe kłopoty może sprawić katechetom biblijny obraz Boga okrutnego i mściwego.
Tylko że kłopoty tego typu mogą mieć tylko ci katecheci, którzy chcą dowartościować Stary Testament i jego ważność zrównać z ważnością Nowego Testamentu. A ja pamiętam, jak w kościołach śpiewało się:
"Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas".
-
2017/07/14 08:52:06
Janmusz..o Piułsudskim nie napisałem aby na tym blogu nie obudziło się "złe mzimu"" i nie ochrzcili mnie wrogiem ojczyzny.
Pieśni tej nie poznałem ale myśl przewodnią jest chwalebna.Mam taki pogląd na tę sprawę że ludzie do których Bezpośrednio był adresowany byli nie przygotowani do objawienia które nastąpiło przez Chrystusa. Byli inni niż my..Nam dano więcej..dano nam Chrystusa. Oto dziecię narodziło się nam .Syn jest nam Dany! Izajasz zapowiadał.??ale kto go słuchał.
Naród Wybrany. Stał się celem samym w sobie..ale w tej całej sprawie chodzi przecież o Boga! Nie o żaden konkretny naród! Naród wg.oświadczenia Pawła miał wyłonić Króla Królów i Prawo było narzędziem które przeminęło.
Izraelici stali się jednak początkiem nowych praw i nowego narodu Chrystusowego.Wezyscybez wyjątku apostołowie byli Izraelitami. Zmienić się powinna pedagogika nowego prawa Prawa Chrystusowego nie można porównywać z Mojżeszowym.
Psalm cytowany przez Redaktora jest odbiciem historycznej świadomości psalmisty Żyda..a nie prawdziwego działania Boga. Stary testament nie ujawnia tak jak Ewangelię działania szatana.Wiele rzeczy takcrozumiano że zło jest też autorstwa Jahwe.
Ujawnienie bezpośredniego działania szatana zawdzięczamy Jezusowi który imię Najwyższego oczyścił od zarzutów popularnych wśród Ludu Wybranego....i pozwala z dystansu ocenić zapisy i wyrażenia z S.T.
Niechaj więc będzie wywyższony Syn który prawdziwie Objawił Ojca.


-
2017/07/14 09:17:08
"Jestem Józef, wasz brat".....
Z naciskiem na "wasz", szczególnie w miejscu, gdzie panuje tendencja do opancerzania się zaimkami "my", "nasze" oraz wykluczania wszelakiego "ich" oraz "ichniego" techniką ignorancji...............................
Po prostu, na tych krzywych liniach nie wypada mi, obrończyni "swoich", nie dołączyć do szeregu Józefów "swojego" Józefa, byłego ZNACZĄCEGO szefa ........................, nie tylko ze względu na całokształt dokonań , których tak naprawdę nie znam, ale chociażby także ze względu na dokonania językowe. Lapsusami , myślę, w jakimś stopniu wpłynął jednak na siłę przekazu, który artykułowany językiem episkopalnym, w ogóle nie docierał do adresatów. (??)
-
2017/07/14 09:53:44
Janmuszu,

"Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte
Niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi ....
itd.

Ta pieśń jest nadal śpiewana i to często - głównie podczas udzielania Eucharystii.

A ja bardzo sobie też cenię określenie teologów, że 'Nowy Testament jest ukryty w Starym'. Kontynuacja Przymierza.

-
-
2017/07/14 09:55:31
1. Imię Józef. Do słynnych, choć nie zawsze godnych, nosicieli tego imienia dodam Josef Stroop - dowódca niemieckich wojsk podczas Powstania w Getcie. On miał przynajmniej tyle rozsądku, że zmienił imię na Jürgen słusznie uważając, że to imię bardziej przystoi potomkowi germańskiej rasy.
2. Biblijny Józef - jego zarozumiałość. Znowu wspomnę T. Manna. Józef jest po prostu asertywny, absolutnie przekonany, że Bóg powołał go do spełnienia ważnej roli Ta pewność siebie zjednuje mu sympatyków i dodaje optymizmu i energii. Bardzo podoba mi sie opis sytuacji gdy Józef, po incydencie na dworze Putyfara trafia do więzienia. Naśmiewają się tam z niego, że w tak głupi sposób zniszczył swoje dość komfertowe życie. Józef odpowiada, że nie wie co mają na myśli, przecież on awansował. W jaki sposób? Będąc więźniem jest sługą samego faraona a nie jakiegoś tam dworaka. Okzauje się, że miał rację.
T. Mann według mnie ekstrapoluje tę asertywność , a może hucpę, na cały Naród Wybrany - stają sie Narodem Wybranym , bo w to wierzą.
Dobrze może byłoby gdyby każda osoba wierząca w Boga myślała tak samo.
-
2017/07/14 10:13:56
("pralinę" wymyśliłam na użytek takielunku, jaki można sobie z przywiązywanych kokardek zrobić!, ale tak naprawdę, to chyba będzie PRALINIA...)
-
2017/07/14 12:33:40
Proszę może o dalszą część tej pieśni??
-
2017/07/14 13:06:03
pl.wikipedia.org/wiki/Pange_linguaSław języku tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako Łask Krynicę
wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.

Z Panny czystej narodzony,
posłan zbawić ludzki ród,
gdy po świecie na wsze strony
ziarno słowa rzucił w lud,
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął Swej pielgrzymki trud.

W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy,
czego przepis prawny chciał,
sam Dwunastu się powierzył,
i za pokarm z Rąk Swych dał.

Słowem, więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.

Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.


-
2017/07/14 15:36:59
Dzięki Ewo.
-
2017/07/14 17:13:25
" i wreszcie szczęśliwy wynik opowieści, gdy Józef się w końcu ujawnia, wybuchnąwszy takim płaczem, że usłyszeli go dworzanie faraona." Jan Turnau
Nie tylko wzruszające, ale bardzo zastanawiające.... Dlaczego wybuchł płaczem?