Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Pustelnik i cieśla

Ewangelia Łukasza 1,80
„Chłopiec zaś rósł i umacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem”.
Najpierw był Jan pustelnik, potem Jezus cieśla. Krewniacy ciałem i obaj wielcy duchowo, ale jakże inni. Ten pierwszy raczej tradycjonalista: asceza postna, Mesjasz jako moralny pogromca. Jezus natomiast rewolucjonista: posty, rygory nie są ważne, a moralność nie ma przyjść przemocą. Ale ten pierwszy jest tylko pokornym zwiastunem, że ma przyjść ten drugi. Taka była zbawienia historia. A o Janie Chrzcicielu piszę dzisiaj, bo to dzień pamiątki jego urodzenia.
Ja obchodzę imieniny w dzień pamiątki jego śmierci, ale tym, co tak świętują dzisiaj, życzę najserdeczniej pomocy Bożej i ludzkiej na każdy dzień.

sobota, 24 czerwca 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Nie jedli pokarmów nieczystych

    1 Księga Machabejska 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Prześladowanie Żydów za panowania Antiocha Epifanesa IV z dynastii greckiej Seleucydów. Władcy temu przyszło do g

  • Jezus był okrutny?

    Ewangelia Mateusza 25,14-30 Przypowieść o talentach, oczywiście nie o ludzkich zdolnościach, ale o pieniądzach. I to wielkich, jeden talent to była miara wartoś

  • Bóg zawsze obroni. Biblia nie zawsze jasna

    Ewangelia Łukasza 18,1-8 „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy nie będzie zwlekał w ich sprawie? P

Komentarze
2017/06/25 22:19:05
Bóg konsekwentnie realizuje co zapowiedział.