Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Kapłan, człowiek ofiarowany

Ewangelia Mateusza 26,36-42
Czytamy dzisiaj niespodziewanie o wydarzeniu sprzed Paschy i Pięćdziesiątnicy. Jezus modli się w Ogrodzie Oliwnym: „Ojcze mój, jeśli można, niech ominie mnie kielich ten. Ale nie jak ja chcę, lecz Ty” (Ekumeniczny Przekład Przyjaciół). Otóż wracamy myślą do tamtych opisów ewangelijnych, ponieważ mamy dzisiaj w moim Kościele od niedawna święto: Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Ustanowił je papież Benedykt XVI, zostawiając episkopatom krajowym swobodę, czy wpisać je do liturgicznego kalendarza krajowego, jako że świąt samego Jezusa jest już bardzo dużo. Dobry przykład decentralizacji.
A kapłan to ten, który składa ofiarę. Jezus złożył ją z samego siebie, dając w ten sposób przykład podobnej ofiarności wszystkim swoim uczniom, osobliwie jednak dzisiejszym kapłanom, ściślej mówiąc, prezbiterom i biskupom. Komentarz właściwie zbyteczny.

czwartek, 08 czerwca 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

Komentarze
2017/06/08 16:06:56
Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. ..
Bowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechyI mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości.
Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie;:Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany;
I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,
A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego.
To komentarz Pawła z Listu do Hebrajczyków rozdział 5 ...B.W.
Potwierdza też tytuł... Pisanki dzisiejszej. o ofiarowaniu.
-
2017/06/08 21:36:01
"... stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni sprawcą zbawienia wiecznego "

POSŁUSZNI.
Czy jesteśmy posłuszni?
/jak przemądrzałość nas zżera/
-
2017/06/08 23:29:16
Ciekawe, że zwrócił Pan uwagę na element ofiary we mszy św. i na kapłana jako człowieka ofiarowanego. Po ostatnim Soborze mówi się więcej o Eucharystii, dziękczynieniu, aby zbliżyć się bardziej do kościoła pierwotnego i otworzyć na ekumenizm. Jedynie konserwatywne kręgi, m.in lefebryści dalej podkreślają rys ofiary jako najważniejszy w liturgii mszy św. Ale może jednak warto sięgać do Tradycji i przypominać o wielu różnorodnych wymiarach liturgii.
Pozdrawiam
Ceramik