Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Życzenia

Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy moich pisanek, do tej roboty wrócę chyba nie zaraz, bo pewnie będę musiał wykonać jakąś większą pracę. Niemniej Pascha przed nami, składam zatem wszystkim z Was najlepsze życzenia radości wielkanocnej, wynikającej z owej Pawłowej nadziei wbrew nadziei. Alleluja!

czwartek, 13 kwietnia 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Choroba, śmierć, sumienie i sztuka sakralna

    Ewangelia Jana 11,1-45 Długa perykopa na temat wskrzeszenia Łazarza. Wskrzeszenia, nie zmartwychwstania – tę różnicę trzeba zaraz zaznaczyć. Ewangelia Jan

  • Prorok jak drzewo bezbronny

    Księga Jeremiasza 11,19 „Ja zaś byłem jak baranek potulny na rzeź prowadzony, a nie zdawałem sobie sprawy, że przeciw mnie knuli zamysły: - Zniszczmy drze

  • Takie jest nasze logo

    Ewangelia Jana 7,1.29b-30 „Potem Jezus chodził po Galilei, nie chciał bowiem chodzić po Judei, gdyż Żydzi [niektórzy tłumaczą: „Judejczycy”, b

Komentarze
2017/04/13 12:00:10
W obliczu nadchodzącej Wielkiej Nocy i ja życzę Wszystkim łask i błogosławieństw od Zmartwychwstałego Pana!
-
2017/04/13 12:40:11
"Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy "(1 Kor 5,7-8 BT)
.... czego sobie i wszystkim życzę..... po prostu!
-
2017/04/13 13:05:32
... i jeszcze jeden dylemat związany z życzeniami i Pisankami Pana Turnaua:
"Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój." por. Mt 5, 23-24:
- co jest tym darem przynoszonym przed ołtarz?
- co znaczy "brat twój" (każdy czy konkretne osoby)?
- i co znaczy pojednać się?
....
dylematy oczywiście retoryczne, ponieważ każdy i tak po swojemu wszystko interpretuje.................................. Alleluja!
-
2017/04/13 20:13:58
Drogi Redaktorze dziekuję życzę Panu i komentatorom komentatorkom..łask i błogosławieństw. ..i dużo zdrowia.
Atrojce dziękuję za bardzo celny ewangeliczny wpis..dla mnie zawsze aktualny.Ten tekst nie wymaga interpretacji..
Wesołego Hallelujah.., Radujmy sie w Panu.!
-
2017/04/14 09:33:26
Uważam, że jednak wymaga .... szczególnie słowo "brat" - rodzony kuzyn lub współplemieniec - dotyczy jednak tylko płci męskiej. Zatem Ewangelia naucza naucza czynić pierwszy krok pojednania tylko w stronę osobnika męskiego. Jeśli nieporozumienie dotyczy kobiet, nie ma takiego chrześcijańsko-moralnego obowiązku dążyć do pojednania. W czasach, kiedy kobieta przestała być (od kilku stuleci) uważana za coś bez duszy - osoby tkwiące całą głową jak struś w piasku - w Słowie Bożym, powinny trochę głowę z piasku wychylić i przyjąć do świadomości, że oprócz chrześcijańskiej interpretacji Słowa Bożego - istnieje humanistyczna interpretacja, która jednak! Słowo Boże uważa za żywe, a nie zaskorupione w dawnych mentalnościach! lub zabetonowane męską dumą!
-
2017/04/14 20:01:51
Słusznie i humanistycznie!!
-
2017/04/15 22:14:11
Janmusz napisał cytuję:
,,Dlatego takie ważne jest wychowanie do miłości. To wychowanie do miłości realizuje Kościół katolicki przez swoje nauczanie. A KW9 odrzuca to nauczanie, nazywając je "fanatyzmem religijnym".

Janmusz, byłeś fałszywy wobec mnie?,
bo często odwołuję się do roli Jezusa w nauczaniu miłości w życiu ludzi,
a fanatyzmem religijnym kierują się ludzie wierzący w istnienie Boga,
i w imię Boga kierują się obłudą i złą wolą w działalności publicznej,
ponieważ nie mają pojęcia o życiu sprawiedliwym w miłości,
więc to nauczanie w miłości, do którego odwołujesz się,
musi ukrywać w sobie fałsz i niewiedzę: etyczną; i o naturze człowieka,
skoro wierni nic z tego nauczania nie rozumieją,
ponieważ w swoim postępowaniu publicznym zdradzają ignorancję wiary,
a kobiety nie są zdolne do wolnych,świadomych wyborów,
zresztą jak też mężczyźni,ale mają przewagę,
ponieważ tężyzna fizyczna pozwoliła im na życie w kulturze patriarchalnej,
przez tysiące lat,a więc byli niesprawiedliwi nie tylko wobec kobiet,
ale też wobec siebie,gdy był wyzysk klasowy,
czy kiedy w zbrodniczych wojnach przejmowali w niewolę inne narody,
bo gdyby mężczyźni byli wolni intelektualnie i filozoficznie dojrzali,
to w ich świecie by nie było fałszu i niewiedzy, i niesprawiedliwości,
a kobiety byłyby im równe jako partnerki
w życiu rodzinnym i zawodowym,społecznym, politycznym itd.

A zło, jeśli występuje w postępowaniu ludzi,
to nie może być ukrywane ze względu na określoną płeć,
i muszą być ujawniane przyczyny i skutki wszelkich wypaczeń,
by społeczeństwo sobie uświadamiało,
co jest złe a co dobre w jego postępowaniu,
czyli co jest sprawiedliwe,a co nie jest,
a tym samym by stawało się bardziej świadome swego bytu,
i uczyło się wzajemnie siebie kochać
czy empatii z wyczuleniem na krzywdy słabszych.

Janmusz,a jak ma się do tego,co piszę, nauczanie KRK,
i dlaczego wierni przez tysiące lat są ciągle niesprawiedliwi,
i dlaczego nauczania kościoła nie rozumieją?,
bo tłumaczenie się tym,że człowiek jest grzeszny,
nie może być usprawiedliwieniem dla duchownego !!!,
bo jeśli jest zło,to muszą być też przyczyny,a jakie?
Jak myślisz?

-
2017/04/15 23:34:06
cd.
Z kolei tłumaczenie się wolnym wyborem człowieka,
też nie może być usprawiedliwieniem zła na Ziemi,
w ustach duchownego,bo on nie spełnia swego zadania,
ponieważ świadomy, wolny wybór podlega wartościowaniu dobra i zła,
i nie jest to już ślepy,dziki,o pierwotnej kulturze wybór człowieka,
ponieważ wolny wybór bez ukształtowanej świadomości bytu,
może tyczyć tylko dzieci,
ponieważ dorośli powinni być już ukształtowani etycznie,
i zdolni do świadomych, wolnych wyborów poprzez oświatę świecką i religijną.

Wolny wybór ma tyczyć świadomych bytu ludzi,
i tylko wtedy spełnia swoje zadanie,
a więc był przeznaczony w swojej naturze dla dzieci bożych,
ale raj został utracony,a ludzie stali się prymitywni intelektualnie,
i cofali się w rozwoju umysłowym,
i utracili zdolność do kierowania się wolnymi wyborami,
i tylko odpowiednia oświata jest w stanie przywrócić świadomość bytu,
a wolne wybory będą świadome dobra i zła,
i już nie będą przyczyniać się do bytu niesprawiedliwości na Ziemi.

Wolność wyboru nie jest złem natury,
i nie daje przepustki do czynienia zła,
bo wolny wybór nie był przeznaczony dla człowieka po utracie raju,
ponieważ tej tragedii Bóg nie przewidział,
to ciemnota umysłowa człowieka stała się przyczyną zła na Ziemi,
i właściwie człowiek później utracił prawo moralne do wolnego wyboru,
ale ciągle żył i było wielkie nieszczęście na Ziemi i wieczny krzyż Boga,
bo taka była cena wolnego wyboru,do którego człowiek utracił prawo,
ale to zło może być naprawione,
a dzieci boże odzyskają prawo do korzystania z Natury człowieka,
zdolnej do kierowania się wolnymi, świadomymi wyborami.

-
2017/04/19 09:55:19
Luźna refleksja niezwiązana tematycznie z życzeniami, chociaż gdzieś w obszarze "Wesołego Alleluja" być może zrodzona: ........czym jest bolący punkt programu tkwiący za kotarą!!!! Jest czymś (programowo) przykuwającym uwagę.... Słowem, interpretacją słowa, rozumieniem słowa, tłumaczeniem! itd. Rzeczywistość jednak jest pozasłowna - poza-kotarowa! Właściwie rzeczywistość nie ma "kotary"....Teatr jej potrzebuje.
-
2017/04/19 17:54:50
A jeżeli ,,boląca kotara'' jest programowa?
-
2017/04/20 06:14:22
Awarcho ...? Kotara boląca .... dlaczego? Dlatego że istnieje w ogóle czy dlatego że jest programowa? Napisałam, że rzeczywistość nie ma "kotary", z czego logicznie wynika stwierdzenie, że obecność tej nieszczęsnej "kotary" świadczy o nierzeczywistości, o jakiejś fikcji, teatrze, urojeniach, mniemaniach, domysłach etc. Np. czytam w tej często przeze mnie krytykowanej, ale niezastąpionej! wikipedii: o kurtynie - "służy do oddzielenia świata fikcyjnego (sceny) i rzeczywistego (widowni)" Widownia nie jest światem rzeczywistym! oraz to co za zasłoniętą kurtyną - nie jest światem fikcyjnym! Jednak jest programowa - nie rozsuwa się i zasuwa, kiedy chce, przypadkowo, tylko w konkretnych punktach programu i w konkretnym celu. Jeśli to jest dla uczestnika fikcji bolące ( ta kotara lub jej programowość), można walczyć o fikcję bez kotary! albo wyjść z teatru!
-
2017/04/20 11:00:30
(Wyjść - tylko dokąd? Wszędzie jest to samo. Świat bez barier, wychowanie bezstresowe, Europa bez granic czy (wg KW-9) ludzkość bez ciemnoty! itd........... założenia piękne, dopóki nie zamieniają się w ideologie wcielane przemocą) ...............
-
2017/04/20 20:52:44
Ideologia..lub religia nakazana prawem ,czy przemocą wczesniej czy później musi się zreformować...Inaczej nie przetrwa. Przymus jest skuteczny tak długo jak ludzie się z nim godzą.
Ponieważ w wielu sytuacjach nie ma gdzie uciec,czy nawet wyjść...ludzie uciekają w narkotyki czy inne uzależnienia. System jako ,,samograj'' daje rozwiazania czasowe..tymczasowe.
-
2017/04/21 13:51:58
Awarcho, mam inne zdanie na temat uzależnień. Ludzie pakują się w COŚ, co ich uzależnia, z czego nie mają siły lub możliwości wyjść lub zwyczajnie z czego wyjść nie chcą, mimo że uzależnienie jest dla nich zniewoleniem... i szukają usprawiedliwień dla swoich nałogów (słabości), m.in. takich - że to jest forma ucieczki przed tym światem, który nie jest taki, jaki powinien być, w ich mniemaniu oczywiście, a te ich mniemania są często mętne, plazmatyczne, sami nie wiedzą, jaki ten świat powinien być - powinien być doskonały, dobry, piękny, interesujący, bezpieczny etc. No i tworzą różne fantasmagorie.......................................................................................... oraz ideologie czy kiełbasy wyborcze............................. religie też mają w tym swój udział, nie są oderwane od człowieka i od rzeczywistości tego człowieka ..... Rozwiązania zasupłanych tych wszystkich różnych różności są - jak napisałeś - czasowe, tymczasowe. Ponadczasowych chyba nie ma?
-
2017/04/21 15:12:15
Ciekawy przymiotnik..,,Plazmatyczne''...!! Ponadczasowych nie znam.Wszystko sie zmienia..wszystko płynie.
Ludzie uciekają,lub uciekali.. w butapren.mak,grzybki halucynogenne..a ci co mieli wiecej szmalu..w bardziej ,,szlachetne'' ..dymki i proszki.Dalej uciekają i chyba będą.
O zwyczajnym bimbrze nawet nie wspomnę...
Nie masz celu w życiu żyj chwilą! bo bo ,,,kto bogatemu zabroni?''
-
2017/04/21 17:15:22
Jeśli z deszczu pod rynnę nazywa się ucieczką... .... ?!
Może takie ucieczki-wycieczki okazjonalne, jeśli nie stają się nałogiem, są jakimś tymczasowym wyjściem z sytuacji bez wyjścia :/
-
2017/04/24 14:56:41
Informuję (zupełnie obiektywnie, podaję po prostu świeży fakt), że na portalu ekumenizm.pl pojawił się artykuł nt. delegalizacji związku wyznaniowego SJ w Rosji.

Istnieje obawa, ze takie restrykcje mogą wkrótce objąć baptystów, zielonoświątkowców czy inne odłamy protestantów.
www.ekumenizm.pl/religia/spoleczenstwo/zakaz-dla-swiadkow-jehowy/
-
2017/04/24 17:45:36
Putin kilka lat temu zapowiedział dogłębną walkę z terroryzmem. Pamiętam jego słowa o tym, że przefiltruje każdy punkt Ziemi, by wyszukać terrorystów i ich ukarać! (Chwała Bogu, pomyślałam, ponieważ nie cierpię terroryzmu i uważam, że ludzi trzeba chronić przed niebezpieczeństwem stania się terrorystami!) Teraz Sąd rosyjski orzekł, że świadkowie Jehowy są taką terrorystyczną sektą ..... Świadkowie mają 30 dni na odwołanie się i udowodnienie, że nie są!
www.jw.org/pl/wiadomo%C5%9Bci/wiadomo%C5%9Bci/regiony/rosja/eksperci-podwazaja-ekspertyzy-o-ekstremizmie-wywiady/
-
2017/04/24 19:43:29
Ja mysle, że to jest zrobione na życzenie Cerkwi rosyjskiej

www.rp.pl/Spoleczenstwo/304239932-Rosja-Kreml-pod-reke-z-Cerkwia.html#ap-1
-
2017/04/24 20:44:28
W roku ubiegłym zatrzymano kilka ton biblii Adwentystom Dn.7..potem zablokowano serwis internetowy JWORG na terenie Federacji Rosyjskiej..potem przyszła kolej na inne wyznania ,,niecerkiewne''...a zwłaszcza te ,których ,,Centrale'' znajduja się na terenie Zachodu a głównie w USA. Pod kontrolą państwa Putina znalazły sie wszystkie organizacje pozarządowe otrzymujące wsparcie z Zachodu.
Swiadkowie Jehowy w Rosji byli prześladowani za czasów komunizmu..i dla nich to nic nowego.Pewien jestem że zakaz dzialalności nie zatrzyma tego co robią. Wręcz przeciwnie..Wywózka na Sybir spowodowała kiedyś że ludzie z Kurlandii ŁOTWY,Estonii ktorzy tam byli więzieni..po powrocie do swoich krajów krzewili dalej wiarę tam gdzie jej nie było.
Moim skromnym zdaniem to polityka...odwet i wypadkowa wzajemnych stosunków z Ameryką. Pod koniec wladzy Obama zlikwidowal kilka rosyjskich ośrodków konsularnych i ich nieruchomości w USA.
Głownie Świadkowie Jehowy sa postrzegani w Europie i Rosji jako religia AMERYKAŃSKA. Ruskie państwo zawlaszczy teraz majatek w postaci wybudowanych Sal Krolestwa..efekt osobistego trudu wyznawców,osobistych składek i wysilków budowlanych. Państwo do tego nie dołożyło kopiejki.Podobnie jak w Polsce.
Budżet ..nie dokładal setek miliardów rubli ..jak to robil odbudowując wcześniej spalone cerkwie.
Zarzut ,,agresywnego prozelityzmu'' wysuwany był jeszcze za czasów Benedykta również w odniesieniu do kościoła rzymskiego...
Sam wraz żoną ..podobnie jak kilka milionów moich wspolwyznawców pisałem list z prośbą do Putina i Miedwiediewa oraz do Sądu Najwyższego w Rosji....
Wszystko w rekach Boga..
Nieuzbrojeni,nie biorący udziału w konfliktach zbrojnych i wojnach..to okropne zagrożenie..dla zmilitaryzowanego państwa. Cerkiew boi się Słowa!
Czy tylko Cerkiew?
Hitler..,też z udziałe posłusznego kościelnego kleru ..nie zatrzymał. Pierwszy kongres Ś.J. w powojennych Niemczech odbył się w Monachium..kolebce faszyzmu..i to na stadionie gdzie Fuerer zapowiadał wykorzenienie jak to nazwał: ŻYDOWSKO-AMERYKAŃSKIEGO POMIOTU.
Złośliwość Nieba?..czy ..co innego?
-
2017/04/24 21:14:03
Kiedyś nie udało się królom Anglii wykorzenić katolicyzmu w Anglii pomimo różnych brutalnych narzędzi.. Ulster ,Dublin...i Irlandczycy nie zaczęli wierzyć na anglikańską modłę..mimo że stali sie przez to ludźmii 2 kategorii.
Wiara lub niewiara to akt wolnej woli..Jeśli człowiek nie uwierzy będąc głęboko przekonany, nie zmusi go do tego nakaz.Nakaz nie odbierze mu też woli i wiary. Może się zaprzeć jak Piotr..a potem?...można go zniszczyć ale to nie zbuduje niczego..i nikogo. Krew i krzywda będą wołać z ziemi jak krew Abla zabitego przez Zazdrosnego Brata KAINA.
-
2017/04/25 08:11:27
Konsekwencją delegalizacji jest konfiskata mienia zdobytego przez świadków - zdaniem ekspertów - nieuczciwie, drogą manipulacji, wyłudzania i przemocy - oraz - możliwość powoływania do wojska wszystkich tych tysięcy osób, którym przynależność do religii świadków Jehowy gwarantowała uchylenie się od tej służby :/
Moim zdaniem - jeśli zarzuty sądu są prawdziwe - wyrok powinien uderzać w formy działalności ekstremistycznej organizacji(?), nie w samą organizację, która, nawet jeśli jakąś taką podskórną działalność prowadzi, to przecież skupia tysiące Bogu ducha winnych ludzi.
-
2017/04/25 08:32:14
W ogóle w różnych systemach religijnych, korzystając z osłony, jaką te systemy dają, zagnieździło się mnóstwo dywersantów i różnych nawiedzeńców! .... niszczą, demolują, zabijają, sieją nienawiść, pobudzają do agresji, słowem - realizują swoją działalność przestępczą!
-
2017/04/25 11:45:09
Nikt nikogo w moim otoczeniu nie zmusza ani nie zmuszał do czegokolwiek.Za przemoc w rodzinie czy poza rodziną w społeczności Swiadków Jehowy stosowane sa pouczenia a nastepnie przy braku skutków wyluczenia ze spoleczności. W przypadku kradzieży czy malwersacji podobnie.. Oskarżeniia o korupcję czy wymuszenia formulowane sa prawie w 100% przez byłych Ś.J. ..którzy byli ,,nawiedzeni na poczatku i nie mogli znieść tych mniej aktywnych i mniej nawiedzonych..potem po wypaleniu i uspokojeniu odeszli w niesła3w2ie i z żalem i agresją.
-
2017/04/25 17:18:21
Wykluczenie - to zdaje się słowo kluczowe w tym całym procesie...........terroryzmu! Czytałam kiedyś artykuł pewnej profesor socjolog o sztucznym tworzeniu elitarności w celach li i jedynie komercyjnych. Twórcy takich systemów, w których występuje elita i wykluczeni, omamiają wciągane ofiary jakąś ideologią i pompują z nich, ile się da lub zatrudniają do pompowania innych......Pojedynczy zwykły człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, w czym uczestniczy. (W artykule akurat chodziło o świat sztuki, jednak podobne schematy w innych obszarach są na pewno z powodzeniem stosowane. )
Awarcho, podoba Ci się taki sposób postępowania z człowiekiem niepokornym, niepotrafiącym dostosować się do reguł - wykluczenie go?
-
2017/04/25 19:08:24
Atrojko ..nie podoba mi się. A to tym bardziej że wymaga czsem od rodziny postawy naprawdę trudnej do zaakceptowania. Zerwanie więzi.. w moim odczuciu nie zawsze jest ,,środkiem wychowawczym'' chociaż moze takim być. Jednak człowiek nie przejawiający pokory może wyrzadzić wiele szkody. Osoba nie przestrzegająca norm moralnych może rozbić nie jeden zwiazek malżeński,a taka która kradnie i naciąga doprowadzić do ruiny naiwnych i łatwowiernych.Notoryczny pijak naduzywający trunków może stanowić problem dla wielu ludzi ze słabym charakterem. Ostrzeżenie ludzi o takim osobniku jest dobrem..zerwanie kontaktow z osobą siejącą zepsucie jest uzasadnione biblijnie w Liście do Koryntian napisano to jednoznacznie.
Uważam jednak ze nie jest dobrem pozostawienie takiej osoby samej sobie z jej problemem.
Dwie miary do tego samego problemu to częsty przypadek ..
Owladniety misyjnym duchem ,,posłaniec'' ..zło,tousty krasomówca może skłonić dobiegającą swych lat sędziwą osobę do dokonania darowizny swych zasobów na rzecz Kościoła,Zakonu lub Watch Tower.. czyli Ś.J....
Uśmiech na twarzy Rydzyka czy ,,Pioniera Super-stara..może być rownie zniewalający umysł..obiecywana perspektywą świętości i zasług w niebie.Nikt nie nazwie tego złodziejstwem...Nie zwrócona pozyczka od współwyznawcy lub niewypełnione zobowiązanie..jest forma kradzieży. A jednak ..a jednak...coś nie gra?!
Zawzięci..nowonawróceni w każdej opcji po pewnym czasie stygną..wewnetrznie i nawewt wewnetrznie. Gdy orienują się w czasie i przestrzeni..i w swoich decyzjach..właczają bieg wsteczny..i wyją i kraczą..i plują.
Wykluczony nie dawno ks Charamsa dogadal się z wykluczonym dosyć dawno Robertem Rientem Ś.J....Omawiają w madrym kontekście swoj coming-out..w kwestii odmiennych preferencji seksualnych.Przy tej okazji temu i owemu się dostanie.
Formy wykluczenia zarówno z Kościła jaki ŚJ. sie różnią i mają rózne skutki..
..ale tak czy owak można zaryzykować za Kominternem hasło..Proletariusze wsiech stran .. czy dewianci wszystkich wyznań łączcie się!
Zdrastwujtie bagażowi..ja toże bagażowy!
Hasło bardzo wspólnotowe..Nieprawdaż?..
Jerzy Pilch sie drapie po głowie..drżącą ręką..kto wie?

Sam jestem bardzo NIEPOKORNYM CZŁOWIEKIEM..wiem jak duzo mnie kosztuje pacyfikacja. Jednak czasem jest potrzebna. Nie mniej drażni mnie bardzo.. to co się pojmuje jako,, pro publico bono''. Bo do tego pojęcia można zapchać wszystko ..prawie. jak do byle jakiej kiełbasy. Wędzenie nie ukryje bylejakości.

-
2017/04/25 19:42:46
Wykluczenie jako metoda, podobnie jak wszystkie inne metody , wobec jednych jest skuteczna (naprawi gagatka!), wobec innych nie... Jest to jednak proces negatywnie oceniany przez badaczy,a na szerszą skalę - np. w Europie - podejmowane są działania przeciwko wykluczaniu. W trosce nie tyle o wykluczonych, a o tych, którzy ulegają manii czy tendencji wykluczania - w kogo oni się zamieniają? W bezduszne potwory??? A najgorsze jest to, że te tendencje są później dziedziczone przez kolejne pokolenia.... W wyniku czego z tego mętliku wałkowania się wzajemnego! wypychania, uprzedzania, nienawiści i wszelkiego pozwierzęcego w nas paskudztwa - nigdy jako ludzkość nie wyjdziemy...
-
2017/04/27 07:55:52
Smutek, niepokój i przerażenie - takie mniej więcej emocje odczuwam w związku z sytuacją, o jakiej piszemy... I czekam na jakieś pozytywne rozwiązanie tego konfliktu. Moja ukształtowana przez literaturę wyobraźnia widzi jakiś koszmarny pręgierz, a do niego uwiązanego - najpierw przez Awi, a teraz przez Rosję - Awarcho.....
Dlaczego tak, a nie inaczej?
-
2017/04/27 09:22:25
Jeśli coś odbywa się na płaszczyżnie tylko słownej...nie jest to jeszcze jakaś wielka tragedia czy dramat..chociaż takim może być.
Skala nietolerancji bywa różna.Brak tolerancji wobec inności bywa też na różnie sposoby uzasadniany. Odmowa praw wyznawania religii tej czy innej jest uderzeniem w podstawowe prawa człowieka. W Rosji przecież jest zarejestrowaną i LEGALNIE UZNANĄ religją ISLAM...pomimo ze jego członkowie i wyznawcy [ oczywiście nie wszyscy ale jednak liczni] dokonali szeregu rewolt dywersji zbrodni i zamachów krwawych.
ONI NIE ZOSTALI ZDELEGALIZOWANI ANI ICH WYZNANIE...
- nie skonfiskowano ich nieruchomości
--nie zlikwidowano ich literatury i wydawnictw
-nie zakazano odprawiania ceremonii religijnych i obrzędów zwyczajowych
-nikt nie zabronił im publicznego obrzezywania chłopców..ani zarzynania barana z okazji dnia Abrahama[Ibrahima]..chociaż dla wielu innowierców to zgorszenie i barbarzyństwo.
-Sąd Najwyższy Rosji nie uchylił praw religijnych szamanom na dalekim wschodzie Rosji chociaż wiadomo co to jest.Nie zabronił wielu praktyk..innym wyznaniom i nie opatrzył ich pieczęcią ekstremizmu. Cerkiew i Rosja boją się Wolności Słowa..dobrze wiedząć że w tym przypadku nie chodzi o zaden bunt czy ekstremizm zagrażający innym ludziom.
Represje wobec S.J...w dawnej DDR..objęły tych samych ludzi którzy w okresie hitleryzmu ścigani byli jako zwolennicy USA.. w okresie komuny też byli scigani jako wrogowie komuny, w Grecji jako wrogowie Prawosławia i Pacyfiści..
W samym USA..w okresie i wojny swiatowej i w okresie,, międzywojnia'' jako niemieccy agenci i zwolennicy klęski Stanów Zjednoczonych..antyamerykańscy.!
Zanim odezwało się Prawo i ustanowiono prawne rozwiazenia ..wyrzucano dzieci ze szkoły ,ludzi z pracy ,podpalano zbory,bito i tarzano w lepiku i pierzu ewangelizatorów.
Nienawiść do obcości do,, inności''..w dużej mierze zależy od nauczania religijnego. Ja często sie zastanawiam i czasem prowokuję pytaniem...Czy sam byłbym tolerancyjny? gdybym żył w państwie gdzie jedynym wyznaniem byłoby moje? Sluchając różnych odpowiedzi ludzi o różnym poziomie ,,wiary''..stwierdzam z ubolewaniem..że odpowiedź zależy od Stopnia Poczucia Misji.
Odgórna Dominanta kieruje sercem...gotowa postawić pod pręgierzem każdego ODMIEŃCA..w imie tzw, ,,WOLI BOGA''

-
2017/04/27 10:17:35
Awarcho, zadajesz pytanie:".Czy sam byłbym tolerancyjny? gdybym żył w państwie gdzie jedynym wyznaniem byłoby moje?"
Wydaje mi się, że byłbyś....np. w Państwie Bezprawia w obrębie innego jakiegoś państwa.... Dwa razy Ci to zarzucałam:
1. w państwie, w którym mafia czerpie zyski m.in z prostytucji nieletnich. Uderzyłeś w najsłabszych - księżulków zboczonych, którzy korzystali z usług, opłacając zgodnie z cennikiem - nie uderzyłeś w ISTOTĘ - czyli w mafię (to tak jakbyś tolerował to, co wyczynia mafia)
2. w instytucji, w której siostry zakonne podjęły się ponad ich siły pracy wychowawczej w domu dziecka - z dziećmi i młodzieżą ze środowisk patologicznych. Metody stosowane przez nie były ohydne - posłużyły się męskim draństwem, by poskramiać męskie nieposłuszeństwo. Uderzyłeś w siostry, winne jak by nie było, ale dlaczego nie uderzyłeś w przestępców, w tych SILNYCH męskich drani, których należałoby odnaleźć i przefiltrować ich życie - może komuś nadal wyrządzają krzywdę? Ich też tolerujesz?
Jakie to jest państwo? w którym karze się tylko najsłabszych winnych, najsilniejszych zostawia bezkarnie?
-
2017/04/27 13:56:34
Pisałem i pytam trochę inaczej ujmując tolerancję.
Czy zakazywałbym funkcjonowania i wyznawania innej religii dlatego że jej nie lubie i mam inne pojęcie o dogmatach? ..Czy zarzucałbym jako przyczynę terroryzmu sens ich wierzeń?.
Nietolerancja wobec złych krzywdzących innych postaw..to jedno a zakaz wyznawania wskutek niezgodności dogmatycznej czy ideologicznej to trochę co innego.
Brak nadzoru państwa czy samego Kościoła...nie jest powodem do nietolerancji i delegalizacji Kościoła..czy instytucji państwowej.
Rozumiem ze sa liczne podobieństwa w ideologii czy dogmattyce ,które pobieżnie przyjmowane mogą być przyczyną błędenej oceny. Oto przykład:
- Islam wierzy i uczy że Allach opanuje cały świat.Muzułmanie na terenie nie tylko Europy prowadzą nabór pośród ,,niewiernych'' prowadząc akcję propagandową i religijną. Skutkiem jest pobór do ISIS i zamachy w Europie lub regularna wojna w Syrii ,Libii, Iraku..
Świadkowie Jehowy wierzą i nauczają że Jahwe,położy kres złemu światu i będzie jedna owczarnia i Jeden Pasterz..W ,,ogólnym założeniu''...brak jakiejkolwiek przemocy ze strony człowieka.Bóg ma działać i być Niszczycielem wrogów.
Jedynym narzędziem OBECNIE jest ewangelizacja i nauczanie.
Wiem bo to znam i przeżywam że mam być gotowy na PRZEŚLADOWANIE..!!
Tak sie dzieje..zgodnie ze słowami mistrza.
Mam być tolerancyjny wobec ludzi.. a nietolerancyjny wobec zła które czynią...
Jednak u podstaw Islamu i Chrześcijaństwa leży SŁOWO..O DOMINACJI IO ZWYCIĘSTWIE ,,NASZEGO'' BOGA..,,NASZEJ'' WIARY.
Bóg w niczyje ręce nie oddał prawa do SĄDU...
Pytając siebie o tolerancję wyobrażam sie w Państwie Prawdy ABSOLUTNEJ w którym nagle pojawia się..Heretyk! Jak się zachowam?
Czy moje Państwo? z góry zakładając śmierć ,,niewiernych''..będzie zawsze tak pokojowo usposobione w czynach?..czy sie zmieni gdy będzie mieć SIŁĘ?
Czy jest takie tylko Teraz...?
-
2017/04/27 14:34:28
Awarcho, wiem.... ale skoro już ten pręgierz stoi ... :/
Rosja jest jednak innym krajem niż Polska, inna sytuacja tam mieszkających ludzi, ugrupowań, wspólnot. Może w związku z Waszą wspólnotą zaistniały tam lub istnieją od dawna jakieś okoliczności, których w innych państwach nie ma. Cały świat jest przecież poruszony i oburzony tym, co zrobiono. Jaka jest prawdziwa przyczyna posunięć Rosji wbrew wszystkim i wszystkiemu? Co będzie dalej? Czy świadkom, narażonym teraz na prześladowania, ktoś pomoże? Jeśli nie - kogo będą obwiniać? I kto się o nich upomni?
same pytania.
Nie pierwszy i nie ostatni raz podobne koło zatacza historia.
-
2017/04/28 07:30:45
Tak jest PRĘGIERZ STOI I DZIAŁA... TYPOWO.
Proszę obejrzeć na stronie JW.ORG. Broadcasting..czyli telewizji internetowej Ś.J. jak wyglądała,, rozprawa'' przed Sądem Najwyższym Rosji..
Po wejściu na stronę JW.ORG U dołu strony..kliknąć zakładkę JW.BROADCASTING...
- Wybrać ewentualnie język polski..lub inny zrozumialy..
- w programie kwietniowym kliknąć na sprawozdanie z rosyjskim dwugłowym orłem.
Jestem prawie pewien że w calej Rosji..odbyły sie nabożeństwa dziękczynne w cerkwiach.
-
2017/04/28 08:17:33
I have a dream.. miałem sen w którym odbija się aktualna myśl wielu ludzi.. myśl prymitywna ale stara jak swiat..Możliwe ze na treść snu wplynęły również czeste podróże od Białegostoku do Jeleniej Góry.. i spadajacy rano w mojej wsi śnieg ..śnieg..śnieeg!
- W mroku nocy przyszedł Duch Puszczy mówiąc Sluchaj ..sluchaj..bo to proroctwo! Śnieg przestanie padać..w Lechistanie..Żubry znow będą się ruić i prychać i tupać.Zaświeci slońce.bzyczeć będą pszczoły..konie cwalować..drzewa szumieć..Pod jałowcem wędzić będa kiełbasy..a trunek śliwkowy i zbożowy bulgotać będzie obiecująco w zagajnikach...!
Mów dalej mów dalej..Wielki Swądzie jak to sie stanie?
- Widziałeś jadąc i słyszałeś..te piły te siekiery..? Puszcza żąda ofiary..!
KTO TO BĘDZIE O WIELKI??
-,,Axt -Husqwarna.''..mówia o nim..ale znany również jako SUPERTROCINA....
Drży przez niego puszcza..wyją aligatory w Amazonii...papugom z rozpaczy zakrzywiły sie dzioby w ósemkę!
-aby przebłagać puszczę i aby przestał padać śnieg spalicie go na stosie dokladnie jak mówię: Stos ma byc podpalony białostockim bimbrem..on ma być odziany w strój myśliwski..z kapeluszem i dubeltówką...kilka liści z dębu..kilka sztachet z płotu w Stadninie w Janowie Podlaskim...laury mysliwskie z ostatniego pokotu łoowieckiegoo.....

Obudziłem się spocony..Greenpace czy co?
Oj ty mój Wielki Swądzie ,GrynPisie, załatw coś u Piotrka aby przestalo sypać..
Może to znak że Szyszko złoży dymisję przez pogodę...? No ktoś jest winien..niekoniecznie trzeba zakopywać w mrowisku..dziewicę!

Pomyslałem że ŚJ. w Rosji jeszcze nie zostali oskarżeni o zanieczyszczanie środowiska! Naturalnego..! Ale kto wie?
-
2017/04/28 09:54:50
Czasami jednak dobrze jest spojrzeć na własne podwórko... i wcale nie mamy czym się chwalić... Święcone marsze ONR'owców niedługo odbiją się czkawką..
-
2017/04/28 12:53:22
Nie rozumiem po co tyle hałasu. Jeśli coś jest ZAKAZANE to jest tym bardziej pociągające. Wiec w efekcie wzrośnie liczba wyznawców tego amerykańskiego judaizmu z pseudochrześcijanskim aneksem .....
-
2017/04/28 14:56:26
No cyyyymes!!!... Bardzo trafnie! Kiedyś kościół rzymski zawłaszczył
-cerkwie grekokatolickie .i Łemkowskie.bo to ostoja UPA!
-zbory luterańskie i ewangelickie [ budowle]....bo to Szwaby!
-cerkwie ruskie b..bo to ,,niepolskie.''
Wszystko przy aprobacie lub pomocy komunistycznego państwa.
Nie warto wspominać o żydowskich synagogach czy innych żydowsko-amerykańskich judaistach czy ,,pseudowierzących''..,,pseudochrześcijanach''..Których wódz i jego banda przy aprobacie i uciesze POPRAWNYCH..chciał znieść z powierzchni ziemi.
Oczywiści krzywda tysiecy czy milionow ludzi to drobiazg..niewarty ..uwagi!
-
2017/04/29 07:10:51
Ewangelia Mateusza 12:34.Pomiocie żmijowy, jak możecie mówić rzeczy dobre, skoro jesteście niegodziwi?Bo z obfitości serca mówią usta. 35 Dobry człowiek ze swego dobrego skarbu wydobywa rzeczy dobre, natomiast niegodziwy człowiek ze swego niegodziwego skarbu wydobywa rzeczy niegodziwe. 36 Mówię wam, że z każdej nieużytecznej wypowiedzi, którą ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dniu Sądu; 37 bo na podstawie twoich słów zostaniesz uznany za prawego i na podstawie twoich słów zostaniesz potępiony
Oto Słowo. .i oto sumienie i serce??? kochajacej Chrystusa wiernej! i prawomyślnej.
-
2017/04/29 07:39:11
Awarcho - kogo smagasz tym cytatem?
Kogo nazywasz "pomiotem żmijowym"? Człowiekiem niegodziwym?
(Rozumiem też, że używając Słowa Bożego sam siebie uważasz za człowieka godziwego, godnego posługiwania się - nie swoim!)
Wielka Rosja uznała Cię za ekstremistę, Wielka Awi - za pseudochrześcijanina, ja Cię uznaję (z uznaniem!) za Człowieka ,...... Kto jest tym niegodziwcem - ktoś z wymienionych czy ktoś ogólnie - potencjalny (urojony) wróg?
-
2017/04/29 09:17:21
Wszystkich mianem Człowieka niegodziwych .
/niegodziwy zarzuty zawsze będzie uważał i roztaczał jako urojenie- taka forma niegodziwości by rosła w siłę obrony/.
-
2017/04/29 09:25:54
To egregory nienawiści wystawiają czubek.Nienawiści człowieka.
/wiem już Awarcho co to te egregory :)/
-
2017/04/29 11:20:34
Awarcho,
niepotrzebne te Pańskie i innych emocje.
To co napisałam, nie stanowi bynajmniej OCENY Pańskiej wiary lecz jej KWALIFIKACJĘ religioznawczą.
(Stary Testament+Apokalipsa+Nowy Testament bez uznania boskości Jezusa i Trójjedynego Boga).

Dlatego np. w artykule na ekumenizm.pl wyznanie Świadków Jehowy usytuowano, cytuję: "na obrzeżach chrzescijanstwa". I tak określa to większość teologów.

No, ale nie przyjmując tej KWALIFIKACJI teologicznej ma Pan kolejny temat do "obróbki". Proszę zatem czynić to co Panu jehowickie serce nakazuje .......
Nie ja jestem od badania ludzkich serc.
-
2017/04/29 13:47:48
Wyczytałam ""Dla Boga, lepiej być niewierzącym, niż być fałszywym wierzącym" mówi Franciszek.
Uczciwość serca /bez podziałów/ Bożą Górą.
-
2017/04/29 14:01:55
Jezu!
sami specjaliści - od Słowa, od Pisma, od emocji... od czubkowania .... od niemal wszystkiego .... !!!! Wszystkie dziedziny jakoby zajęte, jedna wolna - od siedmiu boleści!
Zamilknę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ze strachu przed tymi tu szufladkomaniakami!!!!!

Sorry za "emocję" - trochę wyeksponowaną , ale mimo wszystko uważam, że człowiek osuszany z emocji, szczególnie w takiej chwili, kiedy setki ludzi narażonych jest na prześladowania, trochę osuszany jest z człowieczeństwa :(
Pewnie jak zwykle przesadzam, bo nikt nie jest narażony na prześladowania... Jednak przekonana jestem o tym, że ludzi bez skrupułów i bez serc - gotowych na ciskanie kamieniami - nie brakuje..... może to ich Putin chce wyłapać, wystawiając garstkę "wybrańców" na cel???? :( !!!!!
-
2017/04/29 14:20:35
Emocja to chwila.Działanie które się przedłuża jest celowym działaniem.Nijak emocji nie można przyrównać do planowych działań.Działanie to już jasne uzewnętrznienie co/kto wywija człowiekiem i czego oczekuje w zamian.
Egregory są i tym szatańskim też ludzie oddają byt by dla nich żyły i w nich/przez nich działały.DO CZASU.
FUJ !
-
2017/04/29 15:06:38
Wyczuwałam w innych toto,tyle że nie umiałam sprecyzować co to jest a już najmniej jak to się nazywa.
Najsmutniejsze że ludzie dają takiemu czemuś - życie.I rozprzestrzeniają,pod takim czy innym płaszczykiem.
-
2017/04/29 18:11:02
Decyzja Kremla i Cerkwi poszerzy przecie liczbę wyznawców Boga Jehowy. Wiec nie powinien to być powód do totalnej żałoby.

Gorzej z ludobójstwem chrześcijan na Bliskim Wschodzie, ale to temat daleki i jakby nieistotny dla szanownych komentatorek .........
Atrojka przerażająco naiwnie napisała:
"nikt nie jest narażony na prześladowania ...." A jak ty myślisz, po co Franciszek pojechał do Egiptu?
-
2017/04/29 19:21:33
Atrojka...ja nie smagam ja cytuję.
Prawdą jest że w wielu rejonach świata..aktywnie jest atakowany Kościół katolicki..widziany podobnie jak Ś.J. w Rosji...jako zagrożenie,, religii tradycyjnych''.
Palone sa kościoły w Pakistanie,Indiach,Egipcie,Chinach,Nigerii,Sudanie..i wielu innych krajach. Bez względu co jest powodem tego barbarzyństwa..cierpią wyznawcy i czuja się zagrożeni. Państwowe prawo.oficjalnie ich chroni...ale tylko oficjalnie..ale niedostatecznie.
To jest ,,smak'' religii narodowców...w wydaniu muzułmańskim. Boko Haram czy Pakiśtańska Falanga....to są tylko wierzący i wierni mężczyźni, ktorzy kochaja Allaha i swoja ojczyznę..
Tak mogą stwierdzić dostojne damy wierzące w Lagos,Kairze, czy Islamabadzie.
- I o co ..cały tumult? Chrześcijanie mieli być prześladowani... Można tak cynicznie..można! Można ubolewać ..ale stanowczo protestować nawet przeciw przyjęciu do leczenia i ochrony chrześcijańskich dzieci z Syrii.
Można wzruszyć ramionami..wiele można...Ocierać szlachetne łzy batystową chusteczką..oj kochani jak mi żal tych dzieciatek,tych chłopczyków,których zbombardowali nasi dzielni lotnicy i mołojcy z ruskiej armii.!! No taki jest swiat!..Trudno! Wojna jest straszna! Wszystko w mocy Boga..! To wszystko przez tych amerykańskich Żydów..i tych tych przeklęrtych jehowców..co nie chca iść do wojska i tylko ..tylko gadają i gadają! Zobaczcie tak bardzo sie stara o pokój Moskiewski Archimandryta i Papież i po0pi i biskupi.. .A oni..nic a nic!..tfu zaraza antychrzesc ijańska..bez Trojcy i naszej jedynaśnej Najświetszej!!!
Ły hy hy hy...sekciarze beżbozniki..jakieś..dobrze im tak...w tej Rosji..a na pohybel!
W rezerwie mamy jurnych kiboli.
..których gorliwie kształtują duszpasterze i Prezes darzy sentymentem..i bierze w obronę ich wolność.

-
2017/04/29 19:48:10
Smaga się również w obrębie własnego wyznania,oj smaga /może odbywa tak ćwiczenia?/.Bo nie wszystko i wszystkim na równi się podoba.Trzeba ubić bo zagraża /urodzie?/.
-
2017/04/29 19:51:48
Dywersja.Również polityczna.Najlepsze jednostki na łączkę się wysyła.By czasem...by czasem, nie podniosło się to co państwowe.
-
2017/04/29 19:54:34
Ja już mam dość.Tych jaśnie oświeconych.Widziałam jak pracują,widziałam też jak działają, dla nieustającego niby dobra narodu.
-
2017/04/29 21:07:16
No jeszcze winny jestem przeprosiny! Do tego zostalem wezwany przez Wielką!
Przeprosił Papież za Żydów,przepraszali inni Wielcy..a ja nie przeprosiłem za Swoich co to są niechrzescijańscy i ,,niechrystusowi.".a chcieliby.
.Wielkiej na przekór jakby..!!!
Zatem ...przepraszam za następujace przestepstwa ..ciężkie strasznie!
- za to że nie wybierałem ani Kaczyńskiego ani Tuska.
-że moi współwyznawcy nie służą w armii i nie zabijają innych.
że nie należą do żadnej partii politycznej ani jej nie wspierają
- że nie wolno im stosować przemocy w żadnej formie ani czynnie zwalczać Państwa,nawet wrogiego im aparatu państwowego
-że moja religia nakazuje posłuszeństwo Bogu, a potem państwu.
-że nie przymuszają nikogo do przyjmowania ich przekonań religijnych.
-że staraja się żyć porządnie uczciwie i pracowicie.
-że starają się zgodnie z nakazem żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi jeśli to jest możliwe.
- że nie czynią podziałów rasowych i etnicznych ,ani klasowych...lub pseudokulturowych.
-że ŚJ. NIE WYWOLALI ZADNEJ WOJNY RELIGIJNEJ ANI NIE DOKONALI ZAMACHU
Przepraszam za to że prowokowany..broniłem się troszkę złośliwym wierszykiem o Starej Stodole i Ptaszkach..
NIE PRZEPROSZĘ..za to co się Wielkiej nie podoba w moich wierzeniach i działalności oraz trybie życia moich wspólwyznawców.

-
-
2017/04/29 21:39:26
Wciąż mam w pamięci obraz Innego świata Herlinga Grudzińskiego: ci ludzie w więzieniach - wg Grudzińskiego -nie wzbudzali ludzkich uczuć, wzbudzali obrzydzenie - w narratorze, który też był więźniem...Obrzydzenie nie przeszkadzało im zdzierać szmaty z konających, by mieć je dla siebie. Ktoś wyraził wątpliwość, czy przypadkiem ów narrator - więzień i świadek Innego Świata - tym obrzydzeniem nie osłaniał siebie? swojej podłości, swojego draństwa które wypełzały z niego, jak i z innych w ekstremalnych sytuacjach ..... Ja miałam wrażenie, że po prostu ze zwykłej rzeczywistości zaczerpnął różne elementy, które go brzydziły i upchnął je w łagry obok tego, co tam się działo. Jakby podwójny wymiar cierpienia - nie było tam odczuwania wspólnoty , wspólnego dzielenia cierpienia, losu - była masa czegoś obrzydliwego, obok czego trzeba było żyć i przeżyć. Przyznawał się, że czynił podłości.... Pytanie: czy gdyby nie obrzydzenie do ludzi, nie czyniłby im tych podłości, do których się przyznawał? - nasuwało się samo. Kogo właściwie oskarża o to, że ludzi zamienia się w brzydzące się sobą nawzajem twory?
Wiele osób nie wierzyło mu, że tak było, jak opisał... ja też nie wierzę!
Nie chodziło mi o ubolewanie czy ronienie łez w chusteczkę, nie o cynizm lub obojętność; zgadza się, wszystko można, wyszkolić się można, wytresować, wypracować sobie sposób bycia itd. ... chodziło o manipulowanie projektowanym obrazem, celowe, jakby się nie było człowiekiem, tylko kinematografem!
-
2017/04/29 21:43:03
Awarcho, w tych przeprosinach trochę przypominasz Korwina-Mikke, który niedawno przepraszał Europę za to , że Polska ma ministra (już nie pamiętam którego) kretyna.
-
2017/04/29 22:06:59
Przepraszam...że przepraszam!!!
Curwin-MIKKE znany był m.in. z tego..że kogoś tam spoliczkował Ministra...Boniego pro publico. Obrazal publicznie wszystkie kobiety..i to z urzędu.
Ja tak nie chcę
Wyszukana pani w wyszukany sposób pisze coś o jehowickim ,,czymś tam''...pudrując o0bficie to co się nie da zapudrować. Puder zatęchły..niestety jak ...zapach starych ławek w ...
-
2017/04/29 23:51:21
Szanowny Administratorze :
koniecznie należy zmienić nazwę blogu Jana Turnaua na :

MOJE JEHOWICKIE PISANKI

czyli portal Świadków Jehowy na GAZECIE WYBORCZEJ