Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Z kim Jezus rozmawiał przy studni?

Ewangelia Jana 4,5-42
Rozmowa z Samarytanką. Wydarzenie wielorakie: najpierw feministyczne, bo Jezus rozmawia z kobietą: Jego uczniów to naturalnie zdziwiło. Owszem, o zwykłych sprawach codziennych Żydzi z Żydówkami rozmawiali, ale raczej nie o teologii, a na ten temat rozmowa przy studni zeszła.
Trzeba, co prawda, zaznaczyć coś, co wyczytałem w „Encyklopedii biblijnej”: „Biblia hebrajska nie było dokumentem monolitycznie patriarchalnym”. (...) Biblia nie zawiera żadnych wypowiedzi, które w sposób jawnie wrogi odnosiłyby się do natury zwyczajnych kobiet. (...) Przykładem może być nowe odczytanie postaci Ewy. Z biblijnego tekstu jasno wynika, że w chwili stworzenia kobieta nie miała być podporządkowana mężczyźnie, gdyż hebrajskie słowo «ezer», zwykle tłumaczone jako pomoc (Rdz 2,18), jest często odnoszone do Boga (np. Ps 30,11; 54, 6) i nie oznacza podporządkowania. Ewa jest przedstawiona jako rzeczniczka, mówiąca w imieniu swoim i Adama, a w rozmowie z wężem przedstawia argumenty teologiczne”. Co więcej, Biblia ukazuje niektóre kobiety w nietypowych dla płci żeńskiej rolach, jako osoby aktywne na scenie historii. Gdyby nawet pominąć Fenicjankę Jezebel, żonę króla żydowskiego Achaba, czy Atalię, ich córkę, też postać negatywną, to były przecież takie panie, jak siostra Mojżesza Miriam albo Debora, przywódczyni ludu, obie uchodzące za prorokinie. Niemniej sam ustrój był przeraźliwie patriarchalny. Jeden tylko przykład. Kobiety pozostawały rytualnie nieczyste po urodzeniu dziecka, ale to jeszcze pół biedy, bo okres nieczystości był różny: liczony podwójnie, jeżeli urodziła się dziewczynka...
No i wydarzenie internacjonalistyczne: Jezus rozmawia z Samarytanką. Zdziwiło ją to: „Jakże ty, Żydem będąc, prosisz o picie mnie, kobietę Samarytankę?” (EPP). Czytelnik czwartej ewangelii, nie tylko Żyd, mógł tego nie wiedzieć, więc autor wyjaśnia, że owe ludy sąsiednie nie zadają się ze sobą. Samarytanie zaś byli dla mieszkańców ortodoksyjnej Judei okropni, bo pochodzili od mieszańców: także od wiążących się z żydowską ludnością miejscową kolonistów pogańskich, osiedlanych tam przez obcą władzę. Sami jednak Samarytanie uważali się za ortodoksów, zachowujących prawdziwą wiarę Izraela. Uznawali tylko Pięcioksiąg Mojżesza i mieli własne centrum kultu na górze Garizim. Jezus robił różne rzeczy dziwne, nie na swoje czasy, musiały jednak minąć bardzo długie wieki, żeby w Jego Kościele kobiety mogły być wszędzie na przykład choćby ministrantkami. 
Widziałem dziewczyny przy ołtarzu w Niemczech, ale nie bywają tam w ojczyźnie naszej, w każdym razie nie w Warszawie. Dobrze, że chociaż panie także w stolicy Polski czytają Biblię! Kiedyś zobaczymy przy rzymskokatolickich ołtarzach, także polskich, nawet i kapłanki, bo również w Kościołach chrześcijańskich panta rei, wszystko się zmienia. No, oczywiście nie wszystko, ale sporo, i nie wszyscy, ja raczej tamtego widoku nie dożyję. Ale jest możliwy, amen!

niedziela, 19 marca 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

Komentarze
2017/03/19 23:13:04
Z kim rozmawiał?
Z uczciwością.
-
2017/03/20 07:09:31
Powyższe ...rozważania o kobiecie,żonie jako człowieku,oraz jej pozycji w małżeństwie i i ..i pozycji przed Bogiem są adekwatne do Ewangelicznej wypowiedzi Jezusa Nie tak było [miało być?].. na poczatku.''.. Sprawa w sporze z,, Uczonymi w Piśmie.'' dotyczyła małżeństwa. Nie tego małżęństwa wg.Mojżesza..ale tego wg. zamysłu Boga.
Nie tak miało być..Mojżesz dopuścił w Prawie wiele rzeczy ze zwyczajów już istniejacych. Rozrost populacji był celowym działaniem i był uwzględniony w Torze.
,,Na początku''..nic nie było o wielożeństwie..o nałożnicach..o rytualnych oczyszczeniach popołogowych i ..nieczystościach płciowych...i o zróznicowanaych cenach az kobietę i mężczyznę. Tego nie było.!.tak sobie ułożyli ludzie.
Legalizm Mojżeszowy...wieloma rzeczami się wyróżniał na tle praw Starego Swiata..nawet traktowaniem kobiet też wybiegał do przodu. Jednak rewolucyjny nie był.Paweł z Tarsu też rewolucyjny nie był..bo rewolucja zaczyna sie od buntu..a to cecha szatana...Jesteśmy ofiarami jego rewolucji.
-
2017/03/20 07:27:23
Mateusza 19:3-8 BW.. 7 wers. .Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych..ALE OD POCZATKU TAK NIE BYŁO''
Podległość kobiet i legalistyczna przewaga męskiego rodu ..nie była najwyraźniej zamiarem Boga. To ludzki zamiar.wprowadzony przez mężczyzn. Paweł wprawdzie nieśmiało trochę..nawiązując do tego i do zwyczajów Zakonu ..tak argumentuje w Listach:..,, Bóg nie ma względu na osobę obrzezanego czy nieobrzezanego ,mężczyznę czy kobietę ..Żyda czy ludzi z narodów''..
I chwała Bogu za wszystko!