Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Post: rozerwać kajdany zła

Księga Izajasza 58,1-9a
Izajasz jest jak zawsze niezawodny, wyprzedza ewangelie kapitalnie: post nie tyle na „umartwieniach” polega, ale na tym, by innych ludzi nie umartwiać. Prorok wypomina: „Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie [tak tłumaczy Tysiąclatka, chyba lepiej Poznanianka: „zajmujecie się swoimi sprawami] i uciskacie wszystkich swoich robotników (...) Czyż nie jest raczej postem, który Ja [Bóg] wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy [uchodźców!] i nie odwrócić sięod współziomków”.
Myślę o tych bardzo długich wiekach, kiedy to „dobrzy” chrześcijanie uciskali potwornie chłopów pańszczyźnianych, ludzi czarnoskórych, czerwonoskórych; żółtoskórych rzadziej, ale czemu nie. Pościli, Biblię mając w nosie.

piątek, 03 marca 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Naród Dziesięciorga

    Księga Powtórzonego Prawa 4,1.6 „Mojżesz powiedział do ludu: - A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać. (...) Strzeżcie ich i w

  • Przebaczać bez końca

    Ewangelia Mateusza 18,21-22 „Wtedy Piotr przystąpiwszy, rzekł Mu: - Panie, ile razy może zgrzeszyć przeciw mnie brat mój, bym mu odpuścił? Do siedmiu razy

  • Święty Józef z Nazaretu i jego potomek, Józef Puciłowski OP

    2 Księga Samuela 7,4-5a.12-14a.16 List do Rzymian 4, 13.16-18.22 Ewangelia Mateusza 1,16.18-21.24a Dopiero dzisiaj wspominamy liturgicznie św. Józefa, zwanego O

Komentarze
2017/03/04 13:56:19
Post jest konieczny "dobrym" chrześcijanom by nabrać przyzwolenia na dalszy ciąg lania bliźniego.