Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Lament i taniec, a koniec zawsze szczęśliwy

Psalm 30,5-6.12a
„Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament”.
(Biblia Tysiąclecia)
Znowu zająłem się psalmem. Widać w nim obraz Boga - jak to w Biblii bywa nieraz - wyraźnie antropomorficzny, jest On dokładnie taki, jak człowiek, emocji pełen: gdy miną te Jego negatywne, nadchodzą przeciwne, czyli On się już nie gniewa i jest nam znowu dobrze. Psalmiście wydawało się, że Bóg jest zmienny jak kobieta w operze Verdiego „Rigoletto”, ale to optyka fałszywa, zapewne antyfeminizm, a na pewno właśnie antropomorfizm. Rzecz bowiem w tym, że Bóg wie lepiej, jak rządzić naszym losem, dysponuje tak zwaną Opatrznością. W rezultacie tak już jest, że jesteśmy raz na wozie, raz pod wozem, po ulewienadchodzi prędzej czy później słońce, przede wszystkim jednak wierzymy, że jest On dobry absolutnie („Bóg jest dobry... i dam się za to zabić” – tytuł książki ks. Kramera SJ, wydanej świeżą przez jezuicki WAM), miłosierny absolutnie i życie nasze ma zawsze „happy end”, choć naprawdę, bo na stałe dopiero za grobem.

poniedziałek, 27 marca 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Szaleńcy rozmaici

    2 List do Koryntian 11,1 „O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony!” To jak zwykle tłumaczenie Tysiąclatki. Może jednak raczej głu

  • Taka dziwna radość. Szukajmy wszyscy!

    2 List do Koryntian 9,7 „Radosnego dawcę miłuje Bóg”. To zwyczajny morał: egoista innemu nie da, altruista się z bliźnim podzieli. Ale też to obserw

  • Bogactwo prostoty, hojności

    2 List do Koryntian 8,1-2 „Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo