Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Ludzie jak niemowlęta, Bóg jak matka ich

Księga Izajasza 9,8-15
„Tak mówi Pan: - Gdyby nadejdzie czas twej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą (...) Mówił Syjon: - Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A gdyby nawet zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Tysiąclatka).
Mówił to Syjon w sytuacji lepszej niż ta, w której lud ten się znalazł wiele wieków później. Ale i tak Bóg nie zapomina o nim w jakimś ostatecznym rachunku historii. Wierzą w to chrześcijanie i wierzący religijnie Żydzi. Pan kocha nas nieporównanie bardziej niż ktokolwiek z ludzi, bardziej nawet niż kobieta kocha urodzone przez siebie niemowlę.
Dlaczego zatem życie nie tylko urodzonych, ale wręcz stworzonych przez Boga ludzi wygląda zupełnie tak, jakby wcale nie kochał, jakby Go w ogóle nie było? Wołanie to nasze nigdy nie milknące.

środa, 29 marca 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

Komentarze
2017/03/29 14:14:54
,,Eli..Eli lama sabachthani..''...Niektórzy zamiast Eli piszą,, Eloi''.Poczucie opuszczenia przez Boga brzmią również w Psalmie 22.. Nie było na nie odpowiedzi ..nie zapisano jej przynajmniej...Ale prorocy cały czas przypominali zobowiązanie Najwyższego wobec Ludu Wybranego. Potem zaś powtrarzał je juz w odniesieniu do Nowego Izraela Paweł z Tarsu. List do Hebrajczyków 13:5.Powtarzał więc Paweł z wiarą słowa które usłyszał od Jahwe Jozue syn Nuna..Nikt się nie ostoi przed tobą.Jak byłem z Mojżeszem tak będę z tobą,nie opuszczę cię ani porzucę'' Jozuego 1:5
Można sobie zadać pytanie co mówiłby i jak reagował Jozue.Dawid, i inni wierni..w okresie holocaustu?
,,Syjon'' z tą wiarą odbudował swój byt państwowy i jest solą w oku wrogów.Polityka wespół z religią ma pomieszane motywacje..Ale czy tylko tam? i w kwestii Ludu Wybranego?
Miałem nie tak dawno w okresie,,przesilenia'' w Sejmie możliwość słuchać i ogladać nerwową ..ale pełna nadziei wypowiedź pani posłanki..Krystyny Pawłowicz która stwierdzała,, Bóg na pewno nas nie opusci.. Bynajmniej nie chodziło to o Syjon...tylko o władzę ludzi nad ludźmi.
Ludzie rzeczywiście jak niemowlęta..Bóg się ich nie wyrzeknie..chociażby oni..go czasem ,,wciągali '' wbrew Jego woli. ..w swoje manipulacje partyjne czy inne.
-
2017/03/30 01:36:32
P. Awarcho robi identycznie to samo przeciwko czemu protestuje - wciągając posłankę Krystyne Pawlowicz w swój komentarz na temat tekstu red. Turnaua. To jest właśnie idealny (czytaj: wstrętny) przykład manipulacji.
-
2017/03/30 07:54:32
Pokazuję raczej postawę która pomimo znanego publicznie niebotycznego ego.oraz chamstwa,pogardy wobec biednych i niezaradnych ludzi...pokłada ufność że Bóg ją i,, ich'' wspiera.Odniesienia do ,,Boga''..zaczynaja się mnożyć wtedy gdy ludzie są w opałach.Dotyczy to także zadeklarowanych ateistów..którzy jednak uzywają zamiast słowa ,,Bóg'' określenia ,,Los''.Mnie osobiście żadna opcja polityczna nie wciąga,dobrze bowiem wiem z doświadczenia że chociaż różnia sie w działaniach i sposobie oddziaływania na społeczeństwo...to ich celem głównym ,ZAWSZE JEST WŁASNA CHWAŁA.
Pani poseł Pawłowicz w swym wyrazie niewiele różni sie od pana posła Niesiołowskiego.To jest gra na emocjach i irytacjach..Przecież sa to wyznawcy jednej religii.
Podobnie wodzowie jednej religii w czasach Mojżesza przekonani o słuszności celów..pokładali ufność w Bogu...Usuwali konkurentów do władzy..jak Koracha na przykład..i inni. Dawid np. Też ,,nie zniósł'' wrogiei ale słusznej mowy Szimejego i zlecenie zemsty przekazał synowi Salomonowi.1 Król.[.2:8] Izrael prowadził ,,polityke'' zarówno wewnetrzną jak i społeczną wewnętrzną.
Obydwie ,,polityki'' bardzo często były w konflikcie z Bogiem .Jahwe przez proroków wskazywał błędy..np sojusze z Egiptem..albo po podziale królestwa na dwie części szukanie sprzymierzeńca w Damaszku przeciw własnemu narodowi[!] Prorocy wpływali też na politykę i władzę w sąsiedniej Syrii..2 Królewska[ 8:7:14.]
Nehemiasz prorok..wykorzystał przychylnośc perskiego króla do odbudowy Jerozolimy i Świątyni Nehemiasza 1 i drugi rozdział..
Wszystko to biblijne fakty..i dotyczyły literalnego cielesnego IZRAELA.
Teraz czasy Chrystusowe. inne czasy inna miara..Inna nadzieja
-
2017/03/30 08:05:31
Ja nie protestuję..nie oczekuję usunięcia Posłanki Pawłowicz ani posła Niesiołowskiego,ani nie angażuję sie po stronie tej lub innej partii. To robi Rydzyk jawnie i bezczelnie pomimo upomnień jego władz. Natomiast chamstwo jest chamstwem..ktokolwiek sie go dopuszczał. Czy Rydzyk czy..Rutherford.
.Około roku temu był tutaj Niejaki ,,Stokrotki'' bloger deklarujacy JEDYNIESŁUSZNĄ wiarę ..prezentujący się jako Ś.J. I OBRZUCAJĄCY innych słowami :,,KRETYN",,,Matoł''.,,.Idiota''..czy różnił sie wiele od Niesiołowskiego?
-
2017/03/30 23:20:09
Bóg jak Matka... Bóg kocha nas bardziej niż matka swoje nowonarodzone dziecko...
Bardzo przepraszam Autora tego blogu, którego bardzo szanuję, ale mrozi mnie kiedy ktoś twierdzi, że WIE co kto inny czuje albo myśli.
Uważam, że mężczyzna nie może wiedzieć co czuje rodząca matka a tymbardziej WIEDZIEĆ co czuje Bóg.
Ludzie mogą najwyżej wierzyć w jakieś właściwosci Boga i nieudolnie porównywać je do ludzkich cech i zachowań?
Osobiście wyobrażam sobie, że Bóg kocha ludzi INACZEJ.
-
2017/03/31 12:53:20
Inaczej - to dobre określenie.
Może dlatego z trudnością przychodzi nam Jego /w działaniu/ rozpoznanie