Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Tęcza, czyli na koniec miłosierdzie

Księga Rodzaju 9,1-13
Bóg teraz bardzo łaskawy. Błogosławi Noego i jego synów (córki pewnie też, ale one nieważne), uspokaja i oddaje im we władanie wszystko. Zakazuje też spożywania mięsa (zwierzęcego) z krwią, która jest symbolem życia (tak zwane prawo noachickie) oraz zabijania ludzi: „Jeśli ktoś przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelewana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga”.
Z tym zabijaniem ludzi jak wiadomo wielki moralny problem, z czasem wojny sprawiedliwej i kary śmierci, czyli historia myśli etycznej bardzo długa, zakończona szczęśliwie odpowiednią wrażliwością chrześcijan wielu. W każdym razie puentą opowieści jest przymierze z ludźmi i całym żywym stworzeniem, obietnica, że „nigdy już nie zostanie zgładzona wodami żadna istota żywa”. Znak owego przymierza - tęcza. Miałem ochotę przygadać znów autorowi biblijnemu zauważając, że potopy, choć pewnie mniej rozległe, mimo tęczowego przymierza nachodzą ziemię ciągle (tsunami), ale się pohamowałem, bo nie jestem świeckim religioznawcą z epoki szczęśliwie minionej. Mówiąc inaczej, stwierdzam różnicę między umysłowością ludzi sprzed dwudziestu kilku, jeśli nie trzydziestu kilku wieków, a naszą,  i nawet się ową różnicą dziwię, ale nie sugeruję, że tekst jest wobec tego niewarty lektury. Rozumiem go jako przesłanie o Bożym miłosierdziu, które nadchodzi z naszego, dzisiejszego punktu widzenia późno, dopiero gdy tyle stworzeń zginęło, niemniej w końcu nadchodzi, nawet jakby z ogólną zmianą Bożego stosunku do własnych stworzeń. Antropomorfizm, to oczywiste, ale i - aby było następne słowo uczone... - mizerykordyzm (od misericordia  - miłosierdzie). A tamta woń ofiary oznaczać może przecież sygnał, że człowiek, Noe, który tu reprezentuje całą ludzkość, też się nawrócił  zrozumiał swój błąd.

czwartek, 16 lutego 2017, jan.turnau

Polecane wpisy

Komentarze
2017/02/17 07:20:39
Wydaje się, że w odniesieniu do Narodu Wybranego obietnica została spełniona. Później w Egipcie powodzie były co roku, ale już "oswojone" - nie miały charakteru kataklizmu. A już zupełnie trudno spodziewać się powodzi w kraju półpustynnym, takim jak Palestyna. Bo pamiętajmy, że Stary Testament był księgą Izraela. Czytamy, że Bóg "oddaje im we władanie wszystko". Znaczy: komu? Całej ludzkości, czy tylko synom Noego? Co do krwi, to można to rozumieć jako zalecenie higieniczne: w tamtym ciepłym klimacie krew szczególnie szybko ulega zepsuciu. Ale jeśli traktujemy to jako nakaz doktrynalny, to pojawia się problem: bo przecież w zwykłych warunkach technicznie niemożliwe jest dokładne usunięcie krwi z mięsa. Owszem, obecnie dla celów medycznych wypreparowuje się wyodrębnione tkanki tak, aby całkowicie usunąć z nich krew, ale wymaga to zastosowania specjalnych procedur medycznych. Zatem każde mięso konsumpcyjne, nawet ze zwierzęcia wykrwawionego podczas uboju, zawiera w sobie krew.
-
2017/02/17 10:50:10
,,Jeżeli ktoś przeleje krew ludzką,jego krew ma być przelana,''
Kompilatorem i autorem tych dziejów Noego był Mojżesz
Spisując to wszystko miał chyba spisany Zbiór Praw,bowiem bardzo odwetowo brzmi to zdanie: ,,Bo na obraz boży został stworzony''..a nasuwa jednocześnie pytań kilkoro
-czyżby Bóg Jahwe był piewcą odwetu?..tylko?
-Jeżeli zabił człowiek a człowieka stworzono na obraz boży''..to konieczne jest zabicie człowieka?
--czy ten surowy osąd miał podnosić rangę i wartość życia którego człowiek odtworzyć nie jest w stanie? Skądinąd wiadomo że odwet eskaluje dalszy rozlew krwi.
-fakt że nie można zapłacić komuś pieniędzmi za śmierć ani niczym innym zo0stał od tamtego czasu bardzo zlekceważony i zdewaluowany.
Morderca prawie setki niewinnych ludzi w Norwegii otoczony opieką lekarską i innymi cywilizacyjnymi dobrymi..to zaprzeczenie praw Mojżesza i Starozytnych Praw..na koszt podatnika i na przekór tamtej zasadzie. Krew ofiar została zlekceważona jakby? Skazany nie okazuje skruchy i żalu.Ma obrońców..broni go prawo.

Dusza jest we krwi..życie jest we krwi''..Człowiek oddycha przez krew..dosłownie prawie.Krew nośnik tlenu ożywia ciało dostarczając tlen i usuwając ze krwi produkty..przez wydech oddech. Kto nie oddycha jest nieżywy i uduszony..umarł.
Jedzenie padliny ma ten sam rygor w Prawie co spzywanie krwi.
Sam krwi nie jadam ani też produktów z niej produkowanych.Zakaz transfuzji to oczywiste rozszerzenie tego..ale wg.mnie i wielu interpretatorów ma charakter NIEZROZUMIAŁY.. bo to jest ratowanie życia a nie zabijanie.
Niezrozumiałe rzeczy tworzy jednak religia i niezrozumiałe postawy ..często podpierając sie RACJĄ. Zjadanie wieprzowiny było zakazane Prawem..ale handel wieprzowiną kwitł w czasch Jezusa.. Demony przez Niego wygnane weszły w stado i wskoczyły w morze.
Składniki krwi jako komponenty służą do produkcji szczepionek i kosmetyków i innych biologicznych dóbr...ale radykalnie postępując należałoby ja wylać na ziemię.
Na takiej płaszczyźnie taki radykalizm przynosi odwrotny skutek do zamierzonego.
Zakaz transfuzji i odmowa takiego leczenia spowodowały konieczność rozwoju medycyny bezkrwawej i wytworzenia nowych narzędzi chirurgicznych oraz metod leczenia. Nie sposób jednak zapomnieć o dramatach z tym związanych..Nazwać to można czasem ,,śmiercią na własny rachunek'' gdy brak możliwości ..uratowania ludzkiego zycia..bez krwi. Znam kilka osób które żyją pomimo odmowy krwi wyzdrowieli.Wielu jednak w dramatyczny sposób umarło...Nikt ich nie zmusił do tej decyzji to ich wola i ich przekonanie. Czy to samobójstwo?..Na pewno nie! gdyż ci ludzie szukali innych metod leczenia i na razie nie znaleźliPozostaje pytanie czy na pewno cieszy się z tego Bóg? Czy jest aż taki szczegółowy i drobiazgowy?
-
2017/02/17 11:45:47
@Awarcho

Dla morderców powinna być kara śmierci,skoro nie istnieje resocjalizacja,
która by przywróciła morderców do współistnienia w społeczeństwie,
inaczej to zemsta ludzi w imię prawa.

Nie rozumiesz kary dla mordercy z Norwegii,to wyrafinowana kara,
on przeżywa piekło w swoim luksusie życia za kratkami,
nie panuje nad samotnością,wariuje,
gdyby odbywał karę w prymitywnych warunkach z innymi więźniami,
to by nie odczuwał samotności i zniewolenia w takim stopniu,
bo mając zdolności przywódcze by stworzył gang i przewodził,
i tak psychopatycznie by czerpał przyjemności ze swojej władzy w więzieniu,
jakiej nie miał na wolności.

-
2017/02/17 11:53:32
@Awarcho

W starożytności nie istniała naukowo rozwinięta medycyna,
więc po stwierdzeniu "skażenia" krwi,uznano,że krew jest zła,
niekoszerna,czy nie znając grup krwi mieszanie krwi, byłoby ryzykowne,
to jak zagrać w gry losowe - uda się,albo nie,ale starożytni tego nie rozumieli.

Zakazy ze świata starożytności podszyte są też skażeniem duchowym,
tych,co w imię Boga tworzyli religie.
-
2017/02/17 12:34:26
KW9...padłe zwierzę musiało umrzeć z powudu choroby lub czegoś innego.Krew która została w tkankach stanowiła ryzyko zakażenia.Zjedzenie czegoś padłego dawało możliwość epidemii.Starozytni nie byli tak znowu głupi. Teraz..strzykawki są jednorazowe aby z pacjenta chorego nie przenosić zakażenia na innych.Religia w kwestiach konsumpcji i higieny oraz kwarantanny ,oraz izolacji chorych oprócz praktycznych obserwacji...zawierała elementy,, wyższej mądrości''. Tę wyższą mądrość czy to z praw moralnych czy biologicznych ,,trudno zrozumieć i jeszcze trudniej zaakceptować. Tzw,,, święty zakaz''...żyje dzięki temu ze ludzie uznają go za święty. Potem ludzie jego świętość kontestują i deprecjonują. Taki przykład który radykalnie zmienił dietę chrześcijan ... Piotr otrzymał wizję z nieczystymi zwierzętami i polecenie :,, Jedz Piotrze'' wszystko co było dla Izraelity obrzydliwością w kwestii jedzenia zostało zmienione....A jeszcze 150 lat wstecz przed Chrystusem Izraelici umierali za koszerność potraw...mordowani przez Greków!
Może zachowanie odrębności i opór przed asymilacją to kwestia charakteru?..który ujawnia się trwanie przy rzeczch irracjonalnych i ... czasem absurdalnie sprzecznych z miłościa do człowieka?
-
2017/02/17 12:45:00
Janmusz ..jeśli potop nie był mitem ...no to KOMU? Przecież potop przeżył tylko Noe i jego rodzina.Potomstwo Noego to właśnie my wszyscy!
Innych ludzi i plemion nie było. Jerzeli wierzysz że to tylko lokalna KLĘSKA powodzi....no to coś nie tak? Nie sądzisz? Jezus jednak mówił o ,,Dniach Noego'' jako czymś ogólnoświatowym.Piotr podobnie.. Jak napisano w Genesis każde stworzenie splamiło sa duszę..Tylko Noe znalazł uznanie u Boga. Gdyby n traktować to inaczej po co potrzebna by była Arka?.. A mże to jednak bajka? taki morałek ? Wtedy bajką bedzie wszystko??
-
2017/02/17 12:46:36
Jeżeli za ,,Jerzeli'' przepraszam
-
2017/02/17 15:50:03
Zakaz spożywania krwi czy wieprzowiny, to Prawo Mojżeszowe, czyli Stary Testament, czyli Judaizm.... Chrześcijanie natomiast są dziedzicami Nowego Testamentu, czyli Nowego Przymierza Boga z ludźmi, zawartego w Jezusie Chrystusie.
I dlatego w Ewangelii Mateusza /15;10-20/ Jezus wyraźnie mówi:

11.Nie to co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka.
17. Czy wy nie rozumiecie, że wszystko co wchodzi do ust, idzie do żoładka i na zewnątrz się wydala?
18. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.
19.Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
-
2017/02/17 15:54:50
@Awarcho

Jakim cudem Noe rozpoznawał zwierzęta czyste i nieczyste,
czy tylko dlatego,że jedne były koszerne, a drugie zakazane?
Już nie pamiętam dokładnie opisu potopu.

Były jeszcze inne ludy na Ziemi i potop był lokalny i nie zalał całej Ziemi,
ale Noe tego nie wiedział i myślał,że to potop całego świata.

Po utracie raju w tym rejonie i może po eksperymentach Kaina,
mogły zaistnieć wynaturzenia w świecie przyrody,
więc arka i potop mogą być prawdziwe.

Religia pierwszych geniuszy,co zbliżyli się do Boga,
to i potop musiał być!
Żartuję,ale kto wie?
-
2017/02/17 17:45:39
Dzieje Apostolskierozdział 15:20 B.W......Ale poleć im żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany,od nierządu i od tego co zadławione i od krwi

Dzieje 15:24-25 Postanowiliśmy bowiem Duch Świety i my by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz nastepujących rzeczy nNiezbędnych:...Wstrymywać sie od mięsa ofiarowywanego bałwanom,od krwi,od tego co zadłaione,i od nierządu; Jeśli sie od tych rzeczy wystrzegać będziecie ,dobrze uczynicie.Bywajcie zdrowi.
Powyższe słowa napisano i wypowiedziano do naśladowców i wyznawców Chrystusa.
Przez kilka wieków w niektórych rejonach Europy było to respektowane równiez we wczesnym kosciele katolickim.
-
2017/02/17 19:39:55
1/Nie można zapominać, ze kościól pierwotny składał się przede wszystkim z Żydów. Dopiero potem pojawili się inni, poganie.
2/ W dzisiejszym kościele katolickim jest wiele elementów starotestamentowych, np. Wielki Post, postne piątki i kilka innych Swiąt, zakazy i nakazy, np. Przykazania kościelne, hierarchia duchowieństwa, czy "Swiete Swietych"czyli tabernakulum na ołtarzu, etc.
Tych rzeczy nie ma już w kościołach chrześcijańskich wywodzących się z Reformacji. Nie ma postów, nie ma Wielkiego Postu, jest Czas Pasyjny.
-
2017/02/17 20:30:21
Jednak...zapis w Dziejach to jednak nowe Chrystusowe Prawo zapisane w NOWYM TESTAMENCIE...
Jednak ten nowotestamentowy zapis Apostolski można też interpretować troche inaczej.
Powstrzymywanie się od krwi..może się też odnosić do:
- zakazu zabijania człowieka, rozlewu krwi jak w słowach ,,przymierza Noahickiego''
-oraz zakazu składania krwawych ofiar na ołtarzach.Zarówno Żydzi jak i poganie.
składali krwwe ofiary.Ceremonie i obrządek ołtarza dla chrzescijanina przestał obowiazywać po zawarciu nowego Przymierza przez Jezusa.
Z historii jednak wynika że był to zapis dotyczacy pozywienia. W piśmie Contra Celsum napisanym przez Orygenesa.

-
2017/02/17 21:29:07
@Awarcho

Jakiś apostoł,pewnie Żyd, uległ skażeniu duchowemu
i nawet odrzucił nauczanie Jezusa i wprowadził własne,

Było z nim źle,jeśli przeciwstawił się Jezusowi.

Na szczęście przed paranojami religijnymi chroni nas teraz nauka,
i wystarczą badania naukowe, by stwierdzić czy mięso jest "koszerne".
A Jezus dokonał wielkiego dzieła oczyszczenia się z Prawa Żydów.

Jezus był wolny i kierował się wiedzą z wtajemniczenia kapłańskiego,
ale sprzeciwiając się myciu rąk, nie miał racji,bo nie widział zarazków,
ale ze świadomością drobnoustrojów może nie byłby w stanie
opanować intelektualnie swego umysłu,
i uległby skażeniu duchowemu,
ponieważ nie miał dostępu do wiedzy naukowej tak jak my teraz.
-
2017/02/17 23:53:07
Półtora roku temu brałam udział w demonstracji przed Sejmem - przeciwko rytualnemu ubojowi zwierząt!, a rok temu - przeciwko polowaniom.
-
2017/02/18 16:56:38
Zboczenia wasze niech się rumienią przed nami chrześcijanami, którzy nie mamy na stołach naszych nawet potraw z krwi zwierząt, (...) by w jakiś sposób nie splamić się krwią nawet ukrytą w mięsie. Między zarzutami przeciwko chrześcijanom wysuwacie [pogańscy Rzymianie] także kiełbasy wypchane krwią, a wiedząc o tym dobrze, że to jest u nich zabronione, chcielibyście, by były u nich takie wykroczenia. Jakże więc to nazwać, jeśli sądzicie, że ci, o których jesteście przekonani, że wstręt mają do krwi zwierzęcej, mogliby pożądać krwi ludzkiej?
Tertulian Apologetyk...Wikicytaty Wikipedia.