Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Bądźmy sobie wzajemnie poddani

List do Efezjan 5,21-33
Ten tekst biblijny pasuje ogólnie jak ulał do tematyki naszej dzisiejszej feministycznej: mamy tutaj tak dzisiaj kontrowersyjne słowa Pawłowe albo ucznia jego jakiegoś na temat kobiet: „Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim.” Ale następnie mamy wywód niewątpliwy patriarchalizm łagodzący: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół ” - dalej jest uzasadnienie twierdzenia o tej Chrystusowej miłości chyba dla nas oczywistego. I że mamy swoje żony miłować jak własne ciało, którego przecież (na ogół) nikt nie nienawidzi. Na koniec, że powinniśmy je kochać jak siebie samego, „a żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża”.
W biblistycznej dyskusji są w ogóle pytania, czy są to na pewno słowa samego Pawła, tak jak i tamte z Listu do Kolosan 3,18, 1 Listu do Koryntian 14 i 1 Listu do Tymoteusza 2, też patriarchalistyczne, a bardzo antyfeministycznie brzmiące w 1 Tym 2,13-14. Bo przecież Apostoł napisał, że nie ma mężczyzny ani kobiety. Niezależnie jednak od problemu rzeczywistego autorstwa mocno brzmi owo porównanie relacji małżeńskiej do tej między Chrystusem a Kościołem, zaakcentowane tutaj jeszcze w wersecie 32 (zajrzyjcie do tekstu). No i informuję, że perykopa dzisiejsza zaczyna się od wezwania: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”. Wzajemnie! A w polskich kobiecych protestach widać wieki płciowej nierówności oraz partyjną prowokację, niezamierzoną jak w tylu innych w zmianie zwanej dobrą nie bardzo precyzyjnie.

wtorek, 25 października 2016, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Szczęście sprawa nieprosta

    Ewangelia Łukasza 6,17.20-26 Ta ewangelia wymienia tylko cztery z ośmiu błogosławieństw u Mateusza. Przede wszystkim tę o ubóstwie, bo bohaterami szczególnymi Ł

  • Niedole nasze przeróżne

    Wpis na sobotę 16 lutego 2019 Księga Rodzaju 3,9-24 Opowieść o karach za ów grzech pierwszy, czyli ludzkich niedolach życiowych, ale najpierw o Bożej mowie do w

  • Zaczęło się od Adama i Ewy

    Księga Rodzaju 3,1- 8 Psalm 22,1b-2. 5-7 No i teraz o tak zwanym grzechu pierworodnym opowieść dalsza. Że namówił ich do tego wąż (z czasem utożsamiony z szatan

Komentarze
2016/10/25 21:03:26
A ja siem zastanawiam czy tyn patrirchalizm..to nie była tak a tylko ,,forma grzecznościowa ''? Przypatrzmy się realnie jak wygląda patriarchat w rodzinie Kiepskich? Przecie tam tylko pani Halinka patriarszy! Abo jak wygląda patriarchat w Wilkowyjach w parafii...Tam politykę kształtuje gospodyni proboszcza a potem biskupa tego Cezarego Żaka,, bis''. To zdecydowanie odbiega od linii biblijnej..czy postawa Sulejukowej która skończyła filozofię czy Hadziukowej kobiety twardej jak skała ma coć wspólnego z patriarchatem?
Ten Piotrek tez nieźle przędzie podobnie i wy..żony bądźcie ULEGŁE mężom swoim aby jeśli niektórzy z nich nie są posłuszni Słowu dzięki postępowaniu kobiet zostali pozyskani''...dalej wylicza bogobojne i czyste postepowanie..brak biżuterii,toalet wizażu ale z Klejnotem łagodnego i cichego Ducha. Potem Piotr wypisuje rzecz na dzisiaj trudną nad wyraz i całkiem jakby z ..Sulejmana... Tak Sara posłuszna była Abrahamowi nazywając go panem'' jej dziećmi stałyście sie wy.. gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się ZASTRASZYĆ[/I] Zaprawdę trudno mi sobie wyobrazić moją żonę mówiącą ,,Panie MĘŻU''... Ale wiem że było to w pewnym okresie Polski szlacheckiej realnym zwyczajem. Pierwszy List Piotra 3:7 jednak wzywa mężów do oddawania czci żonom ,,Podobnie i wy mężowie,postępujcie z nimi z wyruzomiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im CZEŚĆ..SKORO I ONE SĄ DZIEDZICZKAMI łaski żywota''...Gdyby tak nie było ..tzn byłyby braki czci ONEJ..modlitwy mężów byłyby daremne pisze Piotr. Tak wiec kolory poddaństwa i patriarchatu zadziwić mogą feministki,samców alfa no i fryzjerów,jubilerów..psychologów..no i mnie maluczkiego najbardziej..i zadziwiaja dziwnie..

-
2016/10/25 21:19:56
No ciekawie wyglada też zagadnienie wzajemnej uległości w relacjach miedzy Rzymem i Prawosławiem i innymi Nominacjami i DENOMINACJAMI..Pozytywy w tym widzę ogromne! [ Patosu trochę jak z tym Teatrem Ogromnym]
Gdyby nie było tego poddaństwa no to Patriarcha Konstantynopola i biskup Rzymu by się naparzali..a maja czym! Te kadzidła te pastorały..wielgachne.Arcybiskup Cantenbury też ma doświadczenia i moc..Wiadomo dumny Albion! Mniejsze towarzystwa też.by mogły.A tak z tą ,,uległością'' to sobie tylko nawtykają , nawkręcają...jak Terlikowski papiestwu aktualnemu i tyle .A papier wytrzyma dużo, no a internet nie mniej.? prawda? Bez siniaków!
-
2016/10/25 21:24:05
"...SKORO i one... "
Niesamowite.
Dzięki Ci Panie za owe SKORO.

-
2016/10/25 23:00:35
Awarcho!
Wierzę w Boga, ale mam nadzieję, że doczekam odbierania kościelnych dóbr, a funkcjonariuszy, od biskupa począwszy, puszczenia w skarpetkach aby życiem świadczyli co głoszą i tyle wiernym na kark kładli ile sami noszą.

Nic mi z tego co z ambony. Słowa, na ogół przerażająco głupie i siejące nienawiść.

Błogosławieni . którzy pokój czynią.
-
2016/10/25 23:42:50
"mam nadzieję, że doczekam odbierania kościelnych dóbr, a funkcjonariuszy, od biskupa począwszy, puszczenia w skarpetkach aby życiem świadczyli co głoszą i tyle wiernym na kark kładli ile sami noszą." Fajka

Tak właśnie się zaczął komunizm (puszczanie w skarpetkach majętnych), który dał początek odczłowieczania ludzkiego.
Puszczanie kogokolwiek w skarpetkach i odbieranie dóbr zawsze mnie się zle kojarzy i nic na to nie poradzę.
Jest wyjście bardziej humanitarne i rozsądne aby się nie odczłowieczyć - Wprowadzić podatki i przede wszystkim ROZDZIAŁ PAŃSTWA OD KOŚCIOŁA. Religia w szkołach publicznych ma być opłacana przez tych, którzy swoje pociechy na nią posyłają, a najlepiej ze szkół publicznych religię wyprowadzić. Skończyć wreszcie z finansowaniem jakiejkolwiek sakralnej budowli, czy czegokolwiek związanym z religią, przez RZĄD POLSKI Z NASZYCH PODATKÓW, CZYLI WSZYSTKICH. Jak katolicy mają ochotę utrzymywać KOŚCIÓŁ RZYMSKI w naszym kraju to ich sprawa, ale wara od moich podatków, ja nie wyrażam zgody, bo uważam, że wiele jest innych celów świeckich, których należy wspomagać (np. dobra edukacja, kultura, wspomaganie zainteresowań młodzieży, itp.).

Ja ufam, że takich czasów doczekam, a to, że mieliby czynić to co głoszą to z mojego rozpoznania to jest niemożliwe z prostego względu - aby czynić to, co się głosi, najpierw w to trzeba uwierzyć!!!
-
2016/10/26 00:02:35
wyborcza.pl/7,75968,20862519,skladam-skarge-do-krrit-chodzi-o-skandaliczny-material-wiadomosci.html

Gdyby pani Kublik przejrzała tendencyjne artykuły z "GW" może tak ochoczo by nie składała SKARGI w sprawie tendencyjnego pokazu o Michniku w telewizji publicznej?

Jak Kali ........

Niestety, w Polsce nie ma rzetelnych informacji - dotyczy to wszystkich mediów. "GW' nie jest wyjątkiem, tam też tak, jak wszędzie.
Jedyna różnica pomiędzy telewizją publiczną, a mediami prywatnymi jest taka, że ta telewizja jest utrzymywana przez społeczeństwo i nigdy nie powinna być telewizją polityczną, a tak niestety jest.
-
2016/10/26 00:36:06
Zle się dzieje w społeczeństwie mieszkającym nad Wisłą (podobno wierzącego w Stwórcę), że za GURU uznaje się ludzi takich, jak Michnik (dla niektórych) czy Kaczyński dla wyborców PiSu i samej partii PiS. Ja w tych dwóch wymienionych Istotach ludzkich nic szczególnego nie dostrzegam, poza jednym wyjątkiem - Obydwoje bardzo tendencyjni i prowadzący społeczeństwo polskie do rozłamu, a w konsekwencji może i do wojny domowej. Dla mnie te osobowości nieciekawe, uwielbiające tylko tych, co uwielbiają w zachwycie ich samych i ich poglądy, w których jaskrawie widać jątrzenie na wszystkich tych, co nie nadają po myśli jednego i drugiego. Taka niestety większość społeczeństwa polskiego, tacy niestety jesteśmy - narodem bardzo dziwnym. Już Czesiu Niemen zauważył, jak człowiek gardzi człowiekiem. Niestety, jest tak dalej, widać to gołym okiem w Polsce i co ciekawe, ta Polska (Polacy) stale by pouczali starą UE, jak powinni żyć. Na całe szczęście, tam troszkę inaczej - tam tak człowiek nie gardzi człowiekiem (przynajmniej nie tak, jak w Polsce). Przede wszystkim pracownik nie jest traktowany tak, jak niewolnik.
-
2016/10/26 07:11:55
WEZWANIE do wzajemnego poddania i poszanowania jest słuszne.Bo jak napisała Fajka pokój należy czynić. Wezwania poddania się władzy stały się dla kościoła szczególnie ważne w tym czasie gdy poganin Konstantyn rozstrzygnął po swojemu spory doktrynalne w pierwotnym kościele.Już sam ten fakt jest podejrzany moralnie...Militarna siła cesarstwa zadecydowała o pokoju.Pax Romana uczynił pokój i poddaństwo wzajemne skłóconych nauczycieli i biskupów wprowadzając pogańską naukę o Trójjedynym Bogu.Dogmat został utwierdzony państwowym edyktem cesarza a jego egzekucja nabrała szczególnej wagi. Pewien duchowny opowiadając kiedyś w telewizji historię zasług i cierpień wczesnochrześcijańskiego Św.Mikołaja opowiedział jak to św.Mikołaj spoliczkował Ariusza ..biskupa który nie chciał być wzajemnie poddany..i obstawał przy tradycyjnych wierzeniach ewangelicznych....Dzieci słuchały zdumione..a był to program dla dzieci..biskup..i prał w oblicze innego biskupa? W Wilkowyjach jednak jest kultura..?
List do Rzymian zachęca do pokory, do poddania się władzy świeckiej,do braterstwa,do umiarkowania i szanowania duchowego przewodnictwa i do wielu Chrystusowych Rzeczy. Nigdzie nie ma wezwania do zawłaszczenia Władzy i podparcia jej siła rzymskiego oręża, siłą autorytetu cesarza,siłą mnogości ludu,siła dekretu państwowego.
Kościół naprawdę działał na rzecz Świętego Spokoju dopiero wtedy..gdy miał władzę..ale czasem i to było mu za mało. Niezwykły zalew Europy ..to m.in efekt działania ,,chrześcijańskiego porządku rzeczy''. Polska nigdy nie miała zamorskich kolonii i nie czerpała stamtąd zysków i nie rozlewała tam krwi...ale miała udział nieraz w poskromieniu wrogów szeroko rozumianej Europy która nie ma i nie będzie miała zamkniętych rachunków,,wzajemnego poddaństwa''.Czyż nie dlatego bojownicy i ideologowie ISIS i NIE TYLKO ONI..krucyfiks uważają za symbol swego upodlenia i cierpienia. Czy dla nich wezwanie do spokoju i poddaństwa nie brzmi jak kpina i obelga..gdy wiedzą i widzą że wysyłane na ich niebo bombowce z ładunkiem śmierci pilotują żołnierze opatrzeni sakramentami i pobłogosławieni przez wielebnego Smitha pastora wojskowego dzierżącego krucyfiks i kropidło? Czy bombardujący syryjskie szpitale Alosza jeśli wierzy w Chrystusa..jest jego poddanym..a czuje zapewne jeszcze w kabinie kadzidło i wodę pokropienia?
Błogosławieni pokój czyniący..przez Słowo i czyny..Ci pokój mieć będą..Błogosławieni szczerze poddani..nie oczekujący zaszczytu ,zasług i wyróżnień,i uwielbienia i posłuszeństwa ..od wiernych...Nie szukający poparcia swych racji w sile Państwa....bowiem. ...Nie poddający się powszechnej religii i jej rytuałom Jezus choć nie był burzycielem UNICESTWIONY został przez zmowę religijno-państwową zawarta przez ELYTY..WAAADZY! Wieleeebny Annasz Kajfasz, dostojny Herod czcigodny Piłat i inni może grywali razem w brydża? Grywali czy nie..dogadali się skutecznie..każdy z nich rozumiał ze ludzie są komuś poddani . Jezus o tym poddaństwie przypomniał Piłatowi.. Nie miałbyś żadnej władzy gdyby nie została dana ci z góry''
Poddaństwo wiąże się zatem z władzą.... Czy dzisiaj jest o jotę inaczej?
pzdr.
-
2016/10/26 07:37:11
Rzymian12:10 Miłościa braterską jedni drugich miłujcie,wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku.... więc drodzy moi Turnauczycy i ,,czynki'..wielce was szanuję i niewolnikiem waszym jestem poddanym. Fajko, Ewo.. Avi.. Atrojko Lukki. Nazumi ,światły Australijczyku..Janmuszku umiłowany.. Niech Wam Bóg Błogosławi..
Drogi redaktorze..sto lat co najmniej!...!! i to bez ministra Radziwiłla i jego firmy! Dobre rady daje ,,ojciec'' Sroka z Podhala w kwestii zdrowia..sam korzystałem!
[ cudzysłów mi redaktor wybaczy bo wielkie ma serce]
pozdro.
-
2016/10/26 07:37:23
Od razy widać, kto pod czyją władzą PODDANYM być nie chce! U nas, tzn. w Polsce poddaństwa nie ma, więc temat trochę abstrakcyjny...i jak zwykle, każdy go wałkuje w swoją stronę...
Zajrzałam więc do języka kraju, w którym poddaństwo istnieje, do angielskiego : poddany=subject. Ogólnie rysuje się przestrzeń kulturowa cywilizacji o swoim własnym obliczu, z przewagą lewostronnych i szereg skojarzeń związanych z subjectem - sprzedawca, subiektywność, temat, podstawa... Poddany jawi się jako ktoś ważny, kogo przekształca się za pomocą niewielkiej ilości końcówek (angielski nie jest językiem fleksyjnym), słowem - poddaństwo jawi się takie pełne dystynkcji, kultury, na poziomie.
A co u nas?
Poddaństwo - jak twierdzi wikipedia, która !!! co już wiele razy zauważyłam !! - jest nasączona polityczną propagandą! - więc poddaństwo wyjaśnia jako formę uzależnienia CHŁOPÓW! Kobiety nie kwalifikują się według wikipedii do bycia poddanymi. Nie zapracowały???? (Kino objazdowe, normalnie!)
Cały ten cyrk właśnie wynika z tej polskiej podświadomości, że : SĄ SOBIE PODDANYMI WZAJEMNIE chłopy!! czyli mężczyźni, mówiąc nowoczesnym językiem polskim! O kobietach i ludziach im do niczego niepotrzebnych Indywidualiści wynoszący się ponad tłum polskiego konserwatyzmu mówią --- Nie mój cyrk, nie moje małpy. Postuluję, że jeśli już puszczać w skarpetkach, to pluralistycznie - równoległe rzędy odpowiedzialnych za zdzierstwo, wyzysk, cwaniactwo i wszelkie plugactwo, które ogołacało naród polski w imię jakiś idei- bąków - puszczanych z ambon i stołków!
Albo nikogo nie puszczać , tylko dalej puszczać lub zbijać bąki. O nie! Bądźcie sobie sami wzajemnie poddani, dzięki Bogu, że kobiety nie muszą, bo nie są chłopami!
Boże! Co za płeć dziwaczna!!!
-
2016/10/26 14:02:49
Oj, Awarcho, Awarcho, trudno się z Tobą nie zgodzić ....Zwłaszcza w temacie tego dogmatu o Trójjedynym Bogu. Już dawno posiałeś w moim sercu wątpliwości, a mijający czas je nasilił. W moim kościele też powtarzają to pojęcie "Trójca" lub "Bóg Trójjedyny" jak mantrę, chociaż Sola Scriptura do tego nie upoważnia. No, ale Luter /luteranizm/ przyjął dogmaty pierwszych 4 synodów. No i jeszcze ten Duch św. jako osoba.... Tez nie ma uzasadnienia w Pismie Św.(czy Pocieszyciel ewent. te języczki ognia - to byty osobowe?)

Ostatnio miałam zaskakujące przeżycie związane własnie z "Trójcą". Byłam na koncercie pieśni hinduskich, zresztą tylko dlatego że wykonawczynią była moja znajoma , indolog z wykształcenia. W słowie wstępnym, mającym przybliżyć słuchaczom charakter tych pieśni, powiedziała że: "wyznawcy hinduizmu, podobnie jak chrześcijanie., mają Trójcę najważniejszych bogów (Brahma, Wisznu, Sziwa) i że ta Trójca jest o wiele, wiele starsza od chrześcijańskiej." Myślałam że się schowam pod fotel;) Ale nie mogę mieć pretensji. Moja znajoma nie jest chrześcijanką. Ale śpiewa i gra na harmonium indyjskim pięknie....
-
2016/10/26 14:06:35
Chciałoby się żyć w państwie gdzie nikt nie wprowadzi dyktat chorej ideologii katastrofy smoleńskiej, czy innej. Niestety, w ten dyktat chorej ideologii smoleńskiej (tak zwanej religii smoleńskiej) wierzy bardzo dużo osób, nawet w mojej rodzinie.
DZIWNY TEN KRAJ, KRAJ NAD WISŁĄ - CHORY NA UROJENIA, które wynikają z przyczyn katolicyzmu, niestety.
-
2016/10/26 15:30:17
AVI..ja tez kiedyś nie przywiązywałem wagi do znaczenia tego dogmatu...Używałem przy tym swoistych argumentów które przytoczę.
-czy to ważne ? ważne przecież czy ja jestem czysty i moralny!
- czy dla poprawności mojej wiary ma to jakieś znaczenie.
-przecież tego nie można udowodnić ani temu zaprzeczyć...
-przecież zbadali ten problem teologowie-fachowcy...a oni wiedzą...
-Ostatecznie oddaję cześć wszystkim 3 osobom i nikt nie traci..
W żadnym z powyższych wykrętów nie ma argumentów ewangelicznych i innych pochodzących z Pism..które uwzględniałyby Wolę Boga w tej..sprawie.
Przytoczę z pamięci kilka zdań na ten temat..
- Słuchaj Izraelu twój Bóg JAHWE..to JEDEN Jahwe..[Duoteronomium]
-Ja jestem Jahwe twój Bóg a mojej chwały nie oddam bałwanom [bożkom].[Izajasz]
-Tak się módlcie.. Ojcze NASZ!....Mateusz
-Ten który mnie posłał WIĘKSZY JEST ODE MNIE.
-Tyś jest Jehoszuah [Jezus]- Chrystus Syn Boga Żywego ewangelia Mateusza.
-Aby poznali Ciebie Jedynego prawdziwego Boga i Syna którego Ty posłałeś [Jana 17:3]
- Boga nikt nigdy nie widział tylko Jednorodzony Bóg który jest u piersi Ojca. [Jana 1 i 2 rozdział]
-Albowiem Syn nic sam z siebie nie czyni bowiem wykonuje wolę Tego Który Go posłał
Zwolennicy Trójcy zbudowali dogmat dla poparcia swych wierzeń na dziwnych rzeczach
kilka z nich cytowane były już tutaj...
- do Abrahama przyszło trzech aniołów..a więc Bóg w trzech osobach..
-cytują też pewien fragment z Listu Jana: Albowiem trzech jest świadków duch woda i krew i ci trzej są zgodni'' 1 LIST Jana 5;7-8
Otóż tych trzech świadków to :duch nauczania ..duch świadectwa Jezusa. woda to chrzest Jego w wodzie i poświecenie swego życia na służbę Bogu aż do śmierci..i krew którą wylał wiernym będąc do końca ziemskiego życia.Ponadto bibliści uważają ten tekst za glossę wpisaną później.
Zasadniczą przyczyną nauki o Trójcy była chęć wchłonięcia i przyciągnięcia ludów ,które w Egipcie i Azji mniejszej miały już trójce pogańskie.Dla ułatwienia strugano figurki lub lepiono z gliny..aby mieć przy sobie takiego,,kieszonkowego bożka '' na wszelki wypadek nawet trzech w jednym. Każdy miał swoja specjalizacje i kompetencje.Przemysł rozrywki religijnej zawsze miał wziecie..odpusty to nie jest współczesny wymysł. Pawła chcieli ukamienować w Efezie za ..przewidywany brak zbytu na grecka trójcę Artemidę Efeską z dodatkami. Człek modląc się przed figurką miał w ręce trzech,, bogów'' na raz. Oszczędne i praktyczne.
Co do tego trzeciego Ducha Świętego..,,duch dmie jako chce''.. W bibllii uosobiono także Śmierć ..a ona osobą nie jest..albo Grób..on także nie jest osobą..podobnie uosobiono ducha jako tchnienie Boga. Moc Boga objawiająca się we wszystkim dziele Jego zarówno tym co materialne jak i niematerialne.Tchnienie tej mocy podtrzymuje swą energią całe stworzenie. Bóg jest duchem.., więc należy mu oddawać cześć w duchu i prawdzie'' to z Jana. Znaczenie słowa duch jest bardzo szerokie.Dla Jezusa i wszystkich jego wyznawców duch jest siłą ożywiająca do mówienia Prawdy o Jedynym Bogu Stwórcy Wszechrzeczy. Syn to objawił najdobitniej i otrzymał chwałę od Ojca[ List do Kolosan]
Pzdr.
-
2016/10/27 07:08:44
"Byłam na koncercie pieśni hinduskich, zresztą tylko dlatego że wykonawczynią była moja znajoma , indolog z wykształcenia. W słowie wstępnym, mającym przybliżyć słuchaczom charakter tych pieśni, powiedziała że: "wyznawcy hinduizmu, podobnie jak chrześcijanie., mają Trójcę najważniejszych bogów (Brahma, Wisznu, Sziwa) i że ta Trójca jest o wiele, wiele starsza od chrześcijańskiej." Myślałam że się schowam pod fotel;) " Avi
A ja myślę już drugi dzień nad tym, dlaczego Avi chciałaś schować się?
Czy dlatego, że wprowadzająca potraktowała słuchaczy jak ignorantów, których trzeba wprowadzać w tajniki typu : 1+1+1 = 3 (?)
Moim zdaniem to wprowadzająca powinna nie tylko chcieć się schować, ale przynajmniej przyzwoicie zaczerwienić ze wstydu!
-
2016/10/27 11:34:09
Krwiożerczy kraj.Dorośli wykorzystują nienormalnych lub ich skutecznie tworzą, a dzieci zabijają dzieci w szkolnych toaletach.
Czy po to 500+ , by było komu w przyszłości mieszać w mózgach i zabijać?
Czy po to rodzicielska troska i starania?


-
2016/10/27 11:42:18
Zastanawiam się jakiego typu człowieka drążąc i kształtując przez społeczeństwo, oczekuje się w naszym kraju w przyszłości?
-
2016/10/27 12:29:43
Atrojko, "chciałam schować się pod fotel", bo uważam jednak, ze nie można tak , na jednym oddechu, porównywać pogańskiej Triady do chrześcijańskiej Trójcy (nawet mając zastrzeżenia, o których pisałam). Ale nie mogę mieć pretensji do
nie-chrześcijanki. Ona, zresztą, jest osobą b.uduchowioną, współorganizatorką grupy medytacyjnej w Muzeum Azji i Pacyfiku. Dwukrotnie też słuchałam pieśni bożonarodzeniowych indyjskich chrześcijan - w jej wykonaniu.
-
2016/10/27 12:52:45
Najważniejsza Awi jest jakość Duszy człowieka.
To ona decyduje o przyszłości /tej potem,tej na wieki/.
A ja wiem że to prawda.
-
2016/10/27 14:52:41
List do RzymianSkoro bowiem poganie,którzy nie mają zakonu z natury czynią to co zakon nakazuje..są sami dla siebie ZAKONEM,,chociaż zakonu nie mają.
Dowodzą też oni,że treść zakonu jest wypisana w ich sercach;wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli,które nawzajem się oskarżają lub biorą w obronę.''

Dogmaty takie czy inne nie zabraniają ludziom być ludźmi w każdym czasie i systemie.Sumienie mieli przecież ludzie w komunistycznym systemie czy innym i mogli rozwijać wartości duchowe. Dogmaty staja się problemem gdy są naruszone interesy religii..a zwłaszcza..osób które żyją z dogmatu ..z religii. Dopóki spory tocza sie na płaszczyźnie werbalno-papierowej..nie ma zbyt wielkich szkód.Gdy leje się krew przez dogmaty..gdy dogmat jest na sztandarach..to już problem.Klasyczny przykład to Reformacja. Wojny religijne w Europie miały początek w podważeniu dogmatów kościoła rzymskiego...Nie będę wymieniał tego co zakwestionowali Reformatorzy bo te rzeczy są znane.Przyczyna powstawania dogmatów jest bardzo złożona ale zdaje się że pierwszą jest chęć zdefiniowania wszystkiego i ciekawość.Wychodzenie w spekulacjach ,,ponad to co zapisane''..o czym pisał Paweł w Liście do Koryntian.Są tacy co to prostej biblijnej nauki,, nie ścierpią''...i lubią słuchać to w co wzajemnie łechce im uszy''. [To też ,,Pawłowe wyrażenia''] Prawa rozwoju są takie że każda religia ,,produkuje'' administrację. Administracja musi jeść pić mieszkać jeździć ,latać ..pisać ubierać się czasem płodzi dzieci..i inne rzeczy czyni....ale aby to realizować potrzebne sa pieniądze i daniny..I KTOŚ JE MUSI DAWAĆ.
Zakon Mojżesza ustanawiał wielkość i szczegóły w tym zakresie. I tak to zostało..Produkcja dogmatów też ma cel..Proste rzeczy skomplikować..,,aby człowiek Boży'' był przekonany ze niezrozumiałe mu wytłumaczą..i ze ciągle tego tłumaczenia potrzebuje. Okazuje się ze nigdy dość tych nauczań i spekulacji..i ze one nikogo nie ominą..Mądrych ,mniej mądrych..i ten tłum niewykształconych ..pogardzanych..i innych..? Okazuje się bowiem że Uczony w Piśmie otrzymał taką odpowieść od Jezusa: ..Jakże to ? Nauczycielem jesteś w Izraelu a tego nie wiesz?
W okresie dawnym w PRL słyszałem taki dowcip o skrócie MGR.INŻ. Może g..no robić i nieźle żyje. Dzisiaj ten tytuł nie daje już synekury..albo posady z lekkim etatem.Są wszakże taki skróty i takie tytuły dzięki którym nieźle się żyje.. ..sine cura''.Dogmaty temu służą..Władcy dogmatów o to dbają..nie zawsze a raczej rzadko urośnie od tego chleb .
Reformacja zaczęła się od buntu przeciw papieskiemu poborcy podatków w Niemczech. Luter i inni mieli dość i szukali uzasadnienia.. Znaleźli....
-
2016/10/27 16:36:31
Avi .....nigdy nie porównywałam zasobów wiedzy teologicznej na tematy religii pogańskich i chrześcijańskiej, ale pracowałam kiedyś w dość dużej bibliotece teologicznej, w której oprócz bogatego księgozbioru klasztornego zgromadzone również były prywatne zbiory niektórych ojców jezuitów i widziałam ten ogrom zw. z naszą religią, co świadczy o tym, że tematyka jest wręcz nieskończona i niezgłębiona. Jak jest z innymi religiami, nie wiem, podejrzewam, że podobnie jak z naszą i jeśli ekspert zgłębiała wiedzę z tak olbrzymiego zasobu ksiąg, przy czym rzuciła okiem, że zasób naszych ksiąg jest mniej więcej taki sam, to łatwo jej było wyciągnąć wniosek, że i obydwie Triady, o których tyle pisano i które tyle zgłębiano - są podobne. Chciałam rzucić okiem na Trójcę Hinduską, ale tak jednym oddechem zgłębić się nie da.... Zajrzałam do religii Słowian - tam jeszcze trudniej - Świętowit - jedna istota o czterech przejawach..... nie mowiąc już o prywatnych wierzeniach spotkanych niekiedy, jak np. tutaj Wielogłowemu................................
Wspomniana przez Ciebie wprowadzająca przypomina mi trochę wspominanego przeze mnie profesora sztuki - jego postawę, że prostym, nie wtajemniczonym w tajniki (w jakie sami się wtajemniczyli) ludziom nie ma sensu czegokolwiek na jednym oddechu tłumaczyć. Popatrzcie, posłuchajcie i sami się pogłębiajcie, jeśli zechcecie - ale nie pod fotelem?
-
2016/10/27 19:08:59
Awarcho, dzięki za uszczegółowienie tematu "Trójcy" i za te cytaty z Pisma Św.
-
2016/10/27 19:22:28
Atrojko, nie bardzo rozumiem Twój wywód, wiec nie mogę zabrać głosu.
-
2016/10/27 19:37:53
Ewo,
Najważniejsza Awi jest jakość Duszy człowieka.


To bardzo ładna fraza, ale wgląd w duszę człowieka ma tylko Bóg.
-
2016/10/27 19:53:53
Atrojko, zaczęłam się zastanawiać - biernik czy dopełniacz- ...;)
-
2016/10/27 19:56:42
Atrojko, zaczęłam się zastanawiać - biernik czy dopełniacz - ;)
-
2016/10/27 20:02:00
"...wgląd w duszę człowieka ma tylko Bóg "
Mnie to dokładnie wystarczy.Dla mnie najważniejsze jest ŻE JEST !
/taki jak opisano,ale też taki jakiego człowiek nie spodziewa się/
-
2016/10/27 20:04:54
JEST SPRAWIEDLIWY
Otucha ???
Dla mnie TAK
-
2016/10/27 21:14:48
Avi ....tako rzecze Pismo ..SOLA SCRIPTURA..Trójca to efekt Mądrości tego świata..a jej autorem i mocodawcą był poganin.1 Koryntian 3:10-20..Czy ta mądrość wynikła z miłości do Boga czy z podziałów i sporów o ,,materię i substancje Boga'' i pozycję Boga i Chrystusa?Dlaczego spór miał rozstrzygnąć POGAŃSKI WŁADCA?
Kor 6;1-2Czy śmie ktoś mając sprawę z drugim procesować się przed niewierzącymi zamiast przed świętymi? Dzisiaj kościoły nie chciały ujawniać przed władzą ,' rzeczy cielesnych doczesnych..Jakże więc w sprawach tak doniosłych dano głos poganinowi..który rzekomo się nawrócił stając się wyznawcą?
pzdr.
-
2016/10/27 23:28:22
Autor blogu cytował fragmenty listów apostolskich:

,,...Żony niechaj będą poddane swym mężom,
jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła:
On - Zbawca Ciała. Jak Kościół poddany jest Chrystusowi,
tak i żony mężom - we wszystkim.....

Kiedyś wypowiadałam się na ten temat,ale już nie pamiętam,
co pisałam konkretnie,a teraz pierwszą reakcją było uświadomienie,
że mężczyźni,którzy tak wywyższali się do poziomu Jezusa w Kościele,
to tak naprawdę byli bardzo słabi psychicznie i zakompleksieni,
a kobieta była dla nich większym wyzwaniem intelektualnym,
niż rola Jezusa w nowym Kościele,
ponieważ Jezus bronić się nie mógł przed błędnymi interpretacjami,
a kobiety mogły bronić się przed despotycznymi decyzjami mężczyzn,
i myśleli,że jak na ślepo kobiety podporządkują się mężczyznom,
to oni poczują się bezpiecznie,bo będą poza krytyką kobiet,
a Jezusa mogli dowolnie wywyższać,
i im taka cześć ze strony kobiet też by odpowiadała,
i wielu z nich nie było zdolnych do krytycznego religijnego myślenia,
czyli do krytyki nauk Jezusa każdy indywidualnie,
żeby mógł jako wolny człowiek świadomie stać się chrześcijaninem,
a wtedy jakiś wodzirej duchowy myślał za wszystkich pozostałych
w każdej komunie,a reszta w lęku przed Bogiem podporządkowywała się,
a jeśli myślące kobiety były odważniejsze i naruszały ślepe posłuszeństwo,
to słabi intelektualnie mężczyzni,
przegrywający pojedynki na argumenty z kobietami,
próbowali w swoich listach apostolskich tak siebie wywyższyć,
by porównując siebie do Jezusa w Kościele,stanąć poza krytyką,
i wymusić dla siebie ślepe posłuszeństwo kobiet,
ale tym samym zamykali usta dla wiernych,
bo Jezus też stawał się tematem tabu w ich życiu religijnym,
i uczenie się nauk Jezusa poprzez dyskusje wiernych na spotkaniach
w komunach bywało wygaszane
i zastępowane tylko czytaniem listów czy nauk Jezusa,
i w konsekwencji wierni musieli zadowalać się interpretacją wiary w Boga
w wydaniu przywódców duchowych wspólnot.

I doszłam do szokującego wniosku,
czy komuny apostolskie upadły dlatego,że mężczyźni bali się kobiet?
a nawet niektórzy stali się mizoginami i ojcami duchowymi KRK,
ponieważ dążenie do utrzymywania kobiet w niewoli patriarchalnej
było obłudne i niesprawiedliwe ze strony mężczyzn,
to jakim cudem życie wiernych we wspólnotach by miało być nadal
sprawiedliwe,to jakim cudem wierni byliby zdolni kochać siebie,
skoro już zło wobec kobiet zaczęło dzielić rodziny chrześcijańskie,
i wprowadzać rozłam wśród wiernych i zagubienie,
ponieważ w konfrontacji z wiarą w Boga, wedle nauk Jezusa
wielu nie potrafiło bronić wcześniejszych relacji partnerskich,
bo to co dyktowały im czyste serca w relacjach rodzinnych,
to z uczonymi przywódcami duchowymi przegrywały,
którzy odwoływali się do wzorców kulturowych ze Starego Testamentu,
i tak mężczyźni uczyli się stawania się niesprawiedliwymi wobec kobiet,
i zło religijne w niesprawiedliwych relacjach rodzinnych i społecznych
odradzało się poprzez korzenie ze ST, w nowej religii chrześcijańskiej
a chrześcijanie zatracali zdolność do sprawiedliwego życia w miłości,
jak nauczał Jezus i oskarżał o niesprawiedliwość Żydów.

I wspólnoty apostolskie upadły i zostały rozwiązane i powstał KRK.

Czy jądrem zła jest niesprawiedliwy stosunek mężczyzn do kobiet,
bo to jest pierwsze smakowanie zła,które kusi,sprawia przyjemność,
i otwiera umysły na inne oszustwa wobec słabszych np: współwyznawców,
bo najpierw krzywdzi się najbliższych,ze swego otoczenia,
a później potrzeba panowania i wyzysku przenosi się na dalsze otoczenie.
-
2016/10/28 06:57:46
Eh, trudna tematyka.... Napiszę tak:
Szanowni Poddani! Wytrwale "bądźmy sobie wzajemnie poddani"! Nie poddawajmy się!