Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Rytuał i etyka. Paweł prekursor ekologów

Ewangelia Mateusza 12,7
„Gdybyście zrozumieli, co znaczy »Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary«, nie potępialiście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.”

Cytat z Księgi Ozeasza służy Jezusowi do polemiki z dogmatycznym rytualizmem. Chodziło o pożywianie się kłosami zbóż. Nie o siódme „nie kradnij”, Prawo było bardzo litościwe, nie broniło własności prywatnej w zaparte, dominowała natomiast jego interpretacja rygorystyczna w sprawach znacznie bardziej formalnych. Syn Boży jest Panem szabatu, ale to panowanie oznacza przewagę formy nad treścią, rytuału nad etyką. Boga nie czci się nigdy tak, żeby mógł cierpieć na tym bliźni. A bliźnim naszym jest jakoś także świat żywy pozaludzki: myślę tu oczywiście o uboju rytualnym. Nie mam głębokiej wiedzy w tej sprawie, już raczej biblistyczną niż biologiczną (w Kościele pierwotnym obowiązywał początkowo zakaz spożywania tego, co duszone, czyli z krwią), myślę sobie jednak buddystycznie, że trzeba unikać zadawania cierpienia, jak się tylko da. Myśl na szczęście nie tylko buddystyczna: taka postawa wynika również z Biblii, choć może raczej „implicite”. „Explicite” głównie z Listu do Rzymian (8,19-22), choć to przecież powinno wystarczyć: tu Paweł, jak i gdzie indziej, wyprzedza swoje miejsce i czas. „Wszak wiemy, że całe stworzenie cierpi straszne udręki aż do tej pory” – niestety z naszej także winy.

piątek, 19 lipca 2013, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz