Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Polityka nie etyka

Ewangelia Łukasza 11,2-4
Ta ewangelia ma krótszą wersję „błogosławieństw”, także najważniejszej modlitwy chrześcijańskiej. Przetłumaczyliśmy tak: 
„Ojcze,
niech święte [w nas] będzie imię Twoje,
niech przyjdzie Królestwo Twoje.
Chleb nasz powszedni podawaj nam każdego dnia.
I odpuść nam grzechy nasze,
jako i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu.
I obyś nie wystawiał nas na próbę.”
Skąd te różnice? Poznanianka podaje różne hipotezy. „Jedni przyjmują dwie różne tradycje: galilejską, czyli katechezę lub liturgię judeochrześcijańską, którą przekazał Mateusz, i tradycję antiocheńską, katechezę lub liturgię przeznaczoną dla nawróconych z pogaństwa, za którą poszedł Łukasz. Możliwe też, że każdy z ewangelistów opracował na swój sposób pierwotny tekst modlitwy. Który z nich jednak jest bliższy tego tekstu, trudno powiedzieć”.
Jedno jest pewne, że grzechy (u Mateusza winy) należy darować. Także winy całych narodów, nie upierając się przy takim czy innym ich historycznym obrazie. Ale polityka nie etyka, niestety.

niedziela, 28 lipca 2013, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2013/07/28 21:29:48
A dlaczego to polityka nie może być zbratana z etyką?
-
2013/07/28 21:33:06
Najbardziej nieetyczna jest polityka historyczna rekomendowana przez partię- ulubienicę polskich hierarchów.

-
2013/07/29 11:08:54
Najbardziej nieetyczna jest polityka kleru w której nastawia się jednych przeciwko drugim.
Kler zdaje sobie sprawę, aby mógł przetrwać musi napuszczać ludzi na ludzi.
Kościół RK ma szansę przetrwania gdy będzie pilnował aby było IM GORZEJ TYM LEPIEJ dla KOŚCIOŁA.
Tam gdzie jest w miarę dobrze KOŚCIÓŁ upadł lub upada.
-
2013/07/29 13:13:27
Donald Tusk: "Cieszymy się wszyscy z wizyty papieża.... Wiążemy nadzieję z ojcem świętym...."
Cytat z pamięci.

Nie wiedziałem że premier Polski jest na usługach Watykanu, tak jak kiedyś Jaruzelski (i wielu innych) na usługach Moskwy.

Kiedy wreszcie ten wymęczony Naród pogoni tych wszystkich zdrajców?
-
2013/07/29 13:54:15
Art. 25 punkt 2
Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Donald Tusk (premier RP) naruszył Konstytucję RP.
Premier Polski nie ma prawa wskazywać, co jest dobre, a co złe, także w sprawach religijnych związanych z Kościołem RK.

Donaldu Tusk - wstyd mi za Ciebie i nie życzę sobie (jako obywatel wolnego kraju) abyś sugerował mi, co jest dla mnie dobre i z czym wiążę nadzieje.
-
2013/07/29 14:01:11
Jeżeli premier POLSKI ma w czterech literach Konstytucje RP, to nie dziwmy się, że też będzie miała większość społeczeństwa polskiego.
-
2013/07/29 14:38:05
Święte słowa. Tylko to dodam!