Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Nadzieje niepłonne narodów

Ewangelia Mateusza 12,14-21
Faryzeusze naradzają się, jak Go zgładzić, wobec tego oddala się od nich. Nawias o faryzeuszach: dzisiejsza biblistyka uważa na ogół ich ewangelijny obraz za zbyt czarny, rzutują nań złe stosunki między Synagogą a zalążkiem Kościoła później, gdy powstawały ewangelie, szczególnie ta Mateuszowa właśnie. Zwraca się zresztą uwagę na istotny szczegół widoczny w samym tekście Nowego Testamentu: gdy doszło do procesu Jezusa, nie widać już faryzeuszy, więc może nie byli jednak najgorsi. Wracam do tekstu dzisiejszej perykopy: otóż „wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz surowo im zabronił, żeby Go nie ujawniali”. Chodziło o to, żeby nie dodać Mu sławy, przez co czyniąc zeń potężnego mesjasza politycznego. I tu komentarz ewangelisty cytujący Księgę Izajasza z obrazem Sługi Bożego: który „trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.” Narody dzisiejsze faktycznie bliższe są niż kiedyś Jego nauczaniu: ONZ jaka jest, każdy widzi, ale któż wymyśliłby coś podobnego nawet dwa wieki temu. By o błogosławionej, chociaż nie bezgrzesznej Unii Europejskiej samochwalczo nie wspomnieć.

sobota, 20 lipca 2013, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz