Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Kto jest kąkolem?

Ewangelia Mateusza 13,28-30
Dziś czytamy o kąkolu, dokładniej o chwaście w ogólności. O tym, żeby go nie wyrywać, albowiem wyrwać można razem z nim pszenicę: należy poczekać do żniwa. Poczekać z ostatecznym osądzaniem ludzi, aż Bóg sam się tym zajmie, bo tylko On wie najlepiej, co nam naprawdę w duszy naszej gra. Oto podstawa religijna postawy tolerancji. Niestety nie lubimy czekać, rwiemy się do sądzenia. Oczywiście nie tylko bliźnich: siebie też oceniamy, na ogół na piątkę.

sobota, 27 lipca 2013, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2013/07/27 15:13:58
W 5-cio stopniowej skali siebie oceniam na trzy /nie jest źle - uśmiech/.A ludzki kąkol to znawca mataczenia, który steruje zdaniem nie wg.faktów ale rozmówców oczekiwaniem.
-
2013/07/27 20:03:30
"Dziś czytamy o kąkolu, dokładniej o chwaście w ogólności. O tym, żeby go nie wyrywać, albowiem wyrwać można razem z nim pszenicę: należy poczekać do żniwa. Poczekać z ostatecznym osądzaniem ludzi, aż Bóg sam się tym zajmie"

A prawo to w czterech literach?
A Dekalog również?

Nie znoszę manipulacji!
-
2013/07/27 22:48:33
Co tam my. Możemy się rwać do osądzania, bardziej lub mniej się rwać. Instytucjonalny Kościół rzymsko katolicki nie tylko się rwał do osądzania ale do sądzenia, ferowania wyroków i wykonywania. Najulubieńszy był wyrok śmierci poprzedzony torturami.
Święta Inkwizycja.
-
2013/07/28 12:22:43
To nieuzasadnione"rwanie" Kościoła uczyniło co uczyniło.Ludzie potrafią widzieć i ... na wszelki wypadek /by resztkę człowieka zachować/ "spylać".
-
2013/07/29 14:39:23
Pouczająca parabola!