Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Tylko święconka
Wielka Sobota. Dzień w kalendarzu katolickim obecnie dziwny, bo zupełnie pozbawiony Eucharystii, nawet Komunii. Dawniej wspaniała liturgia wigilijna była traktowana jako wielkosobotnia, dziś podkreśla się, że cały ten dzień jest milczeniem, żałobą. Ale i oczekiwaniem, nadzieją wbrew nadziei.

Nie ma liturgii, ale jest paraliturgia: poświęcenie pokarmów wielkanocnych.

Tak się złożyło, że dziś w judaizmie drugi dzień, szczególnie radosny, święta Purim (”żydowski karnawał”). Przysłowie: „W Chanukę i w Purim biedacy stają się bogaczami” (bo rozdaje się jałmużnę).
sobota, 22 marca 2008, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Królestwo zgoła nieziemskie

    Ewangelia Jana 18,33-38 Wielki Piątek. Na pytanie Piłata czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada On precyzyjniej, niż według trzech pierwszych ewangelii. Tam

  • Dzień księdza, dzień Komunii

    Księga Izajasza 61,6 1 List do Koryntian 11,23-26 „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego” . „To jest ci

  • Alleluja!

    Ewangelia Łukasza 19,28-40 Ewangelia Łukasza 22,40-23,56 Niedziela Męki Pańskiej, zwana tradycyjnie Palmową. Jest na dzisiaj tekstów biblijnych dużo. Przede wsz

Komentarze
2008/03/22 15:01:32
.... oraz poświęcenie ognia.

dla przyjaciół Żydów, wszystkiego najlepszego w święto Purim
-
2008/03/22 15:55:59
Dla Pana Jana,dla wszystkich wsłuchujących się w "Pismo",wszystkiego dobrego z okazji Świąt.Niech nam się święci pożywienie przez cały Rok,a nawet dzięki opiece P.Jezusa przez wszystkie nasze tu dni.Radości wiele.Życzę.
-
2008/03/22 18:54:14
Wszystkiego najlepszego, szanownemu panu Janowi
wielu pisanek i pogody ducha

Bernard/Göeteborg
-
2008/03/23 00:31:32
Pogodnych Świąt dla Pana Jana, gromadki Jego uczniów i komentatorów oraz wszystkich, którzy to czytają. Dolączam się też do życzeń M_Exodusa dla braci Żydów z okazji ich święta.
-
2008/03/23 01:06:25
Oto postanowienia Soboru Trydenckiego na temat Eucharystii:

1. "Jeżeli ktokolwiek zaprzeczy, że ciało i krew razem z duszą i Bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus są prawdziwe, rzeczywiście i cieleśnie obecnie w sakramencie Przenajświętszej Eucharystii i jeżeli twierdzi, że jest On tam tylko w sposób symboliczny - to niech będzie przeklęty!"

2. "Jeżeli ktokolwiek będzie twierdził, że materia chleba i wina pozostaje w sakramencie Przenajświętszej Eucharystii razem z ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa... - niech będzie przeklęty!"

3. "Jeżeli ktokolwiek będzie twierdził, że Chrystus - Jednorodzony Syn Boga nie powinien być czczony w świętym sakramencie Eucharystii i publicznie uwielbiony (w Latrii), i że nie należy Mu oddawać czci w zewnętrznych, uroczystych procesjach zgodnie z chwalebnymi i powszechnymi obrzędami i zwyczajami Kościoła Świętego i że uwielbiający Go są bałwochwalcami - niech będzie przeklęty!".

4. "Jeżeli ktokolwiek będzie twierdził, że w Mszy nie jest ofiarowana Bogu prawdziwa ofiara, lub że to, co jest ofiarowane, to nic innego jak tylko Chrystus oddany do zjedzenia, to niech będzie wyklęty".

5. "Jeżeli ktokolwiek będzie twierdził, że przez słowa Czyńcie to na moją pamiątkę", Chrystus nie uczynił apostołów kapłanami, lub że nie ustanowił" że oni sami oraz inni kapłani mają ofiarować Jego ciało i krew, to niech będzie przeklęty".

6. "Jeżeli ktokolwiek będzie twierdził, że ofiara mszy ma na celu jedynie oddanie chwały i dziękczynienie, lub że jest jedynie upamiętnieniem ofiary spełnionej na krzyżu i że nie ma w niej mocy przebłagalnej, lub że przynosi ono pożytek jedynie temu, kto ją przyjmuje i nie powinna być ofiarowana za żywych jak i umarłych, z przyczyny grzechów, kary uświęcenia oraz innych potrzeb, to niech będzie przeklęty".

7. "Jeżeli ktokolwiek będzie twierdził, ze przez ofiarę Mszy popełniane jest bluźnierstwo wobec najświętszej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, niech będzie przeklęty".

I może lepiej,że ciszej nad tym grobem.