Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Pod korcem

Ewangelia Łukasza 8,16-17


"Jezus powiedział do tłumów: - Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło".

Zamiast owego garnca Marek ma przysłowiowy korzec (naczynie olbrzymie), który mi się kojarzy z taką oto opowieścią o pewnym młodym człowieku. Pouczał on przyjaciela, by nie chował jakiejś sprawy pod kocem. Przyjaciel: - Kaziu, w Piśmie Świętym nie ma tam koca, przypomnij sobie, pod czym. Kazio myśli, myśli: - Pod kołdrą.


Dość żartów. "Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione". Niesamowicie brzmią te słowa tu i  teraz. Także dlatego, że nawet najlepsze przebadanie dostępnych nam materiałów wiadomego pochodzenia nie zrzuci zupełnie korca, którym był komunizm, pierwsza przyczyna straszności teczek. I nie odsłoni w pełni serca człowieka, które nawet on sam zna nie najlepiej.
Jeden Bóg wie, jak naprawdę było.

poniedziałek, 25 września 2006, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Nawet demony...

    Ewangelia Marka 3,11-12 „Nawet duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały: - Ty jesteś Syn Boży. Lecz On surowo im zabraniał Go ujawniać̶

  • Szabat, dobro i zło

    Ewangelia Marka 3,1-6 Uzdrowienie człowieka „ z uschłą ręką ”, bezwładną. Jezus wie, że jest przez swoich wrogów śledzony, by mogli się do czegoś pr

  • Szabat dźwignią czy ciężarem. Dekada religijnej inności

    Ewangelia Marka 2,23-28 Szabat jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu. Szabat ma człowieka prostować, nie zginać pod ciężarem swoich paragrafów. Nie należ