Czemu pisanki ? Bo to pisanie, mój zawód. I Pismo Święte. I coś trochę podobnego do pisanek wielkanocnych, choć nie całkiem... Jan Turnau
Blog > Komentarze do wpisu
Pod korcem

Ewangelia Łukasza 8,16-17


"Jezus powiedział do tłumów: - Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło".

Zamiast owego garnca Marek ma przysłowiowy korzec (naczynie olbrzymie), który mi się kojarzy z taką oto opowieścią o pewnym młodym człowieku. Pouczał on przyjaciela, by nie chował jakiejś sprawy pod kocem. Przyjaciel: - Kaziu, w Piśmie Świętym nie ma tam koca, przypomnij sobie, pod czym. Kazio myśli, myśli: - Pod kołdrą.


Dość żartów. "Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione". Niesamowicie brzmią te słowa tu i  teraz. Także dlatego, że nawet najlepsze przebadanie dostępnych nam materiałów wiadomego pochodzenia nie zrzuci zupełnie korca, którym był komunizm, pierwsza przyczyna straszności teczek. I nie odsłoni w pełni serca człowieka, które nawet on sam zna nie najlepiej.
Jeden Bóg wie, jak naprawdę było.

poniedziałek, 25 września 2006, jan.turnau

Polecane wpisy

  • Innymi nie gardzić

    I Księga Królewska 8,41-43, Psalm 117,1b-2, List do Galatów 1,1-2.6-10, Ewangelia Łukasza 7,1-10 Dzisiejsze teksty odnoszą się do sprawy traktowania innych. Ze

  • Chleba i wina niezwykła przemiana

    Księga Rodzaju 14,18-20, Psalm 110,1b-4, I List do Koryntian 11,23-26, Ewangelia Łukasza 9, 11b-17 Dziś katolicka uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu

  • Jest takich Trzech, co są jak Jeden

    Księga Przysłów 8,22-31, Psalm 9,4-9, List do Rzymian 5 1-5, Ewangelia Jana 16,12-15 U chrześcijan zachodnich dzisiaj święto nie największe formalnie, choć poni